Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna - Biuletyn Informacji Publicznej


Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna

ZARZĄDZENIE NR 169/2016 BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH

z dnia 9 sierpnia 2016 r.
w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej
oraz nadania regulaminu organizacyjnego

 
Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
 1.  Powołuję Gminną Komisję Urbanistyczno - Architektoniczną, zwaną dalej „Komisją", jako organ doradczy burmistrza w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego.
 2. Komisja składa się z 6 członków powoływanych i odwoływanych przez Burmistrza Strzelec Opolskich.
 3. Kadencja członków Komisji trwa 4 lata.
 4. W skład Komisji wchodzą osoby o wykształceniu i przygotowaniu fachowym związanym bezpośrednio z teorią i praktyką planowania przestrzennego.
 5. Do Komisji powołuję:
  • dr hab. inż. arch. Krzysztofa Kafkę;
  • mgr inż. Marietę Gajda;
  • mgr inż. arch. Renatę Klimek;
  • mgr inż. arch. Helenę Konsencjusz;
  • mgr inż. arch. Ewę Oglęcką;
  • mgr inż. arch. Magdalenę Wolańską.
 6. Na Przewodniczącego Komisji wyznaczam Pana Krzysztofa Kafkę.
 7. Organizację oraz zasady działania Komisji określa regulamin stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
 8. Zobowiązuję Biuro Architekta Miejskiego do obsługi technicznej Komisji, w tym do:
  •  udostępniania i przekazywania Komisji materiałów niezbędnych do zajęcia stanowiska,
  •  prowadzenia dokumentacji formalno-prawnej,
  •  zawiadamiania członków Komisji o terminach i miejscach posiedzeń.
 9. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich oraz na właściwej stronie internetowej.
 10. Traci moc Zarządzenie Nr 177/2012 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 24 sierpnia 2012 r.
 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Strzelec Opolskich

Kategoria: Powiązane pliki [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
 Załącznik do zarządzenia Załącznik do zarządzenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 576
2017-06-20 13:03
Kozołup Marek
671.82KB
 Zarządzenie nr 169/2016 Zarządzenie nr 169/2016
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 526
2017-06-20 13:03
Kozołup Marek
236.26KB

Redakcja strony - Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna rejestr zmian

 • Podmiot udostępniający informację: 
 • Pierwsza publikacja:Kozołup Marek2017-06-20 12:48:07
 • Aktualizacja publikacji:Kozołup Marek2017-07-13 08:24:03
 • Wytworzenie publikacji:Kozołup Marek2017-07-13 08:24:00
 • Zatwierdzenie informacji:Kozołup Marek2017-07-13 08:24:00
Liczba odwiedzin: 2183