Statystyka strony - Biuletyn Informacji Publicznej


Statystyka strony

Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.

Szczegółowe informacje na temat odwiedzin dostępne są w ramach statystyk serwera, które znajdują się pod adresem ...

Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.

Dział: Pomoc
Podstrona Odwiedziny Ilość
Jak korzystać z BIP?
2830
Jak szukać?
2360
Najczęściej szukane informacje
2150
Redakcja BIP
1997
Dział: Urząd Miejski
Podstrona Odwiedziny Ilość
Kadencja 2006-2010
196967
Kadencja 2010-2014
195925
Zarządzenia Kierownika Urzędu
185009
Kadencja 2014-2018
184982
Kadencja 2002-2006
148594
Aktualne oferty pracy
32296
Nabór kandydatów na stanowiska urzędnicze
28256
Rozstrzygnięte oferty pracy
26021
Urząd Miejski
19669
Kadencja 2018-2023
15915
Zarządzenia Burmistrza
14864
Rekrutacja zakończona
8794
Struktura Urzędu
7683
Wydziały
5351
Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
5215
Radni
4882
Oświadczenia majątkowe
4579
Referaty
4527
Burmistrz
3226
Władze Gminy
3123
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich
3047
Pracownicy
2923
Praktyki i staże
2747
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2016
2522
Schemat struktury
2357
Oświadczenia majątkowe za rok 2017
2333
Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych oraz osoby zarządzające
2306
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
2138
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2018
2073
Referat Podatkowy
2062
Stanowiska samodzielne i wieloosobowe
2017
Wydział Organizacyjny
1978
Oświadczenia majątkowe za rok 2018
1910
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2017
1894
Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych
1887
Wydział Finansowy
1776
Oświadczenia majątkowe dyrektorów placówek oświatowych gminy Strzelce Opolskie
1740
Biuro Architekta Miejskiego
1693
Referat Ewidencji Ludności
1674
Skarbnik Gminy
1665
Sekretarz Gminy
1659
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
1640
Zastępca Burmistrza ds. społeczno-godpodarczych i promocji gminy
1618
Zastępca Burmistrza ds. inwestycyjno-technicznych
1602
Referat Organizacji
1576
Główny Specjalista ds. Informacji Publicznej
1551
Referat Inwestycyjno-Techniczny
1547
Referat Administracyjno - Gospodarczy
1524
Referat Inicjatyw Gospodarczych i Promocji
1507
Referat Budżetowy
1494
Oświadczenia majątkowe dyrektorów placówek oświatowych za rok 2015
1449
Referat Zamówień Publicznych
1422
Referat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
1403
Referat Sportu i Rekreacji
1383
Referat Rolnictwa
1383
Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Uzależnień
1345
Referat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
1339
Oświadczenia majątkowe za rok 2016
1335
Referat Kadr
1331
Biuro Informatyki
1323
Referat Rolnictwa
1287
Biuro Prawne
1256
Referat Funduszy Pomocowych i Rozwoju Gminy
1232
Referat Kadr
1170
Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Uzależnień
1170
Inspektor Ochrony Danych
1127
Pełnomocnik Burmistrza ds. Organizacji Pozarządowych
1117
Referat Kontroli Zarządczej i Nadzoru Właścicielskiego
1108
Oświadczenia majątkowe za rok 2015
1085
Wydział Finansowy
1056
Oświadczenia majątkowe radnych VII Kadencji za rok 2017
1051
Pion Ochrony
1025
Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
1018
Pełnomocnik Burmistrza ds. Organizacji Pozarządowych
1009
Referat Funduszy Pomocowych i Rozwoju Gminy
1007
Referat Inicjatyw Gospodarczych i Promocji
992
Biuro Architekta Miejskiego
991
Referat Sportu i Rekreacji
968
Biuro Prawne
967
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2015
959
Referat Inwestycyjno-Techniczny
959
Wydział Organizacyjny
951
oswiadczenia_radni_2016
931
Oświadczenia majątkowe za rok 2013
930
Oświadczenia majątkowe za rok 2014
930
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2005
923
Główny Specjalista ds. Informacji Publicznej
913
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2014
912
Referat Zamówień Publicznych
908
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2009
905
Referat Kontroli Zarządczej i Nadzoru Właścicielskiego
896
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2013
894
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2008
892
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2002
888
Oświadczenia majątkowe za rok 2009
888
Pion Ochrony
887
Oświadczenia majątkowe za rok 2010
887
Oświadczenia majątkowe za rok 2011
886
Ewa Hałek - oświadczenie majątkowe złożone na dzień 01-02-2018 r. w związku z objęciem pełnienia funkcji Dyrektora Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego
882
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2007
881
Oświadczenia majątkowe za rok 2002
878
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2003
877
Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych
873
Oświadczenia majątkowe za rok 2012
871
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2012
859
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2004
856
Oświadczenia majątkowe za rok 2005
854
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2010
841
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2011
837
Oświadczenia majątkowe za rok 2007
820
Maria Klimowicz - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
812
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2006
811
Oświadczenia majątkowe za rok 2006
787
Oświadczenia majątkowe za rok 2008
784
Oświadczenia majątkowe za rok 2004
784
Tadeusz Goc - Burmistrz Strzelec Opolskich
739
Referat Ewidencji Ludności
684
Maria Turewicz - Omielańczuk - oświadczenie majątkowe złożone na dzień 31-01-2018 r. w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji Dyrektora Gminnego Za
683
Violetta Zalejska - Dyrektor Strzeleckiego Ośrodka Kultury w Strzelcach Opolskich
665
Tadeusz Urbaniak - Starszy Inspektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
641
Marian Waloszyński - Prezes Zarządu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
578
Andrzej Wróbel - Dyrektor Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu "Strzelec" w Strzelcach Opolskich
575
Marek Życzyński - Dyrektor Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich
565
Bernadeta Sznura - Dyrektor Żłobka w Strzelcach Opolskich
560
Henryk Nowakowski - Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o.o.
547
Tomasz Gibki -Wiceprezes Zarządu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
543
Żaneta Giemza - Jureczko - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelcach Opolskich
543
Czeslawa Krasa - Starszy Inspektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
542
Tadeusz Goc - Burmistrz Strzelec Opolskich oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
542
Andrzej Zarębski - Zastępca Prezesa Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o.o.
530
Marek Życzyński - Dyrektor Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich do 04-08-2018
499
Marzenna Staroszczyk - Dyrektor Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich od 30-08-2018
481
administrator_bezpieczentwa_informacji
472
Tadeusz Urbaniak - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich od 01-10-2018
461
Oswiadczenia majatkowe radnych na koniec VII kadencji
447
Czesława Krasa - p.o Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich od 11-07-2018
445
Inspektor Ochrony Danych
439
Maria Klimowicz - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich do 30-09-2018
429
Oświadczenia majątkowe radnych VII kadencji za rok 2015
419
Oswiadczenia majatkowe radnych na poczatek VIII kadencji
407
Tadeusz Urbaniak - Starszy Inspektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich do 30-09-2018
404
Józef Kampa - Zastępca Burmistrza Strzelec Opolskich
397
Czesława Krasa - p.o. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich do 30-09-2018
391
Barbara Malawska - Kierownik Referatu Ewidencji Ludności do 31-01-2018
381
Czesława Krasa - Starszy Inspektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich do 30-09-2018
379
Barbara Malawska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności od 01-02-2018
369
Danuta Czabańka - Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego do 31-01-2018
368
Czesława Krasa - p.o. Zastępca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich od 01-10-2018
367
Danuta Czabańka - Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności od 01-02-2018
354
Ewa Sosnowska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego do 26-01-2018
328
Maria Feliniak - Zastępca Burmistrza Strzelec Opolskich
297
Henryk Czempiel - Kierownik Referatu Inicjatyw Gospodarczych i Promocji
265
Tadeusz Goc - Burmistrz Strzelec Opolskich od 21-11-2018
263
Magdalena Żelazna - Sekretarz Gminy Strzelce Opolskie
247
Barbara Malawska - Kierownik Referatu Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
243
Urszula Killman - Skarbnik Gminy Strzelce Opolskie
235
Ewa Sosnowska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
187
Danuta Czabańka - Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
183
Józef Kampa - Zastępca Burmistrza Strzelec Opolskich
100
Urszula Killman - Skarbnik Gminy Strzelce Opolskie
99
Marian Waloszyński - oświadczenie złożone w związku z objęciem stanowiska Prezesa Zarządu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strzelcac
92
Elvistest
85
Magdalena Żelazna - Sekretarz Gminy Strzelce Opolskie
78
Violetta Zalejska - Dyrektor Strzeleckiego Ośrodka Kultury w Strzelcach Opolskich
78
Maria Feliniak - Zastępca Burmistrza Strzelec Opolskich
76
Ewa Hałek-Dyrektor Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich
73
Oswiadczenia majatkowe radnych VIII kadencji za 2018 rok
73
Elvisform
70
Barbara Malawska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
69
Marzenna Staroszczyk-Dyrektor Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich
67
Marian Waloszyński - Prezes Zarządu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Opolskich
64
Danuta Czabańka - Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
63
Andrzej Wróbel - Dyrektor Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu "Strzelec" w Strzelcach Opolskich
62
Henryk Czempiel - Kierownik Referatu Inicjatyw Gospodarczych i Promocji
61
Henryk Nowakowski - Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o o w Strzelcach Opolskich
60
Żaneta Giemza-Jureczko - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelcach Opolskich
60
Tomasz Gibki - Wiceprezes Zarządu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Opolskich
60
Tadeusz Urbaniak - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
57
Czesława Krasa - p.o. Zastępca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
57
Andrzej Zarębski - Zastępca Prezesa Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Strzelcach Opolskich
56
Bernadeta Sznura - Dyrektor Żłobka w Strzelcach Opolskich
51
elvisbajerant
37
oswiadczenia_kierownikow
7
elvis_test_form
4
elvishtml
4
elvistest3
2
ksiazka_adresowa_test
2
elvis_test
1
elvisform2
1
Czeslawa_Krasa_-_p_o_Kierownik_Osrodka_Pomocy_Spolecznej_w_Strzelcach_Opolskich_do_30-09-2018
1
Dział: Informacje o BIP
Podstrona Odwiedziny Ilość
Rejestr zmian
1511791
Ogłoszenia
217958
Strona główna BIP
113954
Poprzednia wersja
18444
Brak strony
8506
Wyniki wyszukiwania
7426
Dokumenty
5522
Mapa witryny BIP
3652
Poprzednia wersja
3005
Statystyka strony
2153
Polityka prywatności
1795
Jak szukać
1746
Zastrzeżenia prawne
1737
Instrukcja BIP
1674
Redakcja BIP
1657
Jak korzystać z BIP
1638
Podgląd w szablonie strony
61
Dział: Gmina
Podstrona Odwiedziny Ilość
Gmina
7071
Budżet Gminy
3677
Podstawy prawne działania Gminy
3096
Jednostki organizacyjne gminy
2634
Informacje dotyczące Budżetu
2522
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych spółka z o.o. (PUKiM)
2452
Informacje dot. budżetu 2018
2372
Informacje dot. budżetu 2017
2170
Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS)
2101
Honorowi Obywatele Gminy Strzelce Opolskie
2051
Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. (SWiK)
2030
2018 rok
1813
Gminny Zarząd Obsługi Jednostek (GZOJ)
1781
Gminny Zarząd Mienia Komunalnego (GZMK)
1534
Środowiskowy Dom Samopomocy
1521
Informacje dot. budżetu 2019
1291
Wieloletnia Prognoza Finansowa
1270
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy (MOS)
1256
Informacje dot. budżetu 2016
1161
Projekty uchwał budżetowych
1138
Strzelecki Ośrodek Kultury (SOK)
1007
2017 rok
1001
Sprawozdania finansowe
994
Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec” (CRWiS)
977
Informacje dot. budżetu 2011
971
Informacje dot. budżetu 2015
968
2015 rok
940
2014 rok
929
Informacje dot. budżetu 2013
928
Sprawozdania z budżetu 2016
890
Informacje dot. budżetu 2014
875
2010 rok
874
2012 rok
868
2011 rok
843
2013 rok
840
2016 rok
834
Informacje dot. budżetu 2012
825
Sprawozdania z wykonania budżetu
734
Prognoza na rok 2016
649
Uchwały Budżetowe
646
Sprawozdanie finansowe 2014
644
2019 rok
629
Otwarte dane
609
Uchwały dot. budżetu 2016
594
Majątek Gminy
586
Uchwała budżetowa 2016
571
Fundusz Sołecki
563
Zmiany w budżecie 2016
554
Baza wiedzy
530
Raport o stanie Gminy za 2018 rok
526
Fundusz Sołecki 2016
516
Raport o stanie Gminy
261
prognoza_2014
1
wykaz_jednostek_organizacyjnych
1
Dział: Rada Miejska
Podstrona Odwiedziny Ilość
Kadencja VII
129550
Kadencja VI
91637
Kadencja IV
90963
Kadencja V
85826
Kadencja III
82124
Kadencja II
69732
Kadencja I
58571
Sesje Rady Miejskiej
18015
Kadencja VIII
17563
Rada Miejska
10009
Uchwały Rady Miejskiej
6556
Skład Rady Miejskiej
4398
Komisje Rady Miejskiej
2618
Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej
2362
Transmisja z posiedzenia Rady Miejskiej
2172
Statut Gminy Strzelce Opolskie
2127
Dyżury Radnych
2041
Kadencja VII
1865
Komisje
1631
Nagrania transmisji sesji Rady Miejskiej
1352
Kadencja VIII
1301
Kadencja IV
1076
Komisja Mieszkaniowa
1059
Plany pracy komisji stałych
997
Protokoły 2016
980
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
974
Komisja Gospodarki Komunalnej i Majątku Gminy
966
Komisja Budżetu i Finansów
954
Komisja Rewizyjna
927
Komisja Gospodarki i Rozwoju
911
Komisja Spraw Społecznych i Porządku Publicznego
895
Kadencja VI
890
Kadencja V
879
Koteluk Tadeusz - Wiceprzewodniczący
860
Ochwat Pelagia
842
Foryt Danuta
809
Gola Jan
808
Bocian Józef
803
Foryt Danuta
798
Puzik Gabriela
788
Protokół nr XXIX/2016 z dnia: 28 grudnia 2016 r.
774
Małycha Bogdan
772
Habasz Zofia
760
Kaczmarek Irena
759
Puzik Gabriela - Przewodnicząca
755
Protokół nr IX/2015 z dnia: 26 maja 2015 r.
739
Skowronek Henryk
739
Zarębski Marek
738
Kaczmarczyk Joachim Józef
737
Protokół nr XXVII/2016 z dnia: 23 listopada 2016 r.
735
Szopa Teresa
735
Koteluk Tadeusz
734
Cedzich Norbert
734
Protokół nr XVII/2015 z dnia: 30 grudnia 2015 r.
729
Rudner Henryk
726
Protokoły 2015
721
Bocian Józef
721
Karecki Antoni
718
Obrusznik Jerzy - Wiceprzewodniczący
716
Rudner Henryk
714
Lubiński Jerzy
711
Protokoły 2014
708
Małaczyński Jerzy Korwin
703
Knopik Agnieszka
702
Kocur Krystyna
702
Bischoff Karol
699
Pawlik Stanisław
699
Karecki Antoni - Wiceprzewodniczący
698
Szoprun Mariusz
697
Karecki Antoni - Wiceprzewodniczący
694
Protokół nr VI/2015 z dnia: 25 lutego 2015 r.
693
Protokół nr XXVI/2016 z dnia: 26 października 2016 r.
693
Bartodziej Gerhard - Przewodniczący
693
Protokół nr XXIII/2016 z dnia: 29 czerwca 2016 r.
692
Protokół nr XIX/2016 z dnia: 24 lutego 2016 r.
689
Protokół nr X/2015 z dnia: 24 czerwca 2015 r.
687
Urbaniak Danuta
686
Bocian Józef
686
Szłapa Krzysztof
680
Rudner_Henryk_vi
680
Habasz Zofia
679
Mutz Karol
673
Kmiotek Krystyna
671
Golec Artur
670
Zarębski Marek
669
Biernat Grzegorz
668
Trzeciak Stanisław
666
Kozołup Eugeniusz
666
Michalski Henryk
664
Król Dariusz
664
Mutz Karol - Wiceprzewodniczący
664
Protokół nr XXI/2016 z dnia: 27 kwietnia 2016 r.
663
Trzeciak Stanisław
663
Protokół nr VIII/2015 z dnia: 29 kwietnia 2015 r.
662
Protokół nr XII/2015 z dnia: 26 sierpnia 2015 r.
662
Biegański Tadeusz
662
Protokół nr XIV/2015 z dnia: 28 października 2015 r.
661
Karecki Antoni - Wiceprzewodniczący
661
Pawłowski Henryk
660
Skubis Stanisław
659
Pasternok Józef
659
Kachel Józef
656
Protokół nr XXIV/2016 z dnia: 27 lipca 2016 r.
654
Protokół nr XXII/2016 z dnia: 25 maja 2016 r.
651
Puzik Gabriela - Wiceprzewodnicząca
649
Koteluk Tadeusz
648
Protokół nr XIII/2015 z dnia: 30 września 2015 r.
647
Morawiec Gabriela
646
Protokół nr XXV/2016 z dnia: 28 września 2016 r.
641
Pasierbska Janina
641
Protokół nr VII/2015 z dnia: 18 marca 2015 r.
640
Protokół nr V/2015 z dnia: 28 stycznia 2015 r.
639
Protokół nr XVI/2015 z dnia: 16 grudnia 2015 r.
639
Farion_Boguslaw_vi
636
Pawłowski Henryk
636
Protokół nr XV/2015 z dnia: 25 listopada 2015 r.
635
Cedzich Norbert
634
Protokół nr XI/2015 z dnia: 29 lipca 2015 r.
633
Protokół nr XVIII/2016 z dnia: 27 stycznia 2016 r.
633
Cedzich Norbert Paweł
631
Kozołup Eugeniusz - Wiceprzewodniczący
630
Skowronek Henryk
629
Bocian Józef
625
Protokół nr XXVIII/2016 z dnia: 20 grudnia 2016 r.
623
Jańczyk Sylwester
623
Cebula Karol
621
Skowronek Grzegorz
620
Pasternok Józef
620
Kaczmarek Irena
616
Kaczmarek Irena
611
Trzeciak Stanisław
611
Smoleń Teresa Monika - Przewodnicząca
610
Lubiński Jerzy
610
Krupnik Antoni
606
Protokół nr XX/2016 z dnia: 30 marca 2016 r.
604
Krawiec_Stanislaw_vi
599
Macioszek Alojzy
592
Łoskot Małgorzata
587
Kaczmarczyk Józef
585
Puzik Gabriela
571
Kowalczykiewicz Stanisław - Wiceprzewodniczący
570
Urbaniak Danuta
570
Komisja Skarg Wnioskow i Petycji
426
Puzik_Gabriela_-_przewodniczaca
1
Dział: Menu Podmiotowe
Podstrona Odwiedziny Ilość
Menu podmiotowe
2223
Dział: Organizacje Pozarządowe
Podstrona Odwiedziny Ilość
Lista/Baza NGO
10588
Konsultacje projektów aktów prawa miejscowego i projektów programów współpracy
10181
Pliki do pobrania
6774
Programy współpracy
5564
Baza organizacji pozarządowych
5426
Sprawozdania z realizacji programów współpracy
5144
Organizacje Pozarządowe
4207
Projekt "Jesień życia w dobrej kondycji bez bólu" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa
2848
Linki
1796
O projekcie
838
Dotacje
12
Aktualne_otwarte_konkursy_ofert
6
Zakonczone_otwarte_konkursy_ofert
4
aktualne_otwarte_konkursy_ofert2
3
Dział: Komunikaty i wykazy
Podstrona Odwiedziny Ilość
Spis kart zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - archiwalne do 2016
306389
Spis kart informacyjnych 2016
198903
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
122526
Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży
63694
Obwieszczenia i ogłoszenia o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i studium
43162
Obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego
35763
Ogłoszenia Burmistrza
26761
Miejscowe plany - teren wsi
25778
Miejscowe plany - teren miasta
21796
Spis kart informacyjnych 2017
10743
Spis kart informacyjnych 2018
9088
Plany nieobowiązujące
7715
Komunikaty i wykazy
6609
Komunikaty Biura Architekta Miejskiego
6008
Komunikaty i Obwieszczenia
5970
Komunikaty Referatu Podatkowego
5199
Komunikaty Referatu Ewidencji Ludności
2616
Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie dla terenu strefy ekonomicznej
2530
Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
2150
Plany miejscowe - w toku
2150
Komunikaty Wydziału Organizacyjnego
1825
Ogłoszenia i komunikaty dot. spraw organizacji pozarządowych
1754
Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie w rejonie ulicy Zakładowej
1605
Wnioski - wzory pism
1598
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
1362
Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Płużnica Wielka
1260
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
1260
Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna
1140
Spis kart zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - od 2016
1104
Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Niwki
990
Plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Parku Miejskiego
981
Plan zagosp. przestrzennego Strzelce Opolskie dla północnej częśći Osiedla Piastów Śląskich
944
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Strzelce Opolskie
940
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - w toku
934
Spis kart informacyjnych 2019
805
Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Sucha
775
Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Ligota Dolna
698
Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Jędrynie
633
Plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego "Szymiszów"
582
Plan zagospodarowania przestrzennego Strzeleckiego Parku Przemysłowego
578
Plan Transportowy
186
publicznie_dostepny_wykaz_danych
31
spis_kart_zawierajacych_informacje_o_srodowisku_i_jego_ochronie
13
20
1
obwieszczenie
1
Dział: Zamówienia Publiczne
Podstrona Odwiedziny Ilość
Zamówienia realizowane w trybie określonym w ustawie PZP
51091
Zamówienia do których nie stosuje się ustawy PZP
33734
Zakończone
28580
Zamówienia w toku
20604
Rejestr zamówienie
14931
Zamówienia publiczne
11750
Przetargi na sprzedaż nieruchomości
1
Dział: Przetargi
Podstrona Odwiedziny Ilość
Dotyczące sprzedaży nieruchomości
40324
Dotyczące najmu lokali użytkowych
22287
Przetargi
13017
Dotyczące dzierżawy gruntów
7694
Przetargi na sprzedaż nieruchomości
2578
Przetargi Archiwalne do 2017 roku
1899
Pozostałe
1633
Przetargi na najem lokali użytkowych
1590
Przetargi na dzierżawę gruntów
1239
Przetargi Aktualne
333
objete_ustawa_o_zamowieniach_publicznych
97
zakonczone
42
nie_objete_ustawa_o_zamowieniach_publicznych
39
sprzedaz_nieruchomosci
18
najem_lokali_uzytkowych
14
dzierzawa_gruntow
13
zamowienia_w_toku
9
Dział: Załatw sprawę w urzędzie
Podstrona Odwiedziny Ilość
Załatw sprawę w urzędzie
6836
Podatek od nieruchomości
4775
Podatki
4559
Formularz kontaktowy
3165
Architektura i gospodarka przestrzenna
3110
Urząd Stanu Cywilnego
3110
Wydanie i wymiana dowodu osobistego
3024
Ewidencja ludności
2927
Ochrona środowiska
2600
Pozostałe sprawy
2355
Nieruchomości i mienie komunalne
2327
Odpisy aktów stanu cywilnego, zaświadczenia
2216
Opłaty skarbowe
2203
Działalność gospodarcza
2128
Podatek od środków transportowych
1995
Rolnictwo
1948
Nieodpłatna pomoc prawna
1774
Pomoc Społeczna
1755
Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy trwający powyżej 3 miesięcy
1684
Podatek rolny
1679
Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
1630
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
1603
Rejestr urodzenia dziecka
1525
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
1392
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
1381
Zaświadczenie o zgodności sposobu użytkowania obiektu z ustaleniami planu
1306
Zezwolenie na wycinkę drzewa
1222
Podatek leśny
1195
Akt zgonu
1184
Zawarcie związku małżeńskiego w formie cywilnej
1131
Nabycie lokalu mieszkalnego
1112
Podmioty zajmujące się na terenie gminy Strzelce Opolskie wywozem nieczystości ciekłych
1106
Opinia urbanistyczna
1073
Udostępnienie danych z rejestru PESEL, rejestrów mieszkańców oraz rejestrów zamieszkania cudzoziemców, wydawanie zaświadczeń
1056
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
1052
Zajęcie pasa drogowego
1042
Wniosek o nadanie numeru porządkowego dla budynku
1027
Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką
994
Decyzje o warunkach zabudowy
994
Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego trwającego powyżej 3 miesięcy
983
Udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
977
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
970
Wykaz przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w gminie Strzelce Opolskie
970
Opinia do wstępnego podziału nieruchomości
949
Wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej
942
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
940
Opinia dotycząca lokalizacji i projektu reklamy
931
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
895
Zawarcie związku małżeńskiego obywatela polskiego za granicą
888
Zawarcie związku małżeńskiego w formie wyznaniowej
872
Zmiana imienia i nazwiska
860
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
844
Pomoc materialna dla uczniów ­ stypendia szkolne i zasiłki szkolne
843
Pomoc w formie usług opiekuńczych
832
Wymeldowanie decyzją administracyjną
831
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
825
Specjalny zasiłek opiekuńczy
824
Zasiłek celowy
818
Dodatek energetyczny
816
Poświadczenie oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego
814
Skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy
802
Wynajem lokalu gminnego
800
Zaświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym
794
Podmioty zajmujące się na terenie Gminy Strzelce Opolskie odbiorem i utylizacją azbestu
773
Dzierżawa nieruchomości
772
Wpis do stałego rejestru wyborców
772
Udzielenie informacji o przedsiębiorcach
771
O wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania; o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone
759
Umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej
756
Podział nieruchomości
753
Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
742
Dodatek mieszkaniowy
740
Zgłoszenie powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego
739
Najem i zamiana lokali mieszkalnych
738
Świadczenia z Funduszu alimentacyjnego
737
Podmioty prowadzące działalność w zakresie transportu zwierząt padłych i ubitych oraz innych odpadów,które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze
729
Zasiłek celowy specjalny
727
Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport ścieków.
719
Rejestr dzialalnosci regulowanej
715
Przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
704
Świadczenie pielęgnacyjne
689
Udostępnienie informacji publicznej
685
Zgłoszenie przypadkowego schwytania lub zabicia zwierzęcia należącego do gatunku objętego ochroną prawną
685
Pobyt w mieszkaniu chronionym
685
Rozgraniczenie nieruchomości
677
Renta socjalna
656
Zarządzanie i Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi
568
osobiste_prowadzenie_gospodarstwa_rolnego
537
Wykaz dziennych opiekunów
457
zaswiadczenie_potwierdzajace_kwalifikacje_rolnicze
407
Szacowanie szkod powstalych w wyniku niekorzystnego zjawiska
389
Wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym budynku
353
Opłata od posiadania psów
340
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
287
Informacje dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi
248
Analizy gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
228
Sprawozdania Burmistrza z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
226
Sprawozdania_Burmistrza
1
Dział: Petycje
Podstrona Odwiedziny Ilość
Petycje
2480
Petycja z dnia 7 czerwca 2016 r
1640
Petycja z dnia 6 października 2016 r
1578
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2015
1488
Petycja z dnia 28 marca 2018 r
1014
Dział: Inne
Podstrona Odwiedziny Ilość
Aktualne otwarte konkursy ofert/nabory wniosków
23213
Zakończone otwarte konkursy ofert/nabory wniosków
17300
Dotacje
10435
Kontrole wewnętrzne 2011-2016
10045
Inne
4980
Wybory samorządowe 2018
4796
Kontrole wewnętrzne 2017
3735
Kontrole wewnętrzne 2018
3322
Strzelecki Budżet Obywatelski
3064
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla terenu gminy
2914
Budżet 2018
2668
Wybory do parlamentu europejskiego 2019
2572
Budżet 2019
2499
Plany, strategie, programy
2386
Wybory
2217
Zgromadzenia
2138
Konsultacje społeczne
2126
Kontrole
1968
Zakończone
1951
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta
1868
Rejestry, ewidencje, archiwa
1797
Sprawozdawczość/Analizy gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
1766
Dla inwestorów
1715
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
1637
Ochrona danych osobowych
1607
Lobbing
1590
Budżet 2017
1455
Wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu sport
1402
Tryb uproszczony - art. 19 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (oferty bez konkursu)
1349
Aktualne
1318
Budzet 2020
1308
Obwodowa Komisja Wyborcza
1272
Dotacje na zabytki
1217
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
1120
Kontrole wewnętrzne
1053
Urząd Stanu Cywilnego
1037
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
1018
Wybory samorządowe 2014
975
Kontrole zewnętrzne
951
Wybory ławników sądowych kadencja 2016-2019
925
wniosek Uczniowskiego Klubu Sportowego
923
Wybory prezydenckie 2015
915
Biuro Architekta Miejskiego
897
Dodatkowe nazwy miejscowości i płatna strefa parkowania
895
Referat Ewidencji Ludności
893
Budżet 2016
887
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
885
Oferta Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
865
Kontrola doraźna gospodarki finansowej gminy
854
Odrębne obwody głosowania
850
Plan „JEDŹ Z NAMI"
850
Plany, strategie, programy ochrony środowiska
848
Analizy
847
Wybory do parlamentu 2015
846
Referat Inicjatyw Gospodarczych i Promocji
834
oferta LKS "Plon" Błotnica Strzelecka
832
Plany nieobowiązujące
828
oferta UKS "KUSY"
814
Dotacje
805
Rejestr Instytucji Kultury Gminy Strzelce Opolskie
798
wniosek UKS Strzelce Opolskie
793
Oferta Strzeleckiego Stowarzyszenia Seniorow
791
oferta Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Kadłub
790
Referat Rolnictwa
789
Kontrola archiwum zakładowego
786
Aktualne wnioski
785
Kontrola Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
782
wniosek SKS "PIAST"
777
Refundacja ZUS
772
Kontrola problemowa Archiwum Zakładowego USC
764
Kontrola NIK
760
Spis wyborców
759
Referendum ogólnokrajowe w dniu 6 września 2015 r.
753
Kontrola Powiatowej Straży Pożarnej
752
wniosek Ludowego Klubu Sportowego „CZARNI” KALINÓW-KALINOWICE
750
Pożyczki
749
Kontrola ZUS
747
Kontrola inwestycji gminy Strzelce Opolskie
745
Sprawozdawczość
741
Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
738
Kontrola problemowa skarg i wniosków Urzędu Wojewódzkiego
732
oferta Międzyszkolnego Klubu Sportowego w Strzelcach Opolskich
730
Kontrole zewnętrzne rok 2013
728
Wykaz udzielonych dotacji na zabytki
727
Kontrole zewnętrzne rok 2012
726
Kontrola z udzielania pomocy poszkodowanym w wyniku tornada z dnia 15 sierpnia 2008r
726
wniosek LKS "Jedność" Rozmierka
726
Kontrola zadań obronnych w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich
719
Programy wsparcia dla przedsiębiorców
717
Kontrola gospodarowania środkami publicznymi otrzymanymi w latach 2008-2009 na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
716
Głosowanie przez pełnomocnika
715
Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych
715
Ocena warunków pracy
714
Prace interwencyjne
711
Referat Organizacji
709
Szkolenie bezrobotnych pod kątem zapotrzebowania pracodawcy
706
oferta Ludowego Klubu Sportowego „JEDNOŚĆ” Rozmierka
702
Referat Gospodarki Nieruchomościami i Mienia Komunalnego
702
Uprawnienia wyborców niepełnosprawnych
698
Kontrole zewnętrzne rok 2011
689
Baza ofert inwestycyjnych
685
Kontrole rok 2009
679
Zwolnienia z podatku od nieruchomości
677
Kontrola dokumentów przedstawionych przez Gminę Strzelce Opolskie
676
Kontrola działalności Urzędu Stanu Cywilnego
675
Kontrole zewnętrzne rok 2010
668
Głosowanie korespondencyjne w kraju
666
Kontrola obowiązków określonych w ustawie o powszechnym obowiązku obrony RP
660
Kontrola Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Opolu
659
Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
659
Kontrola problemowa
653
Strategia Rozwoju Gminy Strzelce Opolskie
651
Kontrola archiwum zakładowego 2009
649
Kontrola problemowa archiwum zakładowego
649
Kontrola przestrzegania przepisów i decyzji w zakresie ochrony środowiska
649
Kontrola problemowa
647
Kontrola zadań w Referacie Ewidencji Ludności
643
Kontrola problemowa wykorzystania dotacji celowych za 2012r
641
Kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
633
Zaświadczenie o prawie do głosowania
618
Kontrola sprawdzająca
618
Kontrola zgodności dokumentów przedłożonych do Wojewódzkiego Funduszu
615
Kontrola planowej trwałości projektu "Remont wieży Ratusza"
607
Oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego KUSY
604
Wybory ławników sądowych kadencja 2020-2023
604
Kontrole zewnętrzne rok 2018
601
Uprawnienia osób niepełnosprawnych
596
oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego
588
Lata 2014 - 2020
578
Zakonczone do dnia 07.05.2018
577
wniosek SKS "PIAST"
573
Wybory do parlamentu 2019
560
Zakonczone do dnia 08.05.2018
528
Oferta Stowarzyszenia Klub Sportowy "PIAST" Strzelce Opolskie
527
Kontrole zewnętrzne rok 2015
512
Kontrole zewnętrzne rok 2017
511
Kontrole zewnętrzne rok 2014
489
Kontrole zewnętrzne rok 2016
481
Oferta Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział w Strzelcach Opolskich
479
Ul Dziewkowicka
444
Zakonczon1
442
Konsultacje projektow nowych statutow solectw
393
Kontrole wewnętrzne 2019
310
Kontrole zewnętrzne rok 2016
256
Zakończone
234
Kontrole zewnętrzne rok 2017
184
Kontrole zewnętrzne rok 2018
157
Kontrole zewnętrzne rok 2017
156
Kontrole zewnętrzne rok 2017
144
aktualne1
88
Kontrole zewnętrzne rok 2018
80
aktualne_1
50
wykaz_danych_o_srodowisku
26
spis_kart
22
Kontrole zewnętrzne rok 2019
12
spis_kart_informacyjnych_aktualny
4
spis_kart_aktualne_2016
2
Informacja
2
Uruchomienie_trybu_uproszczonego
1
RODO_warstwa
1
Oferta_Stowarzyszenia_Na_Rzecz_Rozwoju_Wsi_Kadlub
1
Kontrole_zewnetrzne_rok_2019
1

Redakcja strony rejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację: 
  • Pierwsza publikacja:  
  • Aktualizacja publikacji:  
  • Wytworzenie publikacji:  
  • Zatwierdzenie informacji:  
Liczba odwiedzin: 2153