Statystyka strony - Biuletyn Informacji Publicznej


Statystyka strony

Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.

Szczegółowe informacje na temat odwiedzin dostępne są w ramach statystyk serwera, które znajdują się pod adresem ...

Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.

Dział: Pomoc
Podstrona Odwiedziny Ilość
Jak korzystać z BIP?
2964
Jak szukać?
2466
Najczęściej szukane informacje
2240
Redakcja BIP
2074
Dział: Urząd Miejski
Podstrona Odwiedziny Ilość
Kadencja 2006-2010
210765
Kadencja 2010-2014
209661
Zarządzenia Kierownika Urzędu
198935
Kadencja 2014-2018
198387
Kadencja 2002-2006
159804
Aktualne oferty pracy
34198
Nabór kandydatów na stanowiska urzędnicze
29569
Rozstrzygnięte oferty pracy
27693
Urząd Miejski
20945
Kadencja 2018-2023
19381
Zarządzenia Burmistrza
15236
Rekrutacja zakończona
9111
Struktura Urzędu
8089
Wydziały
5802
Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
5511
Radni
5090
Oświadczenia majątkowe
4842
Referaty
4815
Burmistrz
3389
Władze Gminy
3330
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich
3197
Pracownicy
3111
Praktyki i staże
2845
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2016
2601
Schemat struktury
2509
Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych oraz osoby zarządzające
2442
Oświadczenia majątkowe za rok 2017
2430
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
2310
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2018
2232
Referat Podatkowy
2149
Stanowiska samodzielne i wieloosobowe
2148
Wydział Organizacyjny
2106
Oświadczenia majątkowe za rok 2018
2071
Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych
1967
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2017
1955
Oświadczenia majątkowe dyrektorów placówek oświatowych gminy Strzelce Opolskie
1877
Wydział Finansowy
1876
Biuro Architekta Miejskiego
1811
Referat Ewidencji Ludności
1761
Sekretarz Gminy
1751
Skarbnik Gminy
1751
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
1744
Zastępca Burmistrza ds. społeczno-godpodarczych i promocji gminy
1724
Zastępca Burmistrza ds. inwestycyjno-technicznych
1707
Referat Organizacji
1698
Referat Inwestycyjno-Techniczny
1637
Główny Specjalista ds. Informacji Publicznej
1626
Referat Administracyjno - Gospodarczy
1623
Referat Inicjatyw Gospodarczych i Promocji
1612
Referat Budżetowy
1576
Oświadczenia majątkowe dyrektorów placówek oświatowych za rok 2015
1564
Referat Zamówień Publicznych
1516
Referat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
1494
Referat Rolnictwa
1485
Referat Sportu i Rekreacji
1463
Referat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
1422
Referat Kadr
1411
Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Uzależnień
1404
Biuro Informatyki
1395
Oświadczenia majątkowe za rok 2016
1385
Referat Rolnictwa
1370
Maria Turewicz - Omielańczuk - oświadczenie majątkowe złożone na dzień 31-01-2018 r. w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji Dyrektora Gminnego Za
1342
Biuro Prawne
1331
Referat Funduszy Pomocowych i Rozwoju Gminy
1305
Andrzej Wróbel - Dyrektor Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu "Strzelec" w Strzelcach Opolskich
1305
Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Uzależnień
1244
Referat Kadr
1222
Pełnomocnik Burmistrza ds. Organizacji Pozarządowych
1201
Inspektor Ochrony Danych
1189
Referat Kontroli Zarządczej i Nadzoru Właścicielskiego
1181
Oświadczenia majątkowe radnych VII Kadencji za rok 2017
1156
Oświadczenia majątkowe za rok 2015
1155
Wydział Finansowy
1139
Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
1108
Pion Ochrony
1087
Pełnomocnik Burmistrza ds. Organizacji Pozarządowych
1075
Referat Funduszy Pomocowych i Rozwoju Gminy
1072
Referat Inicjatyw Gospodarczych i Promocji
1043
Biuro Architekta Miejskiego
1034
Referat Sportu i Rekreacji
1015
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2015
1011
Biuro Prawne
1010
Referat Inwestycyjno-Techniczny
1010
Wydział Organizacyjny
989
Oświadczenia majątkowe za rok 2013
974
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2005
973
Oświadczenia majątkowe za rok 2014
971
Referat Zamówień Publicznych
971
Główny Specjalista ds. Informacji Publicznej
961
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2009
956
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2014
956
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2002
948
Ewa Hałek - oświadczenie majątkowe złożone na dzień 01-02-2018 r. w związku z objęciem pełnienia funkcji Dyrektora Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego
948
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2013
941
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2008
941
Referat Kontroli Zarządczej i Nadzoru Właścicielskiego
939
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2007
936
Oświadczenia majątkowe za rok 2011
935
Oświadczenia majątkowe za rok 2009
933
Oświadczenia majątkowe za rok 2002
933
oswiadczenia_radni_2016
931
Oświadczenia majątkowe za rok 2010
929
Pion Ochrony
922
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2003
921
Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych
912
Oświadczenia majątkowe za rok 2012
906
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2004
904
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2012
897
Oświadczenia majątkowe za rok 2005
897
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2010
883
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2011
882
Maria Klimowicz - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
866
Oświadczenia majątkowe za rok 2007
863
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2006
856
Oświadczenia majątkowe za rok 2008
826
Oświadczenia majątkowe za rok 2006
824
Oświadczenia majątkowe za rok 2004
819
Tadeusz Goc - Burmistrz Strzelec Opolskich
804
Violetta Zalejska - Dyrektor Strzeleckiego Ośrodka Kultury w Strzelcach Opolskich
712
Referat Ewidencji Ludności
705
Tadeusz Urbaniak - Starszy Inspektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
686
Tadeusz Goc - Burmistrz Strzelec Opolskich oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
630
Marian Waloszyński - Prezes Zarządu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
613
Marek Życzyński - Dyrektor Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich
602
Bernadeta Sznura - Dyrektor Żłobka w Strzelcach Opolskich
601
Henryk Nowakowski - Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o.o.
586
Tomasz Gibki -Wiceprezes Zarządu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
583
Żaneta Giemza - Jureczko - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelcach Opolskich
580
Czeslawa Krasa - Starszy Inspektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
572
Andrzej Zarębski - Zastępca Prezesa Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o.o.
561
Marzenna Staroszczyk - Dyrektor Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich od 30-08-2018
541
Marek Życzyński - Dyrektor Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich do 04-08-2018
540
Tadeusz Urbaniak - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich od 01-10-2018
501
Oswiadczenia majatkowe radnych na poczatek VIII kadencji
499
Oswiadczenia majatkowe radnych na koniec VII kadencji
494
Czesława Krasa - p.o Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich od 11-07-2018
480
Inspektor Ochrony Danych
474
Maria Klimowicz - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich do 30-09-2018
473
administrator_bezpieczentwa_informacji
472
Tadeusz Urbaniak - Starszy Inspektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich do 30-09-2018
443
Czesława Krasa - p.o. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich do 30-09-2018
426
Czesława Krasa - Starszy Inspektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich do 30-09-2018
421
Oświadczenia majątkowe radnych VII kadencji za rok 2015
419
Józef Kampa - Zastępca Burmistrza Strzelec Opolskich
416
Czesława Krasa - p.o. Zastępca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich od 01-10-2018
407
Barbara Malawska - Kierownik Referatu Ewidencji Ludności do 31-01-2018
401
Barbara Malawska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności od 01-02-2018
383
Danuta Czabańka - Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego do 31-01-2018
381
Danuta Czabańka - Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności od 01-02-2018
372
Ewa Sosnowska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego do 26-01-2018
342
Maria Feliniak - Zastępca Burmistrza Strzelec Opolskich
317
Tadeusz Goc - Burmistrz Strzelec Opolskich od 21-11-2018
304
Henryk Czempiel - Kierownik Referatu Inicjatyw Gospodarczych i Promocji
284
Magdalena Żelazna - Sekretarz Gminy Strzelce Opolskie
262
Barbara Malawska - Kierownik Referatu Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
253
Urszula Killman - Skarbnik Gminy Strzelce Opolskie
243
Ewa Sosnowska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
198
Danuta Czabańka - Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
188
Józef Kampa - Zastępca Burmistrza Strzelec Opolskich
166
Urszula Killman - Skarbnik Gminy Strzelce Opolskie
141
Oswiadczenia majatkowe radnych VIII kadencji za 2018 rok
128
Violetta Zalejska - Dyrektor Strzeleckiego Ośrodka Kultury w Strzelcach Opolskich
124
Magdalena Żelazna - Sekretarz Gminy Strzelce Opolskie
120
Maria Feliniak - Zastępca Burmistrza Strzelec Opolskich
115
Ewa Hałek-Dyrektor Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich
111
Barbara Malawska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
102
Andrzej Wróbel - Dyrektor Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu "Strzelec" w Strzelcach Opolskich
102
Marzenna Staroszczyk-Dyrektor Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich
99
Marian Waloszyński - Prezes Zarządu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Opolskich
98
Żaneta Giemza-Jureczko - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelcach Opolskich
97
Marian Waloszyński - oświadczenie złożone w związku z objęciem stanowiska Prezesa Zarządu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strzelcac
95
Henryk Czempiel - Kierownik Referatu Inicjatyw Gospodarczych i Promocji
95
Danuta Czabańka - Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
94
Henryk Nowakowski - Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o o w Strzelcach Opolskich
94
Tomasz Gibki - Wiceprezes Zarządu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Opolskich
94
Elvistest
93
Tadeusz Urbaniak - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
92
Andrzej Zarębski - Zastępca Prezesa Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Strzelcach Opolskich
88
Bernadeta Sznura - Dyrektor Żłobka w Strzelcach Opolskich
86
Czesława Krasa - p.o. Zastępca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
85
Elvisform
76
elvisbajerant
37
Tadeusz Goc-Burmistrz Strzelec Opolskich
28
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2019
10
oswiadczenia_kierownikow
7
elvis_test_form
4
elvishtml
4
elvistest3
2
ksiazka_adresowa_test
2
elvis_test
1
elvisform2
1
Czeslawa_Krasa_-_p_o_Kierownik_Osrodka_Pomocy_Spolecznej_w_Strzelcach_Opolskich_do_30-09-2018
1
Dział: Informacje o BIP
Podstrona Odwiedziny Ilość
Rejestr zmian
1633152
Ogłoszenia
234322
Strona główna BIP
120935
Poprzednia wersja
18492
Wyniki wyszukiwania
12496
Brak strony
8553
Dokumenty
6547
Mapa witryny BIP
3820
Poprzednia wersja
3670
Statystyka strony
2229
Polityka prywatności
1875
Jak szukać
1821
Zastrzeżenia prawne
1812
Instrukcja BIP
1746
Redakcja BIP
1722
Jak korzystać z BIP
1703
Podgląd w szablonie strony
67
Dział: Gmina
Podstrona Odwiedziny Ilość
Gmina
7456
Budżet Gminy
3860
Podstawy prawne działania Gminy
3252
Jednostki organizacyjne gminy
2769
Informacje dotyczące Budżetu
2654
Gminny Zarząd Obsługi Jednostek (GZOJ)
2600
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych spółka z o.o. (PUKiM)
2589
Informacje dot. budżetu 2018
2490
Informacje dot. budżetu 2017
2245
Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS)
2218
Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. (SWiK)
2165
Honorowi Obywatele Gminy Strzelce Opolskie
2157
2018 rok
1899
Gminny Zarząd Mienia Komunalnego (GZMK)
1634
Środowiskowy Dom Samopomocy
1619
Informacje dot. budżetu 2019
1425
Wieloletnia Prognoza Finansowa
1349
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy (MOS)
1314
Informacje dot. budżetu 2016
1223
Projekty uchwał budżetowych
1197
Strzelecki Ośrodek Kultury (SOK)
1086
2017 rok
1059
Sprawozdania finansowe
1049
Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec” (CRWiS)
1037
Informacje dot. budżetu 2011
1020
Informacje dot. budżetu 2015
1007
2015 rok
996
2014 rok
978
Informacje dot. budżetu 2013
975
2010 rok
932
2012 rok
920
Informacje dot. budżetu 2014
920
Sprawozdania z budżetu 2016
911
2013 rok
905
2016 rok
901
2011 rok
891
Informacje dot. budżetu 2012
865
Sprawozdania z wykonania budżetu
761
2019 rok
701
Uchwały Budżetowe
670
Prognoza na rok 2016
661
Sprawozdanie finansowe 2014
659
Otwarte dane
622
Uchwały dot. budżetu 2016
611
Majątek Gminy
608
Raport o stanie Gminy za 2018 rok
595
Uchwała budżetowa 2016
585
Fundusz Sołecki
583
Zmiany w budżecie 2016
570
Baza wiedzy
547
Fundusz Sołecki 2016
534
Raport o stanie Gminy
327
Informacje dot. budżetu 2020
37
2020 rok
36
prognoza_2014
1
wykaz_jednostek_organizacyjnych
1
Dział: Rada Miejska
Podstrona Odwiedziny Ilość
Kadencja VII
138125
Kadencja VI
97545
Kadencja IV
96930
Kadencja V
91954
Kadencja III
88047
Kadencja II
74771
Kadencja I
62769
Kadencja VIII
21064
Sesje Rady Miejskiej
19725
Rada Miejska
10564
Uchwały Rady Miejskiej
6923
Skład Rady Miejskiej
4542
Komisje Rady Miejskiej
2747
Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej
2481
Komisje
2427
Transmisja z posiedzenia Rady Miejskiej
2425
Statut Gminy Strzelce Opolskie
2195
Dyżury Radnych
2134
Kadencja VII
1917
Nagrania transmisji sesji Rady Miejskiej
1579
Kadencja VIII
1410
Kadencja IV
1129
Komisja Mieszkaniowa
1115
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
1046
Plany pracy komisji stałych
1036
Protokoły 2016
1029
Komisja Gospodarki Komunalnej i Majątku Gminy
1016
Komisja Budżetu i Finansów
1009
Komisja Rewizyjna
992
Komisja Gospodarki i Rozwoju
951
Komisja Spraw Społecznych i Porządku Publicznego
951
Kadencja VI
941
Kadencja V
940
Koteluk Tadeusz - Wiceprzewodniczący
916
Ochwat Pelagia
879
Foryt Danuta
865
Gola Jan
849
Bocian Józef
841
Foryt Danuta
832
Puzik Gabriela
819
Protokół nr XXIX/2016 z dnia: 28 grudnia 2016 r.
817
Małycha Bogdan
816
Habasz Zofia
799
Puzik Gabriela - Przewodnicząca
793
Kaczmarek Irena
792
Skowronek Henryk
789
Szopa Teresa
782
Koteluk Tadeusz
777
Kaczmarczyk Joachim Józef
775
Zarębski Marek
773
Protokół nr IX/2015 z dnia: 26 maja 2015 r.
772
Protokół nr XXVII/2016 z dnia: 23 listopada 2016 r.
772
Cedzich Norbert
772
Rudner Henryk
769
Protokół nr XVII/2015 z dnia: 30 grudnia 2015 r.
763
Karecki Antoni
759
Protokoły 2015
757
Bocian Józef
756
Rudner Henryk
756
Protokoły 2014
751
Obrusznik Jerzy - Wiceprzewodniczący
750
Lubiński Jerzy
746
Knopik Agnieszka
745
Kocur Krystyna
744
Małaczyński Jerzy Korwin
742
Karecki Antoni - Wiceprzewodniczący
741
Karecki Antoni - Wiceprzewodniczący
741
Szoprun Mariusz
738
Bischoff Karol
736
Pawlik Stanisław
735
Protokół nr VI/2015 z dnia: 25 lutego 2015 r.
733
Bartodziej Gerhard - Przewodniczący
731
Protokół nr XXIII/2016 z dnia: 29 czerwca 2016 r.
728
Protokół nr X/2015 z dnia: 24 czerwca 2015 r.
727
Protokół nr XXVI/2016 z dnia: 26 października 2016 r.
726
Protokół nr XIX/2016 z dnia: 24 lutego 2016 r.
725
Rudner_Henryk_vi
722
Urbaniak Danuta
719
Habasz Zofia
719
Bocian Józef
717
Szłapa Krzysztof
715
Mutz Karol
712
Golec Artur
711
Michalski Henryk
710
Zarębski Marek
709
Kozołup Eugeniusz
708
Pawłowski Henryk
707
Biernat Grzegorz
706
Skubis Stanisław
704
Kmiotek Krystyna
702
Karecki Antoni - Wiceprzewodniczący
701
Król Dariusz
701
Protokół nr XXI/2016 z dnia: 27 kwietnia 2016 r.
700
Trzeciak Stanisław
700
Trzeciak Stanisław
697
Protokół nr VIII/2015 z dnia: 29 kwietnia 2015 r.
696
Protokół nr XIV/2015 z dnia: 28 października 2015 r.
696
Mutz Karol - Wiceprzewodniczący
696
Pasternok Józef
696
Biegański Tadeusz
694
Protokół nr XII/2015 z dnia: 26 sierpnia 2015 r.
691
Protokół nr XXIV/2016 z dnia: 27 lipca 2016 r.
691
Kachel Józef
688
Protokół nr XXII/2016 z dnia: 25 maja 2016 r.
687
Morawiec Gabriela
687
Protokół nr XIII/2015 z dnia: 30 września 2015 r.
686
Puzik Gabriela - Wiceprzewodnicząca
683
Koteluk Tadeusz
683
Protokół nr VII/2015 z dnia: 18 marca 2015 r.
681
Pasierbska Janina
677
Protokół nr XXV/2016 z dnia: 28 września 2016 r.
675
Farion_Boguslaw_vi
675
Kozołup Eugeniusz - Wiceprzewodniczący
675
Pawłowski Henryk
675
Protokół nr V/2015 z dnia: 28 stycznia 2015 r.
674
Protokół nr XVI/2015 z dnia: 16 grudnia 2015 r.
674
Protokół nr XV/2015 z dnia: 25 listopada 2015 r.
674
Protokół nr XI/2015 z dnia: 29 lipca 2015 r.
671
Protokół nr XVIII/2016 z dnia: 27 stycznia 2016 r.
670
Cedzich Norbert
670
Cedzich Norbert Paweł
667
Skowronek Henryk
663
Skowronek Grzegorz
658
Jańczyk Sylwester
658
Bocian Józef
657
Pasternok Józef
656
Protokół nr XXVIII/2016 z dnia: 20 grudnia 2016 r.
655
Cebula Karol
652
Kaczmarek Irena
647
Smoleń Teresa Monika - Przewodnicząca
646
Kaczmarek Irena
646
Lubiński Jerzy
645
Protokół nr XX/2016 z dnia: 30 marca 2016 r.
644
Trzeciak Stanisław
642
Krupnik Antoni
639
Krawiec_Stanislaw_vi
638
Macioszek Alojzy
624
Kaczmarczyk Józef
619
Łoskot Małgorzata
616
Kowalczykiewicz Stanisław - Wiceprzewodniczący
611
Puzik Gabriela
608
Urbaniak Danuta
597
Komisja Skarg Wnioskow i Petycji
483
Puzik_Gabriela_-_przewodniczaca
1
Dział: Menu Podmiotowe
Podstrona Odwiedziny Ilość
Menu podmiotowe
2314
Dział: Organizacje Pozarządowe
Podstrona Odwiedziny Ilość
Lista/Baza NGO
11376
Konsultacje projektów aktów prawa miejscowego i projektów programów współpracy
11055
Pliki do pobrania
7453
Programy współpracy
6162
Baza organizacji pozarządowych
6108
Sprawozdania z realizacji programów współpracy
5575
Organizacje Pozarządowe
4417
Projekt "Jesień życia w dobrej kondycji bez bólu" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa
2977
Linki
1868
O projekcie
873
Dotacje
12
Aktualne_otwarte_konkursy_ofert
6
Zakonczone_otwarte_konkursy_ofert
4
aktualne_otwarte_konkursy_ofert2
3
Dział: Komunikaty i wykazy
Podstrona Odwiedziny Ilość
Spis kart zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - archiwalne do 2016
322185
Spis kart informacyjnych 2016
214139
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
131780
Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży
67797
Obwieszczenia i ogłoszenia o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i studium
46468
Obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego
38318
Ogłoszenia Burmistrza
28637
Miejscowe plany - teren wsi
27775
Miejscowe plany - teren miasta
23142
Spis kart informacyjnych 2017
11567
Spis kart informacyjnych 2018
10278
Plany nieobowiązujące
8233
Komunikaty i wykazy
7006
Komunikaty i Obwieszczenia
6455
Komunikaty Biura Architekta Miejskiego
6385
Komunikaty Referatu Podatkowego
5461
Komunikaty Referatu Ewidencji Ludności
2760
Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie dla terenu strefy ekonomicznej
2576
Plany miejscowe - w toku
2244
Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
2231
Komunikaty Wydziału Organizacyjnego
1902
Ogłoszenia i komunikaty dot. spraw organizacji pozarządowych
1832
Wnioski - wzory pism
1734
Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie w rejonie ulicy Zakładowej
1688
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
1399
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
1347
Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Płużnica Wielka
1282
Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna
1204
Spis kart zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - od 2016
1149
Spis kart informacyjnych 2019
1038
Plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Parku Miejskiego
1033
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - w toku
1024
Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Niwki
1015
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Strzelce Opolskie
994
Plan zagosp. przestrzennego Strzelce Opolskie dla północnej częśći Osiedla Piastów Śląskich
975
Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Sucha
807
Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Ligota Dolna
745
Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Jędrynie
688
Plan zagospodarowania przestrzennego Strzeleckiego Parku Przemysłowego
600
Plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego "Szymiszów"
593
Plan Transportowy
196
publicznie_dostepny_wykaz_danych
31
spis_kart_zawierajacych_informacje_o_srodowisku_i_jego_ochronie
13
20
1
obwieszczenie
1
Dział: Zamówienia Publiczne
Podstrona Odwiedziny Ilość
Zamówienia realizowane w trybie określonym w ustawie PZP
55664
Zamówienia do których nie stosuje się ustawy PZP
37022
Zakończone
31807
Zamówienia w toku
22756
Rejestr zamówienie
16183
Zamówienia publiczne
12817
Przetargi na sprzedaż nieruchomości
1
Dział: Przetargi
Podstrona Odwiedziny Ilość
Dotyczące sprzedaży nieruchomości
45595
Dotyczące najmu lokali użytkowych
24849
Przetargi
13893
Dotyczące dzierżawy gruntów
8694
Przetargi na sprzedaż nieruchomości
2669
Przetargi Archiwalne do 2017 roku
1976
Pozostałe
1957
Przetargi na najem lokali użytkowych
1638
Przetargi na dzierżawę gruntów
1288
Przetargi Aktualne
352
objete_ustawa_o_zamowieniach_publicznych
97
zakonczone
42
nie_objete_ustawa_o_zamowieniach_publicznych
39
sprzedaz_nieruchomosci
18
najem_lokali_uzytkowych
14
dzierzawa_gruntow
13
zamowienia_w_toku
9
Dział: Załatw sprawę w urzędzie
Podstrona Odwiedziny Ilość
Załatw sprawę w urzędzie
7175
Podatek od nieruchomości
5075
Podatki
4786
Formularz kontaktowy
3364
Architektura i gospodarka przestrzenna
3325
Urząd Stanu Cywilnego
3250
Wydanie i wymiana dowodu osobistego
3217
Ewidencja ludności
3043
Ochrona środowiska
2700
Pozostałe sprawy
2473
Nieruchomości i mienie komunalne
2447
Odpisy aktów stanu cywilnego, zaświadczenia
2361
Opłaty skarbowe
2337
Działalność gospodarcza
2212
Podatek od środków transportowych
2094
Rolnictwo
2021
Nieodpłatna pomoc prawna
1850
Pomoc Społeczna
1829
Podatek rolny
1793
Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy trwający powyżej 3 miesięcy
1789
Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką
1734
Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
1713
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
1664
Rejestr urodzenia dziecka
1600
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
1471
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
1456
Zaświadczenie o zgodności sposobu użytkowania obiektu z ustaleniami planu
1363
Zezwolenie na wycinkę drzewa
1285
Podatek leśny
1249
Akt zgonu
1238
Zawarcie związku małżeńskiego w formie cywilnej
1223
Podmioty zajmujące się na terenie gminy Strzelce Opolskie wywozem nieczystości ciekłych
1177
Nabycie lokalu mieszkalnego
1172
Opinia urbanistyczna
1149
Udostępnienie danych z rejestru PESEL, rejestrów mieszkańców oraz rejestrów zamieszkania cudzoziemców, wydawanie zaświadczeń
1124
Zajęcie pasa drogowego
1120
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
1106
Wniosek o nadanie numeru porządkowego dla budynku
1079
Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego trwającego powyżej 3 miesięcy
1074
Decyzje o warunkach zabudowy
1047
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
1033
Udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
1026
Wykaz przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w gminie Strzelce Opolskie
1019
Wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej
998
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
991
Opinia do wstępnego podziału nieruchomości
988
Opinia dotycząca lokalizacji i projektu reklamy
978
Zawarcie związku małżeńskiego obywatela polskiego za granicą
948
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
941
Zawarcie związku małżeńskiego w formie wyznaniowej
919
Zmiana imienia i nazwiska
912
Pomoc materialna dla uczniów ­ stypendia szkolne i zasiłki szkolne
898
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
898
Pomoc w formie usług opiekuńczych
880
Wymeldowanie decyzją administracyjną
877
Zaświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym
871
Dodatek energetyczny
866
Specjalny zasiłek opiekuńczy
865
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
864
Zasiłek celowy
861
Poświadczenie oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego
853
Wynajem lokalu gminnego
848
Skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy
845
Wpis do stałego rejestru wyborców
826
Dzierżawa nieruchomości
821
Podmioty zajmujące się na terenie Gminy Strzelce Opolskie odbiorem i utylizacją azbestu
816
Udzielenie informacji o przedsiębiorcach
812
Podział nieruchomości
806
Umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej
805
O wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania; o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone
797
Zgłoszenie powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego
796
Najem i zamiana lokali mieszkalnych
794
Dodatek mieszkaniowy
793
Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
784
Świadczenia z Funduszu alimentacyjnego
783
Podmioty prowadzące działalność w zakresie transportu zwierząt padłych i ubitych oraz innych odpadów,które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze
774
Zasiłek celowy specjalny
766
Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport ścieków.
757
Rejestr dzialalnosci regulowanej
752
Przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
752
Świadczenie pielęgnacyjne
732
Udostępnienie informacji publicznej
728
Rozgraniczenie nieruchomości
723
Zgłoszenie przypadkowego schwytania lub zabicia zwierzęcia należącego do gatunku objętego ochroną prawną
719
Pobyt w mieszkaniu chronionym
719
Renta socjalna
701
Zarządzanie i Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi
654
osobiste_prowadzenie_gospodarstwa_rolnego
537
Wykaz dziennych opiekunów
501
Szacowanie szkod powstalych w wyniku niekorzystnego zjawiska
424
zaswiadczenie_potwierdzajace_kwalifikacje_rolnicze
407
Wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym budynku
388
Opłata od posiadania psów
362
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
350
Informacje dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi
299
Analizy gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
271
Sprawozdania Burmistrza z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
263
Sprawozdania_Burmistrza
1
Dział: Petycje
Podstrona Odwiedziny Ilość
Petycje
2603
Petycja z dnia 7 czerwca 2016 r
1697
Petycja z dnia 6 października 2016 r
1637
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2015
1547
Petycja z dnia 28 marca 2018 r
1076
Dział: Inne
Podstrona Odwiedziny Ilość
Aktualne otwarte konkursy ofert/nabory wniosków
24846
Zakończone otwarte konkursy ofert/nabory wniosków
18433
Dotacje
11024
Kontrole wewnętrzne 2011-2016
10723
Inne
5270
Wybory samorządowe 2018
4932
Kontrole wewnętrzne 2017
3974
Kontrole wewnętrzne 2018
3683
Strzelecki Budżet Obywatelski
3177
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla terenu gminy
3100
Wybory do parlamentu europejskiego 2019
3084
Budżet 2018
2720
Budżet 2019
2601
Plany, strategie, programy
2504
Wybory
2380
Zgromadzenia
2215
Konsultacje społeczne
2214
Budżet 2017
2204
Kontrole
2068
Zakończone
2013
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta
1965
Wybory do parlamentu 2019
1916
Rejestry, ewidencje, archiwa
1865
Sprawozdawczość/Analizy gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
1859
Dla inwestorów
1796
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
1775
Ochrona danych osobowych
1701
Lobbing
1647
Budzet 2020
1558
Wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu sport
1455
Obwodowa Komisja Wyborcza
1411
Tryb uproszczony - art. 19 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (oferty bez konkursu)
1404
Aktualne
1375
Dotacje na zabytki
1281
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
1189
Kontrole wewnętrzne
1112
Urząd Stanu Cywilnego
1094
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
1076
Wybory samorządowe 2014
1019
Kontrole zewnętrzne
1004
Wybory ławników sądowych kadencja 2016-2019
973
wniosek Uczniowskiego Klubu Sportowego
973
Wybory prezydenckie 2015
960
Referat Ewidencji Ludności
945
Budżet 2016
942
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
938
Dodatkowe nazwy miejscowości i płatna strefa parkowania
933
Biuro Architekta Miejskiego
933
Oferta Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
920
Analizy
906
Plan „JEDŹ Z NAMI"
904
Plany, strategie, programy ochrony środowiska
902
Wybory do parlamentu 2015
892
Odrębne obwody głosowania
892
Kontrola doraźna gospodarki finansowej gminy
892
Referat Inicjatyw Gospodarczych i Promocji
882
oferta LKS "Plon" Błotnica Strzelecka
875
Plany nieobowiązujące
873
oferta UKS "KUSY"
859
Oferta Strzeleckiego Stowarzyszenia Seniorow
850
Dotacje
844
Rejestr Instytucji Kultury Gminy Strzelce Opolskie
839
Referat Rolnictwa
833
Aktualne wnioski
833
wniosek UKS Strzelce Opolskie
831
oferta Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Kadłub
829
wniosek SKS "PIAST"
824
Kontrola archiwum zakładowego
821
Kontrola Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
818
Refundacja ZUS
812
Spis wyborców
809
Kontrola NIK
806
Kontrola Powiatowej Straży Pożarnej
803
Kontrola problemowa Archiwum Zakładowego USC
801
Sprawozdawczość
793
wniosek Ludowego Klubu Sportowego „CZARNI” KALINÓW-KALINOWICE
793
Pożyczki
792
Referendum ogólnokrajowe w dniu 6 września 2015 r.
790
Kontrola ZUS
789
Kontrola inwestycji gminy Strzelce Opolskie
784
Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
771
Kontrole zewnętrzne rok 2012
770
oferta Międzyszkolnego Klubu Sportowego w Strzelcach Opolskich
770
Wykaz udzielonych dotacji na zabytki
769
Kontrole zewnętrzne rok 2013
766
Kontrola problemowa skarg i wniosków Urzędu Wojewódzkiego
766
wniosek LKS "Jedność" Rozmierka
763
Kontrola zadań obronnych w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich
760
Strategia Rozwoju Gminy Strzelce Opolskie
758
Kontrola z udzielania pomocy poszkodowanym w wyniku tornada z dnia 15 sierpnia 2008r
757
Głosowanie przez pełnomocnika
756
Programy wsparcia dla przedsiębiorców
756
Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych
752
Ocena warunków pracy
751
Kontrola gospodarowania środkami publicznymi otrzymanymi w latach 2008-2009 na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
750
Referat Organizacji
745
Prace interwencyjne
743
Szkolenie bezrobotnych pod kątem zapotrzebowania pracodawcy
738
oferta Ludowego Klubu Sportowego „JEDNOŚĆ” Rozmierka
738
Baza ofert inwestycyjnych
733
Uprawnienia wyborców niepełnosprawnych
729
Kontrole zewnętrzne rok 2011
728
Kontrole rok 2009
721
Zwolnienia z podatku od nieruchomości
720
Referat Gospodarki Nieruchomościami i Mienia Komunalnego
719
Kontrola Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Opolu
709
Kontrola dokumentów przedstawionych przez Gminę Strzelce Opolskie
708
Kontrola działalności Urzędu Stanu Cywilnego
705
Kontrole zewnętrzne rok 2010
702
Głosowanie korespondencyjne w kraju
701
Kontrola obowiązków określonych w ustawie o powszechnym obowiązku obrony RP
699
Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
696
Kontrola problemowa
694
Kontrola problemowa archiwum zakładowego
686
Kontrola archiwum zakładowego 2009
681
Kontrola problemowa
680
Kontrola przestrzegania przepisów i decyzji w zakresie ochrony środowiska
678
Kontrola zadań w Referacie Ewidencji Ludności
677
Kontrola problemowa wykorzystania dotacji celowych za 2012r
675
Kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
672
Wybory ławników sądowych kadencja 2020-2023
658
Kontrola sprawdzająca
655
Kontrole zewnętrzne rok 2018
652
Zaświadczenie o prawie do głosowania
651
Kontrola zgodności dokumentów przedłożonych do Wojewódzkiego Funduszu
644
Oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego KUSY
642
Lata 2014 - 2020
641
Kontrola planowej trwałości projektu "Remont wieży Ratusza"
639
Uprawnienia osób niepełnosprawnych
636
oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego
633
Zakonczone do dnia 07.05.2018
623
wniosek SKS "PIAST"
589
Zakonczone do dnia 08.05.2018
580
Kontrole zewnętrzne rok 2015
559
Oferta Stowarzyszenia Klub Sportowy "PIAST" Strzelce Opolskie
558
Kontrole zewnętrzne rok 2017
551
Kontrole zewnętrzne rok 2014
528
Kontrole zewnętrzne rok 2016
520
Oferta Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział w Strzelcach Opolskich
506
Ul Dziewkowicka
499
Zakonczon1
442
Konsultacje projektow nowych statutow solectw
438
Kontrole wewnętrzne 2019
438
Zakończone
318
Kontrole zewnętrzne rok 2016
265
Kontrole zewnętrzne rok 2017
189
Kontrole zewnętrzne rok 2017
162
Kontrole zewnętrzne rok 2018
161
Kontrole zewnętrzne rok 2017
154
aktualne1
88
Kontrole zewnętrzne rok 2018
85
Kontrole zewnętrzne rok 2019
59
aktualne_1
50
wykaz_danych_o_srodowisku
26
Informacja o kwocie dotacji na 2019 rok oraz statystycznej liczbie dzieci gminy Strzelce Opolskie
24
spis_kart
22
spis_kart_informacyjnych_aktualny
4
spis_kart_aktualne_2016
2
Informacja
2
Uruchomienie_trybu_uproszczonego
1
RODO_warstwa
1
Oferta_Stowarzyszenia_Na_Rzecz_Rozwoju_Wsi_Kadlub
1
Kontrole_zewnetrzne_rok_2019
1

Redakcja strony rejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację: 
  • Pierwsza publikacja:  
  • Aktualizacja publikacji:  
  • Wytworzenie publikacji:  
  • Zatwierdzenie informacji:  
Liczba odwiedzin: 2229