Dotyczące dzierżawy gruntów - Biuletyn Informacji Publicznej


Dotyczące dzierżawy gruntów

Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy

Data publikacji: 2020-03-16

Ważne do:

BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH


zawiadamia, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzelcach Op. i Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Op. oraz na stronach internetowych www.strzelceopolskie.pl i www.gzmk.strzelceopolskie.pl zostały zamieszczone zarządzenia Burmistrza Strzelec Op. z dnia 11.03.2020r:
1) nr 47/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnej przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy, stanowiącej lokal mieszkalny położony w Strzelcach Op. przy ul. Dworcowej 21/21,
2) nr 48/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy i najmu w trybie bezprzetargowym w II kwartale 2020r. stanowiących kontynuację dotychczasowych umów,
3) nr 51/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnej przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat,
4) nr 53/2020 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości gminnej położonej w Strzelcach Op. obejmującej działkę nr 1765/4 o pow. 0,0368ha oraz ogłoszenia wykazu.
Wykazy zostały podane do publicznej wiadomości na okres 21 dni.

Liczba odwiedzin: 14937