Dotyczące sprzedaży nieruchomości - Biuletyn Informacji Publicznej


Dotyczące sprzedaży nieruchomości

Zawiadomienie Burmistrza Strzelec Opolskich o rozstrzygnięciu przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Błotnicy Strzeleckiej przy ul. Toszeckiej

Data publikacji: 2020-01-17

Ważne do:

ZAWIADOMIENIE
BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH

Ogłoszony na dzień 9.01.2020r. i przeprowadzony w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich Plac Myśliwca 1, IV ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w Błotnicy Strzeleckiej przy ul. Toszeckiej, stanowiącej działkę nr 235/5 z mapy 1 o pow. 0,3911ha, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich prowadzi księgę wieczystą nr Kw OP1S/00044227/5, został rozstrzygnięty.
Zgodnie z ewidencją gruntów Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich działka przeznaczona do sprzedaży posiada oznaczenie użytku RIIIb, RIVb i B.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 120.000 zł. netto (+23% VAT).
Do przetargu została dopuszczona 1 osoba, która dokonała wpłaty wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie.
Nabywcą nieruchomości objętej przetargiem został Pan Joachim Spyra prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Ogólnobudowlane Joachim Spyra z siedzibą w Błotnicy Strzeleckiej, za cenę 121.200 zł. (słownie zł: sto dwadzieścia jeden tysięcy dwieście 00/100), do której zostanie doliczony podatek Vat w stawce 23%.

 

 

Liczba odwiedzin: 88003