Opłaty skarbowe - Biuletyn Informacji Publicznej


Opłaty skarbowe

Opłaty skarbowe
Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Urząd Stanu Cywilnego
Biuro nr 3
tel. 077 404 93 15
fax 077 461 44 22
e-mail: 

Gdzie odebrać formularze:  
Termin załatwienia odpowiedzi:  
Opłaty:
 •  sporządzenie aktu małżeństwa (cywilne,wyznaniowe) 84 zł
 •  od innych czynności USC 11 zł
 •  za sporządzenie testamentu 22 zł
 •  za wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego,aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą 50 zł
 •  za inne decyzje wydawane przez kierownika USC 39 zł
 •  zaświadczenie zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą 38 zł
 •  odpis zupełny aktu stanu cywilnego 33 zł
 •  odpis skrócony aktu stanu cywilnegoi odpis wielojęzyczny 22 zł
 •  za poświadczenie zgodności duplikatów, odpisów, wyciągów kserokopii- za każdą stronę 5 zł
 •  od poświadczenia własnoręczności podpisów 9 zł
 •  zezwolenie na podstawie art. 4 kod. rodz. 39 zł
 •  ustalenie pisowni nazwiska, imienia 22 zł
 •  zmiana nazwiska, imienia 37 zł
 •  pełnomocnictwo 17 zł

Dla osób dokonujących wpłaty z zagranicy:
IBAN: PL 98 8907 1089 2002 0090 6878 0001
SWIFT CODE: POLU PL PR

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (DZ.U. z 2012r. poz. 1282)

Redakcja strony - Opłaty skarbowe rejestr zmian

 • Podmiot udostępniający informację: 
 • Pierwsza publikacja:Kozołup Marek2017-06-21 13:27:59
 • Aktualizacja publikacji:Kozołup Marek2017-06-21 13:33:04
 • Wytworzenie publikacji:Kozołup Marek2017-06-21 13:33:02
 • Zatwierdzenie informacji:Kozołup Marek2017-06-21 13:33:02
Liczba odwiedzin: 2600