Dotyczące dzierżawy gruntów - Biuletyn Informacji Publicznej


Dotyczące dzierżawy gruntów

Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy

Data publikacji: 2019-12-06

Ważne do:

BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH


zawiadamia, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzelcach Op. i Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Op. zostały zamieszczone zarządzenia Burmistrza Strzelec Op.:
1) nr 224/2019 z dnia 29.11.2019r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy i najmu w I kwartale 2020r. stanowiących kontynuację dotychczasowych umów,
2) nr 225/2019 z dnia 29.11.2019r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnej przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.
Wykazy zostały podane do publicznej wiadomości na okres 21 dni.

Liczba odwiedzin: 14906