Statystyka strony - Biuletyn Informacji Publicznej


Statystyka strony

Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.

Szczegółowe informacje na temat odwiedzin dostępne są w ramach statystyk serwera, które znajdują się pod adresem ...

Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.

Dział: Pomoc
Podstrona Odwiedziny Ilość
Jak korzystać z BIP?
4503
Jak szukać?
4104
Najczęściej szukane informacje
3669
Redakcja BIP
3409
Dział: Urząd Miejski
Podstrona Odwiedziny Ilość
Kadencja 2006-2010
502927
Kadencja 2010-2014
500782
Kadencja 2014-2018
468072
Zarządzenia Kierownika Urzędu
467272
Kadencja 2002-2006
392197
Kadencja 2018-2023
132025
Rozstrzygnięte oferty pracy
59367
Aktualne oferty pracy
49239
Nabór kandydatów na stanowiska urzędnicze
43676
Urząd Miejski
35935
Zarządzenia Burmistrza
19782
Rekrutacja zakończona
14224
Struktura Urzędu
12739
Wydziały
10869
Referaty
8050
Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
7970
Oświadczenia majątkowe
7851
Radni
7714
Władze Gminy
5639
Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
5637
Burmistrz
5434
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich
5094
Pracownicy
5041
Praktyki i staże
4639
Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych oraz osoby zarządzające
4233
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
4149
Schemat struktury
4045
Referat Podatkowy
3802
Biuro Architekta Miejskiego
3635
Stanowiska samodzielne i wieloosobowe
3590
Wydział Organizacyjny
3575
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2016
3463
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2018
3412
Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych
3369
Wydział Finansowy
3310
Oświadczenia majątkowe za rok 2017
3294
Oświadczenia majątkowe za rok 2018
3261
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
3237
3201
Oświadczenia majątkowe dyrektorów placówek oświatowych gminy Strzelce Opolskie
3180
Skarbnik Gminy
3118
Referat Organizacji
3039
Sekretarz Gminy
3012
Zastępca Burmistrza ds. społeczno-godpodarczych i promocji gminy
2928
Referat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
2907
Referat Administracyjno - Gospodarczy
2904
Referat Inwestycyjno-Techniczny
2901
Zastępca Burmistrza ds. inwestycyjno-technicznych
2884
Referat Inicjatyw Gospodarczych i Promocji
2826
Oświadczenia majątkowe dyrektorów placówek oświatowych za rok 2015
2790
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2017
2742
Referat Rolnictwa
2736
Referat Zamówień Publicznych
2688
Referat Budżetowy
2668
Główny Specjalista ds. Informacji Publicznej
2630
Referat Kadr
2603
Referat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
2455
Biuro Informatyki
2450
Referat Sportu i Rekreacji
2382
Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Uzależnień
2372
Referat Rolnictwa
2331
Referat Funduszy Pomocowych i Rozwoju Gminy
2300
Biuro Prawne
2269
Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Uzależnień
2232
Oświadczenia majątkowe radnych VII Kadencji za rok 2017
2170
Oświadczenia majątkowe za rok 2016
2169
Andrzej Wróbel - Dyrektor Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu "Strzelec" w Strzelcach Opolskich
2154
Referat Kadr
2145
Pełnomocnik Burmistrza ds. Organizacji Pozarządowych
2105
Referat Kontroli Zarządczej i Nadzoru Właścicielskiego
2083
Wydział Finansowy
2054
Inspektor Ochrony Danych
2029
Referat Sportu i Rekreacji
1993
Pion Ochrony
1967
Pełnomocnik Burmistrza ds. Organizacji Pozarządowych
1938
Referat Inwestycyjno-Techniczny
1926
Referat Funduszy Pomocowych i Rozwoju Gminy
1918
Oświadczenia majątkowe za rok 2015
1913
Referat Zamówień Publicznych
1859
Wydział Organizacyjny
1839
Referat Inicjatyw Gospodarczych i Promocji
1807
Biuro Architekta Miejskiego
1762
Główny Specjalista ds. Informacji Publicznej
1742
Biuro Prawne
1741
Oświadczenia majątkowe za rok 2014
1713
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2015
1709
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2014
1686
Oswiadczenia majatkowe radnych na poczatek VIII kadencji
1675
Referat Kontroli Zarządczej i Nadzoru Właścicielskiego
1660
Pion Ochrony
1590
Maria Klimowicz - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
1575
Maria Turewicz - Omielańczuk - oświadczenie majątkowe złożone na dzień 31-01-2018 r. w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji Dyrektora Gminnego Za
1568
Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych
1546
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2007
1494
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2005
1486
Oświadczenia majątkowe za rok 2002
1470
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2004
1400
Oświadczenia majątkowe za rok 2009
1396
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2013
1392
Oświadczenia majątkowe za rok 2013
1379
Violetta Zalejska - Dyrektor Strzeleckiego Ośrodka Kultury w Strzelcach Opolskich
1379
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2008
1373
Tadeusz Urbaniak - Starszy Inspektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
1370
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2003
1365
Oświadczenia majątkowe za rok 2011
1348
Oświadczenia majątkowe za rok 2005
1334
Oświadczenia majątkowe za rok 2010
1332
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2009
1329
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2006
1324
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2010
1313
Oświadczenia majątkowe za rok 2007
1309
Oświadczenia majątkowe za rok 2012
1307
Marian Waloszyński - Prezes Zarządu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
1301
Tadeusz Goc - Burmistrz Strzelec Opolskich oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
1291
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2011
1287
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2019
1283
Oświadczenia majątkowe za rok 2006
1263
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2002
1258
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2012
1252
Bernadeta Sznura - Dyrektor Żłobka w Strzelcach Opolskich
1247
Ewa Hałek - oświadczenie majątkowe złożone na dzień 01-02-2018 r. w związku z objęciem pełnienia funkcji Dyrektora Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego
1245
Marek Życzyński - Dyrektor Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich
1219
Oświadczenia majątkowe za rok 2004
1217
Inspektor Ochrony Danych
1215
Oswiadczenia majatkowe radnych na koniec VII kadencji
1212
Henryk Nowakowski - Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o.o.
1208
Oświadczenie majątkowe pracowników za rok 2020
1206
Żaneta Giemza - Jureczko - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelcach Opolskich
1194
Oświadczenia majątkowe za rok 2008
1193
Andrzej Zarębski - Zastępca Prezesa Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o.o.
1192
Czeslawa Krasa - Starszy Inspektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
1163
Tomasz Gibki -Wiceprezes Zarządu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
1159
Tadeusz Goc - Burmistrz Strzelec Opolskich
1155
Referat Ewidencji Ludności
980
Oswiadczenia majatkowe radnych VIII kadencji za 2018 rok
978
oswiadczenia_radni_2016
931
Marzenna Staroszczyk - Dyrektor Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich od 30-08-2018
922
Tadeusz Urbaniak - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich od 01-10-2018
765
Józef Kampa - Zastępca Burmistrza Strzelec Opolskich
745
Oświadczenia majątkowe za rok 2019
744
Oświadczenia majątkowe w/za rok 2020
726
Marek Życzyński - Dyrektor Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich do 04-08-2018
717
Maria Klimowicz - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich do 30-09-2018
709
Czesława Krasa - p.o Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich od 11-07-2018
672
Tadeusz Urbaniak - Starszy Inspektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich do 30-09-2018
656
Czesława Krasa - p.o. Zastępca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich od 01-10-2018
640
Czesława Krasa - Starszy Inspektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich do 30-09-2018
603
Czesława Krasa - p.o. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich do 30-09-2018
597
Danuta Czabańka - Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności od 01-02-2018
577
Koordynator do spraw dostępności
571
Maria Feliniak - Zastępca Burmistrza Strzelec Opolskich
524
Tadeusz Goc - Burmistrz Strzelec Opolskich od 21-11-2018
524
Barbara Malawska - Kierownik Referatu Ewidencji Ludności do 31-01-2018
510
Ewa Sosnowska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego do 26-01-2018
507
Barbara Malawska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności od 01-02-2018
490
Danuta Czabańka - Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego do 31-01-2018
490
Oświadczenia majątkowe radnych VIII kadencji za rok 2019
489
administrator_bezpieczentwa_informacji
472
Henryk Czempiel - Kierownik Referatu Inicjatyw Gospodarczych i Promocji
447
Józef Kampa - Zastępca Burmistrza Strzelec Opolskich
442
Magdalena Żelazna - Sekretarz Gminy Strzelce Opolskie
431
Oświadczenia majątkowe radnych VII kadencji za rok 2015
419
Barbara Malawska - Kierownik Referatu Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
383
Magdalena Żelazna - Sekretarz Gminy Strzelce Opolskie
381
Urszula Killman - Skarbnik Gminy Strzelce Opolskie
376
Violetta Zalejska - Dyrektor Strzeleckiego Ośrodka Kultury w Strzelcach Opolskich
372
Andrzej Wróbel - Dyrektor Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu "Strzelec" w Strzelcach Opolskich
360
Urszula Killman - Skarbnik Gminy Strzelce Opolskie
347
Ewa Sosnowska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
330
Tomasz Gibki - Wiceprezes Zarządu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Opolskich
312
Tadeusz Urbaniak - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
300
Henryk Czempiel - Kierownik Referatu Inicjatyw Gospodarczych i Promocji
298
Ewa Hałek-Dyrektor Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich
291
Marzenna Staroszczyk-Dyrektor Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich
284
Barbara Malawska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
277
Marian Waloszyński - Prezes Zarządu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Opolskich
274
Żaneta Giemza-Jureczko - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelcach Opolskich
271
Danuta Czabańka - Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
252
Maria Feliniak - Zastępca Burmistrza Strzelec Opolskich
248
Tadeusz Goc-Burmistrz Strzelec Opolskich
244
Henryk Nowakowski - Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o o w Strzelcach Opolskich
241
Marian Waloszyński - oświadczenie złożone w związku z objęciem stanowiska Prezesa Zarządu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strzelcac
220
Danuta Czabańka - Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
218
Bernadeta Sznura - Dyrektor Żłobka w Strzelcach Opolskich
198
Andrzej Zarębski - Zastępca Prezesa Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Strzelcach Opolskich
195
Oświadczenia majątkowe w/za rok 2021
182
Czesława Krasa - p.o. Zastępca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
166
Elvisform
162
Elvistest
146
elvisbajerant
37
oswiadczenia_kierownikow
7
elvis_test_form
4
elvishtml
4
elvistest3
2
ksiazka_adresowa_test
2
elvis_test
1
elvisform2
1
Czeslawa_Krasa_-_p_o_Kierownik_Osrodka_Pomocy_Spolecznej_w_Strzelcach_Opolskich_do_30-09-2018
1
Dział: Informacje o BIP
Podstrona Odwiedziny Ilość
Rejestr zmian
4103757
Ogłoszenia
487407
Dokumenty
354274
Strona główna BIP
196754
Poprzednia wersja
19857
Wyniki wyszukiwania
19177
Brak strony
16724
Mapa witryny BIP
5869
Poprzednia wersja
5290
Statystyka strony
3555
Polityka prywatności
3145
Jak szukać
2981
Zastrzeżenia prawne
2916
Instrukcja BIP
2872
Jak korzystać z BIP
2828
Redakcja BIP
2808
Deklaracja dostępności
1895
Podgląd w szablonie strony
370
Dział: Gmina
Podstrona Odwiedziny Ilość
Gmina
11851
Podstawy prawne działania Gminy
6909
Budżet Gminy
6369
Gminny Zarząd Obsługi Jednostek (GZOJ)
5613
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych spółka z o.o. (PUKiM)
4761
Jednostki organizacyjne gminy
4500
Informacje dotyczące Budżetu
4222
Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS)
3874
Informacje dot. budżetu 2018
3852
Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. (SWiK)
3792
Honorowi Obywatele Gminy Strzelce Opolskie
3514
Gminny Zarząd Mienia Komunalnego (GZMK)
3190
Informacje dot. budżetu 2017
3079
Środowiskowy Dom Samopomocy
2824
Informacje dot. budżetu 2019
2793
2018 rok
2694
Wieloletnia Prognoza Finansowa
2436
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy (MOS)
2298
Sprawozdania finansowe
2121
Projekty uchwał budżetowych
2075
Strzelecki Ośrodek Kultury (SOK)
2062
Informacje dot. budżetu 2016
1969
Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec” (CRWiS)
1966
2017 rok
1830
2015 rok
1749
Raport o stanie Gminy
1740
Informacje dot. budżetu 2011
1713
Informacje dot. budżetu 2015
1700
2014 rok
1670
2016 rok
1653
Informacje dot. budżetu 2013
1649
2013 rok
1635
2010 rok
1621
2012 rok
1608
Raport o stanie Gminy za 2018 rok
1602
Informacje dot. budżetu 2014
1581
Informacje dot. budżetu 2012
1574
2011 rok
1561
2019 rok
1454
2020 rok
1374
Informacje dot. budżetu 2020
1348
Sprawozdania z budżetu 2016
1262
Sprawozdania z wykonania budżetu
1176
Uchwały Budżetowe
1016
Prognoza na rok 2016
998
Uchwały dot. budżetu 2016
985
Sprawozdanie finansowe 2014
972
Uchwała budżetowa 2016
970
Otwarte dane
944
Zmiany w budżecie 2016
917
Fundusz Sołecki
886
Fundusz Sołecki 2016
878
Majątek Gminy
734
Baza wiedzy
671
Raport o stanie Gminy za 2019 rok
459
Informacje dot. budżetu 2021
326
2021 rok
304
wykaz_jednostek_organizacyjnych
1
prognoza_2014
1
Dział: Rada Miejska
Podstrona Odwiedziny Ilość
Kadencja VII
311600
Kadencja IV
232751
Kadencja VI
230253
Kadencja V
220822
Kadencja III
211793
Kadencja II
183562
Kadencja I
155530
Kadencja VIII
125827
Sesje Rady Miejskiej
52219
Rada Miejska
17379
Uchwały Rady Miejskiej
11602
Skład Rady Miejskiej
6827
Transmisja z posiedzenia Rady Miejskiej
6177
Komisje Rady Miejskiej
4619
Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej
4112
Komisje
3667
Statut Gminy Strzelce Opolskie
3472
Dyżury Radnych
3407
Kadencja VIII
2952
Kadencja VII
2738
Nagrania transmisji sesji Rady Miejskiej
2476
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
2013
Komisja Mieszkaniowa
1962
Plany pracy komisji stałych
1924
Kadencja IV
1911
Komisja Gospodarki Komunalnej i Majątku Gminy
1822
Komisja Budżetu i Finansów
1817
Protokoły 2016
1763
Komisja Rewizyjna
1750
Kadencja VI
1745
Komisja Spraw Społecznych i Porządku Publicznego
1738
Komisja Gospodarki i Rozwoju
1697
Kadencja V
1694
Foryt Danuta
1574
Gola Jan
1530
Koteluk Tadeusz - Wiceprzewodniczący
1528
Protokół nr XXIX/2016 z dnia: 28 grudnia 2016 r.
1471
Ochwat Pelagia
1468
Małycha Bogdan
1455
Protokoły 2014
1453
Protokół nr IX/2015 z dnia: 26 maja 2015 r.
1452
Protokół nr XXVII/2016 z dnia: 23 listopada 2016 r.
1442
Bocian Józef
1430
Szopa Teresa
1421
Foryt Danuta
1414
Protokół nr X/2015 z dnia: 24 czerwca 2015 r.
1412
Protokoły 2015
1410
Protokół nr XVII/2015 z dnia: 30 grudnia 2015 r.
1410
Protokół nr XIX/2016 z dnia: 24 lutego 2016 r.
1407
Rudner_Henryk_vi
1407
Protokół nr XXVI/2016 z dnia: 26 października 2016 r.
1404
Cedzich Norbert
1399
Rudner Henryk
1391
Protokół nr XXIII/2016 z dnia: 29 czerwca 2016 r.
1390
Skowronek Henryk
1361
Golec Artur
1360
Protokół nr XXI/2016 z dnia: 27 kwietnia 2016 r.
1358
Puzik Gabriela
1358
Bocian Józef
1355
Kaczmarek Irena
1351
Obrusznik Jerzy - Wiceprzewodniczący
1351
Małaczyński Jerzy Korwin
1346
Lubiński Jerzy
1345
Rudner Henryk
1345
Protokół nr XXIV/2016 z dnia: 27 lipca 2016 r.
1344
Puzik Gabriela - Przewodnicząca
1344
Zarębski Marek
1341
Habasz Zofia
1340
Karecki Antoni
1339
Protokół nr XIV/2015 z dnia: 28 października 2015 r.
1333
Protokół nr XXII/2016 z dnia: 25 maja 2016 r.
1333
Karecki Antoni - Wiceprzewodniczący
1333
Protokół nr VI/2015 z dnia: 25 lutego 2015 r.
1324
Protokół nr XXV/2016 z dnia: 28 września 2016 r.
1322
Urbaniak Danuta
1322
Mutz Karol
1319
Protokół nr XXVIII/2016 z dnia: 20 grudnia 2016 r.
1317
Protokół nr VII/2015 z dnia: 18 marca 2015 r.
1317
Protokół nr XVI/2015 z dnia: 16 grudnia 2015 r.
1317
Bartodziej Gerhard - Przewodniczący
1316
Bischoff Karol
1314
Knopik Agnieszka
1311
Pawlik Stanisław
1311
Koteluk Tadeusz
1310
Protokół nr XII/2015 z dnia: 26 sierpnia 2015 r.
1307
Protokół nr XX/2016 z dnia: 30 marca 2016 r.
1306
Kaczmarczyk Joachim Józef
1300
Protokół nr XIII/2015 z dnia: 30 września 2015 r.
1296
Bocian Józef
1296
Protokół nr XVIII/2016 z dnia: 27 stycznia 2016 r.
1293
Protokół nr XV/2015 z dnia: 25 listopada 2015 r.
1293
Protokół nr XI/2015 z dnia: 29 lipca 2015 r.
1292
Karecki Antoni - Wiceprzewodniczący
1291
Protokół nr VIII/2015 z dnia: 29 kwietnia 2015 r.
1290
Biegański Tadeusz
1286
Skubis Stanisław
1286
Michalski Henryk
1284
Kocur Krystyna
1283
Habasz Zofia
1283
Protokół nr V/2015 z dnia: 28 stycznia 2015 r.
1281
Kozołup Eugeniusz - Wiceprzewodniczący
1281
Pawłowski Henryk
1281
Mutz Karol - Wiceprzewodniczący
1279
Zarębski Marek
1278
Szoprun Mariusz
1277
Szłapa Krzysztof
1275
Biernat Grzegorz
1274
Kozołup Eugeniusz
1273
Trzeciak Stanisław
1272
Kachel Józef
1270
Karecki Antoni - Wiceprzewodniczący
1268
Farion_Boguslaw_vi
1265
Trzeciak Stanisław
1262
Pasternok Józef
1262
Pasierbska Janina
1262
Puzik Gabriela - Wiceprzewodnicząca
1261
Morawiec Gabriela
1256
Król Dariusz
1254
Kmiotek Krystyna
1252
Kaczmarek Irena
1246
Koteluk Tadeusz
1240
Lubiński Jerzy
1235
Pasternok Józef
1233
Pawłowski Henryk
1228
Cedzich Norbert
1226
Smoleń Teresa Monika - Przewodnicząca
1212
Skowronek Henryk
1212
Cedzich Norbert Paweł
1208
Krupnik Antoni
1207
Kaczmarek Irena
1204
Komisja Skarg Wnioskow i Petycji
1200
Macioszek Alojzy
1198
Bocian Józef
1197
Krawiec_Stanislaw_vi
1194
Skowronek Grzegorz
1194
Cebula Karol
1194
Kaczmarczyk Józef
1190
Trzeciak Stanisław
1181
Urbaniak Danuta
1167
Jańczyk Sylwester
1165
Kowalczykiewicz Stanisław - Wiceprzewodniczący
1154
Puzik Gabriela
1154
Łoskot Małgorzata
1142
Puzik_Gabriela_-_przewodniczaca
1
Dział: Menu Podmiotowe
Podstrona Odwiedziny Ilość
Menu podmiotowe
3629
Dział: Organizacje Pozarządowe
Podstrona Odwiedziny Ilość
Konsultacje projektów aktów prawa miejscowego i projektów programów współpracy
24667
Lista/Baza NGO
23840
Pliki do pobrania
13113
Baza organizacji pozarządowych
10951
Programy współpracy
10860
Sprawozdania z realizacji programów współpracy
10005
Organizacje Pozarządowe
7072
Projekt "Jesień życia w dobrej kondycji bez bólu" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa
5311
Linki
2844
O projekcie
1511
Dotacje
12
Aktualne_otwarte_konkursy_ofert
6
Zakonczone_otwarte_konkursy_ofert
4
aktualne_otwarte_konkursy_ofert2
3
Dział: Komunikaty i wykazy
Podstrona Odwiedziny Ilość
Spis kart zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - archiwalne do 2016
727311
Spis kart informacyjnych 2016
497140
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
286122
Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży
132716
Obwieszczenia i ogłoszenia o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i studium
104628
Obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego
85333
Spis kart informacyjnych 2019
57888
Ogłoszenia Burmistrza
56954
Miejscowe plany - teren wsi
52573
Miejscowe plany - teren miasta
46522
Spis kart informacyjnych 2018
36812
Spis kart informacyjnych 2017
26467
Plany nieobowiązujące
17845
Komunikaty i Obwieszczenia
12910
Komunikaty i wykazy
11556
Komunikaty Referatu Podatkowego
10172
Komunikaty Biura Architekta Miejskiego
9825
Spis kart informacyjnych 2020
8261
Komunikaty Referatu Ewidencji Ludności
4493
Wnioski - wzory pism
3397
Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
3319
Plany miejscowe - w toku
3314
Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie dla terenu strefy ekonomicznej
3094
Komunikaty Wydziału Organizacyjnego
2967
Ogłoszenia i komunikaty dot. spraw organizacji pozarządowych
2857
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - w toku
2615
Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie w rejonie ulicy Zakładowej
2496
studium_uwarunkowan_i_kierunkow_zagospodarowania_przestrzennego
2455
Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna
2184
Spis kart zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - od 2016
1868
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
1755
Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Płużnica Wielka
1696
Plan zagosp. przestrzennego Strzelce Opolskie dla północnej częśći Osiedla Piastów Śląskich
1477
Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Niwki
1451
Plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Parku Miejskiego
1413
Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Ligota Dolna
1407
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Strzelce Opolskie
1398
Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Jędrynie
1285
Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Sucha
1241
Plan zagospodarowania przestrzennego Strzeleckiego Parku Przemysłowego
929
Plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego "Szymiszów"
905
Spis kart informacyjnych 2021
806
Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia
768
Plan Transportowy
256
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2021
82
publicznie_dostepny_wykaz_danych
31
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
15
spis_kart_zawierajacych_informacje_o_srodowisku_i_jego_ochronie
13
studium_uwarunkowan_i_kierunkow_zagospodarowania_przestrzennego_
3
20
1
obwieszczenie
1
Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu
1
Dział: Zamówienia Publiczne
Podstrona Odwiedziny Ilość
Zamówienia realizowane w trybie określonym w ustawie PZP
92641
Zakończone
74002
Zamówienia do których nie stosuje się ustawy PZP
66989
Rejestr zamówienie
52555
Zamówienia w toku
40953
Zamówienia publiczne
23566
Zamówienia publiczne - otwarcie ofert (online)
1326
Plan postępowań o udzielenie zamówień
361
Przetargi na sprzedaż nieruchomości
1
Dział: Przetargi
Podstrona Odwiedziny Ilość
Dotyczące sprzedaży nieruchomości
127170
Dotyczące najmu lokali użytkowych
64151
Dotyczące dzierżawy gruntów
22354
Przetargi
22099
Pozostałe
4921
Przetargi na sprzedaż nieruchomości
3855
Przetargi Archiwalne do 2017 roku
3030
Przetargi na najem lokali użytkowych
2269
Przetargi na dzierżawę gruntów
1967
Przetargi Aktualne
577
objete_ustawa_o_zamowieniach_publicznych
97
zakonczone
42
nie_objete_ustawa_o_zamowieniach_publicznych
39
sprzedaz_nieruchomosci
18
najem_lokali_uzytkowych
14
dzierzawa_gruntow
13
zamowienia_w_toku
9
Dział: Załatw sprawę w urzędzie
Podstrona Odwiedziny Ilość
Załatw sprawę w urzędzie
14432
Podatek od nieruchomości
10106
Podatki
8231
Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
6255
Wydanie i wymiana dowodu osobistego
5500
Architektura i gospodarka przestrzenna
5449
Ochrona środowiska
4369
Nieruchomości i mienie komunalne
4015
Pozostałe sprawy
3990
Podatek od środków transportowych
3875
Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy trwający powyżej 3 miesięcy
3727
Formularz kontaktowy
3700
Działalność gospodarcza
3548
Podatek rolny
3324
ewidencja_ludnosci
3317
Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
3277
Rolnictwo
3103
Nieodpłatna pomoc prawna
3010
Pomoc Społeczna
2950
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
2881
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
2795
Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką
2740
odpisy_aktow_stanu_cywilnego_zaswiadczenia
2668
oplaty_skarbowe
2635
Zezwolenie na wycinkę drzewa
2555
Podmioty zajmujące się na terenie gminy Strzelce Opolskie wywozem nieczystości ciekłych
2497
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
2491
Zaświadczenie o zgodności sposobu użytkowania obiektu z ustaleniami planu
2241
Udostępnienie danych z rejestru PESEL, rejestrów mieszkańców oraz rejestrów zamieszkania cudzoziemców, wydawanie zaświadczeń
2231
Zarządzanie i Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi
2215
Zajęcie pasa drogowego
2183
Podatek leśny
2178
Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego trwającego powyżej 3 miesięcy
2170
Opinia urbanistyczna
2157
Wniosek o nadanie numeru porządkowego dla budynku
2100
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
2069
Nabycie lokalu mieszkalnego
2007
Decyzje o warunkach zabudowy
1979
Wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej
1919
Wykaz przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w gminie Strzelce Opolskie
1910
Urząd Stanu Cywilnego
1846
rejestr_urodzenia_dziecka
1823
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
1804
Udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
1749
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
1707
Wynajem lokalu gminnego
1700
Opinia dotycząca lokalizacji i projektu reklamy
1680
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
1672
Opinia do wstępnego podziału nieruchomości
1666
Powszechny Spis Rolny 2020
1661
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
1655
Wymeldowanie decyzją administracyjną
1627
Pomoc materialna dla uczniów ­ stypendia szkolne i zasiłki szkolne
1619
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
1609
Podmioty zajmujące się na terenie Gminy Strzelce Opolskie odbiorem i utylizacją azbestu
1600
Dzierżawa nieruchomości
1592
Najem i zamiana lokali mieszkalnych
1560
Pomoc w formie usług opiekuńczych
1532
Specjalny zasiłek opiekuńczy
1526
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
1521
Rozgraniczenie nieruchomości
1518
Rejestr dzialalnosci regulowanej
1516
Udzielenie informacji o przedsiębiorcach
1504
O wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania; o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone
1502
Poświadczenie oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego
1499
Dodatek mieszkaniowy
1493
Dodatek energetyczny
1492
Skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy
1474
Zasiłek celowy
1473
Umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej
1465
Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
1460
Podział nieruchomości
1442
zawarcie_zwiazku_malzenskiego_w_formie_cywilnej
1440
Wpis do stałego rejestru wyborców
1436
Zgłoszenie powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego
1416
Świadczenia z Funduszu alimentacyjnego
1413
Podmioty prowadzące działalność w zakresie transportu zwierząt padłych i ubitych oraz innych odpadów,które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze
1393
Zasiłek celowy specjalny
1393
Przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
1390
Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport ścieków.
1378
akt_zgonu
1371
Udostępnienie informacji publicznej
1360
Renta socjalna
1329
Pobyt w mieszkaniu chronionym
1321
Zgłoszenie przypadkowego schwytania lub zabicia zwierzęcia należącego do gatunku objętego ochroną prawną
1309
Świadczenie pielęgnacyjne
1294
Ewidencja Ludności
1278
Zaświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym
1270
Wykaz dziennych opiekunów
1210
Opłata od posiadania psów
1164
Rejestracja zgonu
1149
Szacowanie szkod powstalych w wyniku niekorzystnego zjawiska - zmiany dotyczące suszy
1117
zawarcie_zwiazku_malzenskiego_obywatela_polskiego_za_granica
1060
zmiana_imienia_i_nazwiska
1052
zawarcie_zwiazku_malzenskiego_w_formie_wyznaniowej
1038
Odpisy aktów stanu cywilnego, zaświadczenia z ksiąg aktów stanu cywilnego
1016
Informacje dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi
996
Wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym budynku
954
Rejestracja urodzenia dziecka
893
Analizy gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
859
Sprawozdania Burmistrza z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
803
Narodowy Spis Powszechny 2021
723
Uznanie zagranicznego wyroku rozwodowego
715
Zawarcie związku małżeńskiego w formie wyznaniowej (ślub konkordatowy)
665
Wielojęzyczne standardowe formularze
644
Zawarcie związku małżeńskiego w formie cywilnej
599
Zmiana imienia i nazwiska
592
Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskiego rejestru stanu cywilnego
574
Uznanie ojcostwa
564
Zaświadczenie o stanie cywilnym
562
Opłata jednorazowa z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
549
Zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej
544
osobiste_prowadzenie_gospodarstwa_rolnego
537
Jubileusze
534
Zmiana nazwiska po rozwodzie
509
Sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego
482
Zaświadczenie do zawarcia małżeństwa za granicą
471
Zmiana imienia lub imion dziecka do 6 miesięcy
433
zaswiadczenie_potwierdzajace_kwalifikacje_rolnicze
407
Potwierdzanie umowy dzierzawy
239
Oświadczenie o rocznej wartości sprzedanego alkoholu
164
Urzad_Stanu_Cywilnego_i_Ewidencji_Ludnosci
13
Sprawozdania_Burmistrza
1
Dział: Petycje
Podstrona Odwiedziny Ilość
Petycje
4423
Petycja z dnia 7 czerwca 2016 r
2494
Petycja z dnia 6 października 2016 r
2425
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2015
2333
Petycja z dnia 28 marca 2018 r
1936
Dział: Inne
Podstrona Odwiedziny Ilość
Aktualne otwarte konkursy ofert/nabory wniosków
44330
Zakończone otwarte konkursy ofert/nabory wniosków
42833
Kontrole wewnętrzne 2011-2016
22464
Dotacje
18612
Kontrole wewnętrzne 2018
10648
Inne
8577
Kontrole wewnętrzne 2017
8445
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla terenu gminy
6215
Wybory samorządowe 2018
5913
Zakończone
4876
Strzelecki Budżet Obywatelski
4512
Wybory do parlamentu europejskiego 2019
4422
Kontrole wewnętrzne 2019
4363
wybory
4315
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta
3931
Plany, strategie, programy
3735
Budżet 2019
3675
Budżet 2018
3549
Wybory do parlamentu 2019
3398
Zgromadzenia
3324
Budzet 2020
3315
Kontrole
3308
Konsultacje społeczne
3276
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
3097
Budżet 2017
3079
Zakończone
3077
Ochrona danych osobowych
2869
Rejestry, ewidencje, archiwa
2836
Obwodowa Komisja Wyborcza
2817
Sprawozdawczość/Analizy gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
2796
Dla inwestorów
2775
Wybory Prezydenta RP ząrzadzone na dzien 28 czerwca 2020r.
2757
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
2517
Wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu sport
2378
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
2292
Lobbing
2285
Aktualne
2219
Tryb uproszczony - art. 19 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (oferty bez konkursu)
2185
Dotacje na zabytki
2098
Aktualne wnioski
2071
Kontrole wewnętrzne
2070
Urząd Stanu Cywilnego
2044
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
1895
Kontrole zewnętrzne
1858
Referat Ewidencji Ludności
1792
Wybory prezydenckie 2015
1738
Wybory samorządowe 2014
1717
Strategia Rozwoju Gminy Strzelce Opolskie
1716
Wybory ławników sądowych kadencja 2016-2019
1713
Oferta Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
1673
Budżet 2016
1665
Plan „JEDŹ Z NAMI"
1664
Plany, strategie, programy ochrony środowiska
1658
Wybory do parlamentu 2015
1648
wniosek Uczniowskiego Klubu Sportowego
1630
Dodatkowe nazwy miejscowości i płatna strefa parkowania
1617
Biuro Architekta Miejskiego
1616
Spis wyborców
1606
Oferta Strzeleckiego Stowarzyszenia Seniorow
1604
Referat Rolnictwa
1569
Odrębne obwody głosowania
1559
Analizy
1552
oferta UKS "KUSY"
1552
Plany nieobowiązujące
1541
Rejestr Instytucji Kultury Gminy Strzelce Opolskie
1529
Referendum ogólnokrajowe w dniu 6 września 2015 r.
1526
oferta LKS "Plon" Błotnica Strzelecka
1526
Refundacja ZUS
1524
Referat Inicjatyw Gospodarczych i Promocji
1516
Kontrola doraźna gospodarki finansowej gminy
1504
Kontrola ZUS
1499
oferta Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Kadłub
1475
Dotacje
1472
Szkolenie bezrobotnych pod kątem zapotrzebowania pracodawcy
1467
Wykaz udzielonych dotacji na zabytki
1467
Kontrola inwestycji gminy Strzelce Opolskie
1465
wniosek UKS Strzelce Opolskie
1460
Kontrola Powiatowej Straży Pożarnej
1448
Pożyczki
1444
Kontrole zewnętrzne rok 2013
1429
wniosek Ludowego Klubu Sportowego „CZARNI” KALINÓW-KALINOWICE
1429
wniosek SKS "PIAST"
1425
Kontrola NIK
1421
wniosek LKS "Jedność" Rozmierka
1410
Kontrole zewnętrzne rok 2012
1402
Kontrole zewnętrzne rok 2011
1401
Programy wsparcia dla przedsiębiorców
1399
Wybory ławników sądowych kadencja 2020-2023
1399
Kontrola archiwum zakładowego
1395
Lata 2014 - 2020
1395
Referat Organizacji
1394
oferta Międzyszkolnego Klubu Sportowego w Strzelcach Opolskich
1392
Kontrola problemowa Archiwum Zakładowego USC
1390
Zwolnienia z podatku od nieruchomości
1382
Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych
1376
Głosowanie przez pełnomocnika
1375
Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
1369
Ocena warunków pracy
1369
Kontrole zewnętrzne rok 2010
1367
Kontrole rok 2009
1362
Kontrola zadań obronnych w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich
1357
Kontrola Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
1356
Baza ofert inwestycyjnych
1351
Zaświadczenie o prawie do głosowania
1344
Sprawozdawczość
1344
Głosowanie korespondencyjne w kraju
1341
Kontrola problemowa skarg i wniosków Urzędu Wojewódzkiego
1337
oferta Ludowego Klubu Sportowego „JEDNOŚĆ” Rozmierka
1330
Uprawnienia wyborców niepełnosprawnych
1328
Kontrola problemowa
1321
Kontrola gospodarowania środkami publicznymi otrzymanymi w latach 2008-2009 na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
1320
Kontrola problemowa
1315
Kontrole zewnętrzne rok 2018
1312
Kontrola działalności Urzędu Stanu Cywilnego
1311
Prace interwencyjne
1308
oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego
1303
Kontrola dokumentów przedstawionych przez Gminę Strzelce Opolskie
1296
Oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego KUSY
1286
Kontrole wewnętrzne 2020
1286
Wybory_Prezydenta_RP_2020
1271
Kontrola zadań w Referacie Ewidencji Ludności
1270
Kontrola problemowa archiwum zakładowego
1270
Kontrola z udzielania pomocy poszkodowanym w wyniku tornada z dnia 15 sierpnia 2008r
1269
Kontrola archiwum zakładowego 2009
1268
Kontrola Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Opolu
1264
Kontrola przestrzegania przepisów i decyzji w zakresie ochrony środowiska
1261
Kontrola obowiązków określonych w ustawie o powszechnym obowiązku obrony RP
1260
Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
1249
Kontrola problemowa wykorzystania dotacji celowych za 2012r
1244
Kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
1243
Kontrole zewnętrzne rok 2017
1242
Kontrola sprawdzająca
1238
Zakonczone do dnia 07.05.2018
1232
Uprawnienia osób niepełnosprawnych
1225
Kontrole zewnętrzne rok 2015
1206
Kontrola planowej trwałości projektu "Remont wieży Ratusza"
1205
Zakonczone do dnia 08.05.2018
1197
Kontrola zgodności dokumentów przedłożonych do Wojewódzkiego Funduszu
1190
Kontrole zewnętrzne rok 2016
1182
Konsultacje projektow nowych statutow solectw
1167
Kontrole zewnętrzne rok 2014
1161
Referat Gospodarki Nieruchomościami i Mienia Komunalnego
1160
Ul Dziewkowicka
1160
Oferta Stowarzyszenia Klub Sportowy "PIAST" Strzelce Opolskie
1120
Oferta Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział w Strzelcach Opolskich
1066
Kontrole zewnętrzne rok 2019
730
wniosek SKS "PIAST"
683
Informacja o podstawowej kwocie dotacji oraz liczbie dzieci dla Gminy Strzelce Opolskie
643
Informacja o kwocie dotacji na 2019 rok oraz statystycznej liczbie dzieci gminy Strzelce Opolskie
569
Informacja o kwocie dotacji na 2020 rok oraz statystycznej liczbie dzieci gminy Strzelce Opolskie
504
Wybory Prezydenta RP 2020 (odwołane)
454
Zakonczon1
442
Kontrole zewnętrzne rok 2016
382
Kontrole zewnętrzne rok 2017
332
Kontrole zewnętrzne rok 2017
251
Kontrole zewnętrzne rok 2018
211
Kontrole zewnętrzne rok 2017
199
Kontrole zewnętrzne rok 2020
136
Informacja o kwocie dotacji na 2021 rok oraz statystycznej liczbie dzieci gminy Strzelce Opolskie
106
Kontrole zewnętrzne rok 2018
99
aktualne1
88
Kontrole wewnętrzne 2021
59
Budżet 2022
53
aktualne_1
50
Wybory_Prezydenta_RP_zarzadzone_na_dzien_28_czerwca_2020_r
30
wykaz_danych_o_srodowisku
26
spis_kart
22
spis_kart_informacyjnych_aktualny
4
spis_kart_aktualne_2016
2
Informacja
2
Wybory_Prezydenta_RP
2
Wybory_Prezydenta_RP_2020_06-28
2
Uruchomienie_trybu_uproszczonego
1
RODO_warstwa
1
Oferta_Stowarzyszenia_Na_Rzecz_Rozwoju_Wsi_Kadlub
1
Kontrole_zewnetrzne_rok_2019
1
Wybory_Prezydenta_RP_2020_28_06_2020
1

Redakcja strony rejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację: 
  • Pierwsza publikacja:  
  • Aktualizacja publikacji:  
  • Wytworzenie publikacji:  
  • Zatwierdzenie informacji:  
Liczba odwiedzin: 3555