Statystyka strony - Biuletyn Informacji Publicznej


Statystyka strony

Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.

Szczegółowe informacje na temat odwiedzin dostępne są w ramach statystyk serwera, które znajdują się pod adresem ...

Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.

Dział: Pomoc
Podstrona Odwiedziny Ilość
Jak korzystać z BIP?
2693
Jak szukać?
2216
Najczęściej szukane informacje
2049
Redakcja BIP
1906
Dział: Urząd Miejski
Podstrona Odwiedziny Ilość
Kadencja 2006-2010
169931
Kadencja 2010-2014
168809
Zarządzenia Kierownika Urzędu
159043
Kadencja 2014-2018
158614
Kadencja 2002-2006
127090
Aktualne oferty pracy
30409
Nabór kandydatów na stanowiska urzędnicze
26774
Rozstrzygnięte oferty pracy
23352
Urząd Miejski
18151
Zarządzenia Burmistrza
14182
Kadencja 2018-2023
10523
Rekrutacja zakończona
8356
Struktura Urzędu
7179
Wydziały
4874
Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
4787
Radni
4567
Oświadczenia majątkowe
4250
Referaty
4177
Burmistrz
2984
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich
2899
Władze Gminy
2828
Pracownicy
2708
Praktyki i staże
2610
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2016
2408
Oświadczenia majątkowe za rok 2017
2207
Schemat struktury
2186
Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych oraz osoby zarządzające
2117
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
1975
Referat Podatkowy
1922
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2018
1851
Stanowiska samodzielne i wieloosobowe
1844
Wydział Organizacyjny
1821
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2017
1800
Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych
1767
Wydział Finansowy
1648
Oświadczenia majątkowe za rok 2018
1647
Oświadczenia majątkowe dyrektorów placówek oświatowych gminy Strzelce Opolskie
1614
Biuro Architekta Miejskiego
1564
Referat Ewidencji Ludności
1557
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
1517
Skarbnik Gminy
1508
Sekretarz Gminy
1503
Zastępca Burmistrza ds. społeczno-godpodarczych i promocji gminy
1479
Zastępca Burmistrza ds. inwestycyjno-technicznych
1472
Główny Specjalista ds. Informacji Publicznej
1458
Referat Organizacji
1447
Referat Administracyjno - Gospodarczy
1415
Referat Inicjatyw Gospodarczych i Promocji
1401
Referat Inwestycyjno-Techniczny
1397
Referat Budżetowy
1394
Referat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
1291
Referat Sportu i Rekreacji
1282
Oświadczenia majątkowe dyrektorów placówek oświatowych za rok 2015
1271
Referat Zamówień Publicznych
1261
Oświadczenia majątkowe za rok 2016
1260
Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Uzależnień
1258
Referat Kadr
1239
Referat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
1239
Referat Rolnictwa
1239
Biuro Informatyki
1237
Referat Rolnictwa
1186
Biuro Prawne
1172
Referat Funduszy Pomocowych i Rozwoju Gminy
1131
Referat Kadr
1099
Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Uzależnień
1081
Inspektor Ochrony Danych
1048
Referat Kontroli Zarządczej i Nadzoru Właścicielskiego
1030
Pełnomocnik Burmistrza ds. Organizacji Pozarządowych
1024
Oświadczenia majątkowe za rok 2015
995
Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
959
Pion Ochrony
959
Wydział Finansowy
957
Referat Funduszy Pomocowych i Rozwoju Gminy
938
Biuro Architekta Miejskiego
936
Pełnomocnik Burmistrza ds. Organizacji Pozarządowych
934
oswiadczenia_radni_2016
931
Referat Inicjatyw Gospodarczych i Promocji
918
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2015
903
Referat Sportu i Rekreacji
903
Oświadczenia majątkowe radnych VII Kadencji za rok 2017
900
Biuro Prawne
898
Wydział Organizacyjny
880
Referat Inwestycyjno-Techniczny
880
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2005
869
Oświadczenia majątkowe za rok 2014
867
Główny Specjalista ds. Informacji Publicznej
858
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2014
857
Oświadczenia majątkowe za rok 2013
848
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2009
846
Referat Zamówień Publicznych
846
Referat Kontroli Zarządczej i Nadzoru Właścicielskiego
836
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2013
835
Oświadczenia majątkowe za rok 2009
833
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2008
832
Pion Ochrony
830
Oświadczenia majątkowe za rok 2010
829
Oświadczenia majątkowe za rok 2011
826
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2002
818
Oświadczenia majątkowe za rok 2002
817
Oświadczenia majątkowe za rok 2012
814
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2003
812
Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych
808
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2007
806
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2012
803
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2004
800
Oświadczenia majątkowe za rok 2005
795
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2011
781
Ewa Hałek - oświadczenie majątkowe złożone na dzień 01-02-2018 r. w związku z objęciem pełnienia funkcji Dyrektora Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego
780
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2010
773
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2006
757
Oświadczenia majątkowe za rok 2007
756
Maria Klimowicz - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
736
Oświadczenia majątkowe za rok 2004
730
Oświadczenia majątkowe za rok 2008
729
Oświadczenia majątkowe za rok 2006
726
Referat Ewidencji Ludności
652
Tadeusz Goc - Burmistrz Strzelec Opolskich
633
Maria Turewicz - Omielańczuk - oświadczenie majątkowe złożone na dzień 31-01-2018 r. w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji Dyrektora Gminnego Za
622
Violetta Zalejska - Dyrektor Strzeleckiego Ośrodka Kultury w Strzelcach Opolskich
609
Tadeusz Urbaniak - Starszy Inspektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
573
Marian Waloszyński - Prezes Zarządu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
509
Marek Życzyński - Dyrektor Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich
509
Bernadeta Sznura - Dyrektor Żłobka w Strzelcach Opolskich
503
Andrzej Wróbel - Dyrektor Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu "Strzelec" w Strzelcach Opolskich
494
Żaneta Giemza - Jureczko - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelcach Opolskich
491
Czeslawa Krasa - Starszy Inspektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
490
Tomasz Gibki -Wiceprezes Zarządu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
486
Henryk Nowakowski - Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o.o.
479
Andrzej Zarębski - Zastępca Prezesa Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o.o.
478
administrator_bezpieczentwa_informacji
472
Tadeusz Goc - Burmistrz Strzelec Opolskich oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
442
Marek Życzyński - Dyrektor Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich do 04-08-2018
434
Oświadczenia majątkowe radnych VII kadencji za rok 2015
419
Marzenna Staroszczyk - Dyrektor Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich od 30-08-2018
397
Inspektor Ochrony Danych
383
Tadeusz Urbaniak - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich od 01-10-2018
382
Czesława Krasa - p.o Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich od 11-07-2018
373
Maria Klimowicz - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich do 30-09-2018
364
Oswiadczenia majatkowe radnych na koniec VII kadencji
364
Barbara Malawska - Kierownik Referatu Ewidencji Ludności do 31-01-2018
350
Barbara Malawska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności od 01-02-2018
337
Danuta Czabańka - Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego do 31-01-2018
332
Józef Kampa - Zastępca Burmistrza Strzelec Opolskich
331
Tadeusz Urbaniak - Starszy Inspektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich do 30-09-2018
330
Czesława Krasa - p.o. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich do 30-09-2018
325
Danuta Czabańka - Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności od 01-02-2018
322
Czesława Krasa - Starszy Inspektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich do 30-09-2018
311
Czesława Krasa - p.o. Zastępca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich od 01-10-2018
308
Oswiadczenia majatkowe radnych na poczatek VIII kadencji
303
Ewa Sosnowska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego do 26-01-2018
302
Maria Feliniak - Zastępca Burmistrza Strzelec Opolskich
266
Henryk Czempiel - Kierownik Referatu Inicjatyw Gospodarczych i Promocji
229
Barbara Malawska - Kierownik Referatu Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
218
Magdalena Żelazna - Sekretarz Gminy Strzelce Opolskie
207
Urszula Killman - Skarbnik Gminy Strzelce Opolskie
203
Tadeusz Goc - Burmistrz Strzelec Opolskich od 21-11-2018
195
Ewa Sosnowska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
162
Danuta Czabańka - Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
150
Elvistest
76
Marian Waloszyński - oświadczenie złożone w związku z objęciem stanowiska Prezesa Zarządu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strzelcac
75
Elvisform
63
elvisbajerant
37
Violetta Zalejska - Dyrektor Strzeleckiego Ośrodka Kultury w Strzelcach Opolskich
19
Tomasz Gibki - Wiceprezes Zarządu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Opolskich
18
Marian Waloszyński - Prezes Zarządu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Opolskich
18
Henryk Nowakowski - Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o o w Strzelcach Opolskich
16
Barbara Malawska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
15
Danuta Czabańka - Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
15
Józef Kampa - Zastępca Burmistrza Strzelec Opolskich
15
Maria Feliniak - Zastępca Burmistrza Strzelec Opolskich
15
Urszula Killman - Skarbnik Gminy Strzelce Opolskie
15
Andrzej Zarębski - Zastępca Prezesa Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Strzelcach Opolskich
15
Andrzej Wróbel - Dyrektor Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu "Strzelec" w Strzelcach Opolskich
15
Marzenna Staroszczyk-Dyrektor Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich
15
Żaneta Giemza-Jureczko - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelcach Opolskich
14
Tadeusz Urbaniak - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
14
Ewa Hałek-Dyrektor Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich
14
Czesława Krasa - p.o. Zastępca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
14
Henryk Czempiel - Kierownik Referatu Inicjatyw Gospodarczych i Promocji
13
Magdalena Żelazna - Sekretarz Gminy Strzelce Opolskie
13
Bernadeta Sznura - Dyrektor Żłobka w Strzelcach Opolskich
13
oswiadczenia_kierownikow
7
elvis_test_form
4
elvishtml
4
elvistest3
2
ksiazka_adresowa_test
2
elvis_test
1
elvisform2
1
Czeslawa_Krasa_-_p_o_Kierownik_Osrodka_Pomocy_Spolecznej_w_Strzelcach_Opolskich_do_30-09-2018
1
Dział: Informacje o BIP
Podstrona Odwiedziny Ilość
Rejestr zmian
1310292
Ogłoszenia
190155
Strona główna BIP
105732
Poprzednia wersja
18343
Wyniki wyszukiwania
6821
Brak strony
6721
Dokumenty
4740
Mapa witryny BIP
3444
Poprzednia wersja
2868
Statystyka strony
2031
Polityka prywatności
1708
Zastrzeżenia prawne
1654
Jak szukać
1651
Instrukcja BIP
1594
Redakcja BIP
1580
Jak korzystać z BIP
1551
Podgląd w szablonie strony
49
Dział: Gmina
Podstrona Odwiedziny Ilość
Gmina
6623
Budżet Gminy
3477
Podstawy prawne działania Gminy
2880
Jednostki organizacyjne gminy
2496
Informacje dotyczące Budżetu
2388
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych spółka z o.o. (PUKiM)
2249
Informacje dot. budżetu 2018
2222
Informacje dot. budżetu 2017
2057
Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS)
1946
Honorowi Obywatele Gminy Strzelce Opolskie
1932
Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. (SWiK)
1871
2018 rok
1710
Gminny Zarząd Obsługi Jednostek (GZOJ)
1619
Środowiskowy Dom Samopomocy
1400
Gminny Zarząd Mienia Komunalnego (GZMK)
1394
Wieloletnia Prognoza Finansowa
1187
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy (MOS)
1169
Informacje dot. budżetu 2019
1107
Informacje dot. budżetu 2016
1078
Projekty uchwał budżetowych
1063
2017 rok
932
Strzelecki Ośrodek Kultury (SOK)
913
Informacje dot. budżetu 2015
913
Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec” (CRWiS)
911
Informacje dot. budżetu 2011
892
Sprawozdania finansowe
892
2014 rok
874
2015 rok
870
Informacje dot. budżetu 2013
849
Sprawozdania z budżetu 2016
833
2010 rok
821
Informacje dot. budżetu 2014
818
2012 rok
809
2011 rok
783
2013 rok
779
2016 rok
776
Informacje dot. budżetu 2012
764
Sprawozdania z wykonania budżetu
670
Uchwały Budżetowe
596
Sprawozdanie finansowe 2014
594
Prognoza na rok 2016
591
Otwarte dane
556
Uchwały dot. budżetu 2016
548
2019 rok
542
Majątek Gminy
539
Uchwała budżetowa 2016
525
Fundusz Sołecki
511
Zmiany w budżecie 2016
506
Baza wiedzy
506
Fundusz Sołecki 2016
474
Raport o stanie Gminy za 2018 rok
370
Raport o stanie Gminy
158
prognoza_2014
1
wykaz_jednostek_organizacyjnych
1
Dział: Rada Miejska
Podstrona Odwiedziny Ilość
Kadencja VII
112848
Kadencja VI
80655
Kadencja IV
80262
Kadencja V
73822
Kadencja III
70935
Kadencja II
60066
Kadencja I
50793
Sesje Rady Miejskiej
15512
Kadencja VIII
12311
Rada Miejska
9395
Uchwały Rady Miejskiej
6147
Skład Rady Miejskiej
4171
Komisje Rady Miejskiej
2470
Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej
2212
Statut Gminy Strzelce Opolskie
2015
Transmisja z posiedzenia Rady Miejskiej
1956
Dyżury Radnych
1938
Kadencja VII
1792
Komisje
1515
Nagrania transmisji sesji Rady Miejskiej
1176
Kadencja VIII
1131
Kadencja IV
1014
Komisja Mieszkaniowa
987
Plany pracy komisji stałych
925
Protokoły 2016
918
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
899
Komisja Gospodarki Komunalnej i Majątku Gminy
896
Komisja Budżetu i Finansów
891
Komisja Rewizyjna
850
Komisja Gospodarki i Rozwoju
841
Kadencja VI
830
Komisja Spraw Społecznych i Porządku Publicznego
829
Kadencja V
824
Koteluk Tadeusz - Wiceprzewodniczący
812
Ochwat Pelagia
788
Bocian Józef
756
Gola Jan
754
Foryt Danuta
743
Puzik Gabriela
742
Foryt Danuta
741
Protokół nr XXIX/2016 z dnia: 28 grudnia 2016 r.
716
Kaczmarek Irena
715
Habasz Zofia
712
Małycha Bogdan
712
Puzik Gabriela - Przewodnicząca
711
Koteluk Tadeusz
692
Skowronek Henryk
688
Protokół nr XXVII/2016 z dnia: 23 listopada 2016 r.
681
Zarębski Marek
680
Obrusznik Jerzy - Wiceprzewodniczący
679
Protokół nr XVII/2015 z dnia: 30 grudnia 2015 r.
676
Protokół nr IX/2015 z dnia: 26 maja 2015 r.
676
Szopa Teresa
676
Rudner Henryk
675
Cedzich Norbert
675
Kaczmarczyk Joachim Józef
674
Lubiński Jerzy
673
Bocian Józef
670
Protokoły 2015
669
Rudner Henryk
666
Kocur Krystyna
660
Knopik Agnieszka
658
Małaczyński Jerzy Korwin
657
Szoprun Mariusz
656
Karecki Antoni
653
Karecki Antoni - Wiceprzewodniczący
653
Protokoły 2014
650
Pawlik Stanisław
650
Karecki Antoni - Wiceprzewodniczący
648
Bischoff Karol
647
Protokół nr XIX/2016 z dnia: 24 lutego 2016 r.
642
Protokół nr XXVI/2016 z dnia: 26 października 2016 r.
641
Bartodziej Gerhard - Przewodniczący
641
Protokół nr XXIII/2016 z dnia: 29 czerwca 2016 r.
640
Protokół nr VI/2015 z dnia: 25 lutego 2015 r.
639
Urbaniak Danuta
638
Bocian Józef
634
Kmiotek Krystyna
633
Szłapa Krzysztof
628
Pasternok Józef
627
Protokół nr X/2015 z dnia: 24 czerwca 2015 r.
625
Mutz Karol - Wiceprzewodniczący
624
Rudner_Henryk_vi
623
Golec Artur
623
Habasz Zofia
623
Mutz Karol
623
Kozołup Eugeniusz
622
Zarębski Marek
621
Michalski Henryk
621
Król Dariusz
619
Skubis Stanisław
618
Biernat Grzegorz
617
Trzeciak Stanisław
616
Protokół nr XXI/2016 z dnia: 27 kwietnia 2016 r.
615
Protokół nr VIII/2015 z dnia: 29 kwietnia 2015 r.
614
Pawłowski Henryk
614
Trzeciak Stanisław
613
Biegański Tadeusz
612
Kachel Józef
611
Protokół nr XIV/2015 z dnia: 28 października 2015 r.
610
Karecki Antoni - Wiceprzewodniczący
609
Puzik Gabriela - Wiceprzewodnicząca
609
Protokół nr XII/2015 z dnia: 26 sierpnia 2015 r.
606
Protokół nr XXII/2016 z dnia: 25 maja 2016 r.
605
Protokół nr XXIV/2016 z dnia: 27 lipca 2016 r.
601
Protokół nr XVI/2015 z dnia: 16 grudnia 2015 r.
598
Morawiec Gabriela
597
Protokół nr XIII/2015 z dnia: 30 września 2015 r.
596
Pasierbska Janina
596
Koteluk Tadeusz
594
Pawłowski Henryk
591
Protokół nr XXV/2016 z dnia: 28 września 2016 r.
588
Cedzich Norbert
588
Protokół nr VII/2015 z dnia: 18 marca 2015 r.
587
Protokół nr V/2015 z dnia: 28 stycznia 2015 r.
584
Protokół nr XV/2015 z dnia: 25 listopada 2015 r.
584
Farion_Boguslaw_vi
584
Skowronek Grzegorz
583
Protokół nr XVIII/2016 z dnia: 27 stycznia 2016 r.
582
Skowronek Henryk
582
Bocian Józef
581
Kozołup Eugeniusz - Wiceprzewodniczący
579
Cebula Karol
577
Protokół nr XXVIII/2016 z dnia: 20 grudnia 2016 r.
576
Protokół nr XI/2015 z dnia: 29 lipca 2015 r.
576
Cedzich Norbert Paweł
576
Trzeciak Stanisław
575
Jańczyk Sylwester
574
Kaczmarek Irena
573
Smoleń Teresa Monika - Przewodnicząca
572
Kaczmarek Irena
571
Pasternok Józef
569
Lubiński Jerzy
564
Krupnik Antoni
563
Protokół nr XX/2016 z dnia: 30 marca 2016 r.
562
Krawiec_Stanislaw_vi
559
Macioszek Alojzy
549
Łoskot Małgorzata
548
Kaczmarczyk Józef
546
Puzik Gabriela
536
Kowalczykiewicz Stanisław - Wiceprzewodniczący
530
Urbaniak Danuta
528
Komisja Skarg Wnioskow i Petycji
363
Puzik_Gabriela_-_przewodniczaca
1
Dział: Menu Podmiotowe
Podstrona Odwiedziny Ilość
Menu podmiotowe
2098
Dział: Organizacje Pozarządowe
Podstrona Odwiedziny Ilość
Lista/Baza NGO
9356
Konsultacje projektów aktów prawa miejscowego i projektów programów współpracy
9038
Pliki do pobrania
6220
Programy współpracy
5169
Baza organizacji pozarządowych
5061
Sprawozdania z realizacji programów współpracy
4789
Organizacje Pozarządowe
4004
Projekt "Jesień życia w dobrej kondycji bez bólu" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa
2686
Linki
1718
O projekcie
783
Dotacje
12
Aktualne_otwarte_konkursy_ofert
6
Zakonczone_otwarte_konkursy_ofert
4
aktualne_otwarte_konkursy_ofert2
3
Dział: Komunikaty i wykazy
Podstrona Odwiedziny Ilość
Spis kart zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - archiwalne do 2016
265762
Spis kart informacyjnych 2016
174722
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
108338
Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży
57467
Obwieszczenia i ogłoszenia o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i studium
37652
Obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego
31226
Ogłoszenia Burmistrza
24230
Miejscowe plany - teren wsi
23402
Miejscowe plany - teren miasta
19663
Spis kart informacyjnych 2017
9350
Plany nieobowiązujące
6938
Spis kart informacyjnych 2018
6912
Komunikaty i wykazy
6099
Komunikaty Biura Architekta Miejskiego
5588
Komunikaty i Obwieszczenia
5404
Komunikaty Referatu Podatkowego
4747
Komunikaty Referatu Ewidencji Ludności
2472
Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie dla terenu strefy ekonomicznej
2427
Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
2062
Plany miejscowe - w toku
2009
Komunikaty Wydziału Organizacyjnego
1731
Ogłoszenia i komunikaty dot. spraw organizacji pozarządowych
1665
Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie w rejonie ulicy Zakładowej
1478
Wnioski - wzory pism
1433
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
1285
Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Płużnica Wielka
1209
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
1176
Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna
1059
Spis kart zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - od 2016
1025
Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Niwki
912
Plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Parku Miejskiego
906
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Strzelce Opolskie
876
Plan zagosp. przestrzennego Strzelce Opolskie dla północnej częśći Osiedla Piastów Śląskich
874
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - w toku
836
Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Sucha
710
Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Ligota Dolna
610
Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Jędrynie
574
Spis kart informacyjnych 2019
545
Plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego "Szymiszów"
538
Plan zagospodarowania przestrzennego Strzeleckiego Parku Przemysłowego
530
Plan Transportowy
172
publicznie_dostepny_wykaz_danych
31
spis_kart_zawierajacych_informacje_o_srodowisku_i_jego_ochronie
13
20
1
obwieszczenie
1
Dział: Zamówienia Publiczne
Podstrona Odwiedziny Ilość
Zamówienia realizowane w trybie określonym w ustawie PZP
45651
Zamówienia do których nie stosuje się ustawy PZP
29362
Zakończone
24560
Zamówienia w toku
17932
Rejestr zamówienie
12400
Zamówienia publiczne
10957
Przetargi na sprzedaż nieruchomości
1
Dział: Przetargi
Podstrona Odwiedziny Ilość
Dotyczące sprzedaży nieruchomości
33720
Dotyczące najmu lokali użytkowych
18563
Przetargi
12167
Dotyczące dzierżawy gruntów
6504
Przetargi na sprzedaż nieruchomości
2438
Przetargi Archiwalne do 2017 roku
1784
Przetargi na najem lokali użytkowych
1513
Pozostałe
1322
Przetargi na dzierżawę gruntów
1185
Przetargi Aktualne
303
objete_ustawa_o_zamowieniach_publicznych
97
zakonczone
42
nie_objete_ustawa_o_zamowieniach_publicznych
39
sprzedaz_nieruchomosci
18
najem_lokali_uzytkowych
14
dzierzawa_gruntow
13
zamowienia_w_toku
9
Dział: Załatw sprawę w urzędzie
Podstrona Odwiedziny Ilość
Załatw sprawę w urzędzie
6443
Podatek od nieruchomości
4432
Podatki
4310
Formularz kontaktowy
2992
Urząd Stanu Cywilnego
2899
Architektura i gospodarka przestrzenna
2857
Wydanie i wymiana dowodu osobistego
2818
Ewidencja ludności
2765
Ochrona środowiska
2465
Pozostałe sprawy
2214
Nieruchomości i mienie komunalne
2207
Opłaty skarbowe
2052
Działalność gospodarcza
2033
Odpisy aktów stanu cywilnego, zaświadczenia
2023
Podatek od środków transportowych
1856
Rolnictwo
1826
Nieodpłatna pomoc prawna
1678
Pomoc Społeczna
1670
Podatek rolny
1546
Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy trwający powyżej 3 miesięcy
1530
Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
1513
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
1469
Rejestr urodzenia dziecka
1408
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
1271
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
1251
Zaświadczenie o zgodności sposobu użytkowania obiektu z ustaleniami planu
1214
Zezwolenie na wycinkę drzewa
1131
Podatek leśny
1121
Akt zgonu
1107
Nabycie lokalu mieszkalnego
1021
Zawarcie związku małżeńskiego w formie cywilnej
1001
Podmioty zajmujące się na terenie gminy Strzelce Opolskie wywozem nieczystości ciekłych
998
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
971
Udostępnienie danych z rejestru PESEL, rejestrów mieszkańców oraz rejestrów zamieszkania cudzoziemców, wydawanie zaświadczeń
958
Opinia urbanistyczna
954
Wniosek o nadanie numeru porządkowego dla budynku
948
Zajęcie pasa drogowego
943
Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką
918
Decyzje o warunkach zabudowy
911
Udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
903
Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego trwającego powyżej 3 miesięcy
891
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
891
Wykaz przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w gminie Strzelce Opolskie
891
Opinia do wstępnego podziału nieruchomości
880
Wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej
878
Opinia dotycząca lokalizacji i projektu reklamy
871
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
856
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
826
Zawarcie związku małżeńskiego obywatela polskiego za granicą
809
Zawarcie związku małżeńskiego w formie wyznaniowej
799
Zmiana imienia i nazwiska
797
Pomoc materialna dla uczniów ­ stypendia szkolne i zasiłki szkolne
780
Pomoc w formie usług opiekuńczych
780
Zasiłek celowy
773
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
772
Wymeldowanie decyzją administracyjną
767
Specjalny zasiłek opiekuńczy
766
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
761
Dodatek energetyczny
753
Poświadczenie oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego
745
Skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy
741
Wynajem lokalu gminnego
731
Zaświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym
721
Udzielenie informacji o przedsiębiorcach
718
Wpis do stałego rejestru wyborców
717
Podmioty zajmujące się na terenie Gminy Strzelce Opolskie odbiorem i utylizacją azbestu
711
Dzierżawa nieruchomości
699
O wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania; o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone
690
Świadczenia z Funduszu alimentacyjnego
688
Podział nieruchomości
684
Zasiłek celowy specjalny
682
Umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej
680
Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
680
Dodatek mieszkaniowy
676
Zgłoszenie powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego
666
Podmioty prowadzące działalność w zakresie transportu zwierząt padłych i ubitych oraz innych odpadów,które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze
666
Najem i zamiana lokali mieszkalnych
665
Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport ścieków.
657
Rejestr dzialalnosci regulowanej
654
Świadczenie pielęgnacyjne
642
Przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
641
Pobyt w mieszkaniu chronionym
638
Udostępnienie informacji publicznej
636
Zgłoszenie przypadkowego schwytania lub zabicia zwierzęcia należącego do gatunku objętego ochroną prawną
625
Rozgraniczenie nieruchomości
609
Renta socjalna
592
osobiste_prowadzenie_gospodarstwa_rolnego
537
Zarządzanie i Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi
440
zaswiadczenie_potwierdzajace_kwalifikacje_rolnicze
407
Wykaz dziennych opiekunów
398
Wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym budynku
305
Opłata od posiadania psów
294
Szacowanie szkod powstalych w wyniku niekorzystnego zjawiska
289
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
194
Informacje dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi
180
Analizy gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
168
Sprawozdania Burmistrza z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
167
Sprawozdania_Burmistrza
1
Dział: Petycje
Podstrona Odwiedziny Ilość
Petycje
2329
Petycja z dnia 7 czerwca 2016 r
1575
Petycja z dnia 6 października 2016 r
1509
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2015
1425
Petycja z dnia 28 marca 2018 r
927
Dział: Inne
Podstrona Odwiedziny Ilość
Aktualne otwarte konkursy ofert/nabory wniosków
20655
Zakończone otwarte konkursy ofert/nabory wniosków
15407
Dotacje
9735
Kontrole wewnętrzne 2011-2016
8833
Wybory samorządowe 2018
4626
Inne
4524
Kontrole wewnętrzne 2017
3308
Kontrole wewnętrzne 2018
2685
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla terenu gminy
2589
Budżet 2018
2544
Strzelecki Budżet Obywatelski
2388
Plany, strategie, programy
2257
Wybory do parlamentu europejskiego 2019
2184
Budżet 2019
2072
Zgromadzenia
2049
Konsultacje społeczne
1974
Wybory
1947
Kontrole
1847
Zakończone
1808
Rejestry, ewidencje, archiwa
1710
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta
1692
Sprawozdawczość/Analizy gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
1687
Dla inwestorów
1623
Lobbing
1539
Ochrona danych osobowych
1517
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
1512
Budżet 2017
1328
Wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu sport
1314
Tryb uproszczony - art. 19 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (oferty bez konkursu)
1274
Aktualne
1248
Obwodowa Komisja Wyborcza
1174
Dotacje na zabytki
1128
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
1047
Urząd Stanu Cywilnego
963
Kontrole wewnętrzne
954
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
935
Wybory samorządowe 2014
908
Kontrole zewnętrzne
875
wniosek Uczniowskiego Klubu Sportowego
864
Wybory ławników sądowych kadencja 2016-2019
854
Wybory prezydenckie 2015
838
Dodatkowe nazwy miejscowości i płatna strefa parkowania
833
Biuro Architekta Miejskiego
828
Referat Ewidencji Ludności
823
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
813
Budżet 2016
808
Kontrola doraźna gospodarki finansowej gminy
802
Plan „JEDŹ Z NAMI"
786
Oferta Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
786
Referat Inicjatyw Gospodarczych i Promocji
784
oferta LKS "Plon" Błotnica Strzelecka
782
Analizy
780
Odrębne obwody głosowania
776
Plany, strategie, programy ochrony środowiska
775
Wybory do parlamentu 2015
774
Plany nieobowiązujące
772
oferta UKS "KUSY"
747
Rejestr Instytucji Kultury Gminy Strzelce Opolskie
739
Referat Rolnictwa
737
wniosek UKS Strzelce Opolskie
737
Dotacje
735
Kontrola archiwum zakładowego
725
oferta Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Kadłub
722
Kontrola Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
718
Refundacja ZUS
716
Kontrola problemowa Archiwum Zakładowego USC
708
Kontrola NIK
702
Oferta Strzeleckiego Stowarzyszenia Seniorow
701
wniosek SKS "PIAST"
698
Spis wyborców
696
Aktualne wnioski
696
Pożyczki
695
Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
695
Sprawozdawczość
694
wniosek Ludowego Klubu Sportowego „CZARNI” KALINÓW-KALINOWICE
693
Referendum ogólnokrajowe w dniu 6 września 2015 r.
689
Kontrola ZUS
689
Kontrola Powiatowej Straży Pożarnej
686
Kontrole zewnętrzne rok 2013
675
Kontrole zewnętrzne rok 2012
675
Kontrola inwestycji gminy Strzelce Opolskie
675
Kontrola problemowa skarg i wniosków Urzędu Wojewódzkiego
675
oferta Międzyszkolnego Klubu Sportowego w Strzelcach Opolskich
671
Kontrola z udzielania pomocy poszkodowanym w wyniku tornada z dnia 15 sierpnia 2008r
669
Wykaz udzielonych dotacji na zabytki
667
Ocena warunków pracy
665
Kontrola gospodarowania środkami publicznymi otrzymanymi w latach 2008-2009 na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
665
Programy wsparcia dla przedsiębiorców
664
Prace interwencyjne
664
wniosek LKS "Jedność" Rozmierka
664
Referat Organizacji
659
Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych
657
Kontrola zadań obronnych w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich
657
Uprawnienia wyborców niepełnosprawnych
655
Szkolenie bezrobotnych pod kątem zapotrzebowania pracodawcy
648
Głosowanie przez pełnomocnika
646
oferta Ludowego Klubu Sportowego „JEDNOŚĆ” Rozmierka
644
Kontrole zewnętrzne rok 2011
640
Baza ofert inwestycyjnych
639
Referat Gospodarki Nieruchomościami i Mienia Komunalnego
638
Zwolnienia z podatku od nieruchomości
627
Kontrole rok 2009
627
Kontrola działalności Urzędu Stanu Cywilnego
618
Kontrola dokumentów przedstawionych przez Gminę Strzelce Opolskie
617
Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
614
Głosowanie korespondencyjne w kraju
613
Kontrole zewnętrzne rok 2010
613
Kontrola Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Opolu
602
Kontrola obowiązków określonych w ustawie o powszechnym obowiązku obrony RP
601
Kontrola problemowa
598
Kontrola problemowa archiwum zakładowego
595
Kontrola problemowa
594
Kontrola przestrzegania przepisów i decyzji w zakresie ochrony środowiska
593
Kontrola archiwum zakładowego 2009
590
Kontrola problemowa wykorzystania dotacji celowych za 2012r
583
Kontrola zadań w Referacie Ewidencji Ludności
579
Kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
575
Kontrola sprawdzająca
568
Kontrola zgodności dokumentów przedłożonych do Wojewódzkiego Funduszu
564
Zaświadczenie o prawie do głosowania
557
Kontrola planowej trwałości projektu "Remont wieży Ratusza"
557
wniosek SKS "PIAST"
552
Uprawnienia osób niepełnosprawnych
544
Strategia Rozwoju Gminy Strzelce Opolskie
544
Oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego KUSY
543
Wybory ławników sądowych kadencja 2020-2023
536
oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego
528
Kontrole zewnętrzne rok 2018
525
Zakonczone do dnia 07.05.2018
522
Lata 2014 - 2020
493
Oferta Stowarzyszenia Klub Sportowy "PIAST" Strzelce Opolskie
472
Zakonczone do dnia 08.05.2018
472
Budzet 2020
472
Kontrole zewnętrzne rok 2015
453
Kontrole zewnętrzne rok 2017
448
Zakonczon1
442
Kontrole zewnętrzne rok 2016
435
Oferta Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział w Strzelcach Opolskich
430
Kontrole zewnętrzne rok 2014
426
Ul Dziewkowicka
394
Konsultacje projektow nowych statutow solectw
319
Kontrole zewnętrzne rok 2016
214
Kontrole wewnętrzne 2019
170
Kontrole zewnętrzne rok 2017
143
Kontrole zewnętrzne rok 2017
137
Kontrole zewnętrzne rok 2018
125
Zakończone
122
Kontrole zewnętrzne rok 2017
120
aktualne1
88
Kontrole zewnętrzne rok 2018
71
aktualne_1
50
wykaz_danych_o_srodowisku
26
spis_kart
22
spis_kart_informacyjnych_aktualny
4
spis_kart_aktualne_2016
2
Informacja
2
Uruchomienie_trybu_uproszczonego
1
RODO_warstwa
1
Oferta_Stowarzyszenia_Na_Rzecz_Rozwoju_Wsi_Kadlub
1

Redakcja strony rejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację: 
  • Pierwsza publikacja:  
  • Aktualizacja publikacji:  
  • Wytworzenie publikacji:  
  • Zatwierdzenie informacji:  
Liczba odwiedzin: 2031