Dotyczące dzierżawy gruntów - Biuletyn Informacji Publicznej


Dotyczące dzierżawy gruntów

Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym w III kwartale 2019r.

Data publikacji: 2019-06-07

Ważne do:

BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH


zawiadamia, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzelcach Op. i Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich oraz na stronach internetowych www.strzelceopolskie.pl i www.gzmk.strzelceopolskie.pl zostało zamieszczone zarządzenie Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 04 czerwca 2019r. nr 102/2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym w III kwartale 2019r. stanowiących kontynuację dotychczasowych umów
Wykaz został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni.

Liczba odwiedzin: 10915