Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2007 - Biuletyn Informacji Publicznej


Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2007

Kategoria: Powiązane pliki [ 20 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Maria Feliniak - objęcie stanowiska Zastępcy Burmistrza Maria Feliniak - objęcie stanowiska Zastępcy Burmistrza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 267
2017-07-10 13:19
Kozołup Marek
2.6MB
Jerzy Garus-odwołanie ze stanowiska Zastępcy Burmistrza
Jerzy Garus-odwołanie ze stanowiska Zastępcy Burmistrza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 278
2017-07-10 13:16
Kozołup Marek
1.48MB
Czesława Krasa - objęcie stanowiska p.o Kierownika Jednostki Organizacyjnej Czesława Krasa - objęcie stanowiska p.o Kierownika Jednostki Organizacyjnej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 277
2017-07-10 13:14
Kozołup Marek
2.58MB
Marzanna Wierzbicka - objęcie stanowiska Sekretarza UM Marzanna Wierzbicka - objęcie stanowiska Sekretarza UM
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 289
2017-07-10 13:20
Kozołup Marek
2.49MB
Brygida Lelonek - pracownik upoważniony do wydawania decyzji administracyjnych Brygida Lelonek - pracownik upoważniony do wydawania decyzji administracyjnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 292
2017-07-10 13:10
Kozołup Marek
1.9MB
Ginter Kostrzewa - Zastępca Burmistrza Ginter Kostrzewa - Zastępca Burmistrza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 296
2017-07-10 13:08
Kozołup Marek
2.05MB
Brygida Lelonek - zaprzestanie wydawania decyzji administracyjnych Brygida Lelonek - zaprzestanie wydawania decyzji administracyjnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 276
2017-07-10 13:09
Kozołup Marek
132.07KB
Krystyna Moś - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Krystyna Moś - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 258
2017-07-10 13:05
Kozołup Marek
133.23KB
Ewa Hałek - Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Mienia Komunalnego Ewa Hałek - Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Mienia Komunalnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 275
2017-07-10 13:04
Kozołup Marek
138.4KB
Renata Długosz - Zastępca Kierownika USC Renata Długosz - Zastępca Kierownika USC
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 278
2017-07-10 13:03
Kozołup Marek
134.48KB
Krzysztof Kafka - Architekt Miejski Krzysztof Kafka - Architekt Miejski
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 272
2017-07-10 13:02
Kozołup Marek
136.7KB
Henryk Czempiel - Kierownik Referatu Inicjatyw Gospodarczych i Promocji Henryk Czempiel - Kierownik Referatu Inicjatyw Gospodarczych i Promocji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 266
2017-07-10 13:02
Kozołup Marek
138.82KB
Barbara Malawska - Kierownik Referatu Ewidencji Ludności Barbara Malawska - Kierownik Referatu Ewidencji Ludności
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 275
2017-07-10 13:01
Kozołup Marek
141.1KB
Maria Turewicz-Omielańczuk - Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska Maria Turewicz-Omielańczuk - Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 274
2017-07-10 13:00
Kozołup Marek
134.7KB
Ewa Sosnowska - Kierownik USC Ewa Sosnowska - Kierownik USC
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 258
2017-07-10 13:00
Kozołup Marek
136.77KB
Urszula Killman - Skarbnik Gminy Urszula Killman - Skarbnik Gminy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 252
2017-07-10 12:59
Kozołup Marek
142.88KB
Marzanna Wierzbicka - Sekretarz Gminy Marzanna Wierzbicka - Sekretarz Gminy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 258
2017-07-10 12:59
Kozołup Marek
163.64KB
Ginter Kostrzewa - Zastępca Burmistrza Ginter Kostrzewa - Zastępca Burmistrza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 256
2017-07-10 12:58
Kozołup Marek
140.39KB
Maria Feliniak - Zastępca Burmistrza Maria Feliniak - Zastępca Burmistrza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 246
2017-07-10 12:58
Kozołup Marek
131.45KB
Tadeusz Goc - Burmistrz Tadeusz Goc - Burmistrz
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 252
2017-07-10 12:57
Kozołup Marek
173.69KB

Redakcja strony - Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2007 rejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację: 
  • Pierwsza publikacja:Kozołup Marek2017-07-10 12:53:31
  • Aktualizacja publikacji:  
  • Wytworzenie publikacji:  
  • Zatwierdzenie informacji:  
Liczba odwiedzin: 1266