Kadencja 2018-2023 - Biuletyn Informacji Publicznej


Kadencja 2018-2023

Znaleziono 394 dokumentów.

Tytuł dokumentu: w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2020 rok

Data publikacji: 2020-09-17 09:51:18 Nr dokumentu: 142/2020 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie nabycia w formie darowizny prawa własności nieruchomości położonej w Strzelcach Opolskich

Data publikacji: 2020-09-08 15:07:32 Nr dokumentu: 143/2020 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży

Data publikacji: 2020-09-08 12:56:39 Nr dokumentu: 133/2020 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży

Data publikacji: 2020-09-08 12:55:17 Nr dokumentu: 132/2020 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie warunków zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Strzelce Opolskie a osobą fizyczną

Data publikacji: 2020-09-08 12:47:15 Nr dokumentu: 130/2020 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży

Data publikacji: 2020-09-03 09:49:28 Nr dokumentu: 140/2020 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu

Data publikacji: 2020-09-03 09:48:09 Nr dokumentu: 139/2020 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres do 3 lat

Data publikacji: 2020-09-03 09:45:27 Nr dokumentu: 137/2020 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2020 r.

Data publikacji: 2020-08-24 15:32:31 Nr dokumentu: 134/2020 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnej przeznaczonej do dzierżawy

Data publikacji: 2020-08-24 14:14:50 Nr dokumentu: 131/2020 Status: Obowiązujący
Liczba odwiedzin: 74775