Dotyczące dzierżawy gruntów - Biuletyn Informacji Publicznej


Dotyczące dzierżawy gruntów

Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy i użyczenia

Data publikacji: 2018-11-13

Ważne do:

BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH


zawiadamia, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzelcach Op. i Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich o zostało zamieszczone zarządzenie Burmistrza Strzelec Opolskich nr 225/2018 z dnia 9.11.2018r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy i użyczenia.
Wykaz został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni.

Liczba odwiedzin: 13342