Dotyczące dzierżawy gruntów - Biuletyn Informacji Publicznej


Dotyczące dzierżawy gruntów

Wykaz nieruchomości gminnej przeznaczonej do dzierżawy

Data publikacji: 2019-10-29

Ważne do:

BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH


zawiadamia, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzelcach Op. i Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Op. zostało zamieszczone zarządzenia Burmistrza Strzelec Op. nr 198/2019 z dnia 18.10.2019r.w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnej przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Wykaz został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni.

Liczba odwiedzin: 14911