Dotyczące dzierżawy gruntów - Biuletyn Informacji Publicznej


Dotyczące dzierżawy gruntów

Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do najmu i dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Data publikacji: 2018-01-25

Ważne do:

BURMISTRZ  STRZELEC OPOLSKICH

zawiadamia, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich i Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich zostało zamieszczone Zarządzenie Burmistrza Strzelec Opolskich  Nr 26/2018 z dnia 23 stycznia 2018r.  w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do najmu  i dzierżawy  w trybie bezprzetargowym, położonych w Grodzisku, Strzelcach Opolskich oraz Dziewkowicach.

Wykaz został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni.

 

Liczba odwiedzin: 13339