Statystyka strony - Biuletyn Informacji Publicznej


Statystyka strony

Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.

Szczegółowe informacje na temat odwiedzin dostępne są w ramach statystyk serwera, które znajdują się pod adresem ...

Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.

Dział: Pomoc
Podstrona Odwiedziny Ilość
Jak korzystać z BIP?
4273
Jak szukać?
3842
Najczęściej szukane informacje
3487
Redakcja BIP
3236
Dział: Urząd Miejski
Podstrona Odwiedziny Ilość
Kadencja 2006-2010
463461
Kadencja 2010-2014
460620
Kadencja 2014-2018
430897
Zarządzenia Kierownika Urzędu
425842
Kadencja 2002-2006
360389
Kadencja 2018-2023
112218
Rozstrzygnięte oferty pracy
54254
Aktualne oferty pracy
47249
Nabór kandydatów na stanowiska urzędnicze
42078
Urząd Miejski
34022
Zarządzenia Burmistrza
19198
Rekrutacja zakończona
13686
Struktura Urzędu
12144
Wydziały
10220
Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
7587
Referaty
7580
Oświadczenia majątkowe
7402
Radni
7330
Władze Gminy
5320
Burmistrz
5126
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich
4849
Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
4814
Pracownicy
4717
Praktyki i staże
4406
Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych oraz osoby zarządzające
3921
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
3849
Schemat struktury
3817
Referat Podatkowy
3531
Stanowiska samodzielne i wieloosobowe
3398
Wydział Organizacyjny
3382
Biuro Architekta Miejskiego
3381
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2016
3352
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2018
3291
Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych
3195
Oświadczenia majątkowe za rok 2017
3168
Oświadczenia majątkowe za rok 2018
3143
Wydział Finansowy
3100
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
3012
Oświadczenia majątkowe dyrektorów placówek oświatowych gminy Strzelce Opolskie
2984
Referat Ewidencji Ludności
2975
Skarbnik Gminy
2918
Referat Organizacji
2837
Sekretarz Gminy
2825
Referat Administracyjno - Gospodarczy
2728
Zastępca Burmistrza ds. społeczno-godpodarczych i promocji gminy
2725
Referat Inwestycyjno-Techniczny
2720
Zastępca Burmistrza ds. inwestycyjno-technicznych
2705
Referat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
2660
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2017
2629
Oświadczenia majątkowe dyrektorów placówek oświatowych za rok 2015
2618
Referat Inicjatyw Gospodarczych i Promocji
2616
Referat Rolnictwa
2558
Referat Zamówień Publicznych
2520
Referat Budżetowy
2506
Główny Specjalista ds. Informacji Publicznej
2457
Referat Kadr
2415
Referat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
2312
Biuro Informatyki
2302
Referat Sportu i Rekreacji
2261
Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Uzależnień
2179
Referat Rolnictwa
2156
Biuro Prawne
2124
Referat Funduszy Pomocowych i Rozwoju Gminy
2113
Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Uzależnień
2103
Oświadczenia majątkowe za rok 2016
2064
Oświadczenia majątkowe radnych VII Kadencji za rok 2017
2052
Andrzej Wróbel - Dyrektor Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu "Strzelec" w Strzelcach Opolskich
2051
Referat Kadr
2015
Pełnomocnik Burmistrza ds. Organizacji Pozarządowych
1984
Referat Kontroli Zarządczej i Nadzoru Właścicielskiego
1952
Wydział Finansowy
1933
Inspektor Ochrony Danych
1911
Referat Sportu i Rekreacji
1846
Pion Ochrony
1808
Oświadczenia majątkowe za rok 2015
1807
Pełnomocnik Burmistrza ds. Organizacji Pozarządowych
1805
Referat Funduszy Pomocowych i Rozwoju Gminy
1797
Referat Inwestycyjno-Techniczny
1773
Referat Zamówień Publicznych
1730
Wydział Organizacyjny
1711
Referat Inicjatyw Gospodarczych i Promocji
1677
Biuro Architekta Miejskiego
1662
Biuro Prawne
1629
Główny Specjalista ds. Informacji Publicznej
1617
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2015
1615
Oświadczenia majątkowe za rok 2014
1608
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2014
1569
Referat Kontroli Zarządczej i Nadzoru Właścicielskiego
1552
Maria Turewicz - Omielańczuk - oświadczenie majątkowe złożone na dzień 31-01-2018 r. w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji Dyrektora Gminnego Za
1546
Oswiadczenia majatkowe radnych na poczatek VIII kadencji
1487
Pion Ochrony
1474
Maria Klimowicz - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
1465
Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych
1452
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2007
1420
Oświadczenia majątkowe za rok 2002
1414
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2005
1380
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2004
1362
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2013
1361
Oświadczenia majątkowe za rok 2009
1352
Oświadczenia majątkowe za rok 2013
1343
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2008
1329
Oświadczenia majątkowe za rok 2011
1321
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2003
1316
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2009
1307
Oświadczenia majątkowe za rok 2005
1298
Oświadczenia majątkowe za rok 2010
1291
Violetta Zalejska - Dyrektor Strzeleckiego Ośrodka Kultury w Strzelcach Opolskich
1286
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2010
1278
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2006
1277
Tadeusz Urbaniak - Starszy Inspektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
1275
Oświadczenia majątkowe za rok 2012
1273
Oświadczenia majątkowe za rok 2007
1263
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2011
1262
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2012
1229
Ewa Hałek - oświadczenie majątkowe złożone na dzień 01-02-2018 r. w związku z objęciem pełnienia funkcji Dyrektora Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego
1218
Tadeusz Goc - Burmistrz Strzelec Opolskich oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
1216
Oświadczenia majątkowe za rok 2006
1211
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2002
1198
Marian Waloszyński - Prezes Zarządu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
1191
Oświadczenia majątkowe za rok 2004
1162
Oświadczenia majątkowe za rok 2008
1161
Bernadeta Sznura - Dyrektor Żłobka w Strzelcach Opolskich
1156
Marek Życzyński - Dyrektor Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich
1126
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2019
1121
Tadeusz Goc - Burmistrz Strzelec Opolskich
1113
Inspektor Ochrony Danych
1112
Oswiadczenia majatkowe radnych na koniec VII kadencji
1109
Henryk Nowakowski - Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o.o.
1103
Żaneta Giemza - Jureczko - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelcach Opolskich
1100
Andrzej Zarębski - Zastępca Prezesa Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o.o.
1091
Tomasz Gibki -Wiceprezes Zarządu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
1067
Czeslawa Krasa - Starszy Inspektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
1067
Referat Ewidencji Ludności
940
Oświadczenie majątkowe pracowników za rok 2020
932
oswiadczenia_radni_2016
931
Marzenna Staroszczyk - Dyrektor Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich od 30-08-2018
876
Oswiadczenia majatkowe radnych VIII kadencji za 2018 rok
852
Tadeusz Urbaniak - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich od 01-10-2018
736
Marek Życzyński - Dyrektor Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich do 04-08-2018
698
Józef Kampa - Zastępca Burmistrza Strzelec Opolskich
683
Maria Klimowicz - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich do 30-09-2018
671
Czesława Krasa - p.o Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich od 11-07-2018
646
Tadeusz Urbaniak - Starszy Inspektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich do 30-09-2018
627
Czesława Krasa - p.o. Zastępca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich od 01-10-2018
617
Oświadczenia majątkowe za rok 2019
583
Czesława Krasa - Starszy Inspektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich do 30-09-2018
580
Czesława Krasa - p.o. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich do 30-09-2018
577
Danuta Czabańka - Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności od 01-02-2018
548
Oświadczenia majątkowe za rok 2020
512
Maria Feliniak - Zastępca Burmistrza Strzelec Opolskich
504
Barbara Malawska - Kierownik Referatu Ewidencji Ludności do 31-01-2018
502
Tadeusz Goc - Burmistrz Strzelec Opolskich od 21-11-2018
491
Ewa Sosnowska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego do 26-01-2018
479
Barbara Malawska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności od 01-02-2018
477
Danuta Czabańka - Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego do 31-01-2018
473
administrator_bezpieczentwa_informacji
472
Henryk Czempiel - Kierownik Referatu Inicjatyw Gospodarczych i Promocji
432
Oświadczenia majątkowe radnych VII kadencji za rok 2015
419
Józef Kampa - Zastępca Burmistrza Strzelec Opolskich
419
Koordynator do spraw dostępności
415
Magdalena Żelazna - Sekretarz Gminy Strzelce Opolskie
367
Barbara Malawska - Kierownik Referatu Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
363
Magdalena Żelazna - Sekretarz Gminy Strzelce Opolskie
361
Urszula Killman - Skarbnik Gminy Strzelce Opolskie
359
Violetta Zalejska - Dyrektor Strzeleckiego Ośrodka Kultury w Strzelcach Opolskich
342
Oświadczenia majątkowe radnych VIII kadencji za rok 2019
342
Urszula Killman - Skarbnik Gminy Strzelce Opolskie
338
Andrzej Wróbel - Dyrektor Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu "Strzelec" w Strzelcach Opolskich
323
Ewa Sosnowska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
309
Tomasz Gibki - Wiceprezes Zarządu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Opolskich
280
Tadeusz Urbaniak - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
278
Ewa Hałek-Dyrektor Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich
266
Marzenna Staroszczyk-Dyrektor Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich
261
Marian Waloszyński - Prezes Zarządu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Opolskich
253
Barbara Malawska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
247
Danuta Czabańka - Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
241
Henryk Czempiel - Kierownik Referatu Inicjatyw Gospodarczych i Promocji
240
Żaneta Giemza-Jureczko - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelcach Opolskich
239
Maria Feliniak - Zastępca Burmistrza Strzelec Opolskich
225
Henryk Nowakowski - Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o o w Strzelcach Opolskich
215
Marian Waloszyński - oświadczenie złożone w związku z objęciem stanowiska Prezesa Zarządu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strzelcac
197
Danuta Czabańka - Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
197
Tadeusz Goc-Burmistrz Strzelec Opolskich
181
Andrzej Zarębski - Zastępca Prezesa Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Strzelcach Opolskich
176
Bernadeta Sznura - Dyrektor Żłobka w Strzelcach Opolskich
175
Czesława Krasa - p.o. Zastępca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
155
Elvistest
136
Elvisform
122
elvisbajerant
37
oswiadczenia_kierownikow
7
elvis_test_form
4
elvishtml
4
elvistest3
2
ksiazka_adresowa_test
2
elvis_test
1
elvisform2
1
Czeslawa_Krasa_-_p_o_Kierownik_Osrodka_Pomocy_Spolecznej_w_Strzelcach_Opolskich_do_30-09-2018
1
Dział: Informacje o BIP
Podstrona Odwiedziny Ilość
Rejestr zmian
3659050
Ogłoszenia
448339
Dokumenty
291171
Strona główna BIP
186727
Poprzednia wersja
19474
Wyniki wyszukiwania
17875
Brak strony
15972
Mapa witryny BIP
5675
Poprzednia wersja
4900
Statystyka strony
3359
Polityka prywatności
2931
Jak szukać
2826
Zastrzeżenia prawne
2768
Instrukcja BIP
2727
Jak korzystać z BIP
2677
Redakcja BIP
2664
Deklaracja dostępności
1385
Podgląd w szablonie strony
330
Dział: Gmina
Podstrona Odwiedziny Ilość
Gmina
11282
Podstawy prawne działania Gminy
6384
Budżet Gminy
6056
Gminny Zarząd Obsługi Jednostek (GZOJ)
5404
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych spółka z o.o. (PUKiM)
4440
Jednostki organizacyjne gminy
4256
Informacje dotyczące Budżetu
4022
Informacje dot. budżetu 2018
3726
Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS)
3683
Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. (SWiK)
3593
Honorowi Obywatele Gminy Strzelce Opolskie
3327
Informacje dot. budżetu 2017
2994
Gminny Zarząd Mienia Komunalnego (GZMK)
2923
Środowiskowy Dom Samopomocy
2669
Informacje dot. budżetu 2019
2644
2018 rok
2593
Wieloletnia Prognoza Finansowa
2310
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy (MOS)
2131
Sprawozdania finansowe
1973
Projekty uchwał budżetowych
1967
Strzelecki Ośrodek Kultury (SOK)
1917
Informacje dot. budżetu 2016
1874
Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec” (CRWiS)
1814
2017 rok
1724
2015 rok
1646
Informacje dot. budżetu 2011
1620
Informacje dot. budżetu 2015
1618
2014 rok
1571
Informacje dot. budżetu 2013
1558
2016 rok
1549
2013 rok
1531
2010 rok
1529
2012 rok
1514
Raport o stanie Gminy
1513
Informacje dot. budżetu 2014
1500
Raport o stanie Gminy za 2018 rok
1487
Informacje dot. budżetu 2012
1487
2011 rok
1468
2019 rok
1347
2020 rok
1261
Sprawozdania z budżetu 2016
1229
Informacje dot. budżetu 2020
1165
Sprawozdania z wykonania budżetu
1130
Prognoza na rok 2016
972
Uchwały Budżetowe
969
Sprawozdanie finansowe 2014
947
Uchwały dot. budżetu 2016
933
Uchwała budżetowa 2016
929
Otwarte dane
901
Zmiany w budżecie 2016
870
Fundusz Sołecki
851
Fundusz Sołecki 2016
813
Majątek Gminy
720
Baza wiedzy
656
Raport o stanie Gminy za 2019 rok
334
2021 rok
215
Informacje dot. budżetu 2021
162
wykaz_jednostek_organizacyjnych
1
prognoza_2014
1
Dział: Rada Miejska
Podstrona Odwiedziny Ilość
Kadencja VII
287377
Kadencja IV
213347
Kadencja VI
210649
Kadencja V
202831
Kadencja III
195178
Kadencja II
168068
Kadencja I
142411
Kadencja VIII
107311
Sesje Rady Miejskiej
46754
Rada Miejska
16402
Uchwały Rady Miejskiej
10984
Skład Rady Miejskiej
6524
Transmisja z posiedzenia Rady Miejskiej
5730
Komisje Rady Miejskiej
4390
Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej
3870
Komisje
3486
Statut Gminy Strzelce Opolskie
3301
Dyżury Radnych
3227
Kadencja VIII
2700
Kadencja VII
2604
Nagrania transmisji sesji Rady Miejskiej
2393
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
1882
Komisja Mieszkaniowa
1799
Kadencja IV
1792
Plany pracy komisji stałych
1790
Komisja Budżetu i Finansów
1701
Komisja Gospodarki Komunalnej i Majątku Gminy
1683
Protokoły 2016
1662
Komisja Rewizyjna
1649
Kadencja VI
1623
Komisja Spraw Społecznych i Porządku Publicznego
1619
Kadencja V
1584
Komisja Gospodarki i Rozwoju
1579
Foryt Danuta
1480
Koteluk Tadeusz - Wiceprzewodniczący
1429
Ochwat Pelagia
1383
Gola Jan
1371
Protokół nr XXIX/2016 z dnia: 28 grudnia 2016 r.
1364
Małycha Bogdan
1355
Protokoły 2014
1352
Protokół nr IX/2015 z dnia: 26 maja 2015 r.
1349
Protokół nr XXVII/2016 z dnia: 23 listopada 2016 r.
1344
Bocian Józef
1335
Foryt Danuta
1328
Szopa Teresa
1323
Rudner_Henryk_vi
1320
Protokoły 2015
1317
Protokół nr XXVI/2016 z dnia: 26 października 2016 r.
1307
Protokół nr XVII/2015 z dnia: 30 grudnia 2015 r.
1304
Cedzich Norbert
1302
Protokół nr XXIII/2016 z dnia: 29 czerwca 2016 r.
1296
Rudner Henryk
1296
Protokół nr XIX/2016 z dnia: 24 lutego 2016 r.
1287
Puzik Gabriela
1277
Protokół nr X/2015 z dnia: 24 czerwca 2015 r.
1272
Skowronek Henryk
1269
Kaczmarek Irena
1264
Puzik Gabriela - Przewodnicząca
1261
Habasz Zofia
1260
Lubiński Jerzy
1257
Protokół nr XXI/2016 z dnia: 27 kwietnia 2016 r.
1256
Rudner Henryk
1256
Małaczyński Jerzy Korwin
1253
Karecki Antoni - Wiceprzewodniczący
1248
Zarębski Marek
1247
Obrusznik Jerzy - Wiceprzewodniczący
1247
Bocian Józef
1246
Golec Artur
1242
Karecki Antoni
1236
Protokół nr XXIV/2016 z dnia: 27 lipca 2016 r.
1234
Protokół nr XXII/2016 z dnia: 25 maja 2016 r.
1233
Protokół nr VI/2015 z dnia: 25 lutego 2015 r.
1231
Bischoff Karol
1230
Koteluk Tadeusz
1227
Bartodziej Gerhard - Przewodniczący
1227
Protokół nr VII/2015 z dnia: 18 marca 2015 r.
1226
Mutz Karol
1225
Knopik Agnieszka
1224
Urbaniak Danuta
1224
Pawlik Stanisław
1224
Protokół nr XXVIII/2016 z dnia: 20 grudnia 2016 r.
1222
Protokół nr XIV/2015 z dnia: 28 października 2015 r.
1222
Protokół nr XXV/2016 z dnia: 28 września 2016 r.
1221
Kaczmarczyk Joachim Józef
1217
Protokół nr XVI/2015 z dnia: 16 grudnia 2015 r.
1216
Bocian Józef
1205
Protokół nr VIII/2015 z dnia: 29 kwietnia 2015 r.
1204
Protokół nr XIII/2015 z dnia: 30 września 2015 r.
1204
Karecki Antoni - Wiceprzewodniczący
1204
Protokół nr XII/2015 z dnia: 26 sierpnia 2015 r.
1202
Protokół nr XV/2015 z dnia: 25 listopada 2015 r.
1202
Protokół nr XX/2016 z dnia: 30 marca 2016 r.
1202
Kocur Krystyna
1197
Szoprun Mariusz
1197
Protokół nr V/2015 z dnia: 28 stycznia 2015 r.
1196
Pawłowski Henryk
1196
Habasz Zofia
1196
Zarębski Marek
1194
Protokół nr XVIII/2016 z dnia: 27 stycznia 2016 r.
1192
Michalski Henryk
1192
Karecki Antoni - Wiceprzewodniczący
1189
Biernat Grzegorz
1189
Protokół nr XI/2015 z dnia: 29 lipca 2015 r.
1187
Szłapa Krzysztof
1186
Kachel Józef
1185
Kozołup Eugeniusz
1185
Trzeciak Stanisław
1180
Pasierbska Janina
1180
Skubis Stanisław
1178
Biegański Tadeusz
1175
Kozołup Eugeniusz - Wiceprzewodniczący
1174
Morawiec Gabriela
1174
Pasternok Józef
1173
Mutz Karol - Wiceprzewodniczący
1172
Farion_Boguslaw_vi
1170
Trzeciak Stanisław
1170
Puzik Gabriela - Wiceprzewodnicząca
1156
Król Dariusz
1155
Kmiotek Krystyna
1155
Koteluk Tadeusz
1155
Kaczmarek Irena
1152
Pasternok Józef
1146
Pawłowski Henryk
1142
Cedzich Norbert
1129
Skowronek Henryk
1127
Kaczmarek Irena
1125
Lubiński Jerzy
1125
Smoleń Teresa Monika - Przewodnicząca
1124
Cebula Karol
1116
Cedzich Norbert Paweł
1116
Bocian Józef
1115
Macioszek Alojzy
1110
Krawiec_Stanislaw_vi
1108
Skowronek Grzegorz
1105
Kaczmarczyk Józef
1096
Krupnik Antoni
1094
Trzeciak Stanisław
1093
Komisja Skarg Wnioskow i Petycji
1092
Jańczyk Sylwester
1087
Urbaniak Danuta
1079
Kowalczykiewicz Stanisław - Wiceprzewodniczący
1071
Puzik Gabriela
1069
Łoskot Małgorzata
1056
Puzik_Gabriela_-_przewodniczaca
1
Dział: Menu Podmiotowe
Podstrona Odwiedziny Ilość
Menu podmiotowe
3451
Dział: Organizacje Pozarządowe
Podstrona Odwiedziny Ilość
Konsultacje projektów aktów prawa miejscowego i projektów programów współpracy
22049
Lista/Baza NGO
21776
Pliki do pobrania
12325
Baza organizacji pozarządowych
10380
Programy współpracy
10231
Sprawozdania z realizacji programów współpracy
9427
Organizacje Pozarządowe
6762
Projekt "Jesień życia w dobrej kondycji bez bólu" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa
4985
Linki
2700
O projekcie
1407
Dotacje
12
Aktualne_otwarte_konkursy_ofert
6
Zakonczone_otwarte_konkursy_ofert
4
aktualne_otwarte_konkursy_ofert2
3
Dział: Komunikaty i wykazy
Podstrona Odwiedziny Ilość
Spis kart zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - archiwalne do 2016
660070
Spis kart informacyjnych 2016
453733
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
259361
Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży
120587
Obwieszczenia i ogłoszenia o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i studium
94675
Obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego
77274
Ogłoszenia Burmistrza
51232
Miejscowe plany - teren wsi
48578
Spis kart informacyjnych 2019
47341
Miejscowe plany - teren miasta
42643
Spis kart informacyjnych 2018
32101
Spis kart informacyjnych 2017
24253
Plany nieobowiązujące
16223
Komunikaty i Obwieszczenia
11744
Komunikaty i wykazy
10878
Komunikaty Referatu Podatkowego
9364
Komunikaty Biura Architekta Miejskiego
9316
Komunikaty Referatu Ewidencji Ludności
4226
Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
3168
Spis kart informacyjnych 2020
3152
Wnioski - wzory pism
3143
Plany miejscowe - w toku
3123
Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie dla terenu strefy ekonomicznej
3046
Komunikaty Wydziału Organizacyjnego
2824
Ogłoszenia i komunikaty dot. spraw organizacji pozarządowych
2720
Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie w rejonie ulicy Zakładowej
2380
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
2319
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - w toku
2255
Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna
2029
Spis kart zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - od 2016
1755
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
1710
Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Płużnica Wielka
1653
Plan zagosp. przestrzennego Strzelce Opolskie dla północnej częśći Osiedla Piastów Śląskich
1418
Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Niwki
1398
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Strzelce Opolskie
1354
Plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Parku Miejskiego
1351
Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Ligota Dolna
1343
Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Jędrynie
1225
Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Sucha
1180
Plan zagospodarowania przestrzennego Strzeleckiego Parku Przemysłowego
893
Plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego "Szymiszów"
880
Plan Transportowy
249
Spis kart informacyjnych 2021
69
publicznie_dostepny_wykaz_danych
31
spis_kart_zawierajacych_informacje_o_srodowisku_i_jego_ochronie
13
20
1
obwieszczenie
1
Dział: Zamówienia Publiczne
Podstrona Odwiedziny Ilość
Zamówienia realizowane w trybie określonym w ustawie PZP
85988
Zakończone
65749
Zamówienia do których nie stosuje się ustawy PZP
63030
Rejestr zamówienie
46593
Zamówienia w toku
38734
Zamówienia publiczne
22092
Zamówienia publiczne - otwarcie ofert (online)
1035
Plan postępowań o udzielenie zamówień
130
Przetargi na sprzedaż nieruchomości
1
Dział: Przetargi
Podstrona Odwiedziny Ilość
Dotyczące sprzedaży nieruchomości
111736
Dotyczące najmu lokali użytkowych
55903
Przetargi
20828
Dotyczące dzierżawy gruntów
19897
Pozostałe
4571
Przetargi na sprzedaż nieruchomości
3694
Przetargi Archiwalne do 2017 roku
2853
Przetargi na najem lokali użytkowych
2179
Przetargi na dzierżawę gruntów
1878
Przetargi Aktualne
547
objete_ustawa_o_zamowieniach_publicznych
97
zakonczone
42
nie_objete_ustawa_o_zamowieniach_publicznych
39
sprzedaz_nieruchomosci
18
najem_lokali_uzytkowych
14
dzierzawa_gruntow
13
zamowienia_w_toku
9
Dział: Załatw sprawę w urzędzie
Podstrona Odwiedziny Ilość
Załatw sprawę w urzędzie
13535
Podatek od nieruchomości
9478
Podatki
7818
Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
5783
Wydanie i wymiana dowodu osobistego
5166
Architektura i gospodarka przestrzenna
5149
Ochrona środowiska
4103
Pozostałe sprawy
3767
Nieruchomości i mienie komunalne
3760
Formularz kontaktowy
3700
Podatek od środków transportowych
3630
Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy trwający powyżej 3 miesięcy
3443
Działalność gospodarcza
3365
ewidencja_ludnosci
3317
Podatek rolny
3084
Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
3067
Rolnictwo
2961
Nieodpłatna pomoc prawna
2853
Pomoc Społeczna
2805
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
2680
odpisy_aktow_stanu_cywilnego_zaswiadczenia
2668
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
2649
oplaty_skarbowe
2635
Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką
2610
Zezwolenie na wycinkę drzewa
2351
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
2342
Podmioty zajmujące się na terenie gminy Strzelce Opolskie wywozem nieczystości ciekłych
2314
Zaświadczenie o zgodności sposobu użytkowania obiektu z ustaleniami planu
2084
Udostępnienie danych z rejestru PESEL, rejestrów mieszkańców oraz rejestrów zamieszkania cudzoziemców, wydawanie zaświadczeń
2082
Podatek leśny
2054
Opinia urbanistyczna
2014
Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego trwającego powyżej 3 miesięcy
2010
Zajęcie pasa drogowego
2003
Zarządzanie i Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi
1975
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
1916
Wniosek o nadanie numeru porządkowego dla budynku
1907
Nabycie lokalu mieszkalnego
1881
Decyzje o warunkach zabudowy
1844
rejestr_urodzenia_dziecka
1823
Wykaz przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w gminie Strzelce Opolskie
1767
Wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej
1738
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
1692
Udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
1653
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
1580
Opinia dotycząca lokalizacji i projektu reklamy
1568
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
1563
Opinia do wstępnego podziału nieruchomości
1552
Wynajem lokalu gminnego
1547
Wymeldowanie decyzją administracyjną
1518
Pomoc materialna dla uczniów ­ stypendia szkolne i zasiłki szkolne
1514
Urząd Stanu Cywilnego
1505
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
1500
Powszechny Spis Rolny 2020
1498
Dzierżawa nieruchomości
1483
Podmioty zajmujące się na terenie Gminy Strzelce Opolskie odbiorem i utylizacją azbestu
1460
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
1451
zawarcie_zwiazku_malzenskiego_w_formie_cywilnej
1440
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
1428
Pomoc w formie usług opiekuńczych
1423
Specjalny zasiłek opiekuńczy
1418
Udzielenie informacji o przedsiębiorcach
1411
Najem i zamiana lokali mieszkalnych
1409
Dodatek energetyczny
1399
Rejestr dzialalnosci regulowanej
1388
O wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania; o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone
1387
Dodatek mieszkaniowy
1379
Poświadczenie oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego
1378
Zasiłek celowy
1377
akt_zgonu
1371
Skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy
1370
Rozgraniczenie nieruchomości
1364
Umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej
1361
Podział nieruchomości
1355
Wpis do stałego rejestru wyborców
1347
Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
1318
Świadczenia z Funduszu alimentacyjnego
1314
Zgłoszenie powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego
1307
Przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
1290
Podmioty prowadzące działalność w zakresie transportu zwierząt padłych i ubitych oraz innych odpadów,które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze
1288
Zasiłek celowy specjalny
1285
Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport ścieków.
1277
Zaświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym
1270
Udostępnienie informacji publicznej
1259
Renta socjalna
1232
Pobyt w mieszkaniu chronionym
1222
Zgłoszenie przypadkowego schwytania lub zabicia zwierzęcia należącego do gatunku objętego ochroną prawną
1211
Świadczenie pielęgnacyjne
1210
Wykaz dziennych opiekunów
1089
Ewidencja Ludności
1061
zawarcie_zwiazku_malzenskiego_obywatela_polskiego_za_granica
1060
zmiana_imienia_i_nazwiska
1052
zawarcie_zwiazku_malzenskiego_w_formie_wyznaniowej
1038
Opłata od posiadania psów
1036
Szacowanie szkod powstalych w wyniku niekorzystnego zjawiska - zmiany dotyczące suszy
982
Informacje dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi
887
Wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym budynku
856
Rejestracja zgonu
829
Odpisy aktów stanu cywilnego, zaświadczenia z ksiąg aktów stanu cywilnego
788
Analizy gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
754
Sprawozdania Burmistrza z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
716
Rejestracja urodzenia dziecka
706
osobiste_prowadzenie_gospodarstwa_rolnego
537
Zawarcie związku małżeńskiego w formie wyznaniowej (ślub konkordatowy)
505
Zawarcie związku małżeńskiego w formie cywilnej
484
Uznanie zagranicznego wyroku rozwodowego
466
Uznanie ojcostwa
465
Opłata jednorazowa z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
449
Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskiego rejestru stanu cywilnego
449
Wielojęzyczne standardowe formularze
447
Zmiana imienia i nazwiska
444
Zaświadczenie o stanie cywilnym
432
Jubileusze
429
Zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej
422
Narodowy Spis Powszechny 2021
416
zaswiadczenie_potwierdzajace_kwalifikacje_rolnicze
407
Zmiana nazwiska po rozwodzie
405
Sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego
390
Zaświadczenie do zawarcia małżeństwa za granicą
376
Zmiana imienia lub imion dziecka do 6 miesięcy
341
Potwierdzanie umowy dzierzawy
145
Oświadczenie o rocznej wartości sprzedanego alkoholu
90
Urzad_Stanu_Cywilnego_i_Ewidencji_Ludnosci
13
Sprawozdania_Burmistrza
1
Dział: Petycje
Podstrona Odwiedziny Ilość
Petycje
4216
Petycja z dnia 7 czerwca 2016 r
2379
Petycja z dnia 6 października 2016 r
2308
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2015
2214
Petycja z dnia 28 marca 2018 r
1802
Dział: Inne
Podstrona Odwiedziny Ilość
Aktualne otwarte konkursy ofert/nabory wniosków
40614
Zakończone otwarte konkursy ofert/nabory wniosków
38292
Kontrole wewnętrzne 2011-2016
20358
Dotacje
17689
Kontrole wewnętrzne 2018
9478
Inne
8152
Kontrole wewnętrzne 2017
7695
Wybory samorządowe 2018
5763
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla terenu gminy
5572
Zakończone
4439
Strzelecki Budżet Obywatelski
4301
Wybory do parlamentu europejskiego 2019
4272
wybory
4121
Kontrole wewnętrzne 2019
3656
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta
3603
Plany, strategie, programy
3570
Budżet 2019
3513
Budżet 2018
3382
Wybory do parlamentu 2019
3266
Zgromadzenia
3186
Kontrole
3137
Budzet 2020
3127
Konsultacje społeczne
3116
Budżet 2017
2945
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
2924
Ochrona danych osobowych
2693
Obwodowa Komisja Wyborcza
2686
Rejestry, ewidencje, archiwa
2678
Sprawozdawczość/Analizy gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
2665
Wybory Prezydenta RP ząrzadzone na dzien 28 czerwca 2020r.
2641
Dla inwestorów
2618
Zakończone
2477
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
2308
Wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu sport
2256
Lobbing
2207
Aktualne
2085
Tryb uproszczony - art. 19 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (oferty bez konkursu)
2081
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
2079
Dotacje na zabytki
1984
Urząd Stanu Cywilnego
1928
Kontrole wewnętrzne
1920
Aktualne wnioski
1888
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
1765
Kontrole zewnętrzne
1695
Referat Ewidencji Ludności
1633
Wybory samorządowe 2014
1615
Wybory prezydenckie 2015
1612
Wybory ławników sądowych kadencja 2016-2019
1607
Strategia Rozwoju Gminy Strzelce Opolskie
1569
Plan „JEDŹ Z NAMI"
1558
Budżet 2016
1557
Oferta Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
1548
Plany, strategie, programy ochrony środowiska
1547
Wybory do parlamentu 2015
1546
wniosek Uczniowskiego Klubu Sportowego
1540
Dodatkowe nazwy miejscowości i płatna strefa parkowania
1513
Biuro Architekta Miejskiego
1508
Oferta Strzeleckiego Stowarzyszenia Seniorow
1501
Spis wyborców
1493
Referat Rolnictwa
1472
Analizy
1460
Odrębne obwody głosowania
1458
oferta UKS "KUSY"
1451
Plany nieobowiązujące
1448
oferta LKS "Plon" Błotnica Strzelecka
1436
Referat Inicjatyw Gospodarczych i Promocji
1431
Rejestr Instytucji Kultury Gminy Strzelce Opolskie
1424
Refundacja ZUS
1422
Kontrola doraźna gospodarki finansowej gminy
1417
Referendum ogólnokrajowe w dniu 6 września 2015 r.
1411
Kontrola ZUS
1409
Dotacje
1390
oferta Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Kadłub
1390
wniosek UKS Strzelce Opolskie
1379
Szkolenie bezrobotnych pod kątem zapotrzebowania pracodawcy
1373
Wykaz udzielonych dotacji na zabytki
1361
Kontrola Powiatowej Straży Pożarnej
1351
Pożyczki
1350
wniosek Ludowego Klubu Sportowego „CZARNI” KALINÓW-KALINOWICE
1342
wniosek SKS "PIAST"
1342
Kontrole zewnętrzne rok 2013
1340
Kontrola inwestycji gminy Strzelce Opolskie
1340
Kontrola NIK
1334
wniosek LKS "Jedność" Rozmierka
1324
Kontrole zewnętrzne rok 2012
1322
Kontrole zewnętrzne rok 2011
1322
Kontrola archiwum zakładowego
1318
oferta Międzyszkolnego Klubu Sportowego w Strzelcach Opolskich
1309
Programy wsparcia dla przedsiębiorców
1304
Kontrola problemowa Archiwum Zakładowego USC
1302
Referat Organizacji
1302
Zwolnienia z podatku od nieruchomości
1299
Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych
1296
Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
1290
Głosowanie przez pełnomocnika
1284
Lata 2014 - 2020
1284
Wybory ławników sądowych kadencja 2020-2023
1282
Kontrola zadań obronnych w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich
1279
Kontrola Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
1276
Kontrole rok 2009
1276
Wybory_Prezydenta_RP_2020
1271
Kontrole zewnętrzne rok 2010
1269
Sprawozdawczość
1265
Baza ofert inwestycyjnych
1263
Głosowanie korespondencyjne w kraju
1259
Zaświadczenie o prawie do głosowania
1257
Ocena warunków pracy
1256
Kontrola problemowa skarg i wniosków Urzędu Wojewódzkiego
1256
Uprawnienia wyborców niepełnosprawnych
1248
Kontrola gospodarowania środkami publicznymi otrzymanymi w latach 2008-2009 na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
1247
Prace interwencyjne
1240
oferta Ludowego Klubu Sportowego „JEDNOŚĆ” Rozmierka
1239
Kontrola problemowa
1236
Kontrola działalności Urzędu Stanu Cywilnego
1233
Kontrola problemowa
1217
Kontrola dokumentów przedstawionych przez Gminę Strzelce Opolskie
1216
Kontrole zewnętrzne rok 2018
1213
oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego
1203
Oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego KUSY
1195
Kontrola z udzielania pomocy poszkodowanym w wyniku tornada z dnia 15 sierpnia 2008r
1193
Kontrola archiwum zakładowego 2009
1191
Kontrola zadań w Referacie Ewidencji Ludności
1190
Kontrola problemowa archiwum zakładowego
1188
Kontrola Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Opolu
1182
Kontrola przestrzegania przepisów i decyzji w zakresie ochrony środowiska
1176
Kontrola obowiązków określonych w ustawie o powszechnym obowiązku obrony RP
1174
Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
1173
Kontrola problemowa wykorzystania dotacji celowych za 2012r
1168
Kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
1162
Kontrola sprawdzająca
1158
Zakonczone do dnia 07.05.2018
1148
Uprawnienia osób niepełnosprawnych
1137
Kontrole zewnętrzne rok 2017
1137
Kontrola planowej trwałości projektu "Remont wieży Ratusza"
1130
Kontrole zewnętrzne rok 2015
1127
Kontrola zgodności dokumentów przedłożonych do Wojewódzkiego Funduszu
1120
Zakonczone do dnia 08.05.2018
1102
Referat Gospodarki Nieruchomościami i Mienia Komunalnego
1095
Kontrole zewnętrzne rok 2016
1084
Kontrole zewnętrzne rok 2014
1074
Ul Dziewkowicka
1066
Konsultacje projektow nowych statutow solectw
1060
Oferta Stowarzyszenia Klub Sportowy "PIAST" Strzelce Opolskie
1035
Oferta Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział w Strzelcach Opolskich
985
Kontrole wewnętrzne 2020
847
wniosek SKS "PIAST"
667
Kontrole zewnętrzne rok 2019
624
Informacja o podstawowej kwocie dotacji oraz liczbie dzieci dla Gminy Strzelce Opolskie
521
Informacja o kwocie dotacji na 2019 rok oraz statystycznej liczbie dzieci gminy Strzelce Opolskie
488
Zakonczon1
442
Informacja o kwocie dotacji na 2020 rok oraz statystycznej liczbie dzieci gminy Strzelce Opolskie
421
Kontrole zewnętrzne rok 2016
367
Wybory Prezydenta RP 2020 (odwołane)
363
Kontrole zewnętrzne rok 2017
316
Kontrole zewnętrzne rok 2017
240
Kontrole zewnętrzne rok 2018
205
Kontrole zewnętrzne rok 2017
197
Kontrole zewnętrzne rok 2018
97
aktualne1
88
aktualne_1
50
Kontrole zewnętrzne rok 2020
50
Wybory_Prezydenta_RP_zarzadzone_na_dzien_28_czerwca_2020_r
30
wykaz_danych_o_srodowisku
26
Informacja o kwocie dotacji na 2021 rok oraz statystycznej liczbie dzieci gminy Strzelce Opolskie
23
spis_kart
22
spis_kart_informacyjnych_aktualny
4
spis_kart_aktualne_2016
2
Informacja
2
Wybory_Prezydenta_RP
2
Wybory_Prezydenta_RP_2020_06-28
2
Uruchomienie_trybu_uproszczonego
1
RODO_warstwa
1
Oferta_Stowarzyszenia_Na_Rzecz_Rozwoju_Wsi_Kadlub
1
Kontrole_zewnetrzne_rok_2019
1
Wybory_Prezydenta_RP_2020_28_06_2020
1

Redakcja strony rejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację: 
  • Pierwsza publikacja:  
  • Aktualizacja publikacji:  
  • Wytworzenie publikacji:  
  • Zatwierdzenie informacji:  
Liczba odwiedzin: 3359