Zawarcie związku małżeńskiego w formie wyznaniowej - Biuletyn Informacji Publicznej


Zawarcie związku małżeńskiego w formie wyznaniowej

Zawarcie związku małżeńskiego w formie wyznaniowej
Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Urząd Stanu Cywilnego
Biuro nr 3
tel. 077 404 93 15
fax 077 461 44 22
e-mail: 

Wymagania i potrzebne dokumenty:
 •  Dowody osobiste,
 •  Odpisy skrócone aktu urodzenia,
 •  Dla osób pozostających wcześniej w związku małżeńskim wymagany jest odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub unieważnieniu małżeństwa lub odpis aktu zgonu współmałżonka dla osób owdowiałych
 •  Pisemne zapewnienie o braku przeszkód wyłączających zawarcie małżeństwa
Gdzie odebrać formularze:  
Termin załatwienia odpowiedzi:

Zainteresowani otrzymują zaświadczenie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa, którego okres ważności wynosi 3 miesiące od dnia otrzymania

Opłaty:
 •  84zł za sporządzenie aktu małżeństwa

Dla osób dokonujących wpłaty z zagranicy:
IBAN: PL 98 8907 1089 2002 0090 6878 0001
SWIFT CODE: POLU PL PR

Inne wskazówki, uwagi:

Właściwość miejscowa

Zaświadczenie, o którym mowa wydaje Urząd Stanu Cywilnego w miejscu stałego zamieszkania jednej ze stron. Małżeństwo w formie wyznaniowej zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta zawierający związek małżeński, podlegają prawu wewnętrznemu kościoła albo innego związku wyznaniowego, w obecności duchownego oświadczą wolę jednoczesnego zawarcia związku małżeńskiego.

Niezwłocznie po złożeniu oświadczenia duchowny sporządza zaświadczenie stwierdzające zawarcie związku małżeńskiego i w terminie 5 dni od zawarcia małżeństwa przekazuje do urzędu stanu cywilnego.

Dokumentem stwierdzającym zawarcie małżeństwa ze skutkami cywilnymi jest akt małżeństwa sporządzony w urzędzie stanu cywilnego, z którego małżonkowie otrzymują 3 bezpłatne odpisy.

Sposób załatwienia sprawy - osobiście

Urząd Stanu Cywilnego wydaje zaświadczenia stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

Podstawa prawna:
 •  Ustawa kodeks rodzinny i opiekuńczy (DZ.U.2012r. poz. 788)
 •  Ustawa z dnia 29 września 1986r. prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity z 2011r. Dz.U. nr 212, poz. 1264)
Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Wniosek o wydanie odpisów aktu Wniosek o wydanie odpisów aktu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 310
2017-06-21 13:13
Katowice IntraCOM
219.05KB

Redakcja strony - Zawarcie związku małżeńskiego w formie wyznaniowej rejestr zmian

 • Podmiot udostępniający informację: 
 • Pierwsza publikacja:Kozołup Marek2017-06-21 13:11:41
 • Aktualizacja publikacji:Kozołup Marek2017-06-21 13:52:13
 • Wytworzenie publikacji:Kozołup Marek2017-06-21 13:52:12
 • Zatwierdzenie informacji:Kozołup Marek2017-06-21 13:52:12
Liczba odwiedzin: 1036