Wynajem lokalu gminnego - Biuletyn Informacji Publicznej


Wynajem lokalu gminnego

Wynajem lokalu gminnego
Miejsce załatwienia sprawy:

Gminny Zarząd Mienia Komunalnego
Referat Gospodarki Mieszkaniowej (I piętro, pokój nr 5)

ul. Zamkowa 2

47-100 Strzelce Opolskie

tel. 77 461 99 05,  77 461 99 06

Wymagania i potrzebne dokumenty:

Wniosek o najem lokalu mieszkalnego/socjalnego

Zaświadczenia o dochodach z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku

Gdzie odebrać formularze:

Gminny Zarząd Mienia Komunalnego
Referat Gospodarki Mieszkaniowej (I piętro, pokój nr 5) 

Strona internetowa: www.gzmk.strzelceopolskie.pl

Termin załatwienia sprawy:

Sporządzenie 2 razy w ciągu roku, wykazu wnioskodawców ubiegających się o najem mieszkania z zasobu gminy, tj. na dzień 31 marca i 30 września.

Po zaopiniowaniu wykazu przez Komisję Mieszkaniową Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich projekt listy osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni.

Zatwierdzenie listy przez Burmistrza Strzelec Opolskich w terminie 30 dni od daty podania jej do publicznej wiadomości, po uprzednim rozpatrzeniu wniesionych do niej uwag i zastrzeżeń.

Wydanie skierowań osobom, zakwalifikowanym do zawarcia umowy najmu.

Tryb odwoławczy:

Nie przewiduje się trybu odwoławczego.
Istnieje możliwość wniesienia pisemnych uwag i zastrzeżeń do projektu listy w terminie 14 dni od podania jej do publicznej wiadomości.

  Wnioskodawca ubiegający się o najem mieszkania z zasobu gminy składa wniosek w GZMK w Strzelcach Opolskich, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały.
Wnioskodawca zobowiązany jest do informowania o wszelkich zmianach mających wpływ na realizację wniosku, w tym wysokości dochodu oraz liczby osób w gospodarstwie domowym. 3. Wnioskodawca zobowiązany jest do aktualizacji wniosku co najmniej raz w roku, a brak wykonania tego obowiązku stanowi podstawę do nie uwzględnienia go w wykazie osób ubiegających się o najem mieszkania z zasobu gminy.
Podstawa prawna: Uchwała Nr XXXIII/263/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Strzelce Opolskie.

 

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Wniosek o najem lokalu mieszkalnego/socjalnego Wniosek o najem lokalu mieszkalnego/socjalnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 492
2017-08-25 15:15
Kozołup Marek
471.91KB

Redakcja strony - Wynajem lokalu gminnego rejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
  • Pierwsza publikacja:Kozołup Marek2017-06-21 14:29:35
  • Aktualizacja publikacji:Kozołup Marek2017-08-25 15:22:48
  • Wytworzenie publikacji:Eliza Rudol2017-08-25 15:22:41
  • Zatwierdzenie informacji:Kozołup Marek2017-08-25 15:22:41
Liczba odwiedzin: 1628