Ogłoszenia - Biuletyn Informacji Publicznej


Ogłoszenia

Znaleziono 531 wiadomości.

Zawiadomienie

Data publikacji:
2017-04-28

Zawiadomienie stron postępowania o czynnościach podejmowanych w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa dróg łączących ul. Ligonia i Szpitalną wraz z uzbrojeniem terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe na terenie tzw. zieleni miejskiej w Strzelcach Opolskich".

Zawiadomienie

Data publikacji:
2017-04-28

Zawiadomienie stron postępowania o czynnościach podejmowanych w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa dróg łączących ul. Ligonia i Szpitalną wraz z uzbrojeniem terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe na terenie tzw. zieleni miejskiej w Strzelcach Opolskich".

XXXIII Sesja Rady Miejskiej - 26.04.2017r

Data publikacji:
2017-04-26

XXXIII sesja Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich odbędzie się 26.04.2017 r. o godz. 14.00 w sali Rady Miejskiej.

Uczniowski klub Sportowy "KRONOS"

Data publikacji:
2017-04-17

Wawrzyńca Świeżego 3, 47-100 Strzelce Opolskie tel.: (+48) 695 645 716

Uczniowski Klub Sportowy "Siódemka"

Data publikacji:
2017-04-17

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2, 47-100 Strzelce Opolskie tel.: (+48) 77 462 11 60

Uczniowski Klub Sportowy “Kusy” w Strzelcach Opolskich

Data publikacji:
2017-04-17

ul. Sosnowa 3, 47-100 Strzelce Opolskie tel.: (+48) 77 40 49 210

Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca im. Bohaterów Góry Chełmskiej

Data publikacji:
2017-04-17

ul. Zamkowa 4, 47-100 Strzelce Opolskie tel.: (+48) 889 217 268

Liczba odwiedzin: 526928