Statystyka strony - Biuletyn Informacji Publicznej


Statystyka strony

Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.

Szczegółowe informacje na temat odwiedzin dostępne są w ramach statystyk serwera, które znajdują się pod adresem ...

Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.

Dział: Pomoc
Podstrona Odwiedziny Ilość
Jak korzystać z BIP?
3843
Jak szukać?
3342
Najczęściej szukane informacje
3026
Redakcja BIP
2816
Dział: Urząd Miejski
Podstrona Odwiedziny Ilość
Kadencja 2006-2010
375823
Kadencja 2010-2014
371571
Kadencja 2014-2018
350460
Zarządzenia Kierownika Urzędu
345188
Kadencja 2002-2006
289998
Kadencja 2018-2023
73834
Rozstrzygnięte oferty pracy
44111
Aktualne oferty pracy
42154
Nabór kandydatów na stanowiska urzędnicze
37530
Urząd Miejski
29133
Zarządzenia Burmistrza
17757
Rekrutacja zakończona
11973
Struktura Urzędu
10657
Wydziały
8493
Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
6819
Referaty
6548
Oświadczenia majątkowe
6512
Radni
6461
Władze Gminy
4682
Burmistrz
4588
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich
4235
Pracownicy
4174
Praktyki i staże
3859
Schemat struktury
3372
Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych oraz osoby zarządzające
3354
Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
3313
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
3305
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2016
3164
Referat Podatkowy
3054
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2018
3007
Stanowiska samodzielne i wieloosobowe
2973
Oświadczenia majątkowe za rok 2017
2944
Wydział Organizacyjny
2930
Oświadczenia majątkowe za rok 2018
2911
Biuro Architekta Miejskiego
2777
Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych
2760
Wydział Finansowy
2645
Oświadczenia majątkowe dyrektorów placówek oświatowych gminy Strzelce Opolskie
2637
Skarbnik Gminy
2566
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
2564
Referat Ewidencji Ludności
2545
Sekretarz Gminy
2490
Referat Organizacji
2469
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2017
2429
Zastępca Burmistrza ds. społeczno-godpodarczych i promocji gminy
2400
Zastępca Burmistrza ds. inwestycyjno-technicznych
2388
Referat Inwestycyjno-Techniczny
2377
Referat Administracyjno - Gospodarczy
2346
Referat Inicjatyw Gospodarczych i Promocji
2282
Oświadczenia majątkowe dyrektorów placówek oświatowych za rok 2015
2251
Referat Zamówień Publicznych
2232
Referat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
2221
Główny Specjalista ds. Informacji Publicznej
2210
Referat Budżetowy
2208
Referat Rolnictwa
2169
Referat Kadr
2057
Biuro Informatyki
2027
Referat Sportu i Rekreacji
2017
Referat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
1981
Referat Rolnictwa
1908
Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Uzależnień
1883
Biuro Prawne
1876
Oświadczenia majątkowe za rok 2016
1874
Andrzej Wróbel - Dyrektor Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu "Strzelec" w Strzelcach Opolskich
1874
Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Uzależnień
1853
Referat Funduszy Pomocowych i Rozwoju Gminy
1846
Oświadczenia majątkowe radnych VII Kadencji za rok 2017
1769
Pełnomocnik Burmistrza ds. Organizacji Pozarządowych
1768
Referat Kadr
1754
Wydział Finansowy
1722
Referat Kontroli Zarządczej i Nadzoru Właścicielskiego
1705
Inspektor Ochrony Danych
1684
Oświadczenia majątkowe za rok 2015
1646
Referat Sportu i Rekreacji
1598
Pełnomocnik Burmistrza ds. Organizacji Pozarządowych
1578
Referat Funduszy Pomocowych i Rozwoju Gminy
1576
Pion Ochrony
1549
Referat Inwestycyjno-Techniczny
1518
Referat Zamówień Publicznych
1509
Maria Turewicz - Omielańczuk - oświadczenie majątkowe złożone na dzień 31-01-2018 r. w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji Dyrektora Gminnego Za
1506
Wydział Organizacyjny
1488
Referat Inicjatyw Gospodarczych i Promocji
1487
Biuro Architekta Miejskiego
1473
Biuro Prawne
1447
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2015
1443
Oświadczenia majątkowe za rok 2014
1427
Główny Specjalista ds. Informacji Publicznej
1421
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2014
1409
Referat Kontroli Zarządczej i Nadzoru Właścicielskiego
1359
Pion Ochrony
1310
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2007
1310
Oświadczenia majątkowe za rok 2002
1308
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2005
1297
Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych
1293
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2013
1290
Maria Klimowicz - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
1286
Oświadczenia majątkowe za rok 2009
1278
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2004
1269
Oświadczenia majątkowe za rok 2013
1257
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2009
1248
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2008
1246
Oświadczenia majątkowe za rok 2011
1245
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2003
1219
Oświadczenia majątkowe za rok 2012
1206
Oświadczenia majątkowe za rok 2005
1206
Oświadczenia majątkowe za rok 2010
1204
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2010
1202
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2006
1198
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2011
1193
Oświadczenia majątkowe za rok 2007
1170
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2012
1166
Oswiadczenia majatkowe radnych na poczatek VIII kadencji
1152
Ewa Hałek - oświadczenie majątkowe złożone na dzień 01-02-2018 r. w związku z objęciem pełnienia funkcji Dyrektora Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego
1147
Violetta Zalejska - Dyrektor Strzeleckiego Ośrodka Kultury w Strzelcach Opolskich
1132
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2002
1124
Oświadczenia majątkowe za rok 2006
1120
Tadeusz Urbaniak - Starszy Inspektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
1110
Oświadczenia majątkowe za rok 2004
1104
Oświadczenia majątkowe za rok 2008
1096
Tadeusz Goc - Burmistrz Strzelec Opolskich
1038
Tadeusz Goc - Burmistrz Strzelec Opolskich oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
1026
Marian Waloszyński - Prezes Zarządu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
1013
Bernadeta Sznura - Dyrektor Żłobka w Strzelcach Opolskich
992
Marek Życzyński - Dyrektor Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich
975
Henryk Nowakowski - Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o.o.
953
Żaneta Giemza - Jureczko - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelcach Opolskich
943
Inspektor Ochrony Danych
939
oswiadczenia_radni_2016
931
Tomasz Gibki -Wiceprezes Zarządu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
931
Andrzej Zarębski - Zastępca Prezesa Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o.o.
931
Oswiadczenia majatkowe radnych na koniec VII kadencji
921
Czeslawa Krasa - Starszy Inspektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
920
Referat Ewidencji Ludności
870
Marzenna Staroszczyk - Dyrektor Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich od 30-08-2018
759
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2019
737
Tadeusz Urbaniak - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich od 01-10-2018
650
Marek Życzyński - Dyrektor Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich do 04-08-2018
643
Maria Klimowicz - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich do 30-09-2018
606
Czesława Krasa - p.o Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich od 11-07-2018
600
Oswiadczenia majatkowe radnych VIII kadencji za 2018 rok
599
Tadeusz Urbaniak - Starszy Inspektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich do 30-09-2018
583
Józef Kampa - Zastępca Burmistrza Strzelec Opolskich
576
Czesława Krasa - p.o. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich do 30-09-2018
544
Czesława Krasa - p.o. Zastępca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich od 01-10-2018
540
Czesława Krasa - Starszy Inspektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich do 30-09-2018
538
Oświadczenie majątkowe pracowników za rok 2020
517
Danuta Czabańka - Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności od 01-02-2018
500
Barbara Malawska - Kierownik Referatu Ewidencji Ludności do 31-01-2018
479
administrator_bezpieczentwa_informacji
472
Danuta Czabańka - Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego do 31-01-2018
448
Barbara Malawska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności od 01-02-2018
447
Maria Feliniak - Zastępca Burmistrza Strzelec Opolskich
439
Ewa Sosnowska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego do 26-01-2018
438
Tadeusz Goc - Burmistrz Strzelec Opolskich od 21-11-2018
428
Oświadczenia majątkowe radnych VII kadencji za rok 2015
419
Henryk Czempiel - Kierownik Referatu Inicjatyw Gospodarczych i Promocji
386
Józef Kampa - Zastępca Burmistrza Strzelec Opolskich
351
Magdalena Żelazna - Sekretarz Gminy Strzelce Opolskie
334
Barbara Malawska - Kierownik Referatu Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
330
Urszula Killman - Skarbnik Gminy Strzelce Opolskie
304
Urszula Killman - Skarbnik Gminy Strzelce Opolskie
280
Ewa Sosnowska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
275
Magdalena Żelazna - Sekretarz Gminy Strzelce Opolskie
271
Violetta Zalejska - Dyrektor Strzeleckiego Ośrodka Kultury w Strzelcach Opolskich
264
Andrzej Wróbel - Dyrektor Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu "Strzelec" w Strzelcach Opolskich
236
Tadeusz Urbaniak - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
228
Danuta Czabańka - Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
222
Tomasz Gibki - Wiceprezes Zarządu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Opolskich
216
Marzenna Staroszczyk-Dyrektor Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich
215
Ewa Hałek-Dyrektor Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich
211
Barbara Malawska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
193
Marian Waloszyński - Prezes Zarządu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Opolskich
192
Żaneta Giemza-Jureczko - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelcach Opolskich
191
Maria Feliniak - Zastępca Burmistrza Strzelec Opolskich
173
Oświadczenia majątkowe za rok 2019
173
Henryk Nowakowski - Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o o w Strzelcach Opolskich
167
Danuta Czabańka - Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
161
Henryk Czempiel - Kierownik Referatu Inicjatyw Gospodarczych i Promocji
153
Bernadeta Sznura - Dyrektor Żłobka w Strzelcach Opolskich
148
Andrzej Zarębski - Zastępca Prezesa Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Strzelcach Opolskich
145
Marian Waloszyński - oświadczenie złożone w związku z objęciem stanowiska Prezesa Zarządu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strzelcac
142
Czesława Krasa - p.o. Zastępca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
137
Oświadczenia majątkowe za rok 2020
126
Elvistest
124
Oświadczenia majątkowe radnych VIII kadencji za rok 2019
123
Elvisform
107
Tadeusz Goc-Burmistrz Strzelec Opolskich
84
elvisbajerant
37
oswiadczenia_kierownikow
7
elvis_test_form
4
elvishtml
4
elvistest3
2
ksiazka_adresowa_test
2
elvis_test
1
elvisform2
1
Czeslawa_Krasa_-_p_o_Kierownik_Osrodka_Pomocy_Spolecznej_w_Strzelcach_Opolskich_do_30-09-2018
1
Dział: Informacje o BIP
Podstrona Odwiedziny Ilość
Rejestr zmian
2852745
Ogłoszenia
368051
Dokumenty
168554
Strona główna BIP
162872
Poprzednia wersja
18812
Wyniki wyszukiwania
15248
Brak strony
14682
Mapa witryny BIP
5048
Poprzednia wersja
4112
Statystyka strony
2941
Polityka prywatności
2559
Jak szukać
2441
Zastrzeżenia prawne
2435
Instrukcja BIP
2377
Jak korzystać z BIP
2336
Redakcja BIP
2310
Deklaracja dostępności
276
Podgląd w szablonie strony
225
Dział: Gmina
Podstrona Odwiedziny Ilość
Gmina
9954
Budżet Gminy
5285
Gminny Zarząd Obsługi Jednostek (GZOJ)
5122
Podstawy prawne działania Gminy
5075
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych spółka z o.o. (PUKiM)
3738
Jednostki organizacyjne gminy
3710
Informacje dotyczące Budżetu
3615
Informacje dot. budżetu 2018
3336
Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS)
3259
Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. (SWiK)
3142
Honorowi Obywatele Gminy Strzelce Opolskie
2897
Informacje dot. budżetu 2017
2811
Gminny Zarząd Mienia Komunalnego (GZMK)
2507
2018 rok
2423
Środowiskowy Dom Samopomocy
2371
Informacje dot. budżetu 2019
2279
Wieloletnia Prognoza Finansowa
2030
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy (MOS)
1882
Projekty uchwał budżetowych
1715
Sprawozdania finansowe
1698
Informacje dot. budżetu 2016
1694
Strzelecki Ośrodek Kultury (SOK)
1686
Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec” (CRWiS)
1588
2017 rok
1555
Informacje dot. budżetu 2011
1471
2015 rok
1471
Informacje dot. budżetu 2015
1466
2014 rok
1413
Informacje dot. budżetu 2013
1395
2016 rok
1381
2013 rok
1376
2010 rok
1375
2012 rok
1355
Informacje dot. budżetu 2014
1350
2011 rok
1321
Informacje dot. budżetu 2012
1313
Raport o stanie Gminy za 2018 rok
1283
2019 rok
1165
Sprawozdania z budżetu 2016
1137
Raport o stanie Gminy
1061
Sprawozdania z wykonania budżetu
1030
2020 rok
1019
Uchwały Budżetowe
896
Prognoza na rok 2016
896
Sprawozdanie finansowe 2014
877
Uchwały dot. budżetu 2016
836
Otwarte dane
831
Uchwała budżetowa 2016
828
Informacje dot. budżetu 2020
822
Zmiany w budżecie 2016
795
Fundusz Sołecki
768
Fundusz Sołecki 2016
734
Majątek Gminy
696
Baza wiedzy
632
Raport o stanie Gminy za 2019 rok
153
prognoza_2014
1
wykaz_jednostek_organizacyjnych
1
Dział: Rada Miejska
Podstrona Odwiedziny Ilość
Kadencja VII
236388
Kadencja IV
172682
Kadencja VI
169075
Kadencja V
163120
Kadencja III
158191
Kadencja II
134157
Kadencja I
114718
Kadencja VIII
74611
Sesje Rady Miejskiej
36483
Rada Miejska
13831
Uchwały Rady Miejskiej
9308
Skład Rady Miejskiej
5643
Transmisja z posiedzenia Rady Miejskiej
4016
Komisje Rady Miejskiej
3699
Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej
3341
Komisje
3161
Statut Gminy Strzelce Opolskie
2891
Dyżury Radnych
2812
Kadencja VII
2384
Kadencja VIII
2195
Nagrania transmisji sesji Rady Miejskiej
2178
Kadencja IV
1573
Komisja Mieszkaniowa
1573
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
1564
Plany pracy komisji stałych
1537
Komisja Gospodarki Komunalnej i Majątku Gminy
1484
Komisja Budżetu i Finansów
1467
Protokoły 2016
1458
Komisja Rewizyjna
1427
Kadencja VI
1410
Komisja Spraw Społecznych i Porządku Publicznego
1397
Komisja Gospodarki i Rozwoju
1388
Kadencja V
1382
Foryt Danuta
1293
Koteluk Tadeusz - Wiceprzewodniczący
1268
Ochwat Pelagia
1230
Protokół nr XXIX/2016 z dnia: 28 grudnia 2016 r.
1213
Gola Jan
1205
Protokół nr IX/2015 z dnia: 26 maja 2015 r.
1191
Małycha Bogdan
1186
Protokół nr XXVII/2016 z dnia: 23 listopada 2016 r.
1184
Protokoły 2014
1177
Bocian Józef
1176
Foryt Danuta
1166
Szopa Teresa
1160
Cedzich Norbert
1151
Protokoły 2015
1149
Protokół nr XVII/2015 z dnia: 30 grudnia 2015 r.
1147
Protokół nr XXVI/2016 z dnia: 26 października 2016 r.
1140
Rudner Henryk
1138
Puzik Gabriela
1131
Rudner_Henryk_vi
1127
Habasz Zofia
1118
Protokół nr XXIII/2016 z dnia: 29 czerwca 2016 r.
1117
Protokół nr XIX/2016 z dnia: 24 lutego 2016 r.
1116
Protokół nr X/2015 z dnia: 24 czerwca 2015 r.
1115
Puzik Gabriela - Przewodnicząca
1115
Skowronek Henryk
1115
Rudner Henryk
1109
Kaczmarek Irena
1107
Obrusznik Jerzy - Wiceprzewodniczący
1105
Karecki Antoni
1098
Zarębski Marek
1096
Karecki Antoni - Wiceprzewodniczący
1096
Koteluk Tadeusz
1094
Lubiński Jerzy
1094
Bocian Józef
1090
Protokół nr XXI/2016 z dnia: 27 kwietnia 2016 r.
1089
Protokół nr VI/2015 z dnia: 25 lutego 2015 r.
1088
Małaczyński Jerzy Korwin
1087
Kaczmarczyk Joachim Józef
1086
Golec Artur
1083
Knopik Agnieszka
1082
Protokół nr XXIV/2016 z dnia: 27 lipca 2016 r.
1080
Bartodziej Gerhard - Przewodniczący
1078
Bischoff Karol
1076
Mutz Karol
1075
Protokół nr VII/2015 z dnia: 18 marca 2015 r.
1069
Pawlik Stanisław
1068
Urbaniak Danuta
1067
Protokół nr XIV/2015 z dnia: 28 października 2015 r.
1064
Protokół nr XXII/2016 z dnia: 25 maja 2016 r.
1063
Bocian Józef
1062
Szoprun Mariusz
1061
Protokół nr XXV/2016 z dnia: 28 września 2016 r.
1060
Karecki Antoni - Wiceprzewodniczący
1058
Protokół nr VIII/2015 z dnia: 29 kwietnia 2015 r.
1057
Protokół nr XVI/2015 z dnia: 16 grudnia 2015 r.
1053
Protokół nr XIII/2015 z dnia: 30 września 2015 r.
1052
Kocur Krystyna
1050
Protokół nr XII/2015 z dnia: 26 sierpnia 2015 r.
1048
Protokół nr XXVIII/2016 z dnia: 20 grudnia 2016 r.
1043
Protokół nr XI/2015 z dnia: 29 lipca 2015 r.
1042
Michalski Henryk
1042
Protokół nr XV/2015 z dnia: 25 listopada 2015 r.
1040
Zarębski Marek
1040
Trzeciak Stanisław
1038
Habasz Zofia
1038
Protokół nr V/2015 z dnia: 28 stycznia 2015 r.
1035
Protokół nr XVIII/2016 z dnia: 27 stycznia 2016 r.
1035
Protokół nr XX/2016 z dnia: 30 marca 2016 r.
1035
Biegański Tadeusz
1035
Szłapa Krzysztof
1035
Biernat Grzegorz
1034
Pawłowski Henryk
1034
Kozołup Eugeniusz - Wiceprzewodniczący
1033
Karecki Antoni - Wiceprzewodniczący
1029
Pasierbska Janina
1029
Skubis Stanisław
1028
Kozołup Eugeniusz
1028
Mutz Karol - Wiceprzewodniczący
1025
Trzeciak Stanisław
1024
Kachel Józef
1024
Kmiotek Krystyna
1022
Pasternok Józef
1020
Morawiec Gabriela
1018
Farion_Boguslaw_vi
1017
Koteluk Tadeusz
1011
Król Dariusz
1008
Puzik Gabriela - Wiceprzewodnicząca
1006
Pasternok Józef
996
Kaczmarek Irena
990
Skowronek Henryk
990
Lubiński Jerzy
984
Pawłowski Henryk
984
Cedzich Norbert Paweł
977
Cebula Karol
976
Skowronek Grzegorz
975
Cedzich Norbert
975
Smoleń Teresa Monika - Przewodnicząca
975
Kaczmarek Irena
975
Bocian Józef
970
Macioszek Alojzy
964
Krupnik Antoni
958
Jańczyk Sylwester
952
Krawiec_Stanislaw_vi
948
Trzeciak Stanisław
940
Kaczmarczyk Józef
939
Łoskot Małgorzata
931
Urbaniak Danuta
930
Kowalczykiewicz Stanisław - Wiceprzewodniczący
923
Puzik Gabriela
920
Komisja Skarg Wnioskow i Petycji
912
Puzik_Gabriela_-_przewodniczaca
1
Dział: Menu Podmiotowe
Podstrona Odwiedziny Ilość
Menu podmiotowe
3042
Dział: Organizacje Pozarządowe
Podstrona Odwiedziny Ilość
Lista/Baza NGO
17960
Konsultacje projektów aktów prawa miejscowego i projektów programów współpracy
17326
Pliki do pobrania
10573
Baza organizacji pozarządowych
9041
Programy współpracy
8821
Sprawozdania z realizacji programów współpracy
8045
Organizacje Pozarządowe
5877
Projekt "Jesień życia w dobrej kondycji bez bólu" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa
4267
Linki
2373
O projekcie
1237
Dotacje
12
Aktualne_otwarte_konkursy_ofert
6
Zakonczone_otwarte_konkursy_ofert
4
aktualne_otwarte_konkursy_ofert2
3
Dział: Komunikaty i wykazy
Podstrona Odwiedziny Ilość
Spis kart zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - archiwalne do 2016
532023
Spis kart informacyjnych 2016
359114
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
210085
Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży
100279
Obwieszczenia i ogłoszenia o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i studium
76036
Obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego
62261
Ogłoszenia Burmistrza
42468
Miejscowe plany - teren wsi
41045
Miejscowe plany - teren miasta
35482
Spis kart informacyjnych 2019
26847
Spis kart informacyjnych 2018
23274
Spis kart informacyjnych 2017
19795
Plany nieobowiązujące
13479
Komunikaty i Obwieszczenia
9778
Komunikaty i wykazy
9560
Komunikaty Biura Architekta Miejskiego
8266
Komunikaty Referatu Podatkowego
7840
Komunikaty Referatu Ewidencji Ludności
3700
Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie dla terenu strefy ekonomicznej
2919
Plany miejscowe - w toku
2835
Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
2823
Wnioski - wzory pism
2646
Komunikaty Wydziału Organizacyjnego
2485
Ogłoszenia i komunikaty dot. spraw organizacji pozarządowych
2374
Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie w rejonie ulicy Zakładowej
2185
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
1968
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - w toku
1812
Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna
1788
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
1627
Spis kart zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - od 2016
1567
Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Płużnica Wielka
1556
Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Niwki
1285
Plan zagosp. przestrzennego Strzelce Opolskie dla północnej częśći Osiedla Piastów Śląskich
1264
Plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Parku Miejskiego
1263
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Strzelce Opolskie
1254
Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Ligota Dolna
1148
Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Sucha
1062
Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Jędrynie
1060
Plan zagospodarowania przestrzennego Strzeleckiego Parku Przemysłowego
811
Plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego "Szymiszów"
808
Spis kart informacyjnych 2020
752
Plan Transportowy
229
publicznie_dostepny_wykaz_danych
31
spis_kart_zawierajacych_informacje_o_srodowisku_i_jego_ochronie
13
20
1
obwieszczenie
1
Dział: Zamówienia Publiczne
Podstrona Odwiedziny Ilość
Zamówienia realizowane w trybie określonym w ustawie PZP
75560
Zamówienia do których nie stosuje się ustawy PZP
54835
Zakończone
54176
Rejestr zamówienie
35054
Zamówienia w toku
33304
Zamówienia publiczne
18799
Zamówienia publiczne - otwarcie ofert (online)
398
Przetargi na sprzedaż nieruchomości
1
Dział: Przetargi
Podstrona Odwiedziny Ilość
Dotyczące sprzedaży nieruchomości
87842
Dotyczące najmu lokali użytkowych
43547
Przetargi
18247
Dotyczące dzierżawy gruntów
15985
Pozostałe
3622
Przetargi na sprzedaż nieruchomości
3347
Przetargi Archiwalne do 2017 roku
2523
Przetargi na najem lokali użytkowych
2014
Przetargi na dzierżawę gruntów
1719
Przetargi Aktualne
480
objete_ustawa_o_zamowieniach_publicznych
97
zakonczone
42
nie_objete_ustawa_o_zamowieniach_publicznych
39
sprzedaz_nieruchomosci
18
najem_lokali_uzytkowych
14
dzierzawa_gruntow
13
zamowienia_w_toku
9
Dział: Załatw sprawę w urzędzie
Podstrona Odwiedziny Ilość
Załatw sprawę w urzędzie
10894
Podatek od nieruchomości
7722
Podatki
6678
Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
4822
Architektura i gospodarka przestrzenna
4562
Wydanie i wymiana dowodu osobistego
4494
Formularz kontaktowy
3700
Ochrona środowiska
3545
ewidencja_ludnosci
3317
Pozostałe sprawy
3310
Nieruchomości i mienie komunalne
3283
Podatek od środków transportowych
3103
Działalność gospodarcza
2893
Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy trwający powyżej 3 miesięcy
2841
odpisy_aktow_stanu_cywilnego_zaswiadczenia
2668
Podatek rolny
2652
oplaty_skarbowe
2635
Rolnictwo
2593
Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
2547
Nieodpłatna pomoc prawna
2480
Pomoc Społeczna
2410
Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką
2369
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
2353
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
2237
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
2027
Zezwolenie na wycinkę drzewa
1941
Zaświadczenie o zgodności sposobu użytkowania obiektu z ustaleniami planu
1845
Podmioty zajmujące się na terenie gminy Strzelce Opolskie wywozem nieczystości ciekłych
1832
rejestr_urodzenia_dziecka
1823
Podatek leśny
1796
Udostępnienie danych z rejestru PESEL, rejestrów mieszkańców oraz rejestrów zamieszkania cudzoziemców, wydawanie zaświadczeń
1789
Opinia urbanistyczna
1745
Zajęcie pasa drogowego
1700
Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego trwającego powyżej 3 miesięcy
1692
Nabycie lokalu mieszkalnego
1659
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
1655
Decyzje o warunkach zabudowy
1612
Wniosek o nadanie numeru porządkowego dla budynku
1592
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
1509
Wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej
1493
Wykaz przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w gminie Strzelce Opolskie
1487
Udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
1463
zawarcie_zwiazku_malzenskiego_w_formie_cywilnej
1440
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
1390
Opinia dotycząca lokalizacji i projektu reklamy
1383
Zarządzanie i Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi
1381
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
1380
akt_zgonu
1371
Opinia do wstępnego podziału nieruchomości
1370
Pomoc materialna dla uczniów ­ stypendia szkolne i zasiłki szkolne
1327
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
1312
Wymeldowanie decyzją administracyjną
1298
Wynajem lokalu gminnego
1288
Dzierżawa nieruchomości
1284
Zaświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym
1270
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
1260
Pomoc w formie usług opiekuńczych
1254
Specjalny zasiłek opiekuńczy
1245
Podmioty zajmujące się na terenie Gminy Strzelce Opolskie odbiorem i utylizacją azbestu
1242
Dodatek energetyczny
1239
Udzielenie informacji o przedsiębiorcach
1237
Zasiłek celowy
1217
Skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy
1211
Najem i zamiana lokali mieszkalnych
1209
Wpis do stałego rejestru wyborców
1204
O wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania; o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone
1202
Poświadczenie oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego
1202
Podział nieruchomości
1192
Dodatek mieszkaniowy
1189
Umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej
1186
Rozgraniczenie nieruchomości
1158
Świadczenia z Funduszu alimentacyjnego
1153
Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
1149
Zgłoszenie powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego
1143
Rejestr dzialalnosci regulowanej
1126
Zasiłek celowy specjalny
1125
Podmioty prowadzące działalność w zakresie transportu zwierząt padłych i ubitych oraz innych odpadów,które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze
1122
Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport ścieków.
1109
Udostępnienie informacji publicznej
1103
Przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
1100
Pobyt w mieszkaniu chronionym
1069
Świadczenie pielęgnacyjne
1064
zawarcie_zwiazku_malzenskiego_obywatela_polskiego_za_granica
1060
Powszechny Spis Rolny 2020
1060
Zgłoszenie przypadkowego schwytania lub zabicia zwierzęcia należącego do gatunku objętego ochroną prawną
1053
Renta socjalna
1052
zmiana_imienia_i_nazwiska
1052
zawarcie_zwiazku_malzenskiego_w_formie_wyznaniowej
1038
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
944
Wykaz dziennych opiekunów
918
Urząd Stanu Cywilnego
867
Szacowanie szkod powstalych w wyniku niekorzystnego zjawiska
786
Opłata od posiadania psów
772
Wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym budynku
698
Informacje dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi
663
Ewidencja Ludności
638
Analizy gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
598
Sprawozdania Burmistrza z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
570
osobiste_prowadzenie_gospodarstwa_rolnego
537
zaswiadczenie_potwierdzajace_kwalifikacje_rolnicze
407
Odpisy aktów stanu cywilnego, zaświadczenia z ksiąg aktów stanu cywilnego
392
Rejestracja urodzenia dziecka
346
Zawarcie związku małżeńskiego w formie cywilnej
327
Zawarcie związku małżeńskiego w formie wyznaniowej (ślub konkordatowy)
319
Uznanie ojcostwa
305
Opłata jednorazowa z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
296
Rejestracja zgonu
295
Zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej
270
Zaświadczenie o stanie cywilnym
266
Wielojęzyczne standardowe formularze
261
Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskiego rejestru stanu cywilnego
257
Jubileusze
256
Zmiana imienia i nazwiska
248
Zmiana nazwiska po rozwodzie
237
Sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego
237
Uznanie zagranicznego wyroku rozwodowego
222
Zaświadczenie do zawarcia małżeństwa za granicą
221
Zmiana imienia lub imion dziecka do 6 miesięcy
208
Urzad_Stanu_Cywilnego_i_Ewidencji_Ludnosci
13
Potwierdzanie umowy dzierzawy
4
Sprawozdania_Burmistrza
1
Dział: Petycje
Podstrona Odwiedziny Ilość
Petycje
3735
Petycja z dnia 7 czerwca 2016 r
2143
Petycja z dnia 6 października 2016 r
2070
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2015
1983
Petycja z dnia 28 marca 2018 r
1559
Dział: Inne
Podstrona Odwiedziny Ilość
Aktualne otwarte konkursy ofert/nabory wniosków
34869
Zakończone otwarte konkursy ofert/nabory wniosków
30609
Kontrole wewnętrzne 2011-2016
17217
Dotacje
15424
Kontrole wewnętrzne 2018
7443
Inne
7189
Kontrole wewnętrzne 2017
6445
Wybory samorządowe 2018
5526
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla terenu gminy
4688
Wybory do parlamentu europejskiego 2019
3984
Strzelecki Budżet Obywatelski
3977
Zakończone
3661
wybory
3631
Budżet 2019
3251
Plany, strategie, programy
3236
Budżet 2018
3205
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta
3063
Wybory do parlamentu 2019
2958
Konsultacje społeczne
2824
Zgromadzenia
2815
Budzet 2020
2815
Budżet 2017
2749
Kontrole
2731
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
2546
Kontrole wewnętrzne 2019
2468
Obwodowa Komisja Wyborcza
2422
Sprawozdawczość/Analizy gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
2390
Rejestry, ewidencje, archiwa
2386
Ochrona danych osobowych
2381
Dla inwestorów
2337
Wybory Prezydenta RP ząrzadzone na dzien 28 czerwca 2020r.
2260
Wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu sport
2018
Lobbing
2011
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
1898
Aktualne
1889
Tryb uproszczony - art. 19 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (oferty bez konkursu)
1880
Dotacje na zabytki
1776
Kontrole wewnętrzne
1655
Urząd Stanu Cywilnego
1616
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
1576
Zakończone
1574
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
1566
Aktualne wnioski
1502
Kontrole zewnętrzne
1474
Wybory samorządowe 2014
1441
Wybory prezydenckie 2015
1433
Referat Ewidencji Ludności
1417
Wybory ławników sądowych kadencja 2016-2019
1416
Budżet 2016
1397
wniosek Uczniowskiego Klubu Sportowego
1395
Oferta Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
1379
Plany, strategie, programy ochrony środowiska
1375
Wybory do parlamentu 2015
1373
Biuro Architekta Miejskiego
1358
Plan „JEDŹ Z NAMI"
1356
Dodatkowe nazwy miejscowości i płatna strefa parkowania
1333
Strategia Rozwoju Gminy Strzelce Opolskie
1325
Odrębne obwody głosowania
1309
Oferta Strzeleckiego Stowarzyszenia Seniorow
1309
Analizy
1306
oferta UKS "KUSY"
1293
Plany nieobowiązujące
1291
Referat Rolnictwa
1284
Referat Inicjatyw Gospodarczych i Promocji
1280
Spis wyborców
1280
oferta LKS "Plon" Błotnica Strzelecka
1275
Wybory_Prezydenta_RP_2020
1271
Kontrola doraźna gospodarki finansowej gminy
1260
Referendum ogólnokrajowe w dniu 6 września 2015 r.
1252
Rejestr Instytucji Kultury Gminy Strzelce Opolskie
1246
Dotacje
1236
Kontrola ZUS
1235
wniosek UKS Strzelce Opolskie
1227
Refundacja ZUS
1225
oferta Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Kadłub
1225
wniosek Ludowego Klubu Sportowego „CZARNI” KALINÓW-KALINOWICE
1205
wniosek SKS "PIAST"
1203
Kontrola Powiatowej Straży Pożarnej
1197
Pożyczki
1196
Kontrola NIK
1194
Kontrola archiwum zakładowego
1189
Kontrole zewnętrzne rok 2013
1186
Wykaz udzielonych dotacji na zabytki
1184
wniosek LKS "Jedność" Rozmierka
1178
Kontrola inwestycji gminy Strzelce Opolskie
1174
Kontrole zewnętrzne rok 2011
1168
oferta Międzyszkolnego Klubu Sportowego w Strzelcach Opolskich
1165
Kontrole zewnętrzne rok 2012
1164
Kontrola problemowa Archiwum Zakładowego USC
1161
Szkolenie bezrobotnych pod kątem zapotrzebowania pracodawcy
1158
Kontrola Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
1155
Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
1150
Programy wsparcia dla przedsiębiorców
1149
Głosowanie przez pełnomocnika
1142
Referat Organizacji
1138
Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych
1136
Kontrola zadań obronnych w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich
1135
Kontrole rok 2009
1126
Zwolnienia z podatku od nieruchomości
1120
Sprawozdawczość
1116
Kontrole zewnętrzne rok 2010
1115
Głosowanie korespondencyjne w kraju
1110
Uprawnienia wyborców niepełnosprawnych
1108
Kontrola gospodarowania środkami publicznymi otrzymanymi w latach 2008-2009 na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
1106
Kontrola problemowa skarg i wniosków Urzędu Wojewódzkiego
1105
Prace interwencyjne
1103
Zaświadczenie o prawie do głosowania
1102
oferta Ludowego Klubu Sportowego „JEDNOŚĆ” Rozmierka
1101
Baza ofert inwestycyjnych
1100
Ocena warunków pracy
1100
Wybory ławników sądowych kadencja 2020-2023
1092
Kontrola dokumentów przedstawionych przez Gminę Strzelce Opolskie
1082
Kontrola działalności Urzędu Stanu Cywilnego
1075
Kontrola problemowa
1075
Kontrola z udzielania pomocy poszkodowanym w wyniku tornada z dnia 15 sierpnia 2008r
1073
Lata 2014 - 2020
1073
Kontrola problemowa
1060
Oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego KUSY
1055
Kontrole zewnętrzne rok 2018
1054
Kontrola problemowa archiwum zakładowego
1053
Kontrola Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Opolu
1052
Kontrola archiwum zakładowego 2009
1046
Kontrola zadań w Referacie Ewidencji Ludności
1045
Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
1044
Kontrola przestrzegania przepisów i decyzji w zakresie ochrony środowiska
1042
Kontrola obowiązków określonych w ustawie o powszechnym obowiązku obrony RP
1042
oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego
1036
Kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
1024
Kontrola problemowa wykorzystania dotacji celowych za 2012r
1018
Kontrola sprawdzająca
1013
Kontrola planowej trwałości projektu "Remont wieży Ratusza"
1002
Uprawnienia osób niepełnosprawnych
994
Zakonczone do dnia 07.05.2018
992
Referat Gospodarki Nieruchomościami i Mienia Komunalnego
991
Kontrola zgodności dokumentów przedłożonych do Wojewódzkiego Funduszu
987
Kontrole zewnętrzne rok 2017
975
Kontrole zewnętrzne rok 2015
968
Zakonczone do dnia 08.05.2018
958
Kontrole zewnętrzne rok 2014
925
Kontrole zewnętrzne rok 2016
923
Ul Dziewkowicka
912
Oferta Stowarzyszenia Klub Sportowy "PIAST" Strzelce Opolskie
896
Konsultacje projektow nowych statutow solectw
880
Oferta Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział w Strzelcach Opolskich
852
wniosek SKS "PIAST"
653
Kontrole zewnętrzne rok 2019
457
Zakonczon1
442
Informacja o kwocie dotacji na 2019 rok oraz statystycznej liczbie dzieci gminy Strzelce Opolskie
360
Kontrole zewnętrzne rok 2016
351
Informacja o podstawowej kwocie dotacji oraz liczbie dzieci dla Gminy Strzelce Opolskie
313
Kontrole zewnętrzne rok 2017
280
Informacja o kwocie dotacji na 2020 rok oraz statystycznej liczbie dzieci gminy Strzelce Opolskie
253
Kontrole zewnętrzne rok 2017
231
Kontrole wewnętrzne 2020
225
Wybory Prezydenta RP 2020 (odwołane)
216
Kontrole zewnętrzne rok 2018
195
Kontrole zewnętrzne rok 2017
192
Kontrole zewnętrzne rok 2018
93
aktualne1
88
aktualne_1
50
Wybory_Prezydenta_RP_zarzadzone_na_dzien_28_czerwca_2020_r
30
wykaz_danych_o_srodowisku
26
spis_kart
22
spis_kart_informacyjnych_aktualny
4
spis_kart_aktualne_2016
2
Informacja
2
Wybory_Prezydenta_RP
2
Wybory_Prezydenta_RP_2020_06-28
2
Uruchomienie_trybu_uproszczonego
1
RODO_warstwa
1
Oferta_Stowarzyszenia_Na_Rzecz_Rozwoju_Wsi_Kadlub
1
Kontrole_zewnetrzne_rok_2019
1
Wybory_Prezydenta_RP_2020_28_06_2020
1

Redakcja strony rejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację: 
  • Pierwsza publikacja:  
  • Aktualizacja publikacji:  
  • Wytworzenie publikacji:  
  • Zatwierdzenie informacji:  
Liczba odwiedzin: 2941