Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2005 - Biuletyn Informacji Publicznej


Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2005

Kategoria: Powiązane pliki [ 13 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Krzysztof Fabianowski - Burmistrz Krzysztof Fabianowski - Burmistrz
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 292
2017-07-10 14:01
Kozołup Marek
419.89KB
Ginter Kostrzewa - Zastępca Burmistrza Ginter Kostrzewa - Zastępca Burmistrza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 298
2017-07-10 14:00
Kozołup Marek
387.71KB
Jerzy Garus - Zastępca Burmistrza Jerzy Garus - Zastępca Burmistrza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 277
2017-07-10 13:59
Kozołup Marek
385.45KB
Urszula Killman - Skarbnik Gminy Urszula Killman - Skarbnik Gminy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 277
2017-07-10 13:58
Kozołup Marek
402.89KB
Ewa Sosnowska - Kierownik USC Ewa Sosnowska - Kierownik USC
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 285
2017-07-10 13:57
Kozołup Marek
384.91KB
Maria Turewicz-Omielańczuk - Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska Maria Turewicz-Omielańczuk - Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 287
2017-07-10 13:57
Kozołup Marek
382.39KB
Barbara Malawska - Kierownik Referatu Ewidencji Ludności Barbara Malawska - Kierownik Referatu Ewidencji Ludności
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 280
2017-07-10 13:55
Kozołup Marek
390.21KB
Henryk Czempiel - Kierownik Referatu Inicjatyw Gospodarczych i Promocji Henryk Czempiel - Kierownik Referatu Inicjatyw Gospodarczych i Promocji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 296
2017-07-10 13:53
Kozołup Marek
368.78KB
Krzysztof Kafka - Kierownik Biura Architekt Miejski Krzysztof Kafka - Kierownik Biura Architekt Miejski
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 283
2017-07-10 13:52
Kozołup Marek
405.03KB
Ewa Hałek - Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Mienia Komunalnego Ewa Hałek - Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Mienia Komunalnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 289
2017-07-10 13:52
Kozołup Marek
384.74KB
Krystyna Moś - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Krystyna Moś - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 283
2017-07-10 13:51
Kozołup Marek
370.82KB
Renata Długosz - Zastępca Kierownika USC Renata Długosz - Zastępca Kierownika USC
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 277
2017-07-10 13:49
Kozołup Marek
384.84KB
Krzysztof Fabianowski - oświadczenie w związku z upływem kadencji (stan na 27.08.2006) Krzysztof Fabianowski - oświadczenie w związku z upływem kadencji (stan na 27.08.2006)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 306
2017-07-10 13:49
Kozołup Marek
391.83KB

Redakcja strony - Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2005 rejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację: 
  • Pierwsza publikacja:Kozołup Marek2017-07-10 13:47:14
  • Aktualizacja publikacji:  
  • Wytworzenie publikacji:  
  • Zatwierdzenie informacji:  
Liczba odwiedzin: 1255