Dotyczące dzierżawy gruntów - Biuletyn Informacji Publicznej


Dotyczące dzierżawy gruntów

Wykazy nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy

Data publikacji: 2019-12-23

Ważne do:

BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH


zawiadamia, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzelcach Op. i Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Op. zostały zamieszczone zarządzenia Burmistrza Strzelec Op z dnia 20.12.2019r.:
1) nr 250/2019 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnej położonej w Dziewkowicach, w drodze ustnego przetargu ograniczonego do właścicieli sąsiednich nieruchomości oraz ogłoszenia wykazu, obejmującej działkę nr 537/6 o pow. 0,0056ha,
2) nr 251/2019 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego nieruchomości gminnej położonej w Brzezinie oraz ogłoszenia wykazu, obejmującej działkę nr 58 o pow. 8,9000 ha,
3) 252/2019 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnej położonej w Strzelcach Op. przy ul. Habryki, w drodze ustnego przetargu ograniczonego do właścicieli sąsiednich nieruchomości oraz ogłoszenia wykazu, obejmującej działkę nr 411/6 o pow. 0,0650ha.
Wykazy zostały podane do publicznej wiadomości na okres 21 dni.

Liczba odwiedzin: 14912