Informacje dot. budżetu 2021 - Biuletyn Informacji Publicznej


Informacje dot. budżetu 2021

Kategoria: Powiązane pliki [ 27 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Uchwała Nr XXXI/265/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 Uchwała Nr XXXI/265/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
2021-01-06 23:41
Szuba Piotr
760.76KB
Uchwała Nr XXXI/266/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego gminy Strzelce Opolskie CRWiS Strzelec na 2021 rok Uchwała Nr XXXI/266/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego gminy Strzelce Opolskie CRWiS "Strzelec" na 2021 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
2021-01-06 23:44
Szuba Piotr
234.45KB
Uchwała Nr XXXI/267/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Strzelce Opolskie na lata 2021-2024 Uchwała Nr XXXI/267/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Strzelce Opolskie na lata 2021-2024
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
2021-01-06 23:47
Szuba Piotr
1.65MB
Uchwała Nr XXXI/268/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2021 rok [DUWO.2020.3732] Uchwała Nr XXXI/268/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2021 rok [DUWO.2020.3732]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 63
2021-01-06 23:50
Szuba Piotr
5.2MB
Plany finansowe na 2021 rok w podziale na jednostki i komórki organizacyjne gminy Strzelce Opolskie [Stan na dzień: <b>1.01.2021 r.</b>] Plany finansowe na 2021 rok w podziale na jednostki i komórki organizacyjne gminy Strzelce Opolskie [Stan na dzień: 1.01.2021 r.]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 56
2021-01-07 00:09
Szuba Piotr
487.54KB
Zarządzenie Nr 22/2021 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2021 r. [ZmNr01] Zarządzenie Nr 22/2021 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2021 r. [ZmNr01]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
2021-02-06 11:26
Szuba Piotr
364.26KB
Uchwała Nr 690/2020 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu gminy Strzelce Opolskie [OPINIA POZYTYWNA] Uchwała Nr 690/2020 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu gminy Strzelce Opolskie [OPINIA POZYTYWNA]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
2021-02-07 18:04
Szuba Piotr
264.31KB
Uchwała Nr 693/2020 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2021 r. [OPINIA POZYTYWNA] Uchwała Nr 693/2020 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2021 r. [OPINIA POZYTYWNA]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
2021-02-07 18:06
Szuba Piotr
273.32KB
Uchwała Nr XXXII/275/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 stycznia 2021 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/268/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2021 rok [ZmNr01] [DUWO.2021.426] Uchwała Nr XXXII/275/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 stycznia 2021 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/268/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2021 rok [ZmNr01] [DUWO.2021.426]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
2021-03-13 10:54
Szuba Piotr
1.91MB
Zarządzenie Nr 29/2021 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr03] Zarządzenie Nr 29/2021 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr03]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
2021-02-06 12:42
Szuba Piotr
364.45KB
Zarządzenie Nr 31/2021 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2021 r. [ZmNr04] Zarządzenie Nr 31/2021 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2021 r. [ZmNr04]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
2021-02-07 10:46
Szuba Piotr
360.17KB
Zarządzenie Nr 35/2021 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej [ZmNr05] Zarządzenie Nr 35/2021 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej [ZmNr05]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
2021-03-03 14:41
Szuba Piotr
331.89KB
Zarządzenie Nr 37/2021 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr06] Zarządzenie Nr 37/2021 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr06]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
2021-03-03 15:11
Szuba Piotr
495.8KB
Zarządzenie Nr 41/2021 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2021 r. [ZmNr07] Zarządzenie Nr 41/2021 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2021 r. [ZmNr07]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
2021-03-03 16:19
Szuba Piotr
366.09KB
Zarządzenie Nr 43/2021 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr08] Zarządzenie Nr 43/2021 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr08]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
2021-03-04 12:16
Szuba Piotr
360.16KB
Zarządzenie Nr 48/2021 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2021 r. [ZmNr09] Zarządzenie Nr 48/2021 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2021 r. [ZmNr09]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
2021-03-15 15:53
Szuba Piotr
364.63KB
Zarządzenie Nr 58/2021 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2021 r. [ZmNr10] Zarządzenie Nr 58/2021 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2021 r. [ZmNr10]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
2021-03-29 14:45
Szuba Piotr
356.11KB
Zarządzenie Nr 59/2021 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr11] Zarządzenie Nr 59/2021 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr11]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
2021-04-06 20:02
Szuba Piotr
410.86KB
Zarządzenie Nr 65/2021 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2021 r. [ZmNr12] Zarządzenie Nr 65/2021 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2021 r. [ZmNr12]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
2021-04-11 20:14
Szuba Piotr
366.12KB
Zarządzenie Nr 66/2021 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej [ZmNr13] Zarządzenie Nr 66/2021 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej [ZmNr13]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
2021-04-13 16:32
Szuba Piotr
335.46KB
Zarządzenie Nr 68/2021 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr14] Zarządzenie Nr 68/2021 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr14]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
2021-04-16 11:11
Szuba Piotr
360.06KB
Zarządzenie Nr 75/2021 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2021 r. [ZmNr15] Zarządzenie Nr 75/2021 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2021 r. [ZmNr15]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
2021-04-29 23:45
Szuba Piotr
378.92KB
Zarządzenie Nr 76/2021 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Strzelce Opolskie za 2020 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Strzeleckiego Ośrodka Kultury za 2020 rok i informacji o stanie mienia Gminy Strzelce Opolskie Zarządzenie Nr 76/2021 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Strzelce Opolskie za 2020 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Strzeleckiego Ośrodka Kultury za 2020 rok i informacji o stanie mienia Gminy Strzelce Opolskie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
2021-04-26 18:58
Szuba Piotr
8.93MB
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Strzelce Opolskie za 2020 rok [prezentacja] Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Strzelce Opolskie za 2020 rok [prezentacja]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
2021-05-08 17:10
Szuba Piotr
1.01MB
Zarządzenie Nr 77/2021 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr16] Zarządzenie Nr 77/2021 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych [ZmNr16]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
2021-05-08 20:59
Szuba Piotr
374.13KB
Rejestr zmian budżetu gminy Strzelce Opolskie na 2021 r. [Stan na dzień: <b>30.04.2021 r.</b>] Rejestr zmian budżetu gminy Strzelce Opolskie na 2021 r. [Stan na dzień: 30.04.2021 r.]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
2021-05-10 00:30
Szuba Piotr
35.78KB
Zestawienie zadań inwestycyjnych oraz remontowych przyjętych do budżetu na 2021 rok - jednostki i komórki organizacyjne [Stan na dzień: <b>30.04.2021 r.</b>] Zestawienie zadań inwestycyjnych oraz remontowych przyjętych do budżetu na 2021 rok - jednostki i komórki organizacyjne [Stan na dzień: 30.04.2021 r.]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 132
2021-05-10 00:31
Szuba Piotr
32.38KB

Redakcja strony - Informacje dot. budżetu 2021 rejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
  • Pierwsza publikacja:Szuba Piotr2021-01-06 23:36:19
  • Aktualizacja publikacji:Szuba Piotr2021-01-06 23:36:30
  • Wytworzenie publikacji:Szuba Piotr2021-01-06 23:36:19
  • Zatwierdzenie informacji:Szuba Piotr2021-01-06 23:36:19
Liczba odwiedzin: 325