Dotyczące sprzedaży nieruchomości - Biuletyn Informacji Publicznej


Dotyczące sprzedaży nieruchomości

Zawiadomienie Burmistrza Strzelec Opolskich o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w Strzelcach Op. przy ul. Kazimierza Wielkiego

Data publikacji: 2020-01-16

Ważne do:

ZAWIADOMIENIE
BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH

Ogłoszony na dzień 8.01.2020r. i przeprowadzony w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich Plac Myśliwca 1, I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w Strzelcach Opolskich przy ul. Kazimierza Wielkiego, obejmującej działki nr 5140/4, nr 5140/5 i nr 3172/75 z mapy 15 o ogólnej pow. 0,9803ha, został rozstrzygnięty.
Dla działek 5140/4 i nr 5140/5 w Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich prowadzona jest księga wieczysta Nr Kw OP1S/00014622/5, natomiast dla działki nr 3172/75, prowadzona jest księga wieczysta Nr Kw OP1S/00015200/8.
Zgodnie z ewidencją gruntów Starostwa Powiatowego w Strzelcach Op. działki nr 5140/4 i nr 3172/75 stanowią użytek Ps III, natomiast działka nr 5140/5 stanowi użytek dr.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 1.500.000 zł. netto (+23% VAT).
Do przetargu została dopuszczona 1 osoba, która dokonała wpłaty wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie.
Nabywcą nieruchomości objętej przetargiem została Spółka Apartamenty Jagiellońskie II Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, za cenę 1.515.000 zł. do której zostanie doliczony podatek Vat w stawce 23%.

 

Liczba odwiedzin: 88001