Odpisy aktów stanu cywilnego, zaświadczenia - Biuletyn Informacji Publicznej


Odpisy aktów stanu cywilnego, zaświadczenia

Odpisy aktów stanu cywilnego, zaświadczenia
Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Urząd Stanu Cywilnego
Biuro nr 3
tel. 077 404 93 15
fax 077 461 44 22
e-mail: 

Wymagania i potrzebne dokumenty:

Dowód osobisty wnioskodawcy (dla osób fizycznych)

Gdzie odebrać formularze:  
Termin załatwienia odpowiedzi:

Niezwłocznie

Opłaty:

22 zł odpisy skrócone
33 zł odpisy zupełne
24 zaświadczenie z ksiąg stanu cywilnego lub ich braku

Ustawa o opłacie skarbowej ( DZ.U. z 2012r. poz. 1282)

Dla osób dokonujących wpłaty z zagranicy:
IBAN: PL 98 8907 1089 2002 0090 6878 0001
SWIFT CODE: POLU PL PR

Zwolnienia z opłaty za podanie i odpis stosuje się m.in. w przypadkach:

 •  wydania odpisu do celów emerytalnych i rentowych,
 •  wydania odpisu na żądanie zakładów pracy,
 •  wydania odpisu na żądanie szkól,
 •  wydania odpisu w sprawach opieki i kurateli, przysposobienia,
 •  osób ubiegających się o przywrócenie dawnej pisowni imion i nazwisk,
 •  z tytułu ubóstwa,
 •  w sprawach repatriacji i uzyskania na tej postawie obywatelstwa polskiego
Inne wskazówki, uwagi:

Z ksiąg stanu cywilnego wydaje się:

 1. odpisy zupełne i skrócone aktów stanu cywilnego
 2. zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku
 3. zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego

Odpisy oraz zaświadczenia wydaje się na wniosek sądu lub innego organu państwowego, osoby, której stan cywilny został w akcie stwierdzony, jej wstępnego, zstępnego, rodzeństwa, małżonka lub przedstawiciela ustawowego.
Odpisy aktów stanu cywilnego i zaświadczenia mogą wydane również na wniosek innych osób niż wyżej wymienione, które wykażą w tym interes prawny oraz na wniosek organizacji społecznej jeśli jest to uzasadnione celami statutowymi i gdy przemawia za tym interes społeczny. Zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi może być także wydane na wniosek innych zainteresowanych osób.
Sposób załatwienia sprawy
Osobiście lub dla osób zamieszkałych poza Strzelcami Opolskimi istnieje możliwość korespondencyjnego załatwienia sprawy

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 września 1986r. prawo o aktach stanu cywilnego ( tekst jednolity z 2011r. Dz.U. nr 212, poz. 1264)

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 924
2017-06-21 13:33
Katowice IntraCOM
219.05KB

Redakcja strony - Odpisy aktów stanu cywilnego, zaświadczenia rejestr zmian

 • Podmiot udostępniający informację: 
 • Pierwsza publikacja:Kozołup Marek2017-06-21 13:29:29
 • Aktualizacja publikacji:Kozołup Marek2017-06-21 13:33:13
 • Wytworzenie publikacji:Kozołup Marek2017-06-21 13:33:11
 • Zatwierdzenie informacji:Kozołup Marek2017-06-21 13:33:11
Liczba odwiedzin: 2663