Dotyczące sprzedaży nieruchomości - Biuletyn Informacji Publicznej


Dotyczące sprzedaży nieruchomości

Wykazy nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy i użyczenia

Data publikacji: 2019-12-16

Ważne do:


BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH


zawiadamia, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzelcach Op. i Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Op. zostały zamieszczone zarządzenia Burmistrza Strzelec Op. z dnia 11.12.2019r.
1) nr 231/2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców, stanowiących lokale użytkowe położone w Strzelcach Op. przy ul. Leśnej 10a i 10b,
2) nr 232/2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnej przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy, stanowiący lokal mieszkalny położony w budynku przy ul. Ludowej 5/2 w Strzelcach Op.
3) nr 234/2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do użyczenia,
4) nr 235/2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnej przeznaczonej do dzierżawy.
Wykazy zostały podane do publicznej wiadomości na okres 21 dni.

 

Liczba odwiedzin: 87995