Statystyka strony - Biuletyn Informacji Publicznej


Statystyka strony

Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.

Szczegółowe informacje na temat odwiedzin dostępne są w ramach statystyk serwera, które znajdują się pod adresem ...

Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.

Dział: Pomoc
Podstrona Odwiedziny Ilość
Jak korzystać z BIP?
4018
Jak szukać?
3562
Najczęściej szukane informacje
3244
Redakcja BIP
2990
Dział: Urząd Miejski
Podstrona Odwiedziny Ilość
Kadencja 2006-2010
418033
Kadencja 2010-2014
414491
Kadencja 2014-2018
389759
Zarządzenia Kierownika Urzędu
382206
Kadencja 2002-2006
324132
Kadencja 2018-2023
91509
Rozstrzygnięte oferty pracy
48787
Aktualne oferty pracy
44404
Nabór kandydatów na stanowiska urzędnicze
39636
Urząd Miejski
31478
Zarządzenia Burmistrza
18359
Rekrutacja zakończona
12771
Struktura Urzędu
11300
Wydziały
9253
Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
7207
Referaty
7009
Oświadczenia majątkowe
6918
Radni
6881
Władze Gminy
4963
Burmistrz
4832
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich
4489
Pracownicy
4426
Praktyki i staże
4067
Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
4041
Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych oraz osoby zarządzające
3613
Schemat struktury
3565
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
3509
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2016
3256
Referat Podatkowy
3228
Stanowiska samodzielne i wieloosobowe
3160
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2018
3155
Wydział Organizacyjny
3106
Biuro Architekta Miejskiego
3100
Oświadczenia majątkowe za rok 2018
3030
Oświadczenia majątkowe za rok 2017
3026
Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych
2959
Wydział Finansowy
2836
Oświadczenia majątkowe dyrektorów placówek oświatowych gminy Strzelce Opolskie
2777
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
2767
Referat Ewidencji Ludności
2743
Skarbnik Gminy
2736
Referat Organizacji
2643
Sekretarz Gminy
2637
Zastępca Burmistrza ds. społeczno-godpodarczych i promocji gminy
2545
Referat Inwestycyjno-Techniczny
2545
Zastępca Burmistrza ds. inwestycyjno-technicznych
2521
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2017
2520
Referat Administracyjno - Gospodarczy
2517
Referat Inicjatyw Gospodarczych i Promocji
2426
Oświadczenia majątkowe dyrektorów placówek oświatowych za rok 2015
2416
Referat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
2359
Referat Zamówień Publicznych
2351
Referat Rolnictwa
2342
Referat Budżetowy
2332
Główny Specjalista ds. Informacji Publicznej
2315
Referat Kadr
2184
Biuro Informatyki
2150
Referat Sportu i Rekreacji
2127
Referat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
2090
Referat Rolnictwa
2024
Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Uzależnień
1989
Biuro Prawne
1983
Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Uzależnień
1981
Referat Funduszy Pomocowych i Rozwoju Gminy
1973
Oświadczenia majątkowe za rok 2016
1968
Andrzej Wróbel - Dyrektor Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu "Strzelec" w Strzelcach Opolskich
1950
Oświadczenia majątkowe radnych VII Kadencji za rok 2017
1927
Referat Kadr
1869
Pełnomocnik Burmistrza ds. Organizacji Pozarządowych
1863
Wydział Finansowy
1823
Referat Kontroli Zarządczej i Nadzoru Właścicielskiego
1800
Inspektor Ochrony Danych
1799
Oświadczenia majątkowe za rok 2015
1717
Referat Sportu i Rekreacji
1715
Referat Funduszy Pomocowych i Rozwoju Gminy
1676
Pełnomocnik Burmistrza ds. Organizacji Pozarządowych
1674
Pion Ochrony
1656
Referat Inwestycyjno-Techniczny
1631
Referat Zamówień Publicznych
1607
Wydział Organizacyjny
1581
Referat Inicjatyw Gospodarczych i Promocji
1564
Biuro Architekta Miejskiego
1549
Biuro Prawne
1531
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2015
1526
Maria Turewicz - Omielańczuk - oświadczenie majątkowe złożone na dzień 31-01-2018 r. w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji Dyrektora Gminnego Za
1520
Główny Specjalista ds. Informacji Publicznej
1510
Oświadczenia majątkowe za rok 2014
1509
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2014
1472
Referat Kontroli Zarządczej i Nadzoru Właścicielskiego
1443
Pion Ochrony
1383
Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych
1370
Oświadczenia majątkowe za rok 2002
1360
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2007
1359
Maria Klimowicz - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
1359
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2005
1335
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2013
1327
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2004
1314
Oświadczenia majątkowe za rok 2009
1313
Oswiadczenia majatkowe radnych na poczatek VIII kadencji
1304
Oświadczenia majątkowe za rok 2013
1302
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2008
1292
Oświadczenia majątkowe za rok 2011
1291
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2009
1277
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2003
1265
Oświadczenia majątkowe za rok 2005
1249
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2010
1246
Oświadczenia majątkowe za rok 2010
1242
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2006
1241
Oświadczenia majątkowe za rok 2012
1240
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2011
1232
Oświadczenia majątkowe za rok 2007
1217
Violetta Zalejska - Dyrektor Strzeleckiego Ośrodka Kultury w Strzelcach Opolskich
1201
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2012
1196
Tadeusz Urbaniak - Starszy Inspektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
1185
Ewa Hałek - oświadczenie majątkowe złożone na dzień 01-02-2018 r. w związku z objęciem pełnienia funkcji Dyrektora Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego
1181
Oświadczenia majątkowe za rok 2006
1161
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2002
1156
Oświadczenia majątkowe za rok 2004
1130
Oświadczenia majątkowe za rok 2008
1129
Tadeusz Goc - Burmistrz Strzelec Opolskich oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
1124
Marian Waloszyński - Prezes Zarządu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
1082
Tadeusz Goc - Burmistrz Strzelec Opolskich
1082
Bernadeta Sznura - Dyrektor Żłobka w Strzelcach Opolskich
1074
Marek Życzyński - Dyrektor Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich
1048
Henryk Nowakowski - Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o.o.
1024
Inspektor Ochrony Danych
1020
Żaneta Giemza - Jureczko - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelcach Opolskich
1009
Oswiadczenia majatkowe radnych na koniec VII kadencji
1009
Andrzej Zarębski - Zastępca Prezesa Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o.o.
1000
Tomasz Gibki -Wiceprezes Zarządu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
996
Czeslawa Krasa - Starszy Inspektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
983
oswiadczenia_radni_2016
931
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2019
911
Referat Ewidencji Ludności
903
Marzenna Staroszczyk - Dyrektor Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich od 30-08-2018
828
Oswiadczenia majatkowe radnych VIII kadencji za 2018 rok
728
Oświadczenie majątkowe pracowników za rok 2020
696
Tadeusz Urbaniak - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich od 01-10-2018
686
Marek Życzyński - Dyrektor Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich do 04-08-2018
664
Maria Klimowicz - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich do 30-09-2018
631
Czesława Krasa - p.o Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich od 11-07-2018
620
Józef Kampa - Zastępca Burmistrza Strzelec Opolskich
617
Tadeusz Urbaniak - Starszy Inspektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich do 30-09-2018
600
Czesława Krasa - p.o. Zastępca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich od 01-10-2018
579
Czesława Krasa - p.o. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich do 30-09-2018
559
Czesława Krasa - Starszy Inspektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich do 30-09-2018
558
Danuta Czabańka - Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności od 01-02-2018
522
Barbara Malawska - Kierownik Referatu Ewidencji Ludności do 31-01-2018
491
Maria Feliniak - Zastępca Burmistrza Strzelec Opolskich
475
administrator_bezpieczentwa_informacji
472
Barbara Malawska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności od 01-02-2018
462
Danuta Czabańka - Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego do 31-01-2018
458
Ewa Sosnowska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego do 26-01-2018
455
Tadeusz Goc - Burmistrz Strzelec Opolskich od 21-11-2018
452
Oświadczenia majątkowe radnych VII kadencji za rok 2015
419
Henryk Czempiel - Kierownik Referatu Inicjatyw Gospodarczych i Promocji
409
Józef Kampa - Zastępca Burmistrza Strzelec Opolskich
391
Oświadczenia majątkowe za rok 2019
370
Magdalena Żelazna - Sekretarz Gminy Strzelce Opolskie
350
Barbara Malawska - Kierownik Referatu Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
346
Urszula Killman - Skarbnik Gminy Strzelce Opolskie
326
Urszula Killman - Skarbnik Gminy Strzelce Opolskie
318
Magdalena Żelazna - Sekretarz Gminy Strzelce Opolskie
308
Violetta Zalejska - Dyrektor Strzeleckiego Ośrodka Kultury w Strzelcach Opolskich
300
Ewa Sosnowska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
289
Andrzej Wróbel - Dyrektor Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu "Strzelec" w Strzelcach Opolskich
276
Oświadczenia majątkowe za rok 2020
275
Tadeusz Urbaniak - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
251
Tomasz Gibki - Wiceprezes Zarządu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Opolskich
245
Marzenna Staroszczyk-Dyrektor Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich
232
Danuta Czabańka - Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
229
Ewa Hałek-Dyrektor Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich
225
Barbara Malawska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
217
Żaneta Giemza-Jureczko - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelcach Opolskich
217
Marian Waloszyński - Prezes Zarządu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Opolskich
216
Oświadczenia majątkowe radnych VIII kadencji za rok 2019
212
Henryk Nowakowski - Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o o w Strzelcach Opolskich
197
Henryk Czempiel - Kierownik Referatu Inicjatyw Gospodarczych i Promocji
192
Maria Feliniak - Zastępca Burmistrza Strzelec Opolskich
190
Danuta Czabańka - Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
178
Koordynator do spraw dostępności
172
Marian Waloszyński - oświadczenie złożone w związku z objęciem stanowiska Prezesa Zarządu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strzelcac
165
Andrzej Zarębski - Zastępca Prezesa Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Strzelcach Opolskich
162
Bernadeta Sznura - Dyrektor Żłobka w Strzelcach Opolskich
161
Czesława Krasa - p.o. Zastępca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
145
Elvistest
131
Elvisform
114
Tadeusz Goc-Burmistrz Strzelec Opolskich
109
elvisbajerant
37
oswiadczenia_kierownikow
7
elvis_test_form
4
elvishtml
4
elvistest3
2
ksiazka_adresowa_test
2
elvis_test
1
elvisform2
1
Czeslawa_Krasa_-_p_o_Kierownik_Osrodka_Pomocy_Spolecznej_w_Strzelcach_Opolskich_do_30-09-2018
1
Dział: Informacje o BIP
Podstrona Odwiedziny Ilość
Rejestr zmian
3234536
Ogłoszenia
406767
Dokumenty
234385
Strona główna BIP
173812
Poprzednia wersja
19009
Wyniki wyszukiwania
16070
Brak strony
15278
Mapa witryny BIP
5334
Poprzednia wersja
4372
Statystyka strony
3117
Polityka prywatności
2708
Jak szukać
2593
Zastrzeżenia prawne
2577
Instrukcja BIP
2540
Jak korzystać z BIP
2476
Redakcja BIP
2459
Deklaracja dostępności
749
Podgląd w szablonie strony
268
Dział: Gmina
Podstrona Odwiedziny Ilość
Gmina
10555
Budżet Gminy
5640
Podstawy prawne działania Gminy
5618
Gminny Zarząd Obsługi Jednostek (GZOJ)
5267
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych spółka z o.o. (PUKiM)
4038
Jednostki organizacyjne gminy
3946
Informacje dotyczące Budżetu
3806
Informacje dot. budżetu 2018
3522
Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS)
3481
Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. (SWiK)
3356
Honorowi Obywatele Gminy Strzelce Opolskie
3081
Informacje dot. budżetu 2017
2899
Gminny Zarząd Mienia Komunalnego (GZMK)
2716
Środowiskowy Dom Samopomocy
2521
2018 rok
2498
Informacje dot. budżetu 2019
2471
Wieloletnia Prognoza Finansowa
2173
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy (MOS)
1987
Sprawozdania finansowe
1836
Projekty uchwał budżetowych
1825
Strzelecki Ośrodek Kultury (SOK)
1780
Informacje dot. budżetu 2016
1772
Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec” (CRWiS)
1687
2017 rok
1636
2015 rok
1565
Informacje dot. budżetu 2011
1554
Informacje dot. budżetu 2015
1541
2014 rok
1486
Informacje dot. budżetu 2013
1481
2016 rok
1455
2013 rok
1450
2010 rok
1448
2012 rok
1434
Informacje dot. budżetu 2014
1423
Informacje dot. budżetu 2012
1397
2011 rok
1391
Raport o stanie Gminy za 2018 rok
1379
Raport o stanie Gminy
1253
2019 rok
1252
Sprawozdania z budżetu 2016
1182
2020 rok
1133
Sprawozdania z wykonania budżetu
1078
Informacje dot. budżetu 2020
1009
Prognoza na rok 2016
935
Uchwały Budżetowe
933
Sprawozdanie finansowe 2014
918
Uchwała budżetowa 2016
888
Uchwały dot. budżetu 2016
877
Otwarte dane
868
Zmiany w budżecie 2016
832
Fundusz Sołecki
816
Fundusz Sołecki 2016
777
Majątek Gminy
709
Baza wiedzy
644
Raport o stanie Gminy za 2019 rok
240
2021 rok
78
prognoza_2014
1
wykaz_jednostek_organizacyjnych
1
Dział: Rada Miejska
Podstrona Odwiedziny Ilość
Kadencja VII
261462
Kadencja IV
192180
Kadencja VI
188602
Kadencja V
181726
Kadencja III
175804
Kadencja II
150729
Kadencja I
127608
Kadencja VIII
89052
Sesje Rady Miejskiej
40979
Rada Miejska
14783
Uchwały Rady Miejskiej
9925
Skład Rady Miejskiej
6044
Transmisja z posiedzenia Rady Miejskiej
4449
Komisje Rady Miejskiej
3964
Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej
3524
Komisje
3303
Statut Gminy Strzelce Opolskie
3041
Dyżury Radnych
2980
Kadencja VII
2484
Kadencja VIII
2390
Nagrania transmisji sesji Rady Miejskiej
2261
Komisja Mieszkaniowa
1680
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
1676
Kadencja IV
1664
Plany pracy komisji stałych
1624
Komisja Gospodarki Komunalnej i Majątku Gminy
1572
Komisja Budżetu i Finansów
1561
Protokoły 2016
1549
Komisja Rewizyjna
1519
Komisja Spraw Społecznych i Porządku Publicznego
1493
Kadencja VI
1487
Komisja Gospodarki i Rozwoju
1467
Kadencja V
1464
Foryt Danuta
1379
Koteluk Tadeusz - Wiceprzewodniczący
1347
Ochwat Pelagia
1301
Gola Jan
1288
Protokół nr XXIX/2016 z dnia: 28 grudnia 2016 r.
1284
Małycha Bogdan
1273
Protokół nr IX/2015 z dnia: 26 maja 2015 r.
1267
Protokół nr XXVII/2016 z dnia: 23 listopada 2016 r.
1258
Protokoły 2014
1258
Bocian Józef
1257
Foryt Danuta
1239
Szopa Teresa
1239
Cedzich Norbert
1228
Rudner_Henryk_vi
1223
Protokół nr XVII/2015 z dnia: 30 grudnia 2015 r.
1222
Rudner Henryk
1220
Protokoły 2015
1217
Protokół nr XXVI/2016 z dnia: 26 października 2016 r.
1213
Puzik Gabriela
1206
Protokół nr XXIII/2016 z dnia: 29 czerwca 2016 r.
1200
Protokół nr XIX/2016 z dnia: 24 lutego 2016 r.
1193
Skowronek Henryk
1190
Protokół nr X/2015 z dnia: 24 czerwca 2015 r.
1188
Puzik Gabriela - Przewodnicząca
1187
Habasz Zofia
1184
Kaczmarek Irena
1184
Rudner Henryk
1177
Zarębski Marek
1172
Małaczyński Jerzy Korwin
1171
Karecki Antoni - Wiceprzewodniczący
1170
Bocian Józef
1167
Lubiński Jerzy
1167
Protokół nr XXI/2016 z dnia: 27 kwietnia 2016 r.
1165
Karecki Antoni
1165
Obrusznik Jerzy - Wiceprzewodniczący
1164
Koteluk Tadeusz
1158
Golec Artur
1156
Protokół nr VI/2015 z dnia: 25 lutego 2015 r.
1154
Knopik Agnieszka
1149
Urbaniak Danuta
1149
Kaczmarczyk Joachim Józef
1148
Bischoff Karol
1147
Protokół nr XXIV/2016 z dnia: 27 lipca 2016 r.
1145
Protokół nr VII/2015 z dnia: 18 marca 2015 r.
1144
Protokół nr XXII/2016 z dnia: 25 maja 2016 r.
1142
Bartodziej Gerhard - Przewodniczący
1142
Protokół nr XIV/2015 z dnia: 28 października 2015 r.
1141
Pawlik Stanisław
1139
Mutz Karol
1138
Bocian Józef
1135
Protokół nr XXV/2016 z dnia: 28 września 2016 r.
1132
Karecki Antoni - Wiceprzewodniczący
1127
Protokół nr XVI/2015 z dnia: 16 grudnia 2015 r.
1124
Protokół nr VIII/2015 z dnia: 29 kwietnia 2015 r.
1123
Protokół nr XIII/2015 z dnia: 30 września 2015 r.
1123
Szoprun Mariusz
1121
Protokół nr XXVIII/2016 z dnia: 20 grudnia 2016 r.
1120
Protokół nr XII/2015 z dnia: 26 sierpnia 2015 r.
1120
Protokół nr XX/2016 z dnia: 30 marca 2016 r.
1118
Kocur Krystyna
1117
Protokół nr XV/2015 z dnia: 25 listopada 2015 r.
1116
Protokół nr V/2015 z dnia: 28 stycznia 2015 r.
1114
Zarębski Marek
1114
Michalski Henryk
1114
Habasz Zofia
1113
Trzeciak Stanisław
1112
Protokół nr XI/2015 z dnia: 29 lipca 2015 r.
1110
Biernat Grzegorz
1109
Protokół nr XVIII/2016 z dnia: 27 stycznia 2016 r.
1108
Szłapa Krzysztof
1107
Karecki Antoni - Wiceprzewodniczący
1106
Kachel Józef
1103
Kozołup Eugeniusz - Wiceprzewodniczący
1101
Pawłowski Henryk
1101
Biegański Tadeusz
1098
Pasierbska Janina
1098
Skubis Stanisław
1097
Kozołup Eugeniusz
1097
Morawiec Gabriela
1096
Pasternok Józef
1096
Mutz Karol - Wiceprzewodniczący
1094
Farion_Boguslaw_vi
1092
Trzeciak Stanisław
1089
Kmiotek Krystyna
1088
Król Dariusz
1077
Koteluk Tadeusz
1076
Puzik Gabriela - Wiceprzewodnicząca
1074
Pasternok Józef
1068
Kaczmarek Irena
1066
Skowronek Henryk
1056
Pawłowski Henryk
1056
Cedzich Norbert
1051
Kaczmarek Irena
1051
Lubiński Jerzy
1048
Smoleń Teresa Monika - Przewodnicząca
1047
Cebula Karol
1045
Bocian Józef
1041
Cedzich Norbert Paweł
1041
Skowronek Grzegorz
1038
Macioszek Alojzy
1030
Krupnik Antoni
1028
Krawiec_Stanislaw_vi
1026
Kaczmarczyk Józef
1017
Jańczyk Sylwester
1010
Trzeciak Stanisław
1010
Urbaniak Danuta
997
Puzik Gabriela
994
Łoskot Małgorzata
991
Kowalczykiewicz Stanisław - Wiceprzewodniczący
989
Komisja Skarg Wnioskow i Petycji
986
Puzik_Gabriela_-_przewodniczaca
1
Dział: Menu Podmiotowe
Podstrona Odwiedziny Ilość
Menu podmiotowe
3236
Dział: Organizacje Pozarządowe
Podstrona Odwiedziny Ilość
Lista/Baza NGO
19879
Konsultacje projektów aktów prawa miejscowego i projektów programów współpracy
19503
Pliki do pobrania
11392
Baza organizacji pozarządowych
9689
Programy współpracy
9492
Sprawozdania z realizacji programów współpracy
8775
Organizacje Pozarządowe
6195
Projekt "Jesień życia w dobrej kondycji bez bólu" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa
4571
Linki
2518
O projekcie
1302
Dotacje
12
Aktualne_otwarte_konkursy_ofert
6
Zakonczone_otwarte_konkursy_ofert
4
aktualne_otwarte_konkursy_ofert2
3
Dział: Komunikaty i wykazy
Podstrona Odwiedziny Ilość
Spis kart zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - archiwalne do 2016
602604
Spis kart informacyjnych 2016
407822
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
232173
Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży
108431
Obwieszczenia i ogłoszenia o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i studium
84955
Obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego
69240
Ogłoszenia Burmistrza
45938
Miejscowe plany - teren wsi
44471
Miejscowe plany - teren miasta
38824
Spis kart informacyjnych 2019
36230
Spis kart informacyjnych 2018
27444
Spis kart informacyjnych 2017
21982
Plany nieobowiązujące
14696
Komunikaty i Obwieszczenia
10544
Komunikaty i wykazy
10174
Komunikaty Biura Architekta Miejskiego
8753
Komunikaty Referatu Podatkowego
8501
Komunikaty Referatu Ewidencji Ludności
3934
Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie dla terenu strefy ekonomicznej
2973
Plany miejscowe - w toku
2960
Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
2955
Wnioski - wzory pism
2903
Komunikaty Wydziału Organizacyjnego
2619
Ogłoszenia i komunikaty dot. spraw organizacji pozarządowych
2503
Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie w rejonie ulicy Zakładowej
2290
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
2138
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - w toku
2038
Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna
1890
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
1675
Spis kart zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - od 2016
1643
Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Płużnica Wielka
1608
Plan zagosp. przestrzennego Strzelce Opolskie dla północnej częśći Osiedla Piastów Śląskich
1336
Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Niwki
1330
Plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Parku Miejskiego
1305
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Strzelce Opolskie
1300
Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Ligota Dolna
1238
Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Jędrynie
1137
Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Sucha
1120
Spis kart informacyjnych 2020
1036
Plan zagospodarowania przestrzennego Strzeleckiego Parku Przemysłowego
852
Plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego "Szymiszów"
850
Plan Transportowy
238
publicznie_dostepny_wykaz_danych
31
spis_kart_zawierajacych_informacje_o_srodowisku_i_jego_ochronie
13
20
1
obwieszczenie
1
Dział: Zamówienia Publiczne
Podstrona Odwiedziny Ilość
Zamówienia realizowane w trybie określonym w ustawie PZP
80024
Zakończone
58896
Zamówienia do których nie stosuje się ustawy PZP
58154
Rejestr zamówienie
40701
Zamówienia w toku
35676
Zamówienia publiczne
20069
Zamówienia publiczne - otwarcie ofert (online)
597
Przetargi na sprzedaż nieruchomości
1
Dział: Przetargi
Podstrona Odwiedziny Ilość
Dotyczące sprzedaży nieruchomości
97012
Dotyczące najmu lokali użytkowych
48212
Przetargi
19254
Dotyczące dzierżawy gruntów
17549
Pozostałe
4055
Przetargi na sprzedaż nieruchomości
3517
Przetargi Archiwalne do 2017 roku
2655
Przetargi na najem lokali użytkowych
2088
Przetargi na dzierżawę gruntów
1789
Przetargi Aktualne
516
objete_ustawa_o_zamowieniach_publicznych
97
zakonczone
42
nie_objete_ustawa_o_zamowieniach_publicznych
39
sprzedaz_nieruchomosci
18
najem_lokali_uzytkowych
14
dzierzawa_gruntow
13
zamowienia_w_toku
9
Dział: Załatw sprawę w urzędzie
Podstrona Odwiedziny Ilość
Załatw sprawę w urzędzie
12260
Podatek od nieruchomości
8266
Podatki
7072
Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
5251
Architektura i gospodarka przestrzenna
4826
Wydanie i wymiana dowodu osobistego
4799
Ochrona środowiska
3785
Formularz kontaktowy
3700
Pozostałe sprawy
3492
Nieruchomości i mienie komunalne
3466
ewidencja_ludnosci
3317
Podatek od środków transportowych
3314
Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy trwający powyżej 3 miesięcy
3128
Działalność gospodarcza
3060
Podatek rolny
2823
Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
2781
Rolnictwo
2739
odpisy_aktow_stanu_cywilnego_zaswiadczenia
2668
Nieodpłatna pomoc prawna
2645
oplaty_skarbowe
2635
Pomoc Społeczna
2566
Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką
2491
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
2465
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
2449
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
2150
Zezwolenie na wycinkę drzewa
2144
Podmioty zajmujące się na terenie gminy Strzelce Opolskie wywozem nieczystości ciekłych
2051
Zaświadczenie o zgodności sposobu użytkowania obiektu z ustaleniami planu
1954
Udostępnienie danych z rejestru PESEL, rejestrów mieszkańców oraz rejestrów zamieszkania cudzoziemców, wydawanie zaświadczeń
1923
Podatek leśny
1905
Opinia urbanistyczna
1875
Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego trwającego powyżej 3 miesięcy
1867
Zajęcie pasa drogowego
1826
rejestr_urodzenia_dziecka
1823
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
1789
Nabycie lokalu mieszkalnego
1751
Wniosek o nadanie numeru porządkowego dla budynku
1719
Decyzje o warunkach zabudowy
1715
Wykaz przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w gminie Strzelce Opolskie
1629
Wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej
1602
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
1595
Zarządzanie i Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi
1592
Udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
1552
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
1479
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
1471
Opinia dotycząca lokalizacji i projektu reklamy
1455
Opinia do wstępnego podziału nieruchomości
1450
zawarcie_zwiazku_malzenskiego_w_formie_cywilnej
1440
Pomoc materialna dla uczniów ­ stypendia szkolne i zasiłki szkolne
1420
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
1403
Wynajem lokalu gminnego
1401
Wymeldowanie decyzją administracyjną
1398
Dzierżawa nieruchomości
1374
akt_zgonu
1371
Podmioty zajmujące się na terenie Gminy Strzelce Opolskie odbiorem i utylizacją azbestu
1347
Pomoc w formie usług opiekuńczych
1337
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
1334
Specjalny zasiłek opiekuńczy
1323
Udzielenie informacji o przedsiębiorcach
1318
Dodatek energetyczny
1311
Najem i zamiana lokali mieszkalnych
1295
Zasiłek celowy
1289
O wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania; o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone
1287
Skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy
1280
Dodatek mieszkaniowy
1280
Poświadczenie oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego
1279
Wpis do stałego rejestru wyborców
1271
Zaświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym
1270
Powszechny Spis Rolny 2020
1267
Umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej
1265
Podział nieruchomości
1260
Rozgraniczenie nieruchomości
1245
Rejestr dzialalnosci regulowanej
1244
Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
1229
Świadczenia z Funduszu alimentacyjnego
1227
Zgłoszenie powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego
1219
Podmioty prowadzące działalność w zakresie transportu zwierząt padłych i ubitych oraz innych odpadów,które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze
1198
Zasiłek celowy specjalny
1198
Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport ścieków.
1196
Przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
1180
Udostępnienie informacji publicznej
1176
Urząd Stanu Cywilnego
1163
Pobyt w mieszkaniu chronionym
1141
Świadczenie pielęgnacyjne
1134
Renta socjalna
1134
Zgłoszenie przypadkowego schwytania lub zabicia zwierzęcia należącego do gatunku objętego ochroną prawną
1133
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
1102
zawarcie_zwiazku_malzenskiego_obywatela_polskiego_za_granica
1060
zmiana_imienia_i_nazwiska
1052
zawarcie_zwiazku_malzenskiego_w_formie_wyznaniowej
1038
Wykaz dziennych opiekunów
1001
Opłata od posiadania psów
908
Szacowanie szkod powstalych w wyniku niekorzystnego zjawiska - zmiany dotyczące suszy
884
Ewidencja Ludności
810
Wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym budynku
773
Informacje dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi
746
Analizy gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
659
Sprawozdania Burmistrza z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
634
Odpisy aktów stanu cywilnego, zaświadczenia z ksiąg aktów stanu cywilnego
566
osobiste_prowadzenie_gospodarstwa_rolnego
537
Rejestracja zgonu
515
Rejestracja urodzenia dziecka
490
zaswiadczenie_potwierdzajace_kwalifikacje_rolnicze
407
Zawarcie związku małżeńskiego w formie wyznaniowej (ślub konkordatowy)
392
Zawarcie związku małżeńskiego w formie cywilnej
392
Uznanie ojcostwa
374
Opłata jednorazowa z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
368
Zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej
345
Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskiego rejestru stanu cywilnego
340
Zaświadczenie o stanie cywilnym
337
Wielojęzyczne standardowe formularze
334
Jubileusze
333
Zmiana imienia i nazwiska
322
Sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego
315
Zmiana nazwiska po rozwodzie
306
Uznanie zagranicznego wyroku rozwodowego
298
Zaświadczenie do zawarcia małżeństwa za granicą
286
Zmiana imienia lub imion dziecka do 6 miesięcy
264
Potwierdzanie umowy dzierzawy
76
Urzad_Stanu_Cywilnego_i_Ewidencji_Ludnosci
13
Sprawozdania_Burmistrza
1
Dział: Petycje
Podstrona Odwiedziny Ilość
Petycje
3935
Petycja z dnia 7 czerwca 2016 r
2251
Petycja z dnia 6 października 2016 r
2177
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2015
2079
Petycja z dnia 28 marca 2018 r
1660
Dział: Inne
Podstrona Odwiedziny Ilość
Aktualne otwarte konkursy ofert/nabory wniosków
37267
Zakończone otwarte konkursy ofert/nabory wniosków
34041
Kontrole wewnętrzne 2011-2016
18589
Dotacje
16384
Kontrole wewnętrzne 2018
8400
Inne
7632
Kontrole wewnętrzne 2017
7046
Wybory samorządowe 2018
5629
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla terenu gminy
5064
Wybory do parlamentu europejskiego 2019
4138
Strzelecki Budżet Obywatelski
4134
Zakończone
4020
wybory
3857
Plany, strategie, programy
3395
Budżet 2019
3361
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta
3311
Budżet 2018
3283
Wybory do parlamentu 2019
3130
Kontrole wewnętrzne 2019
3034
Zgromadzenia
2969
Budzet 2020
2964
Konsultacje społeczne
2963
Kontrole
2909
Budżet 2017
2826
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
2721
Obwodowa Komisja Wyborcza
2544
Ochrona danych osobowych
2529
Rejestry, ewidencje, archiwa
2514
Sprawozdawczość/Analizy gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
2509
Dla inwestorów
2461
Wybory Prezydenta RP ząrzadzone na dzien 28 czerwca 2020r.
2444
Wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu sport
2119
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
2117
Lobbing
2103
Aktualne
1981
Tryb uproszczony - art. 19 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (oferty bez konkursu)
1968
Zakończone
1938
Dotacje na zabytki
1878
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
1829
Urząd Stanu Cywilnego
1777
Kontrole wewnętrzne
1776
Aktualne wnioski
1677
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
1653
Kontrole zewnętrzne
1569
Wybory samorządowe 2014
1522
Wybory prezydenckie 2015
1515
Referat Ewidencji Ludności
1514
Wybory ławników sądowych kadencja 2016-2019
1508
Budżet 2016
1473
Oferta Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
1466
wniosek Uczniowskiego Klubu Sportowego
1463
Wybory do parlamentu 2015
1457
Plany, strategie, programy ochrony środowiska
1456
Plan „JEDŹ Z NAMI"
1443
Strategia Rozwoju Gminy Strzelce Opolskie
1439
Biuro Architekta Miejskiego
1422
Dodatkowe nazwy miejscowości i płatna strefa parkowania
1417
Oferta Strzeleckiego Stowarzyszenia Seniorow
1396
Odrębne obwody głosowania
1380
oferta UKS "KUSY"
1378
Referat Rolnictwa
1377
Spis wyborców
1374
Analizy
1371
Plany nieobowiązujące
1361
oferta LKS "Plon" Błotnica Strzelecka
1356
Referat Inicjatyw Gospodarczych i Promocji
1355
Kontrola doraźna gospodarki finansowej gminy
1334
Rejestr Instytucji Kultury Gminy Strzelce Opolskie
1326
Referendum ogólnokrajowe w dniu 6 września 2015 r.
1322
Refundacja ZUS
1310
Kontrola ZUS
1310
Dotacje
1306
oferta Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Kadłub
1303
wniosek UKS Strzelce Opolskie
1295
wniosek Ludowego Klubu Sportowego „CZARNI” KALINÓW-KALINOWICE
1271
wniosek SKS "PIAST"
1271
Wybory_Prezydenta_RP_2020
1271
Pożyczki
1270
Kontrola Powiatowej Straży Pożarnej
1266
Wykaz udzielonych dotacji na zabytki
1261
Kontrole zewnętrzne rok 2013
1259
Kontrola NIK
1259
Kontrola inwestycji gminy Strzelce Opolskie
1255
Kontrola archiwum zakładowego
1252
Szkolenie bezrobotnych pod kątem zapotrzebowania pracodawcy
1250
wniosek LKS "Jedność" Rozmierka
1244
Kontrole zewnętrzne rok 2012
1239
Kontrole zewnętrzne rok 2011
1239
oferta Międzyszkolnego Klubu Sportowego w Strzelcach Opolskich
1238
Kontrola problemowa Archiwum Zakładowego USC
1228
Programy wsparcia dla przedsiębiorców
1224
Referat Organizacji
1216
Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
1212
Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych
1211
Kontrola Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
1210
Głosowanie przez pełnomocnika
1207
Kontrola zadań obronnych w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich
1205
Kontrole rok 2009
1199
Zwolnienia z podatku od nieruchomości
1195
Kontrole zewnętrzne rok 2010
1189
Głosowanie korespondencyjne w kraju
1180
Ocena warunków pracy
1179
Sprawozdawczość
1178
Baza ofert inwestycyjnych
1178
Kontrola problemowa skarg i wniosków Urzędu Wojewódzkiego
1174
Uprawnienia wyborców niepełnosprawnych
1174
Zaświadczenie o prawie do głosowania
1172
Kontrola gospodarowania środkami publicznymi otrzymanymi w latach 2008-2009 na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
1172
Prace interwencyjne
1171
Wybory ławników sądowych kadencja 2020-2023
1171
oferta Ludowego Klubu Sportowego „JEDNOŚĆ” Rozmierka
1169
Lata 2014 - 2020
1162
Kontrola działalności Urzędu Stanu Cywilnego
1159
Kontrola problemowa
1156
Kontrola dokumentów przedstawionych przez Gminę Strzelce Opolskie
1143
Kontrola z udzielania pomocy poszkodowanym w wyniku tornada z dnia 15 sierpnia 2008r
1133
Kontrola problemowa
1133
Kontrole zewnętrzne rok 2018
1126
Kontrola problemowa archiwum zakładowego
1120
Kontrola archiwum zakładowego 2009
1119
Oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego KUSY
1117
Kontrola Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Opolu
1112
Kontrola zadań w Referacie Ewidencji Ludności
1111
Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
1105
oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego
1104
Kontrola obowiązków określonych w ustawie o powszechnym obowiązku obrony RP
1103
Kontrola przestrzegania przepisów i decyzji w zakresie ochrony środowiska
1102
Kontrola problemowa wykorzystania dotacji celowych za 2012r
1092
Kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
1087
Kontrola sprawdzająca
1082
Uprawnienia osób niepełnosprawnych
1067
Zakonczone do dnia 07.05.2018
1066
Kontrola planowej trwałości projektu "Remont wieży Ratusza"
1057
Kontrola zgodności dokumentów przedłożonych do Wojewódzkiego Funduszu
1048
Referat Gospodarki Nieruchomościami i Mienia Komunalnego
1044
Kontrole zewnętrzne rok 2017
1041
Kontrole zewnętrzne rok 2015
1038
Zakonczone do dnia 08.05.2018
1024
Kontrole zewnętrzne rok 2016
994
Kontrole zewnętrzne rok 2014
990
Ul Dziewkowicka
981
Konsultacje projektow nowych statutow solectw
969
Oferta Stowarzyszenia Klub Sportowy "PIAST" Strzelce Opolskie
964
Oferta Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział w Strzelcach Opolskich
908
wniosek SKS "PIAST"
660
Kontrole zewnętrzne rok 2019
529
Kontrole wewnętrzne 2020
481
Zakonczon1
442
Informacja o kwocie dotacji na 2019 rok oraz statystycznej liczbie dzieci gminy Strzelce Opolskie
422
Informacja o podstawowej kwocie dotacji oraz liczbie dzieci dla Gminy Strzelce Opolskie
392
Kontrole zewnętrzne rok 2016
359
Informacja o kwocie dotacji na 2020 rok oraz statystycznej liczbie dzieci gminy Strzelce Opolskie
325
Kontrole zewnętrzne rok 2017
300
Wybory Prezydenta RP 2020 (odwołane)
288
Kontrole zewnętrzne rok 2017
234
Kontrole zewnętrzne rok 2018
199
Kontrole zewnętrzne rok 2017
195
Kontrole zewnętrzne rok 2018
96
aktualne1
88
aktualne_1
50
Wybory_Prezydenta_RP_zarzadzone_na_dzien_28_czerwca_2020_r
30
wykaz_danych_o_srodowisku
26
spis_kart
22
spis_kart_informacyjnych_aktualny
4
spis_kart_aktualne_2016
2
Informacja
2
Wybory_Prezydenta_RP
2
Wybory_Prezydenta_RP_2020_06-28
2
Uruchomienie_trybu_uproszczonego
1
RODO_warstwa
1
Oferta_Stowarzyszenia_Na_Rzecz_Rozwoju_Wsi_Kadlub
1
Kontrole_zewnetrzne_rok_2019
1
Wybory_Prezydenta_RP_2020_28_06_2020
1

Redakcja strony rejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację: 
  • Pierwsza publikacja:  
  • Aktualizacja publikacji:  
  • Wytworzenie publikacji:  
  • Zatwierdzenie informacji:  
Liczba odwiedzin: 3117