Zawarcie związku małżeńskiego obywatela polskiego za granicą - Biuletyn Informacji Publicznej


Zawarcie związku małżeńskiego obywatela polskiego za granicą

Zawarcie związku małżeńskiego obywatela polskiego za granicą
Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Urząd Stanu Cywilnego
Biuro nr 3
tel. 077 404 93 15
fax 077 461 44 22
e-mail: 

Wymagania i potrzebne dokumenty:

Do zawarcia związku małżeńskiego za granicą wymagane jest posiadanie zaświadczenia o zdolności prawnej.

Obywatel polski ma obowiązek we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania urzędzie stanu cywilnego złożyć następujące dokumenty celem otrzymania zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą:

 •  podanie
 •  odpis skrócony aktu urodzenia
 •  dowód ustania poprzedniego małżeństwa, jeżeli wcześniej pozostawał w związku małżeńskim (odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie, odpis skrócony aktu zgonu)
 •  złożyć pisemne zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz przedstawić dowód osobisty lub paszport oraz poświadczenie zameldowania za granicą, o ile osoba nie ma zameldowania w Polsce
Gdzie odebrać formularze:  
Termin załatwienia odpowiedzi:

Niezwłocznie od złożenia wymaganych dokumentów

Opłaty:

38zł opłata za zaświadczenie

Dla osób dokonujących wpłaty z zagranicy:
IBAN: PL 98 8907 1089 2002 0090 6878 0001
SWIFT CODE: POLU PL PR

Inne wskazówki, uwagi:

Termin ważności zaświadczenia wynosi 3 miesiące od dnia wydania.
Sposób załatwienia sprawy
Osobiście w USC miejsca stałego zameldowania

Podstawa prawna:
 •  Ustawa kodeks rodzinny i opiekuńczy (DZ.U.2012r. poz. 788)
 •  Ustawa z dnia 29 września 1986r. prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity z 2011r. Dz.U. nr 212, poz. 1264)
Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Podanie o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą Podanie o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 481
2017-06-21 13:25
Katowice IntraCOM
237.75KB

Redakcja strony - Zawarcie związku małżeńskiego obywatela polskiego za granicą rejestr zmian

 • Podmiot udostępniający informację: 
 • Pierwsza publikacja:Kozołup Marek2017-06-21 13:17:51
 • Aktualizacja publikacji:Kozołup Marek2017-06-21 13:32:46
 • Wytworzenie publikacji:Kozołup Marek2017-06-21 13:32:45
 • Zatwierdzenie informacji:Kozołup Marek2017-06-21 13:32:45
Liczba odwiedzin: 1057