Zmiana imienia i nazwiska - Biuletyn Informacji Publicznej


Zmiana imienia i nazwiska

Zmiana imienia i nazwiska
Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Urząd Stanu Cywilnego
Biuro nr 3
tel. 077 404 93 15
fax 077 461 44 22
e-mail: 

Wymagania i potrzebne dokumenty:
 •  dowód osobisty,
 •  odpisy zupełne aktów stanu cywilnego (urodzeń, małżeństw) wnioskodawcy oraz jego małoletnich dzieci,
 •  inne dokumenty niezbędne np. do ustalenia bezprawnej utraty nazwiska bądź imienia.
Gdzie odebrać formularze:  
Termin załatwienia odpowiedzi:  
Opłaty:
 •  17 zł - decyzja o zmianie imienia lub nazwiska,

Dla osób dokonujących wpłaty z zagranicy:
IBAN: PL 98 8907 1089 2002 0090 6878 0001
SWIFT CODE: POLU PL PR

Opłacie nie podlegają decyzje wydawane w sprawach o przywrócenie nazwiska i imienia osób, którym bezprawnie je zmieniono, a także zstepnych i małżonków tych osób.

Inne wskazówki, uwagi:

posób załatwienia sprawy

Zmiana imienia i nazwiska następuje na wniosek obywatela polskiego posiadającego pełną zdolność do czynności prawnych. Wniosek o zmianę nazwiska podlega rozpatrzeniu, jeżeli jest uzasadniony ważnymi względami. Sprawę należy załatwić osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego w miejscu stałego zamieszkania.
Obywatele polscy stale zamieszkali za granicą mogą załatwić sprawę za pośrednictwem polskich przedstawicielstw dyplomatycznych.

Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego

Małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa.

Termin

W ciągu trzech miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia o rozwodzie.

Wymagane dokumenty

 

 •  dowód osobisty,
 •  wniosek naniesienie stosownej zmiany w akcie małżeństwa.

Opłaty

 

 •  11 zł -jako inne czynności
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 października 2008r o zmianie imienia i nazwiska (Dz.U. z 12 12 grudnia 2008r. nr 220, poz. 1414) Ustawa z dnia 29 września 1986r. prawo o aktach stanu cywilnego ( tekst jednolity z 2011r. Dz.U. nr 212, poz. 1264)

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Wniosek o zmianę imienia, nazwiska Wniosek o zmianę imienia, nazwiska
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 334
2017-06-21 13:02
Katowice IntraCOM
239.13KB

Redakcja strony - Zmiana imienia i nazwiska rejestr zmian

 • Podmiot udostępniający informację: 
 • Pierwsza publikacja:Kozołup Marek2017-06-21 12:37:27
 • Aktualizacja publikacji:Kozołup Marek2017-06-21 13:32:13
 • Wytworzenie publikacji:Kozołup Marek2017-06-21 13:32:12
 • Zatwierdzenie informacji:Kozołup Marek2017-06-21 13:32:12
Liczba odwiedzin: 1031