Zaświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym - Biuletyn Informacji Publicznej


Zaświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym

Zaświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym
Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Kancelaria
Biuro nr 1
tel. 77/ 404 93 10
fax 77/ 461 44 22

Wymagania i potrzebne dokumenty:

Protokół z przyjęcia zeznań o stanie rodzinnym i majątkowym.
Zaświadczenie o zarobkach z zakładu pracy - w przypadku osób pracujących.
Aktualny odcinek emerytury ( renty ) - w przypadku emerytów i rencistów.
Zaświadczenie o pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych lub o zarejestrowaniu w Powiatowym Urzędzie Pracy - w przypadku osób bezrobotnych.

Gdzie odebrać formularze:

Kancelaria Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich pokój nr 1.
Formularz dostępny jest również na stronie internetowej Gminy Strzelce Opolskie www.strzelceopolskie.pl

Termin załatwienia odpowiedzi:

W dniu złożenia wniosku.

Opłaty:

Za wydanie zaświadczenia - 17,00 zł.
(z opłaty zwolnieni są renciści , emeryci, uczniowie i studenci )

Tryb odwoławczy:

Zażalenie wnosi się do Wojewody Opolskiego* za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia stronie.

* opłaty skarbowej nie pobiera się.

Inne wskazówki, uwagi:

Wniosek o wydanie zaświadczenia należy potwierdzić:
w Referacie Ewidencji Ludności - dane osobowe,
w Referacie Podatkowym - czy wnioskodawca figuruje w ewidencji podatników podatku rolnego i podatku od nieruchomości
w Referacie Inicjatyw Gospodarczych- czy wnioskodawca figuruje w ewidencji osób prowadzących działalność gospodarczą.

Podstawa prawna:

Art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami).

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Protokół z przyjęcia zeznań o stanie rodzinnym i majątkowym Protokół z przyjęcia zeznań o stanie rodzinnym i majątkowym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 376
2017-06-21 14:28
Katowice IntraCOM
43.36KB

Redakcja strony - Zaświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym rejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację: 
  • Pierwsza publikacja:Kozołup Marek2017-06-21 14:27:30
  • Aktualizacja publikacji:Kozołup Marek2017-06-21 14:28:24
  • Wytworzenie publikacji:Kozołup Marek2017-06-21 14:28:22
  • Zatwierdzenie informacji:Kozołup Marek2017-06-21 14:28:22
Liczba odwiedzin: 1220