Dotyczące dzierżawy gruntów - Biuletyn Informacji Publicznej


Dotyczące dzierżawy gruntów

Zawiadomienie Burmistrza Strzelec Opolskich o rozstrzygnięciu przetargu na dzierżawę nieruchomości gminnej położonej w Brzezinie

Data publikacji: 2020-03-13

Ważne do:

ZAWIADOMIENIE
BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH

Ogłoszony na dzień 3 marca 2020r. i przeprowadzony w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, I pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gminnej położonej w Brzezinie, oznaczonej działką nr 58 z mapy 1 o powierzchni 8,9000ha, z przeznaczeniem na cele rolne na okres 3 lat, został rozstrzygnięty.
Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich prowadzona jest księga wieczysta Nr OP1S/00062020/6.
Zgodnie z zapisem ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich działka nr 58 posiada oznaczenie użytku RIVb – 5,0900ha i RV – 3,8100ha.
Roczny czynsz wywoławczy wynosił 2 670zł. brutto.
W wyznaczonym terminie wskazanym w ogłoszeniu wpłynęło 14 ofert. Do części niejawnej przetargu zostało dopuszczonych 11 ofert, a trzy zostały odrzucone.
Za dzierżawcę nieruchomości gminnej będącej przedmiotem przetargu uznano
Pana Grzegorza Janotę Gospodarstwo Rolne z siedzibą w Błotnicy Strzeleckiej, z sumą uzyskanych punktów 60.

Liczba odwiedzin: 14936