Zezwolenie na wycinkę drzewa - Biuletyn Informacji Publicznej


Zezwolenie na wycinkę drzewa

Zezwolenie na wycinkę drzewa
Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Biuro nr 21
tel. (+48) 77 404 93 45
fax (+48) 77 461 44 22

Wymagania i potrzebne dokumenty:

Wymagane dokumenty (załączniki)

 • dokument potwierdzający tytuł prawny do władania terenem lub upoważnienie do działania w imieniu posiadacza nieruchomości, nr działki i ark. mapy
 • mapka lub szkic działki z naniesioną lokalizacją drzew lub krzewów przeznaczonyc
Gdzie odebrać formularze:  
Termin załatwienia odpowiedzi:

Zgodny z KPA.

Opłaty:
 • Zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U.Nr 225 poz. 1635 część III ust. 44 pkt 2 ppkt 6) za wydanie niniejszego zezwolenia nie pobiera się opłaty skarbowej.
 • Opłata skarbowa od dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnika oraz jego odpisu (wypisu) 17 zł
Tryb odwoławczy:

Odwołanie kieruje się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu ul. Oleska 19a za pośrednictwem Burmistrza Strzelec Opolskich.

Odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Inne wskazówki, uwagi:

Na wniosku należy podać:

 • cel usunięcia drzewa /wycinka lub przesadzenie/
 • ilość, gatunki i obwody (mierzone na wys. 1.3 m) drzew lub gatunki oraz powierzchnię krzewów m m2.
 • przyczynę planowanej wycinki lub przesadzenia, jej planowany termin oraz przeznaczenie terenu
 • w przypadku dużej ilości drzew (powyżej 5szt.) warunkiem wydania zezwolenia jest wykonanie inwentaryzacji drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia

Sposób załatwienia sprawy
Wydawana jest decyzja zezwalająca na wycinkę. WYCIECIE DRZEW I KRZEWÓW NIE WYMAGA ZEZWOLENIA W PRZYPADKU:

 • drzew i krzewów owocowych, z wyjątkiem nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków,
 • drzew i krzewów sadzonych na plantacjach,
 • drzew i krzewów, których wiek nie przekracza 5 lat,
 • drzew i krzewów stanowiących przeszkody lotnicze.
Podstawa prawna:

art. 83 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz. 880 z póź. zm.)

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Wniosek Wniosek
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 655
2017-06-21 14:27
konto intracom
98.4KB

Redakcja strony - Zezwolenie na wycinkę drzewa rejestr zmian

 • Podmiot udostępniający informację: 
 • Pierwsza publikacja:Kozołup Marek2017-06-21 14:00:47
 • Aktualizacja publikacji:Kozołup Marek2017-06-22 09:34:36
 • Wytworzenie publikacji:Kozołup Marek2017-06-22 09:34:33
 • Zatwierdzenie informacji:Kozołup Marek2017-06-22 09:34:33
Liczba odwiedzin: 1816
Elektroniczna Platforma
Usług Administracji publicznej
epuap
Wybory Prezydenta RP Wybory Prezydenta RP