Dotyczące najmu lokali użytkowych - Biuletyn Informacji Publicznej


Dotyczące najmu lokali użytkowych

Informacja o I ustnym przetargu nieograniczonym na najem lokalu użytkowego położonego przy ul. Krakowskiej 32-34 w Strzelcach Opolskich.

Data publikacji: 2019-12-02

Ważne do:

Z A W I A D O M I E N I E

           Ogłoszony na dzień 27.11.2019r. na godz. 11.00 i przeprowadzony w Gminnym Zarządzie Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich I ustny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego o pow. użytkowej 85,04m2, położonego w budynku przy  ul. Krakowskiej 32-34 w Strzelcach Opolskich, zakończył się wynikiem negatywnym.
W wyznaczonym terminie na konto Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich nie zostało wpłacone żadne wadium.

Liczba odwiedzin: 31810