Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2003 - Biuletyn Informacji Publicznej


Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2003

Kategoria: Powiązane pliki [ 14 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Krzysztow Kafka - Kierownik Biura Architekt Miejski Krzysztow Kafka - Kierownik Biura Architekt Miejski
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 269
2017-07-10 14:28
Kozołup Marek
206.48KB
Henryk Czempiel - Kierownik Referatu Inicjatyw Gospodarczych Henryk Czempiel - Kierownik Referatu Inicjatyw Gospodarczych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 271
2017-07-10 14:29
Kozołup Marek
186.5KB
Barbara Malawska - Kierownik Referatu Ewidencji Ludności Barbara Malawska - Kierownik Referatu Ewidencji Ludności
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 259
2017-07-10 14:43
Kozołup Marek
208.2KB
Maria Turewicz - Omielańczuk - Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami Maria Turewicz - Omielańczuk - Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 273
2017-07-10 14:44
Kozołup Marek
204.78KB
Ewa Sosnowska - Kierownik USC Ewa Sosnowska - Kierownik USC
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 262
2017-07-10 14:45
Kozołup Marek
199.59KB
Krzysztof Nowak - Sekretarz Gminy do dnia 30 czerwca 2004r. Krzysztof Nowak - Sekretarz Gminy do dnia 30 czerwca 2004r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 268
2017-07-10 14:45
Kozołup Marek
190.63KB
Maria Parkitna - Skarbnik Gminy do dnia 31 lipca 2004r. Maria Parkitna - Skarbnik Gminy do dnia 31 lipca 2004r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 256
2017-07-10 14:46
Kozołup Marek
215.79KB
Maria Parkitna - oświadczenie majątkowe na dzień 31 lipca 2004r. Maria Parkitna - oświadczenie majątkowe na dzień 31 lipca 2004r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 265
2017-07-10 14:47
Kozołup Marek
255.48KB
Janusz Prostak - Skarbnik Gminy do dnia 28 luty 2005r. Janusz Prostak - Skarbnik Gminy do dnia 28 luty 2005r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 259
2017-07-10 14:49
Kozołup Marek
197.47KB
Janusz Prostak - Skarbnik Gminy na dzień 31 marca 2005r. Janusz Prostak - Skarbnik Gminy na dzień 31 marca 2005r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 264
2017-07-10 14:50
Kozołup Marek
747.83KB
Urszula Killman - Skarbnik Gminy Urszula Killman - Skarbnik Gminy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 267
2017-07-10 14:51
Kozołup Marek
899.53KB
Ginter Kostrzewa - Zastępca Burmistrza Ginter Kostrzewa - Zastępca Burmistrza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 261
2017-07-10 14:52
Kozołup Marek
197.04KB
Jerzy Garus - Zastępca Burmistrza Jerzy Garus - Zastępca Burmistrza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 290
2017-07-10 14:53
Kozołup Marek
188.23KB
Krzysztof Fabianowski - Burmistrz Krzysztof Fabianowski - Burmistrz
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 260
2017-07-10 14:54
Kozołup Marek
203.38KB

Redakcja strony - Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2003 rejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację: 
  • Pierwsza publikacja:Kozołup Marek2017-07-10 14:27:12
  • Aktualizacja publikacji:  
  • Wytworzenie publikacji:  
  • Zatwierdzenie informacji:  
Liczba odwiedzin: 1115