Dotyczące dzierżawy gruntów - Biuletyn Informacji Publicznej


Dotyczące dzierżawy gruntów

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu ograniczonym na dzierżawę nieruchomości gminnych położonych w Strzelcach Opolskich w obrębie terenu górniczego złoża wapieni triasowych 'Strzelce Opolskie I"

Data publikacji: 2019-10-11

Ważne do:

 

 

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu ograniczonym na dzierżawę nieruchomości gminnych położonych w Strzelcach Opolskich w obrębie terenu górniczego złoża wapieni triasowych „Strzelce Opolskie I” oznaczonych działkami nr nr 944 -k.m. 2 528/3- k.m. 3, 528/4, 896, 904/14, 941- k.m. 4, 947/6, 952/4, cz. 942,cz. 953 -k.m. 5 i cz. 1065/9 - k.m. 6, o łącznej powierzchni geodezyjnie niewydzielonej ok. 1,2448, którego termin ustalony został na 14 października 2019r. została wywieszona na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich.

 

                                                                       Przewodnicząca Komisji Przetargowej


                                                                                        Karina Budzanowska

Liczba odwiedzin: 14909