Pliki do pobrania - Biuletyn Informacji Publicznej


Pliki do pobrania

Kategoria: Powiązane pliki [ 20 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Wzór oferty realizacji zadania publicznego Wzór oferty realizacji zadania publicznego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 686
2019-03-04 15:31
Gałka Magdalena
25.36KB
Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 663
2019-03-04 15:32
Gałka Magdalena
21.28KB
Wzór oferty realizacji zadania publicznego (dla konkursów ogłoszonych przed 1 marca 2019r.) Wzór oferty realizacji zadania publicznego (dla konkursów ogłoszonych przed 1 marca 2019r.)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 892
2017-08-03 10:42
Gałka Magdalena
147.5KB
Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego (dla konkursów ogłoszonych przed 1 marca 2019r.) Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego (dla konkursów ogłoszonych przed 1 marca 2019r.)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 834
2017-08-03 10:44
Gałka Magdalena
158.5KB
Wzór uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego Wzór uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 847
2019-03-04 15:09
Gałka Magdalena
19.37KB
Wzór uproszczonego sprawozdania z realizacji zadania publicznego Wzór uproszczonego sprawozdania z realizacji zadania publicznego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 899
2019-03-04 15:09
Gałka Magdalena
17.09KB
Wzór wniosku o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania publicznego z zakresu sport Wzór wniosku o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania publicznego z zakresu sport
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 902
2017-08-03 09:54
Gałka Magdalena
62KB
Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu sport Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu sport
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 860
2017-08-03 09:58
Gałka Magdalena
63KB
Wzór karty zgłoszenia do udziału w pracach komisji konkursowej Wzór karty zgłoszenia do udziału w pracach komisji konkursowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 762
2017-11-27 13:18
Gałka Magdalena
55.65KB
Zarządzenie Nr 31/2020 z dnia 7 lutego 2020r. zmieniające Zarządzenie Nr 111/2018 z dnia 25 maja 2018r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji konkursowych powoływanych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
Zarządzenie Nr 31/2020 z dnia 7 lutego 2020r. zmieniające Zarządzenie Nr 111/2018 z dnia 25 maja 2018r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji konkursowych powoływanych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 436
2020-02-10 14:19
Gałka Magdalena
507.55KB
Zarządzenie Nr 111/2018 z dnia 25 maja 2018r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji konkursowych powoływanych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
Zarządzenie Nr 111/2018 z dnia 25 maja 2018r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji konkursowych powoływanych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 705
2018-05-28 16:04
Gałka Magdalena
1.91MB
Wzór wniosku  o objęcie Honorowym Patronatem Burmistrza Strzelec Opolskich organizowanych przedsięwzięć Wzór wniosku o objęcie Honorowym Patronatem Burmistrza Strzelec Opolskich organizowanych przedsięwzięć
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 832
2019-03-04 15:02
Gałka Magdalena
37.5KB
Zarządzenie Nr 64/2013 z dnia 18 marca  2013r.  w sprawie procedury oraz zasad obejmowania przedsięwzięć i imprez Honorowym Patronatem Zarządzenie Nr 64/2013 z dnia 18 marca 2013r. w sprawie procedury oraz zasad obejmowania przedsięwzięć i imprez Honorowym Patronatem
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 887
2019-03-04 14:28
Gałka Magdalena
494.73KB
Uchwała Nr XVI/166/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 listopada 2019r. zmieniająca Uchwałę Nr XL/307/2013 z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Strzelce Opolskie w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu Uchwała Nr XVI/166/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 listopada 2019r. zmieniająca Uchwałę Nr XL/307/2013 z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Strzelce Opolskie w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 488
2019-12-11 12:53
Gałka Magdalena
1.09MB
Uchwała Nr XL/307/2013 z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Strzelce Opolskie w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu Uchwała Nr XL/307/2013 z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Strzelce Opolskie w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 986
2017-06-16 12:29
Kozołup Marek
10.67MB
Uchwała Nr XXVIII/237/08 z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie  zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania oraz pozbawiania stypendiów sportowych w Gminie Strzelce Opolskie Uchwała Nr XXVIII/237/08 z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania oraz pozbawiania stypendiów sportowych w Gminie Strzelce Opolskie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 821
2017-08-07 11:43
Gałka Magdalena
171.14KB
wniosek o przyznanie stypendium wniosek o przyznanie stypendium
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 773
2017-08-07 13:10
Gałka Magdalena
32.5KB
Uchwała Nr XXIII/188/08 z dnia 23 lipca 2008r. w sprawie zasad korzystania z obiektów sportowych gminy Strzelce Opolskie Uchwała Nr XXIII/188/08 z dnia 23 lipca 2008r. w sprawie zasad korzystania z obiektów sportowych gminy Strzelce Opolskie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 790
2017-08-10 08:30
Gałka Magdalena
119.92KB
Wzór wniosku o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Strzelce Opolskie na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych Wzór wniosku o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Strzelce Opolskie na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 422
2020-04-15 12:21
Gałka Magdalena
74KB
Wzór sprawozdania z rozliczenia dotacji celowej z budżetu Gminy Strzelce Opolskie na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych Wzór sprawozdania z rozliczenia dotacji celowej z budżetu Gminy Strzelce Opolskie na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 422
2020-04-15 12:22
Gałka Magdalena
16.9KB

Redakcja strony - Pliki do pobrania rejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację: 
  • Pierwsza publikacja:Kozołup Marek2017-06-16 12:29:28
  • Aktualizacja publikacji:  
  • Wytworzenie publikacji:  
  • Zatwierdzenie informacji:  
Liczba odwiedzin: 14064