Dotyczące dzierżawy gruntów - Biuletyn Informacji Publicznej


Dotyczące dzierżawy gruntów

Wykaz nieruchomości gminnej przeznaczonej do dzierżawy położonej w Strzelcach Op.

Data publikacji: 2020-05-20

Ważne do:

 

BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH<br>


zawiadamia, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzelcach Op. i Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Op.  zostało zamieszczone zarządzenie Burmistrza Strzelec Opolskich nr 82/2020 z dnia 19.05.2020r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnej przeznaczonej do dzierżawy.
Wykaz został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni.

Liczba odwiedzin: 14846