Zawarcie związku małżeńskiego w formie cywilnej - Biuletyn Informacji Publicznej


Zawarcie związku małżeńskiego w formie cywilnej

Zawarcie związku małżeńskiego w formie cywilnej
Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Urząd Stanu Cywilnego
Biuro nr 3
tel. 077 404 93 15
fax 077 461 44 22
e-mail: 

Wymagania i potrzebne dokumenty:
 •  Dowody osobiste,
 •  Odpisy skrócone aktu urodzenia,
 •  Dla osób pozostających wcześniej w związku małżeńskim wymagany jest odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub unieważnieniu małżeństwa lub odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka dla osób owdowiałych.
 •  Pisemne zapewnienie o braku przeszkód wyłączających zawarcie małżeństwa
Gdzie odebrać formularze:  
Termin załatwienia odpowiedzi:

Co najmniej miesiąc przed zaplanowanym terminem zawarcia małżeństwa, należy złożyć wymagane dokumenty i zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa

Opłaty:
 •  84 zł za sporządzenie aktu małżeństwa

Dla osób dokonujących wpłaty z zagranicy:
IBAN: PL 98 8907 1089 2002 0090 6878 0001
SWIFT CODE: POLU PL PR

Inne wskazówki, uwagi:

Właściwość miejscowa

Związek małżeński może być zawarty w każdym Urzędzie Stanu Cywilnego w kraju. Małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta jednocześnie obecni złożą przed kierownikiem USC oświadczenia, że wstępują w związek małżeński.
Zarówno kobieta jak i mężczyzna muszą mieć ukończone 18 lat (w dniu złożenia dokumentów do ślubu) Obydwoje muszą też być stanu wolnego: panna, kawaler, rozwiedziony (a), wdowiec, wdowa.
Dokumentem stwierdzającym zawarcie małżeństwa ze skutkami cywilnymi jest akt małżeństwa sporządzony w USC, z którego małżonkowie otrzymują 3 bezpłatne odpisy.

Sposób załatwienia sprawy: osobiście

Podstawa prawna:
 •  Ustawa kodeks rodzinny i opiekuńczy (DZ.U.2012r. poz. 788)
 •  Ustawa z dnia 29 września 1986r. prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity z 2011r. Dz.U. nr 212, poz. 1264)
Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Wniosek o wydanie odpisów aktu Wniosek o wydanie odpisów aktu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 330
2017-06-21 13:17
Katowice IntraCOM
219.05KB

Redakcja strony - Zawarcie związku małżeńskiego w formie cywilnej rejestr zmian

 • Podmiot udostępniający informację: 
 • Pierwsza publikacja:Kozołup Marek2017-06-21 13:13:42
 • Aktualizacja publikacji:Kozołup Marek2017-06-21 13:32:37
 • Wytworzenie publikacji:Kozołup Marek2017-06-21 13:32:35
 • Zatwierdzenie informacji:Kozołup Marek2017-06-21 13:32:35
Liczba odwiedzin: 1439