Zastępca Burmistrza ds. społeczno-godpodarczych i promocji gminy - Biuletyn Informacji Publicznej


Zastępca Burmistrza ds. społeczno-godpodarczych i promocji gminy

Maria Feliniak

Plac Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie


Do zadań I Zastępcy Burmistrza ds. społeczno - gospodarczych i promocji gminy należy w szczególności nadzór, kontrola i koordynacja działań podejmowanych w celu realizacji zadań gminy w zakresie:

 1. tworzenia warunków na rzecz rozwoju społeczno - gospodarczego gminy,
 2. udzielania pomocy społecznej,
 3. upowszechniania i rozwoju kultury, sportu i rekreacji,
 4. promocji gminy i jej potencjału gospodarczego oraz współpracy z instytucjami reprezentującymi interesy przedsiębiorców działających na terenie gminy,
 5. tworzenia warunków na rzecz rozwoju rolnictwa i leśnictwa oraz współdziałania z samorządowymi jednostkami pomocniczymi - sołectwami,
 6. współpracy z gminami partnerskimi i organizacjami międzynarodowymi,
 7. organizowania i koordynowania współpracy z organizacjami społecznymi i pozarządowymi,
 8. organizowania i funkcjonowania targowisk oraz handlu obwoźnego,
 9. pozyskiwania i wykorzystywania środków w ramach programów pomocowych i funduszy strukturalnych,
 10. gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości,
 11. tworzenia gminnego zasobu mieszkaniowego oraz gospodarowania gminnymi lokalami mieszkalnymi i użytkowymi,
 12. wykonywanie obowiązków Szefa Gminnego Zespołu Reagowania.

Komórki podległe:

Redakcja strony - Zastępca Burmistrza ds. społeczno-godpodarczych i promocji gminy rejestr zmian

 • Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
 • Pierwsza publikacja:Wnuk Angelika2019-10-11 09:58:27
 • Aktualizacja publikacji:Wnuk Angelika2019-10-11 09:58:30
 • Wytworzenie publikacji:Wnuk Angelika2019-10-11 09:58:27
 • Zatwierdzenie informacji:Wnuk Angelika2019-10-11 09:58:27
Liczba odwiedzin: 2985