Dotyczące dzierżawy gruntów - Biuletyn Informacji Publicznej


Dotyczące dzierżawy gruntów

Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy

Data publikacji: 2020-02-06

Ważne do:

BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH


zawiadamia, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzelcach Op. i Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Op.  zostało zamieszczone zarządzenie Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 04.02.2020r. nr 26/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy.
Wykaz został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni.

Liczba odwiedzin: 14940