Jednostki organizacyjne gminy - Biuletyn Informacji Publicznej


Jednostki organizacyjne gminy

Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w art. 9 ust. 1 zawiera upoważnienie dla Gminy reprezentowanej przez Radę Miejską do tworzenia gminnych jednostek organizacyjnych.

Zgodnie z brzmieniem ustawy, zadania tych jednostek koncentrują się na wykonywaniu zadań gminy na rzecz wspólnoty samorządowej. O tym więc jakie jednostki organizacyjne funkcjonują w danej gminie decydują potrzeby społeczności lokalnej oraz finansowe możliwości gminy.

Zgodnie z par. 4 ust. 2 Statutu Gminy Strzelce Opolskie (Uchwala Nr XVIII/197/04 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 stycznia 2004r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Strzelce Opolskie), Burmistrz prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyjnych.

Redakcja strony - Jednostki organizacyjne gminy rejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację: 
  • Pierwsza publikacja:  
  • Aktualizacja publikacji:  
  • Wytworzenie publikacji:  
  • Zatwierdzenie informacji:  
Liczba odwiedzin: 4712