Dotyczące dzierżawy gruntów - Biuletyn Informacji Publicznej


Dotyczące dzierżawy gruntów

Wykaz nieruchomości gminnej przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Data publikacji: 2018-08-06

Ważne do:

BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH


zawiadamia, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzelcach Op. i Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Op. zostało zamieszczone zarządzenie nr 164/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 3.08.2018r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnej przeznaczonej do dzierżawy  w trybie bezprzetargowym.
Wykaz został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni.

Liczba odwiedzin: 13340