Zastępca Burmistrza ds. inwestycyjno-technicznych - Biuletyn Informacji Publicznej


Zastępca Burmistrza ds. inwestycyjno-technicznych

Józef Kampa

Plac Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie

Do zadań II Zastępcy Burmistrza ds. inwestycyjno - technicznych należy w szczególności nadzór, kontrola i koordynacja działań podejmowanych w celu realizacji zadań gminy w zakresie:

 1. kształtowania i realizacji polityki zagospodarowania przestrzennego gminy,
 2. rozwoju infrastruktury technicznej gminy,
 3. planowania wieloletnich zadań inwestycyjnych gminy,
 4. analizowania, planowania oraz realizacji i wykonawstwa procesów inwestycyjnych prac remontowych lub modernizacyjnych dotyczących obiektów infrastruktury technicznej na terenie gminy,
 5. kształtowania i funkcjonowania gminnego systemu oświaty i wychowania,
 6. opracowywania i realizacji gminnego programu ochrony środowiska,
 7. gospodarki komunalnej,
 8. gospodarki odpadami oraz utrzymania czystości i porządku na terenie gminy,
 9. projektowania i utrzymania terenów zieleni miejskiej,
 10. współpracy z zarządcami dróg publicznych w zakresie utrzymania dróg,
 11. przeprowadzanych przetargów i udzielanych zamówień publicznych,
 12. koordynowania działalności służb użyteczności publicznej oraz jednostek organizacyjnych i przedsiębiorstw komunalnych,
 13. pozyskiwania i wykorzystywania środków w ramach programów pomocowych i funduszy strukturalnych,
 14. opracowywania programów rozwojowych gminy,

Komórki podległe:

Redakcja strony - Zastępca Burmistrza ds. inwestycyjno-technicznych rejestr zmian

 • Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
 • Pierwsza publikacja:Wnuk Angelika2019-10-11 09:56:29
 • Aktualizacja publikacji:Wnuk Angelika2019-10-11 09:56:40
 • Wytworzenie publikacji:Wnuk Angelika2019-10-11 09:56:29
 • Zatwierdzenie informacji:Wnuk Angelika2019-10-11 09:56:29
Liczba odwiedzin: 2946