Statystyka strony - Biuletyn Informacji Publicznej


Statystyka strony

Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.

Szczegółowe informacje na temat odwiedzin dostępne są w ramach statystyk serwera, które znajdują się pod adresem ...

Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.

Dział: Pomoc
Podstrona Odwiedziny Ilość
Jak korzystać z BIP?
3611
Jak szukać?
3098
Najczęściej szukane informacje
2809
Redakcja BIP
2607
Dział: Urząd Miejski
Podstrona Odwiedziny Ilość
Kadencja 2006-2010
333393
Kadencja 2010-2014
329774
Kadencja 2014-2018
312882
Zarządzenia Kierownika Urzędu
309228
Kadencja 2002-2006
256467
Kadencja 2018-2023
58237
Aktualne oferty pracy
40533
Rozstrzygnięte oferty pracy
39958
Nabór kandydatów na stanowiska urzędnicze
35871
Urząd Miejski
27576
Zarządzenia Burmistrza
17199
Rekrutacja zakończona
11385
Struktura Urzędu
10024
Wydziały
7859
Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
6472
Radni
6128
Oświadczenia majątkowe
6118
Referaty
6112
Władze Gminy
4338
Burmistrz
4323
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich
3988
Pracownicy
3921
Praktyki i staże
3603
Schemat struktury
3184
Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych oraz osoby zarządzające
3109
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
3089
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2016
3051
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2018
2878
Referat Podatkowy
2852
Oświadczenia majątkowe za rok 2017
2852
Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
2790
Stanowiska samodzielne i wieloosobowe
2775
Oświadczenia majątkowe za rok 2018
2752
Wydział Organizacyjny
2741
Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych
2568
Biuro Architekta Miejskiego
2527
Wydział Finansowy
2476
Oświadczenia majątkowe dyrektorów placówek oświatowych gminy Strzelce Opolskie
2468
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
2375
Referat Ewidencji Ludności
2365
Skarbnik Gminy
2342
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2017
2341
Sekretarz Gminy
2316
Referat Organizacji
2301
Zastępca Burmistrza ds. społeczno-godpodarczych i promocji gminy
2267
Zastępca Burmistrza ds. inwestycyjno-technicznych
2244
Referat Inwestycyjno-Techniczny
2222
Referat Administracyjno - Gospodarczy
2189
Referat Inicjatyw Gospodarczych i Promocji
2114
Oświadczenia majątkowe dyrektorów placówek oświatowych za rok 2015
2106
Referat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
2097
Główny Specjalista ds. Informacji Publicznej
2095
Referat Zamówień Publicznych
2061
Referat Budżetowy
2061
Referat Rolnictwa
2002
Referat Kadr
1910
Referat Sportu i Rekreacji
1904
Biuro Informatyki
1868
Referat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
1859
Referat Rolnictwa
1779
Oświadczenia majątkowe za rok 2016
1777
Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Uzależnień
1764
Andrzej Wróbel - Dyrektor Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu "Strzelec" w Strzelcach Opolskich
1763
Biuro Prawne
1746
Referat Funduszy Pomocowych i Rozwoju Gminy
1720
Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Uzależnień
1716
Pełnomocnik Burmistrza ds. Organizacji Pozarządowych
1661
Referat Kadr
1647
Oświadczenia majątkowe radnych VII Kadencji za rok 2017
1645
Wydział Finansowy
1604
Referat Kontroli Zarządczej i Nadzoru Właścicielskiego
1589
Inspektor Ochrony Danych
1581
Oświadczenia majątkowe za rok 2015
1551
Maria Turewicz - Omielańczuk - oświadczenie majątkowe złożone na dzień 31-01-2018 r. w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji Dyrektora Gminnego Za
1492
Pełnomocnik Burmistrza ds. Organizacji Pozarządowych
1479
Referat Sportu i Rekreacji
1473
Referat Funduszy Pomocowych i Rozwoju Gminy
1471
Pion Ochrony
1433
Referat Inwestycyjno-Techniczny
1407
Referat Inicjatyw Gospodarczych i Promocji
1400
Referat Zamówień Publicznych
1384
Biuro Architekta Miejskiego
1377
Wydział Organizacyjny
1373
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2015
1356
Biuro Prawne
1346
Oświadczenia majątkowe za rok 2014
1339
Główny Specjalista ds. Informacji Publicznej
1319
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2014
1316
Oświadczenia majątkowe za rok 2002
1274
Referat Kontroli Zarządczej i Nadzoru Właścicielskiego
1273
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2007
1266
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2005
1255
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2013
1252
Oświadczenia majątkowe za rok 2009
1239
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2004
1226
Oświadczenia majątkowe za rok 2013
1219
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2009
1217
Maria Klimowicz - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
1215
Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych
1211
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2008
1210
Pion Ochrony
1209
Oświadczenia majątkowe za rok 2011
1207
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2003
1180
Oświadczenia majątkowe za rok 2010
1177
Oświadczenia majątkowe za rok 2012
1170
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2010
1164
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2006
1163
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2011
1161
Oświadczenia majątkowe za rok 2005
1160
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2012
1134
Oświadczenia majątkowe za rok 2007
1129
Ewa Hałek - oświadczenie majątkowe złożone na dzień 01-02-2018 r. w związku z objęciem pełnienia funkcji Dyrektora Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego
1115
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2002
1102
Oświadczenia majątkowe za rok 2006
1074
Oświadczenia majątkowe za rok 2004
1070
Oświadczenia majątkowe za rok 2008
1065
Violetta Zalejska - Dyrektor Strzeleckiego Ośrodka Kultury w Strzelcach Opolskich
1056
Tadeusz Urbaniak - Starszy Inspektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
1022
Oswiadczenia majatkowe radnych na poczatek VIII kadencji
1017
Tadeusz Goc - Burmistrz Strzelec Opolskich
979
Marian Waloszyński - Prezes Zarządu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
938
Tadeusz Goc - Burmistrz Strzelec Opolskich oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
933
oswiadczenia_radni_2016
931
Bernadeta Sznura - Dyrektor Żłobka w Strzelcach Opolskich
916
Marek Życzyński - Dyrektor Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich
902
Henryk Nowakowski - Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o.o.
886
Żaneta Giemza - Jureczko - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelcach Opolskich
874
Andrzej Zarębski - Zastępca Prezesa Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o.o.
858
Tomasz Gibki -Wiceprezes Zarządu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
854
Czeslawa Krasa - Starszy Inspektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
847
Oswiadczenia majatkowe radnych na koniec VII kadencji
841
Inspektor Ochrony Danych
839
Referat Ewidencji Ludności
830
Marzenna Staroszczyk - Dyrektor Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich od 30-08-2018
694
Marek Życzyński - Dyrektor Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich do 04-08-2018
628
Tadeusz Urbaniak - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich od 01-10-2018
615
Czesława Krasa - p.o Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich od 11-07-2018
582
Maria Klimowicz - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich do 30-09-2018
579
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2019
571
Tadeusz Urbaniak - Starszy Inspektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich do 30-09-2018
558
Józef Kampa - Zastępca Burmistrza Strzelec Opolskich
545
Czesława Krasa - p.o. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich do 30-09-2018
520
Oswiadczenia majatkowe radnych VIII kadencji za 2018 rok
514
Czesława Krasa - Starszy Inspektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich do 30-09-2018
511
Czesława Krasa - p.o. Zastępca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich od 01-10-2018
496
Danuta Czabańka - Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności od 01-02-2018
474
administrator_bezpieczentwa_informacji
472
Barbara Malawska - Kierownik Referatu Ewidencji Ludności do 31-01-2018
472
Danuta Czabańka - Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego do 31-01-2018
440
Barbara Malawska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności od 01-02-2018
438
Oświadczenia majątkowe radnych VII kadencji za rok 2015
419
Ewa Sosnowska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego do 26-01-2018
415
Maria Feliniak - Zastępca Burmistrza Strzelec Opolskich
413
Tadeusz Goc - Burmistrz Strzelec Opolskich od 21-11-2018
397
Henryk Czempiel - Kierownik Referatu Inicjatyw Gospodarczych i Promocji
376
Oświadczenie majątkowe pracowników za rok 2020
343
Józef Kampa - Zastępca Burmistrza Strzelec Opolskich
329
Magdalena Żelazna - Sekretarz Gminy Strzelce Opolskie
324
Barbara Malawska - Kierownik Referatu Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
318
Urszula Killman - Skarbnik Gminy Strzelce Opolskie
291
Ewa Sosnowska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
260
Urszula Killman - Skarbnik Gminy Strzelce Opolskie
250
Magdalena Żelazna - Sekretarz Gminy Strzelce Opolskie
235
Violetta Zalejska - Dyrektor Strzeleckiego Ośrodka Kultury w Strzelcach Opolskich
234
Danuta Czabańka - Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
217
Tadeusz Urbaniak - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
209
Andrzej Wróbel - Dyrektor Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu "Strzelec" w Strzelcach Opolskich
205
Ewa Hałek-Dyrektor Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich
194
Marzenna Staroszczyk-Dyrektor Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich
188
Tomasz Gibki - Wiceprezes Zarządu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Opolskich
184
Marian Waloszyński - Prezes Zarządu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Opolskich
178
Żaneta Giemza-Jureczko - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelcach Opolskich
171
Barbara Malawska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
163
Maria Feliniak - Zastępca Burmistrza Strzelec Opolskich
161
Henryk Nowakowski - Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o o w Strzelcach Opolskich
149
Danuta Czabańka - Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
141
Henryk Czempiel - Kierownik Referatu Inicjatyw Gospodarczych i Promocji
138
Marian Waloszyński - oświadczenie złożone w związku z objęciem stanowiska Prezesa Zarządu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strzelcac
136
Bernadeta Sznura - Dyrektor Żłobka w Strzelcach Opolskich
136
Andrzej Zarębski - Zastępca Prezesa Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Strzelcach Opolskich
135
Czesława Krasa - p.o. Zastępca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
129
Elvistest
119
Elvisform
102
Tadeusz Goc-Burmistrz Strzelec Opolskich
77
elvisbajerant
37
Oświadczenia majątkowe radnych VIII kadencji za rok 2019
19
oswiadczenia_kierownikow
7
elvis_test_form
4
elvishtml
4
elvistest3
2
ksiazka_adresowa_test
2
elvis_test
1
elvisform2
1
Czeslawa_Krasa_-_p_o_Kierownik_Osrodka_Pomocy_Spolecznej_w_Strzelcach_Opolskich_do_30-09-2018
1
Dział: Informacje o BIP
Podstrona Odwiedziny Ilość
Rejestr zmian
2485060
Ogłoszenia
334999
Strona główna BIP
154092
Dokumenty
97106
Poprzednia wersja
18652
Wyniki wyszukiwania
14712
Brak strony
10243
Mapa witryny BIP
4776
Poprzednia wersja
3938
Statystyka strony
2775
Polityka prywatności
2392
Jak szukać
2277
Zastrzeżenia prawne
2271
Instrukcja BIP
2188
Jak korzystać z BIP
2174
Redakcja BIP
2163
Podgląd w szablonie strony
183
Deklaracja dostępności
99
Dział: Gmina
Podstrona Odwiedziny Ilość
Gmina
9347
Gminny Zarząd Obsługi Jednostek (GZOJ)
4936
Budżet Gminy
4915
Podstawy prawne działania Gminy
4693
Jednostki organizacyjne gminy
3496
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych spółka z o.o. (PUKiM)
3452
Informacje dotyczące Budżetu
3361
Informacje dot. budżetu 2018
3179
Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS)
3036
Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. (SWiK)
2916
Honorowi Obywatele Gminy Strzelce Opolskie
2729
Informacje dot. budżetu 2017
2693
2018 rok
2310
Gminny Zarząd Mienia Komunalnego (GZMK)
2288
Środowiskowy Dom Samopomocy
2189
Informacje dot. budżetu 2019
2110
Wieloletnia Prognoza Finansowa
1880
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy (MOS)
1761
Projekty uchwał budżetowych
1610
Informacje dot. budżetu 2016
1588
Strzelecki Ośrodek Kultury (SOK)
1555
Sprawozdania finansowe
1543
Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec” (CRWiS)
1476
2017 rok
1427
Informacje dot. budżetu 2011
1381
Informacje dot. budżetu 2015
1369
2015 rok
1354
2014 rok
1318
Informacje dot. budżetu 2013
1306
2010 rok
1270
2013 rok
1267
Informacje dot. budżetu 2014
1260
2012 rok
1248
2016 rok
1248
2011 rok
1218
Informacje dot. budżetu 2012
1211
Raport o stanie Gminy za 2018 rok
1144
Sprawozdania z budżetu 2016
1095
2019 rok
1056
Sprawozdania z wykonania budżetu
983
Raport o stanie Gminy
908
2020 rok
866
Prognoza na rok 2016
852
Uchwały Budżetowe
847
Sprawozdanie finansowe 2014
835
Uchwały dot. budżetu 2016
790
Otwarte dane
789
Uchwała budżetowa 2016
778
Zmiany w budżecie 2016
743
Fundusz Sołecki
728
Fundusz Sołecki 2016
692
Majątek Gminy
679
Baza wiedzy
621
Informacje dot. budżetu 2020
609
Raport o stanie Gminy za 2019 rok
66
prognoza_2014
1
wykaz_jednostek_organizacyjnych
1
Dział: Rada Miejska
Podstrona Odwiedziny Ilość
Kadencja VII
213963
Kadencja IV
154939
Kadencja VI
151700
Kadencja V
145614
Kadencja III
141150
Kadencja II
119630
Kadencja I
102294
Kadencja VIII
61269
Sesje Rady Miejskiej
32830
Rada Miejska
13159
Uchwały Rady Miejskiej
8777
Skład Rady Miejskiej
5403
Transmisja z posiedzenia Rady Miejskiej
3710
Komisje Rady Miejskiej
3522
Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej
3107
Komisje
3020
Statut Gminy Strzelce Opolskie
2734
Dyżury Radnych
2673
Kadencja VII
2280
Nagrania transmisji sesji Rady Miejskiej
2130
Kadencja VIII
2021
Kadencja IV
1480
Komisja Mieszkaniowa
1473
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
1459
Plany pracy komisji stałych
1429
Komisja Gospodarki Komunalnej i Majątku Gminy
1383
Protokoły 2016
1363
Komisja Budżetu i Finansów
1362
Komisja Rewizyjna
1336
Kadencja VI
1314
Komisja Spraw Społecznych i Porządku Publicznego
1299
Kadencja V
1288
Komisja Gospodarki i Rozwoju
1288
Koteluk Tadeusz - Wiceprzewodniczący
1187
Foryt Danuta
1185
Ochwat Pelagia
1155
Protokół nr XXIX/2016 z dnia: 28 grudnia 2016 r.
1124
Gola Jan
1117
Małycha Bogdan
1097
Bocian Józef
1096
Protokół nr IX/2015 z dnia: 26 maja 2015 r.
1095
Protokół nr XXVII/2016 z dnia: 23 listopada 2016 r.
1089
Foryt Danuta
1084
Szopa Teresa
1077
Protokoły 2014
1071
Protokół nr XVII/2015 z dnia: 30 grudnia 2015 r.
1063
Cedzich Norbert
1061
Puzik Gabriela
1055
Protokoły 2015
1053
Rudner Henryk
1052
Habasz Zofia
1040
Protokół nr XXVI/2016 z dnia: 26 października 2016 r.
1037
Puzik Gabriela - Przewodnicząca
1037
Skowronek Henryk
1033
Protokół nr X/2015 z dnia: 24 czerwca 2015 r.
1031
Kaczmarek Irena
1031
Rudner_Henryk_vi
1030
Rudner Henryk
1028
Protokół nr XXIII/2016 z dnia: 29 czerwca 2016 r.
1027
Obrusznik Jerzy - Wiceprzewodniczący
1027
Koteluk Tadeusz
1022
Protokół nr XIX/2016 z dnia: 24 lutego 2016 r.
1020
Lubiński Jerzy
1020
Zarębski Marek
1019
Karecki Antoni
1016
Karecki Antoni - Wiceprzewodniczący
1015
Kaczmarczyk Joachim Józef
1014
Golec Artur
1013
Protokół nr VI/2015 z dnia: 25 lutego 2015 r.
1011
Małaczyński Jerzy Korwin
1009
Protokół nr XXI/2016 z dnia: 27 kwietnia 2016 r.
1001
Bocian Józef
1001
Bartodziej Gerhard - Przewodniczący
999
Knopik Agnieszka
998
Protokół nr XXIV/2016 z dnia: 27 lipca 2016 r.
997
Mutz Karol
993
Bischoff Karol
992
Urbaniak Danuta
986
Szoprun Mariusz
986
Pawlik Stanisław
985
Bocian Józef
982
Protokół nr XIV/2015 z dnia: 28 października 2015 r.
979
Protokół nr VII/2015 z dnia: 18 marca 2015 r.
976
Protokół nr XXII/2016 z dnia: 25 maja 2016 r.
976
Protokół nr XIII/2015 z dnia: 30 września 2015 r.
973
Protokół nr VIII/2015 z dnia: 29 kwietnia 2015 r.
972
Kocur Krystyna
971
Protokół nr XII/2015 z dnia: 26 sierpnia 2015 r.
970
Protokół nr XXV/2016 z dnia: 28 września 2016 r.
970
Karecki Antoni - Wiceprzewodniczący
970
Protokół nr XVI/2015 z dnia: 16 grudnia 2015 r.
966
Michalski Henryk
965
Protokół nr XXVIII/2016 z dnia: 20 grudnia 2016 r.
964
Zarębski Marek
962
Protokół nr XI/2015 z dnia: 29 lipca 2015 r.
960
Habasz Zofia
958
Biernat Grzegorz
957
Pawłowski Henryk
956
Biegański Tadeusz
955
Trzeciak Stanisław
953
Kozołup Eugeniusz
953
Protokół nr V/2015 z dnia: 28 stycznia 2015 r.
952
Protokół nr XV/2015 z dnia: 25 listopada 2015 r.
952
Karecki Antoni - Wiceprzewodniczący
952
Protokół nr XVIII/2016 z dnia: 27 stycznia 2016 r.
951
Trzeciak Stanisław
951
Skubis Stanisław
951
Kozołup Eugeniusz - Wiceprzewodniczący
950
Szłapa Krzysztof
949
Pasternok Józef
947
Mutz Karol - Wiceprzewodniczący
946
Pasierbska Janina
945
Morawiec Gabriela
941
Kmiotek Krystyna
940
Kachel Józef
939
Koteluk Tadeusz
937
Protokół nr XX/2016 z dnia: 30 marca 2016 r.
936
Farion_Boguslaw_vi
933
Puzik Gabriela - Wiceprzewodnicząca
933
Król Dariusz
932
Pasternok Józef
921
Skowronek Henryk
915
Lubiński Jerzy
907
Pawłowski Henryk
905
Skowronek Grzegorz
903
Cedzich Norbert
903
Cebula Karol
903
Kaczmarek Irena
903
Cedzich Norbert Paweł
899
Kaczmarek Irena
896
Smoleń Teresa Monika - Przewodnicząca
894
Bocian Józef
892
Macioszek Alojzy
888
Krupnik Antoni
885
Jańczyk Sylwester
880
Krawiec_Stanislaw_vi
874
Trzeciak Stanisław
868
Łoskot Małgorzata
861
Kaczmarczyk Józef
861
Kowalczykiewicz Stanisław - Wiceprzewodniczący
851
Puzik Gabriela
850
Urbaniak Danuta
847
Komisja Skarg Wnioskow i Petycji
819
Puzik_Gabriela_-_przewodniczaca
1
Dział: Menu Podmiotowe
Podstrona Odwiedziny Ilość
Menu podmiotowe
2870
Dział: Organizacje Pozarządowe
Podstrona Odwiedziny Ilość
Lista/Baza NGO
15950
Konsultacje projektów aktów prawa miejscowego i projektów programów współpracy
15485
Pliki do pobrania
9716
Baza organizacji pozarządowych
8220
Programy współpracy
8088
Sprawozdania z realizacji programów współpracy
7336
Organizacje Pozarządowe
5607
Projekt "Jesień życia w dobrej kondycji bez bólu" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa
3909
Linki
2236
O projekcie
1150
Dotacje
12
Aktualne_otwarte_konkursy_ofert
6
Zakonczone_otwarte_konkursy_ofert
4
aktualne_otwarte_konkursy_ofert2
3
Dział: Komunikaty i wykazy
Podstrona Odwiedziny Ilość
Spis kart zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - archiwalne do 2016
459722
Spis kart informacyjnych 2016
306829
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
188089
Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży
92931
Obwieszczenia i ogłoszenia o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i studium
67613
Obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego
55455
Ogłoszenia Burmistrza
39557
Miejscowe plany - teren wsi
37792
Miejscowe plany - teren miasta
32417
Spis kart informacyjnych 2018
18894
Spis kart informacyjnych 2017
17541
Spis kart informacyjnych 2019
16850
Plany nieobowiązujące
12310
Komunikaty i Obwieszczenia
9033
Komunikaty i wykazy
8910
Komunikaty Biura Architekta Miejskiego
7731
Komunikaty Referatu Podatkowego
7253
Komunikaty Referatu Ewidencji Ludności
3462
Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie dla terenu strefy ekonomicznej
2848
Plany miejscowe - w toku
2703
Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
2674
Wnioski - wzory pism
2423
Komunikaty Wydziału Organizacyjnego
2346
Ogłoszenia i komunikaty dot. spraw organizacji pozarządowych
2245
Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie w rejonie ulicy Zakładowej
2085
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
1820
Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna
1681
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - w toku
1597
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
1589
Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Płużnica Wielka
1491
Spis kart zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - od 2016
1485
Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Niwki
1238
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Strzelce Opolskie
1215
Plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Parku Miejskiego
1213
Plan zagosp. przestrzennego Strzelce Opolskie dla północnej częśći Osiedla Piastów Śląskich
1208
Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Ligota Dolna
1069
Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Sucha
998
Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Jędrynie
982
Plan zagospodarowania przestrzennego Strzeleckiego Parku Przemysłowego
772
Plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego "Szymiszów"
764
Spis kart informacyjnych 2020
501
Plan Transportowy
223
publicznie_dostepny_wykaz_danych
31
spis_kart_zawierajacych_informacje_o_srodowisku_i_jego_ochronie
13
20
1
obwieszczenie
1
Dział: Zamówienia Publiczne
Podstrona Odwiedziny Ilość
Zamówienia realizowane w trybie określonym w ustawie PZP
70613
Zamówienia do których nie stosuje się ustawy PZP
50847
Zakończone
49769
Zamówienia w toku
30826
Rejestr zamówienie
29997
Zamówienia publiczne
17230
Zamówienia publiczne - otwarcie ofert (online)
114
Przetargi na sprzedaż nieruchomości
1
Dział: Przetargi
Podstrona Odwiedziny Ilość
Dotyczące sprzedaży nieruchomości
77881
Dotyczące najmu lokali użytkowych
38606
Przetargi
17224
Dotyczące dzierżawy gruntów
14286
Pozostałe
3277
Przetargi na sprzedaż nieruchomości
3191
Przetargi Archiwalne do 2017 roku
2395
Przetargi na najem lokali użytkowych
1934
Przetargi na dzierżawę gruntów
1621
Przetargi Aktualne
440
objete_ustawa_o_zamowieniach_publicznych
97
zakonczone
42
nie_objete_ustawa_o_zamowieniach_publicznych
39
sprzedaz_nieruchomosci
18
najem_lokali_uzytkowych
14
dzierzawa_gruntow
13
zamowienia_w_toku
9
Dział: Załatw sprawę w urzędzie
Podstrona Odwiedziny Ilość
Załatw sprawę w urzędzie
10085
Podatek od nieruchomości
7296
Podatki
6329
Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
4435
Architektura i gospodarka przestrzenna
4246
Wydanie i wymiana dowodu osobistego
4146
Formularz kontaktowy
3700
Ochrona środowiska
3345
ewidencja_ludnosci
3317
Pozostałe sprawy
3105
Nieruchomości i mienie komunalne
3071
Podatek od środków transportowych
2902
Działalność gospodarcza
2739
odpisy_aktow_stanu_cywilnego_zaswiadczenia
2668
oplaty_skarbowe
2635
Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy trwający powyżej 3 miesięcy
2573
Podatek rolny
2466
Rolnictwo
2463
Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
2322
Nieodpłatna pomoc prawna
2321
Pomoc Społeczna
2272
Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką
2207
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
2161
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
2032
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
1903
rejestr_urodzenia_dziecka
1823
Zezwolenie na wycinkę drzewa
1753
Zaświadczenie o zgodności sposobu użytkowania obiektu z ustaleniami planu
1731
Podatek leśny
1664
Podmioty zajmujące się na terenie gminy Strzelce Opolskie wywozem nieczystości ciekłych
1661
Udostępnienie danych z rejestru PESEL, rejestrów mieszkańców oraz rejestrów zamieszkania cudzoziemców, wydawanie zaświadczeń
1632
Opinia urbanistyczna
1610
Zajęcie pasa drogowego
1553
Nabycie lokalu mieszkalnego
1549
Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego trwającego powyżej 3 miesięcy
1546
Decyzje o warunkach zabudowy
1486
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
1473
Wniosek o nadanie numeru porządkowego dla budynku
1462
zawarcie_zwiazku_malzenskiego_w_formie_cywilnej
1440
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
1407
Wykaz przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w gminie Strzelce Opolskie
1385
Wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej
1377
akt_zgonu
1371
Udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
1364
Opinia dotycząca lokalizacji i projektu reklamy
1288
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
1287
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
1268
Opinia do wstępnego podziału nieruchomości
1267
Zarządzanie i Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi
1210
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
1207
Pomoc materialna dla uczniów ­ stypendia szkolne i zasiłki szkolne
1207
Zaświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym
1189
Wynajem lokalu gminnego
1188
Wymeldowanie decyzją administracyjną
1185
Dzierżawa nieruchomości
1176
Dodatek energetyczny
1148
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
1146
Pomoc w formie usług opiekuńczych
1142
Udzielenie informacji o przedsiębiorcach
1141
Podmioty zajmujące się na terenie Gminy Strzelce Opolskie odbiorem i utylizacją azbestu
1139
Specjalny zasiłek opiekuńczy
1136
Poświadczenie oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego
1126
Wpis do stałego rejestru wyborców
1112
Najem i zamiana lokali mieszkalnych
1110
Zasiłek celowy
1110
O wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania; o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone
1109
Podział nieruchomości
1108
Skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy
1105
Umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej
1083
Dodatek mieszkaniowy
1073
Zgłoszenie powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego
1070
zawarcie_zwiazku_malzenskiego_obywatela_polskiego_za_granica
1060
Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
1052
zmiana_imienia_i_nazwiska
1052
Świadczenia z Funduszu alimentacyjnego
1047
Rozgraniczenie nieruchomości
1041
zawarcie_zwiazku_malzenskiego_w_formie_wyznaniowej
1038
Podmioty prowadzące działalność w zakresie transportu zwierząt padłych i ubitych oraz innych odpadów,które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze
1037
Rejestr dzialalnosci regulowanej
1026
Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport ścieków.
1021
Zasiłek celowy specjalny
1016
Przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
1014
Udostępnienie informacji publicznej
1002
Zgłoszenie przypadkowego schwytania lub zabicia zwierzęcia należącego do gatunku objętego ochroną prawną
973
Pobyt w mieszkaniu chronionym
970
Świadczenie pielęgnacyjne
960
Renta socjalna
957
Wykaz dziennych opiekunów
810
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
798
Szacowanie szkod powstalych w wyniku niekorzystnego zjawiska
702
Powszechny Spis Rolny 2020
692
Opłata od posiadania psów
684
Wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym budynku
629
Urząd Stanu Cywilnego
595
Informacje dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi
585
osobiste_prowadzenie_gospodarstwa_rolnego
537
Analizy gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
507
Sprawozdania Burmistrza z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
502
Ewidencja Ludności
442
zaswiadczenie_potwierdzajace_kwalifikacje_rolnicze
407
Odpisy aktów stanu cywilnego, zaświadczenia z ksiąg aktów stanu cywilnego
256
Zawarcie związku małżeńskiego w formie wyznaniowej (ślub konkordatowy)
233
Rejestracja urodzenia dziecka
218
Zawarcie związku małżeńskiego w formie cywilnej
215
Opłata jednorazowa z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
212
Uznanie ojcostwa
204
Zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej
195
Rejestracja zgonu
190
Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskiego rejestru stanu cywilnego
184
Wielojęzyczne standardowe formularze
177
Zmiana imienia i nazwiska
173
Jubileusze
168
Sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego
166
Zaświadczenie o stanie cywilnym
162
Zmiana nazwiska po rozwodzie
156
Uznanie zagranicznego wyroku rozwodowego
150
Zaświadczenie do zawarcia małżeństwa za granicą
148
Zmiana imienia lub imion dziecka do 6 miesięcy
143
Urzad_Stanu_Cywilnego_i_Ewidencji_Ludnosci
13
Sprawozdania_Burmistrza
1
Dział: Petycje
Podstrona Odwiedziny Ilość
Petycje
3473
Petycja z dnia 7 czerwca 2016 r
2031
Petycja z dnia 6 października 2016 r
1963
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2015
1873
Petycja z dnia 28 marca 2018 r
1435
Dział: Inne
Podstrona Odwiedziny Ilość
Aktualne otwarte konkursy ofert/nabory wniosków
32355
Zakończone otwarte konkursy ofert/nabory wniosków
27351
Kontrole wewnętrzne 2011-2016
15593
Dotacje
14330
Inne
6738
Kontrole wewnętrzne 2018
6476
Kontrole wewnętrzne 2017
5851
Wybory samorządowe 2018
5404
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla terenu gminy
4323
Wybory do parlamentu europejskiego 2019
3798
Strzelecki Budżet Obywatelski
3781
wybory
3388
Zakończone
3221
Budżet 2019
3121
Budżet 2018
3088
Plany, strategie, programy
3057
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta
2819
Wybory do parlamentu 2019
2782
Konsultacje społeczne
2668
Budżet 2017
2636
Zgromadzenia
2631
Budzet 2020
2611
Kontrole
2564
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
2357
Rejestry, ewidencje, archiwa
2260
Sprawozdawczość/Analizy gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
2252
Ochrona danych osobowych
2220
Obwodowa Komisja Wyborcza
2210
Dla inwestorów
2196
Lobbing
1907
Kontrole wewnętrzne 2019
1885
Wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu sport
1879
Wybory Prezydenta RP ząrzadzone na dzien 28 czerwca 2020r.
1855
Tryb uproszczony - art. 19 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (oferty bez konkursu)
1778
Aktualne
1774
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
1689
Dotacje na zabytki
1658
Kontrole wewnętrzne
1529
Urząd Stanu Cywilnego
1507
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
1437
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
1423
Kontrole zewnętrzne
1365
Wybory samorządowe 2014
1354
Wybory prezydenckie 2015
1333
Wybory ławników sądowych kadencja 2016-2019
1318
Referat Ewidencji Ludności
1309
wniosek Uczniowskiego Klubu Sportowego
1294
Aktualne wnioski
1278
Budżet 2016
1277
Wybory_Prezydenta_RP_2020
1271
Oferta Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
1270
Plany, strategie, programy ochrony środowiska
1266
Biuro Architekta Miejskiego
1262
Wybory do parlamentu 2015
1258
Plan „JEDŹ Z NAMI"
1241
Dodatkowe nazwy miejscowości i płatna strefa parkowania
1236
Oferta Strzeleckiego Stowarzyszenia Seniorow
1217
Analizy
1209
Odrębne obwody głosowania
1205
Plany nieobowiązujące
1187
Referat Inicjatyw Gospodarczych i Promocji
1182
Strategia Rozwoju Gminy Strzelce Opolskie
1182
Kontrola doraźna gospodarki finansowej gminy
1178
oferta UKS "KUSY"
1174
oferta LKS "Plon" Błotnica Strzelecka
1174
Referat Rolnictwa
1173
Zakończone
1159
Spis wyborców
1151
Rejestr Instytucji Kultury Gminy Strzelce Opolskie
1149
Referendum ogólnokrajowe w dniu 6 września 2015 r.
1148
oferta Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Kadłub
1133
wniosek UKS Strzelce Opolskie
1133
Kontrola ZUS
1130
Dotacje
1124
wniosek SKS "PIAST"
1120
Refundacja ZUS
1115
Kontrola NIK
1111
wniosek Ludowego Klubu Sportowego „CZARNI” KALINÓW-KALINOWICE
1111
Kontrola archiwum zakładowego
1106
Kontrola Powiatowej Straży Pożarnej
1104
wniosek LKS "Jedność" Rozmierka
1087
Wykaz udzielonych dotacji na zabytki
1085
Kontrole zewnętrzne rok 2013
1084
oferta Międzyszkolnego Klubu Sportowego w Strzelcach Opolskich
1083
Kontrole zewnętrzne rok 2012
1079
Kontrola Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
1078
Kontrola inwestycji gminy Strzelce Opolskie
1075
Pożyczki
1071
Kontrola problemowa Archiwum Zakładowego USC
1071
Kontrole zewnętrzne rok 2011
1067
Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
1062
Programy wsparcia dla przedsiębiorców
1049
Głosowanie przez pełnomocnika
1048
Kontrola zadań obronnych w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich
1042
Referat Organizacji
1041
Szkolenie bezrobotnych pod kątem zapotrzebowania pracodawcy
1038
Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych
1036
Kontrole rok 2009
1035
Zwolnienia z podatku od nieruchomości
1031
Kontrola problemowa skarg i wniosków Urzędu Wojewódzkiego
1029
Sprawozdawczość
1028
Głosowanie korespondencyjne w kraju
1020
Kontrole zewnętrzne rok 2010
1020
Ocena warunków pracy
1017
Kontrola gospodarowania środkami publicznymi otrzymanymi w latach 2008-2009 na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
1015
Prace interwencyjne
1015
oferta Ludowego Klubu Sportowego „JEDNOŚĆ” Rozmierka
1013
Zaświadczenie o prawie do głosowania
1011
Kontrola z udzielania pomocy poszkodowanym w wyniku tornada z dnia 15 sierpnia 2008r
1007
Uprawnienia wyborców niepełnosprawnych
1006
Baza ofert inwestycyjnych
998
Wybory ławników sądowych kadencja 2020-2023
997
Kontrola dokumentów przedstawionych przez Gminę Strzelce Opolskie
995
Kontrola działalności Urzędu Stanu Cywilnego
984
Kontrola Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Opolu
980
Kontrola problemowa
979
Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
973
Lata 2014 - 2020
972
Kontrola problemowa
971
Oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego KUSY
968
Kontrola obowiązków określonych w ustawie o powszechnym obowiązku obrony RP
967
Kontrola problemowa archiwum zakładowego
965
Kontrole zewnętrzne rok 2018
960
Kontrola archiwum zakładowego 2009
958
Kontrola zadań w Referacie Ewidencji Ludności
958
Kontrola przestrzegania przepisów i decyzji w zakresie ochrony środowiska
952
Kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
943
Kontrola problemowa wykorzystania dotacji celowych za 2012r
939
oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego
936
Referat Gospodarki Nieruchomościami i Mienia Komunalnego
931
Kontrola sprawdzająca
925
Kontrola planowej trwałości projektu "Remont wieży Ratusza"
916
Kontrola zgodności dokumentów przedłożonych do Wojewódzkiego Funduszu
913
Uprawnienia osób niepełnosprawnych
906
Zakonczone do dnia 07.05.2018
905
Kontrole zewnętrzne rok 2017
885
Kontrole zewnętrzne rok 2015
873
Zakonczone do dnia 08.05.2018
862
Kontrole zewnętrzne rok 2014
843
Kontrole zewnętrzne rok 2016
832
Oferta Stowarzyszenia Klub Sportowy "PIAST" Strzelce Opolskie
813
Ul Dziewkowicka
797
Konsultacje projektow nowych statutow solectw
777
Oferta Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział w Strzelcach Opolskich
774
wniosek SKS "PIAST"
646
Zakonczon1
442
Kontrole zewnętrzne rok 2019
353
Kontrole zewnętrzne rok 2016
327
Informacja o kwocie dotacji na 2019 rok oraz statystycznej liczbie dzieci gminy Strzelce Opolskie
285
Kontrole zewnętrzne rok 2017
247
Kontrole zewnętrzne rok 2017
225
Informacja o podstawowej kwocie dotacji oraz liczbie dzieci dla Gminy Strzelce Opolskie
222
Kontrole zewnętrzne rok 2018
190
Kontrole zewnętrzne rok 2017
188
Informacja o kwocie dotacji na 2020 rok oraz statystycznej liczbie dzieci gminy Strzelce Opolskie
182
Wybory Prezydenta RP 2020 (odwołane)
99
Kontrole zewnętrzne rok 2018
92
aktualne1
88
aktualne_1
50
Wybory_Prezydenta_RP_zarzadzone_na_dzien_28_czerwca_2020_r
30
wykaz_danych_o_srodowisku
26
spis_kart
22
spis_kart_informacyjnych_aktualny
4
spis_kart_aktualne_2016
2
Informacja
2
Wybory_Prezydenta_RP
2
Wybory_Prezydenta_RP_2020_06-28
2
Uruchomienie_trybu_uproszczonego
1
RODO_warstwa
1
Oferta_Stowarzyszenia_Na_Rzecz_Rozwoju_Wsi_Kadlub
1
Kontrole_zewnetrzne_rok_2019
1
Wybory_Prezydenta_RP_2020_28_06_2020
1

Redakcja strony rejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację: 
  • Pierwsza publikacja:  
  • Aktualizacja publikacji:  
  • Wytworzenie publikacji:  
  • Zatwierdzenie informacji:  
Liczba odwiedzin: 2775