Praktyki i staże - Biuletyn Informacji Publicznej


Praktyki i staże

Praktyki i staże - jako forma zdobycia doświadczenia zawodowego

Praktyki zawodowe

Studenci, którzy planują odbycie praktyki w Urzędzie Miejskim mogą zgłaszać się do Referatu Kadr (pok. 26- II piętro) celem dokonania uzgodnień co do miejsca i terminu. Efektem tego będzie podpisanie porozumienia z uczelnią w sprawie praktyki.

Udział w praktykach jest nieodpłatny.

Staże absolwenckie

Staże absolwenckie są propozycją skierowaną do tych, którzy ukończyli szkoły (niekoniecznie wyższe) i nie mogą znaleźć pracy.

Dostanie się na staż nie jest trudne pod względem formalnym.

Informacja o wolnych miejscach na staż jest zgłaszana do Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Opolskich, który następnie kieruje na płatny staż osoby spełniające wymagania stawiane przez Urząd Miejski.

Absolwenci odbywają staże na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy a pracodawcą. W okresie odbywania stażu przysługuje wynagrodzenia w wysokości zasiłku dla bezrobotnych określonego w ustawie, które wypłaca Powiatowy Urząd Pracy.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu - (+48) 77 404 93 56
lub pod adresem email:

Redakcja strony - Praktyki i staże rejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację: 
  • Pierwsza publikacja:  
  • Aktualizacja publikacji:  
  • Wytworzenie publikacji:  
  • Zatwierdzenie informacji:  
Liczba odwiedzin: 4812