Statystyka strony - Biuletyn Informacji Publicznej


Statystyka strony

Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.

Szczegółowe informacje na temat odwiedzin dostępne są w ramach statystyk serwera, które znajdują się pod adresem ...

Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.

Dział: Pomoc
Podstrona Odwiedziny Ilość
Jak korzystać z BIP?
3299
Jak szukać?
2774
Najczęściej szukane informacje
2587
Redakcja BIP
2364
Dział: Urząd Miejski
Podstrona Odwiedziny Ilość
Kadencja 2006-2010
274917
Kadencja 2010-2014
272503
Kadencja 2014-2018
258119
Zarządzenia Kierownika Urzędu
256289
Kadencja 2002-2006
210512
Aktualne oferty pracy
38382
Kadencja 2018-2023
38283
Rozstrzygnięte oferty pracy
34782
Nabór kandydatów na stanowiska urzędnicze
33773
Urząd Miejski
24858
Zarządzenia Burmistrza
16368
Rekrutacja zakończona
10564
Struktura Urzędu
9177
Wydziały
6911
Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
6088
Radni
5659
Referaty
5557
Oświadczenia majątkowe
5529
Burmistrz
3933
Władze Gminy
3922
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich
3654
Pracownicy
3582
Praktyki i staże
3239
Schemat struktury
2894
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2016
2881
Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych oraz osoby zarządzające
2829
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
2753
Oświadczenia majątkowe za rok 2017
2685
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2018
2650
Referat Podatkowy
2580
Stanowiska samodzielne i wieloosobowe
2500
Oświadczenia majątkowe za rok 2018
2482
Wydział Organizacyjny
2473
Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych
2321
Oświadczenia majątkowe dyrektorów placówek oświatowych gminy Strzelce Opolskie
2246
Wydział Finansowy
2239
Biuro Architekta Miejskiego
2216
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2017
2195
Referat Ewidencji Ludności
2096
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
2088
Skarbnik Gminy
2088
Sekretarz Gminy
2079
Zastępca Burmistrza ds. społeczno-godpodarczych i promocji gminy
2056
Zastępca Burmistrza ds. inwestycyjno-technicznych
2041
Referat Organizacji
2023
Referat Inwestycyjno-Techniczny
1991
Referat Administracyjno - Gospodarczy
1975
Główny Specjalista ds. Informacji Publicznej
1907
Oświadczenia majątkowe dyrektorów placówek oświatowych za rok 2015
1904
Referat Inicjatyw Gospodarczych i Promocji
1882
Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
1881
Referat Budżetowy
1865
Referat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
1854
Referat Zamówień Publicznych
1841
Referat Rolnictwa
1795
Referat Sportu i Rekreacji
1726
Referat Kadr
1692
Referat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
1684
Biuro Informatyki
1660
Oświadczenia majątkowe za rok 2016
1612
Referat Rolnictwa
1607
Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Uzależnień
1599
Biuro Prawne
1578
Andrzej Wróbel - Dyrektor Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu "Strzelec" w Strzelcach Opolskich
1549
Referat Funduszy Pomocowych i Rozwoju Gminy
1546
Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Uzależnień
1528
Pełnomocnik Burmistrza ds. Organizacji Pozarządowych
1485
Referat Kadr
1471
Oświadczenia majątkowe radnych VII Kadencji za rok 2017
1464
Maria Turewicz - Omielańczuk - oświadczenie majątkowe złożone na dzień 31-01-2018 r. w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji Dyrektora Gminnego Za
1433
Referat Kontroli Zarządczej i Nadzoru Właścicielskiego
1409
Inspektor Ochrony Danych
1404
Oświadczenia majątkowe za rok 2015
1403
Wydział Finansowy
1380
Pełnomocnik Burmistrza ds. Organizacji Pozarządowych
1323
Referat Funduszy Pomocowych i Rozwoju Gminy
1308
Pion Ochrony
1279
Referat Sportu i Rekreacji
1258
Referat Inicjatyw Gospodarczych i Promocji
1245
Biuro Architekta Miejskiego
1233
Referat Inwestycyjno-Techniczny
1229
Wydział Organizacyjny
1216
Referat Zamówień Publicznych
1211
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2015
1210
Biuro Prawne
1198
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2007
1186
Oświadczenia majątkowe za rok 2014
1184
Oświadczenia majątkowe za rok 2002
1168
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2014
1164
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2005
1164
Oświadczenia majątkowe za rok 2013
1155
Główny Specjalista ds. Informacji Publicznej
1153
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2013
1149
Oświadczenia majątkowe za rok 2009
1147
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2009
1140
Referat Kontroli Zarządczej i Nadzoru Właścicielskiego
1136
Oświadczenia majątkowe za rok 2011
1128
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2008
1126
Oświadczenia majątkowe za rok 2010
1120
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2003
1112
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2004
1109
Oświadczenia majątkowe za rok 2012
1108
Oświadczenia majątkowe za rok 2005
1087
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2012
1086
Pion Ochrony
1082
Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych
1076
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2010
1074
Maria Klimowicz - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
1073
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2011
1064
Oświadczenia majątkowe za rok 2007
1058
Ewa Hałek - oświadczenie majątkowe złożone na dzień 01-02-2018 r. w związku z objęciem pełnienia funkcji Dyrektora Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego
1058
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2006
1056
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2002
1052
Oświadczenia majątkowe za rok 2004
1011
Oświadczenia majątkowe za rok 2008
1001
Oświadczenia majątkowe za rok 2006
991
oswiadczenia_radni_2016
931
Violetta Zalejska - Dyrektor Strzeleckiego Ośrodka Kultury w Strzelcach Opolskich
912
Tadeusz Goc - Burmistrz Strzelec Opolskich
908
Tadeusz Urbaniak - Starszy Inspektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
886
Tadeusz Goc - Burmistrz Strzelec Opolskich oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
818
Marian Waloszyński - Prezes Zarządu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
804
Oswiadczenia majatkowe radnych na poczatek VIII kadencji
797
Marek Życzyński - Dyrektor Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich
778
Bernadeta Sznura - Dyrektor Żłobka w Strzelcach Opolskich
775
Referat Ewidencji Ludności
758
Henryk Nowakowski - Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o.o.
758
Żaneta Giemza - Jureczko - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelcach Opolskich
749
Tomasz Gibki -Wiceprezes Zarządu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
736
Andrzej Zarębski - Zastępca Prezesa Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o.o.
726
Czeslawa Krasa - Starszy Inspektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
725
Oswiadczenia majatkowe radnych na koniec VII kadencji
699
Inspektor Ochrony Danych
673
Marzenna Staroszczyk - Dyrektor Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich od 30-08-2018
624
Marek Życzyński - Dyrektor Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich do 04-08-2018
600
Tadeusz Urbaniak - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich od 01-10-2018
578
Czesława Krasa - p.o Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich od 11-07-2018
556
Maria Klimowicz - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich do 30-09-2018
543
Tadeusz Urbaniak - Starszy Inspektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich do 30-09-2018
522
Józef Kampa - Zastępca Burmistrza Strzelec Opolskich
495
Czesława Krasa - p.o. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich do 30-09-2018
486
Czesława Krasa - Starszy Inspektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich do 30-09-2018
484
administrator_bezpieczentwa_informacji
472
Czesława Krasa - p.o. Zastępca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich od 01-10-2018
465
Barbara Malawska - Kierownik Referatu Ewidencji Ludności do 31-01-2018
441
Danuta Czabańka - Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności od 01-02-2018
435
Danuta Czabańka - Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego do 31-01-2018
421
Barbara Malawska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności od 01-02-2018
420
Oświadczenia majątkowe radnych VII kadencji za rok 2015
419
Ewa Sosnowska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego do 26-01-2018
388
Maria Feliniak - Zastępca Burmistrza Strzelec Opolskich
374
Tadeusz Goc - Burmistrz Strzelec Opolskich od 21-11-2018
363
Oswiadczenia majatkowe radnych VIII kadencji za 2018 rok
343
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2019
342
Henryk Czempiel - Kierownik Referatu Inicjatyw Gospodarczych i Promocji
333
Magdalena Żelazna - Sekretarz Gminy Strzelce Opolskie
301
Barbara Malawska - Kierownik Referatu Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
290
Urszula Killman - Skarbnik Gminy Strzelce Opolskie
275
Józef Kampa - Zastępca Burmistrza Strzelec Opolskich
275
Ewa Sosnowska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
236
Urszula Killman - Skarbnik Gminy Strzelce Opolskie
210
Danuta Czabańka - Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
208
Violetta Zalejska - Dyrektor Strzeleckiego Ośrodka Kultury w Strzelcach Opolskich
200
Magdalena Żelazna - Sekretarz Gminy Strzelce Opolskie
188
Tadeusz Urbaniak - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
173
Ewa Hałek-Dyrektor Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich
171
Andrzej Wróbel - Dyrektor Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu "Strzelec" w Strzelcach Opolskich
165
Marzenna Staroszczyk-Dyrektor Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich
163
Marian Waloszyński - Prezes Zarządu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Opolskich
157
Tomasz Gibki - Wiceprezes Zarządu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Opolskich
153
Żaneta Giemza-Jureczko - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelcach Opolskich
149
Maria Feliniak - Zastępca Burmistrza Strzelec Opolskich
146
Barbara Malawska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
139
Henryk Nowakowski - Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o o w Strzelcach Opolskich
133
Andrzej Zarębski - Zastępca Prezesa Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Strzelcach Opolskich
126
Henryk Czempiel - Kierownik Referatu Inicjatyw Gospodarczych i Promocji
125
Bernadeta Sznura - Dyrektor Żłobka w Strzelcach Opolskich
124
Marian Waloszyński - oświadczenie złożone w związku z objęciem stanowiska Prezesa Zarządu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strzelcac
122
Danuta Czabańka - Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
121
Czesława Krasa - p.o. Zastępca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
118
Oświadczenie majątkowe pracowników za rok 2020
111
Elvistest
110
Elvisform
92
Tadeusz Goc-Burmistrz Strzelec Opolskich
62
elvisbajerant
37
oswiadczenia_kierownikow
7
elvis_test_form
4
elvishtml
4
elvistest3
2
ksiazka_adresowa_test
2
elvis_test
1
elvisform2
1
Czeslawa_Krasa_-_p_o_Kierownik_Osrodka_Pomocy_Spolecznej_w_Strzelcach_Opolskich_do_30-09-2018
1
Dział: Informacje o BIP
Podstrona Odwiedziny Ilość
Rejestr zmian
2063780
Ogłoszenia
282703
Strona główna BIP
139566
Dokumenty
45154
Poprzednia wersja
18593
Wyniki wyszukiwania
13807
Brak strony
9070
Mapa witryny BIP
4383
Poprzednia wersja
3843
Statystyka strony
2538
Polityka prywatności
2153
Jak szukać
2062
Zastrzeżenia prawne
2061
Instrukcja BIP
1986
Redakcja BIP
1966
Jak korzystać z BIP
1963
Podgląd w szablonie strony
119
Deklaracja dostępności
22
Dział: Gmina
Podstrona Odwiedziny Ilość
Gmina
8536
Gminny Zarząd Obsługi Jednostek (GZOJ)
4665
Budżet Gminy
4491
Podstawy prawne działania Gminy
4000
Jednostki organizacyjne gminy
3170
Informacje dotyczące Budżetu
3092
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych spółka z o.o. (PUKiM)
3091
Informacje dot. budżetu 2018
2880
Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS)
2763
Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. (SWiK)
2599
Informacje dot. budżetu 2017
2514
Honorowi Obywatele Gminy Strzelce Opolskie
2456
2018 rok
2148
Gminny Zarząd Mienia Komunalnego (GZMK)
2005
Środowiskowy Dom Samopomocy
1954
Informacje dot. budżetu 2019
1854
Wieloletnia Prognoza Finansowa
1663
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy (MOS)
1576
Projekty uchwał budżetowych
1447
Informacje dot. budżetu 2016
1440
Strzelecki Ośrodek Kultury (SOK)
1352
Sprawozdania finansowe
1317
Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec” (CRWiS)
1286
2017 rok
1267
Informacje dot. budżetu 2011
1225
Informacje dot. budżetu 2015
1212
2015 rok
1201
2014 rok
1177
Informacje dot. budżetu 2013
1162
2010 rok
1120
Informacje dot. budżetu 2014
1117
2013 rok
1110
2012 rok
1106
2016 rok
1088
2011 rok
1073
Informacje dot. budżetu 2012
1058
Sprawozdania z budżetu 2016
1010
2019 rok
907
Raport o stanie Gminy za 2018 rok
897
Sprawozdania z wykonania budżetu
886
Prognoza na rok 2016
769
Uchwały Budżetowe
764
Sprawozdanie finansowe 2014
747
Otwarte dane
706
Uchwały dot. budżetu 2016
693
Uchwała budżetowa 2016
683
2020 rok
677
Zmiany w budżecie 2016
654
Majątek Gminy
654
Fundusz Sołecki
653
Raport o stanie Gminy
616
Fundusz Sołecki 2016
611
Baza wiedzy
598
Informacje dot. budżetu 2020
377
prognoza_2014
1
wykaz_jednostek_organizacyjnych
1
Dział: Rada Miejska
Podstrona Odwiedziny Ilość
Kadencja VII
176872
Kadencja IV
127256
Kadencja VI
125177
Kadencja V
118928
Kadencja III
114752
Kadencja II
96709
Kadencja I
83705
Kadencja VIII
40139
Sesje Rady Miejskiej
26367
Rada Miejska
12055
Uchwały Rady Miejskiej
7985
Skład Rady Miejskiej
5029
Komisje Rady Miejskiej
3221
Transmisja z posiedzenia Rady Miejskiej
3133
Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej
2791
Komisje
2763
Statut Gminy Strzelce Opolskie
2508
Dyżury Radnych
2428
Kadencja VII
2124
Nagrania transmisji sesji Rady Miejskiej
2002
Kadencja VIII
1752
Kadencja IV
1320
Komisja Mieszkaniowa
1313
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
1305
Plany pracy komisji stałych
1284
Komisja Gospodarki Komunalnej i Majątku Gminy
1227
Komisja Budżetu i Finansów
1216
Protokoły 2016
1213
Komisja Rewizyjna
1182
Komisja Spraw Społecznych i Porządku Publicznego
1146
Kadencja VI
1140
Kadencja V
1138
Komisja Gospodarki i Rozwoju
1135
Koteluk Tadeusz - Wiceprzewodniczący
1074
Foryt Danuta
1044
Ochwat Pelagia
1024
Gola Jan
996
Protokół nr XXIX/2016 z dnia: 28 grudnia 2016 r.
985
Bocian Józef
982
Małycha Bogdan
977
Foryt Danuta
967
Protokół nr XXVII/2016 z dnia: 23 listopada 2016 r.
952
Szopa Teresa
942
Puzik Gabriela
941
Protokół nr IX/2015 z dnia: 26 maja 2015 r.
938
Protokoły 2015
927
Protokoły 2014
927
Rudner Henryk
925
Protokół nr XVII/2015 z dnia: 30 grudnia 2015 r.
923
Puzik Gabriela - Przewodnicząca
922
Habasz Zofia
920
Skowronek Henryk
920
Kaczmarek Irena
917
Kaczmarczyk Joachim Józef
911
Cedzich Norbert
910
Rudner Henryk
907
Lubiński Jerzy
904
Zarębski Marek
903
Protokół nr XXVI/2016 z dnia: 26 października 2016 r.
902
Karecki Antoni
899
Rudner_Henryk_vi
896
Koteluk Tadeusz
896
Obrusznik Jerzy - Wiceprzewodniczący
896
Bocian Józef
894
Protokół nr X/2015 z dnia: 24 czerwca 2015 r.
893
Małaczyński Jerzy Korwin
891
Protokół nr XXIII/2016 z dnia: 29 czerwca 2016 r.
890
Protokół nr XIX/2016 z dnia: 24 lutego 2016 r.
886
Knopik Agnieszka
885
Protokół nr VI/2015 z dnia: 25 lutego 2015 r.
882
Szoprun Mariusz
882
Bischoff Karol
880
Karecki Antoni - Wiceprzewodniczący
878
Protokół nr XXI/2016 z dnia: 27 kwietnia 2016 r.
873
Pawlik Stanisław
873
Bartodziej Gerhard - Przewodniczący
873
Golec Artur
871
Bocian Józef
870
Mutz Karol
868
Karecki Antoni - Wiceprzewodniczący
865
Protokół nr XXIV/2016 z dnia: 27 lipca 2016 r.
864
Kocur Krystyna
864
Urbaniak Danuta
860
Zarębski Marek
857
Protokół nr XIV/2015 z dnia: 28 października 2015 r.
853
Michalski Henryk
853
Biernat Grzegorz
852
Habasz Zofia
848
Szłapa Krzysztof
846
Protokół nr VIII/2015 z dnia: 29 kwietnia 2015 r.
845
Protokół nr XXII/2016 z dnia: 25 maja 2016 r.
845
Trzeciak Stanisław
844
Pawłowski Henryk
843
Kozołup Eugeniusz
842
Protokół nr XIII/2015 z dnia: 30 września 2015 r.
841
Biegański Tadeusz
841
Protokół nr XII/2015 z dnia: 26 sierpnia 2015 r.
840
Karecki Antoni - Wiceprzewodniczący
840
Trzeciak Stanisław
837
Skubis Stanisław
837
Protokół nr VII/2015 z dnia: 18 marca 2015 r.
833
Koteluk Tadeusz
833
Protokół nr XVI/2015 z dnia: 16 grudnia 2015 r.
832
Protokół nr XXV/2016 z dnia: 28 września 2016 r.
832
Morawiec Gabriela
832
Protokół nr XI/2015 z dnia: 29 lipca 2015 r.
830
Pasternok Józef
829
Kmiotek Krystyna
828
Protokół nr XXVIII/2016 z dnia: 20 grudnia 2016 r.
826
Protokół nr V/2015 z dnia: 28 stycznia 2015 r.
826
Puzik Gabriela - Wiceprzewodnicząca
826
Farion_Boguslaw_vi
825
Król Dariusz
825
Mutz Karol - Wiceprzewodniczący
825
Pasierbska Janina
824
Protokół nr XV/2015 z dnia: 25 listopada 2015 r.
822
Kozołup Eugeniusz - Wiceprzewodniczący
817
Protokół nr XVIII/2016 z dnia: 27 stycznia 2016 r.
813
Kachel Józef
812
Pasternok Józef
806
Skowronek Henryk
806
Protokół nr XX/2016 z dnia: 30 marca 2016 r.
801
Pawłowski Henryk
801
Cebula Karol
799
Kaczmarek Irena
799
Skowronek Grzegorz
797
Cedzich Norbert
794
Cedzich Norbert Paweł
792
Lubiński Jerzy
791
Bocian Józef
784
Smoleń Teresa Monika - Przewodnicząca
783
Kaczmarek Irena
783
Jańczyk Sylwester
777
Macioszek Alojzy
776
Krupnik Antoni
771
Krawiec_Stanislaw_vi
761
Trzeciak Stanisław
758
Kaczmarczyk Józef
749
Łoskot Małgorzata
747
Kowalczykiewicz Stanisław - Wiceprzewodniczący
747
Puzik Gabriela
747
Urbaniak Danuta
728
Komisja Skarg Wnioskow i Petycji
682
Puzik_Gabriela_-_przewodniczaca
1
Dział: Menu Podmiotowe
Podstrona Odwiedziny Ilość
Menu podmiotowe
2606
Dział: Organizacje Pozarządowe
Podstrona Odwiedziny Ilość
Lista/Baza NGO
13808
Konsultacje projektów aktów prawa miejscowego i projektów programów współpracy
13147
Pliki do pobrania
8715
Programy współpracy
7235
Baza organizacji pozarządowych
7172
Sprawozdania z realizacji programów współpracy
6484
Organizacje Pozarządowe
5166
Projekt "Jesień życia w dobrej kondycji bez bólu" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa
3471
Linki
2058
O projekcie
1031
Dotacje
12
Aktualne_otwarte_konkursy_ofert
6
Zakonczone_otwarte_konkursy_ofert
4
aktualne_otwarte_konkursy_ofert2
3
Dział: Komunikaty i wykazy
Podstrona Odwiedziny Ilość
Spis kart zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - archiwalne do 2016
396792
Spis kart informacyjnych 2016
257029
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
160264
Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży
81237
Obwieszczenia i ogłoszenia o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i studium
56630
Obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego
46813
Ogłoszenia Burmistrza
34567
Miejscowe plany - teren wsi
33122
Miejscowe plany - teren miasta
28014
Spis kart informacyjnych 2017
14556
Spis kart informacyjnych 2018
14016
Plany nieobowiązujące
10346
Komunikaty i wykazy
8000
Komunikaty i Obwieszczenia
7846
Komunikaty Biura Architekta Miejskiego
7128
Komunikaty Referatu Podatkowego
6404
Spis kart informacyjnych 2019
5512
Komunikaty Referatu Ewidencji Ludności
3124
Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie dla terenu strefy ekonomicznej
2748
Plany miejscowe - w toku
2492
Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
2468
Komunikaty Wydziału Organizacyjnego
2138
Wnioski - wzory pism
2087
Ogłoszenia i komunikaty dot. spraw organizacji pozarządowych
2052
Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie w rejonie ulicy Zakładowej
1922
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
1600
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
1512
Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna
1466
Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Płużnica Wielka
1394
Spis kart zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - od 2016
1334
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - w toku
1321
Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Niwki
1146
Plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Parku Miejskiego
1130
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Strzelce Opolskie
1122
Plan zagosp. przestrzennego Strzelce Opolskie dla północnej częśći Osiedla Piastów Śląskich
1105
Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Ligota Dolna
921
Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Sucha
920
Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Jędrynie
844
Plan zagospodarowania przestrzennego Strzeleckiego Parku Przemysłowego
698
Plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego "Szymiszów"
676
Plan Transportowy
214
Spis kart informacyjnych 2020
177
publicznie_dostepny_wykaz_danych
31
spis_kart_zawierajacych_informacje_o_srodowisku_i_jego_ochronie
13
20
1
obwieszczenie
1
Dział: Zamówienia Publiczne
Podstrona Odwiedziny Ilość
Zamówienia realizowane w trybie określonym w ustawie PZP
65310
Zamówienia do których nie stosuje się ustawy PZP
45357
Zakończone
42560
Zamówienia w toku
27667
Rejestr zamówienie
23415
Zamówienia publiczne
15329
Przetargi na sprzedaż nieruchomości
1
Dział: Przetargi
Podstrona Odwiedziny Ilość
Dotyczące sprzedaży nieruchomości
63395
Dotyczące najmu lokali użytkowych
32072
Przetargi
15947
Dotyczące dzierżawy gruntów
11727
Przetargi na sprzedaż nieruchomości
2960
Pozostałe
2846
Przetargi Archiwalne do 2017 roku
2202
Przetargi na najem lokali użytkowych
1799
Przetargi na dzierżawę gruntów
1465
Przetargi Aktualne
395
objete_ustawa_o_zamowieniach_publicznych
97
zakonczone
42
nie_objete_ustawa_o_zamowieniach_publicznych
39
sprzedaz_nieruchomosci
18
najem_lokali_uzytkowych
14
dzierzawa_gruntow
13
zamowienia_w_toku
9
Dział: Załatw sprawę w urzędzie
Podstrona Odwiedziny Ilość
Załatw sprawę w urzędzie
8553
Podatek od nieruchomości
6560
Podatki
5766
Architektura i gospodarka przestrzenna
3812
Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
3806
Formularz kontaktowy
3700
Wydanie i wymiana dowodu osobistego
3671
ewidencja_ludnosci
3317
Ochrona środowiska
3055
Nieruchomości i mienie komunalne
2793
Pozostałe sprawy
2775
odpisy_aktow_stanu_cywilnego_zaswiadczenia
2668
oplaty_skarbowe
2635
Podatek od środków transportowych
2586
Działalność gospodarcza
2491
Rolnictwo
2266
Podatek rolny
2212
Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy trwający powyżej 3 miesięcy
2161
Nieodpłatna pomoc prawna
2115
Pomoc Społeczna
2070
Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
2038
Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką
1980
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
1966
rejestr_urodzenia_dziecka
1823
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
1763
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
1724
Zaświadczenie o zgodności sposobu użytkowania obiektu z ustaleniami planu
1569
Zezwolenie na wycinkę drzewa
1526
Podatek leśny
1486
Podmioty zajmujące się na terenie gminy Strzelce Opolskie wywozem nieczystości ciekłych
1449
zawarcie_zwiazku_malzenskiego_w_formie_cywilnej
1440
Opinia urbanistyczna
1405
Nabycie lokalu mieszkalnego
1384
Udostępnienie danych z rejestru PESEL, rejestrów mieszkańców oraz rejestrów zamieszkania cudzoziemców, wydawanie zaświadczeń
1375
akt_zgonu
1371
Zajęcie pasa drogowego
1356
Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego trwającego powyżej 3 miesięcy
1351
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
1315
Decyzje o warunkach zabudowy
1276
Wniosek o nadanie numeru porządkowego dla budynku
1261
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
1259
Wykaz przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w gminie Strzelce Opolskie
1223
Wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej
1223
Udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
1221
Opinia dotycząca lokalizacji i projektu reklamy
1149
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
1143
Opinia do wstępnego podziału nieruchomości
1135
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
1121
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
1064
zawarcie_zwiazku_malzenskiego_obywatela_polskiego_za_granica
1060
Pomoc materialna dla uczniów ­ stypendia szkolne i zasiłki szkolne
1055
zmiana_imienia_i_nazwiska
1052
Wymeldowanie decyzją administracyjną
1049
Zaświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym
1044
Wynajem lokalu gminnego
1041
zawarcie_zwiazku_malzenskiego_w_formie_wyznaniowej
1038
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
1014
Pomoc w formie usług opiekuńczych
1013
Dodatek energetyczny
1013
Dzierżawa nieruchomości
1012
Specjalny zasiłek opiekuńczy
1009
Poświadczenie oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego
997
Udzielenie informacji o przedsiębiorcach
991
Podmioty zajmujące się na terenie Gminy Strzelce Opolskie odbiorem i utylizacją azbestu
990
Zasiłek celowy
981
Skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy
974
Najem i zamiana lokali mieszkalnych
972
O wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania; o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone
967
Wpis do stałego rejestru wyborców
966
Podział nieruchomości
965
Umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej
944
Zgłoszenie powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego
944
Zarządzanie i Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi
942
Dodatek mieszkaniowy
930
Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
929
Świadczenia z Funduszu alimentacyjnego
918
Podmioty prowadzące działalność w zakresie transportu zwierząt padłych i ubitych oraz innych odpadów,które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze
910
Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport ścieków.
902
Rozgraniczenie nieruchomości
896
Rejestr dzialalnosci regulowanej
894
Zasiłek celowy specjalny
892
Przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
889
Udostępnienie informacji publicznej
869
Zgłoszenie przypadkowego schwytania lub zabicia zwierzęcia należącego do gatunku objętego ochroną prawną
852
Świadczenie pielęgnacyjne
845
Pobyt w mieszkaniu chronionym
842
Renta socjalna
835
Wykaz dziennych opiekunów
673
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
575
Szacowanie szkod powstalych w wyniku niekorzystnego zjawiska
574
Opłata od posiadania psów
558
osobiste_prowadzenie_gospodarstwa_rolnego
537
Wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym budynku
500
Informacje dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi
466
zaswiadczenie_potwierdzajace_kwalifikacje_rolnicze
407
Analizy gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
405
Sprawozdania Burmistrza z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
395
Urząd Stanu Cywilnego
170
Ewidencja Ludności
106
Opłata jednorazowa z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
89
Zawarcie związku małżeńskiego w formie wyznaniowej (ślub konkordatowy)
71
Zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej
70
Odpisy aktów stanu cywilnego, zaświadczenia z ksiąg aktów stanu cywilnego
63
Rejestracja urodzenia dziecka
57
Rejestracja zgonu
54
Uznanie ojcostwa
51
Jubileusze
48
Zawarcie związku małżeńskiego w formie cywilnej
47
Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskiego rejestru stanu cywilnego
46
Wielojęzyczne standardowe formularze
43
Sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego
42
Zmiana nazwiska po rozwodzie
41
Zmiana imienia i nazwiska
41
Uznanie zagranicznego wyroku rozwodowego
38
Zmiana imienia lub imion dziecka do 6 miesięcy
38
Zaświadczenie do zawarcia małżeństwa za granicą
38
Zaświadczenie o stanie cywilnym
37
Urzad_Stanu_Cywilnego_i_Ewidencji_Ludnosci
13
Sprawozdania_Burmistrza
1
Dział: Petycje
Podstrona Odwiedziny Ilość
Petycje
3135
Petycja z dnia 7 czerwca 2016 r
1877
Petycja z dnia 6 października 2016 r
1809
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2015
1713
Petycja z dnia 28 marca 2018 r
1270
Dział: Inne
Podstrona Odwiedziny Ilość
Aktualne otwarte konkursy ofert/nabory wniosków
29859
Zakończone otwarte konkursy ofert/nabory wniosków
22837
Kontrole wewnętrzne 2011-2016
13371
Dotacje
12922
Inne
5976
Wybory samorządowe 2018
5213
Kontrole wewnętrzne 2018
5057
Kontrole wewnętrzne 2017
4904
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla terenu gminy
3742
Strzelecki Budżet Obywatelski
3538
Wybory do parlamentu europejskiego 2019
3501
Budżet 2018
2915
Budżet 2019
2899
Plany, strategie, programy
2800
Wybory
2695
Zakończone
2623
Konsultacje społeczne
2469
Budżet 2017
2430
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta
2429
Zgromadzenia
2420
Wybory do parlamentu 2019
2418
Kontrole
2327
Budzet 2020
2287
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
2123
Sprawozdawczość/Analizy gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
2077
Rejestry, ewidencje, archiwa
2071
Dla inwestorów
2005
Ochrona danych osobowych
1976
Lobbing
1785
Wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu sport
1705
Obwodowa Komisja Wyborcza
1685
Tryb uproszczony - art. 19 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (oferty bez konkursu)
1632
Aktualne
1614
Dotacje na zabytki
1494
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
1424
Kontrole wewnętrzne
1337
Urząd Stanu Cywilnego
1320
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
1257
Kontrole zewnętrzne
1201
Wybory samorządowe 2014
1200
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
1185
Wybory prezydenckie 2015
1166
Wybory ławników sądowych kadencja 2016-2019
1156
wniosek Uczniowskiego Klubu Sportowego
1151
Referat Ewidencji Ludności
1147
Biuro Architekta Miejskiego
1113
Oferta Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
1110
Budżet 2016
1109
Kontrole wewnętrzne 2019
1100
Aktualne wnioski
1098
Dodatkowe nazwy miejscowości i płatna strefa parkowania
1097
Wybory do parlamentu 2015
1095
Plany, strategie, programy ochrony środowiska
1091
Analizy
1088
Plan „JEDŹ Z NAMI"
1081
Oferta Strzeleckiego Stowarzyszenia Seniorow
1071
Odrębne obwody głosowania
1051
Referat Inicjatyw Gospodarczych i Promocji
1048
Plany nieobowiązujące
1036
Kontrola doraźna gospodarki finansowej gminy
1032
oferta LKS "Plon" Błotnica Strzelecka
1032
oferta UKS "KUSY"
1031
Referat Rolnictwa
1021
Dotacje
998
Rejestr Instytucji Kultury Gminy Strzelce Opolskie
994
wniosek UKS Strzelce Opolskie
992
oferta Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Kadłub
989
wniosek SKS "PIAST"
988
Strategia Rozwoju Gminy Strzelce Opolskie
987
Referendum ogólnokrajowe w dniu 6 września 2015 r.
978
Kontrola archiwum zakładowego
977
Kontrola NIK
971
Spis wyborców
967
Refundacja ZUS
960
Kontrola ZUS
958
wniosek Ludowego Klubu Sportowego „CZARNI” KALINÓW-KALINOWICE
956
Kontrola Powiatowej Straży Pożarnej
950
Kontrola Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
945
Pożyczki
943
wniosek LKS "Jedność" Rozmierka
943
Kontrola problemowa Archiwum Zakładowego USC
942
oferta Międzyszkolnego Klubu Sportowego w Strzelcach Opolskich
942
Kontrole zewnętrzne rok 2013
936
Wykaz udzielonych dotacji na zabytki
936
Kontrole zewnętrzne rok 2012
931
Sprawozdawczość
928
Kontrola inwestycji gminy Strzelce Opolskie
923
Głosowanie przez pełnomocnika
908
Programy wsparcia dla przedsiębiorców
908
Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych
908
Kontrola problemowa skarg i wniosków Urzędu Wojewódzkiego
907
Kontrole zewnętrzne rok 2011
907
Kontrola zadań obronnych w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich
904
Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
903
Szkolenie bezrobotnych pod kątem zapotrzebowania pracodawcy
901
Referat Organizacji
896
Zwolnienia z podatku od nieruchomości
892
Prace interwencyjne
891
Kontrole rok 2009
888
oferta Ludowego Klubu Sportowego „JEDNOŚĆ” Rozmierka
887
Ocena warunków pracy
884
Kontrola z udzielania pomocy poszkodowanym w wyniku tornada z dnia 15 sierpnia 2008r
881
Uprawnienia wyborców niepełnosprawnych
881
Baza ofert inwestycyjnych
877
Kontrola gospodarowania środkami publicznymi otrzymanymi w latach 2008-2009 na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
873
Głosowanie korespondencyjne w kraju
870
Kontrole zewnętrzne rok 2010
866
Kontrola dokumentów przedstawionych przez Gminę Strzelce Opolskie
852
Kontrola Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Opolu
850
Kontrola problemowa
845
Kontrola działalności Urzędu Stanu Cywilnego
844
Wybory ławników sądowych kadencja 2020-2023
844
Kontrola obowiązków określonych w ustawie o powszechnym obowiązku obrony RP
838
Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
837
Kontrola problemowa archiwum zakładowego
827
Oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego KUSY
827
Kontrola archiwum zakładowego 2009
826
Kontrola problemowa
824
Referat Gospodarki Nieruchomościami i Mienia Komunalnego
824
Lata 2014 - 2020
823
Kontrola zadań w Referacie Ewidencji Ludności
819
Kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
819
Kontrole zewnętrzne rok 2018
818
Kontrola przestrzegania przepisów i decyzji w zakresie ochrony środowiska
817
Kontrola problemowa wykorzystania dotacji celowych za 2012r
813
oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego
802
Zaświadczenie o prawie do głosowania
795
Kontrola sprawdzająca
787
Kontrola zgodności dokumentów przedłożonych do Wojewódzkiego Funduszu
786
Uprawnienia osób niepełnosprawnych
785
Kontrola planowej trwałości projektu "Remont wieży Ratusza"
772
Zakonczone do dnia 07.05.2018
769
Zakonczone do dnia 08.05.2018
733
Kontrole zewnętrzne rok 2015
729
Kontrole zewnętrzne rok 2017
720
Zakończone
709
Oferta Stowarzyszenia Klub Sportowy "PIAST" Strzelce Opolskie
694
Kontrole zewnętrzne rok 2014
687
Kontrole zewnętrzne rok 2016
680
Ul Dziewkowicka
666
Oferta Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział w Strzelcach Opolskich
650
wniosek SKS "PIAST"
627
Konsultacje projektow nowych statutow solectw
627
Wybory Prezydenta RP 2020
625
Zakonczon1
442
Kontrole zewnętrzne rok 2016
303
Kontrole zewnętrzne rok 2017
217
Kontrole zewnętrzne rok 2019
217
Kontrole zewnętrzne rok 2017
216
Kontrole zewnętrzne rok 2018
182
Kontrole zewnętrzne rok 2017
182
Informacja o kwocie dotacji na 2019 rok oraz statystycznej liczbie dzieci gminy Strzelce Opolskie
170
Kontrole zewnętrzne rok 2018
91
aktualne1
88
Informacja o podstawowej kwocie dotacji oraz liczbie dzieci dla Gminy Strzelce Opolskie
75
Informacja o kwocie dotacji na 2020 rok oraz statystycznej liczbie dzieci gminy Strzelce Opolskie
58
aktualne_1
50
wykaz_danych_o_srodowisku
26
spis_kart
22
spis_kart_informacyjnych_aktualny
4
spis_kart_aktualne_2016
2
Informacja
2
Uruchomienie_trybu_uproszczonego
1
RODO_warstwa
1
Oferta_Stowarzyszenia_Na_Rzecz_Rozwoju_Wsi_Kadlub
1
Kontrole_zewnetrzne_rok_2019
1

Redakcja strony rejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację: 
  • Pierwsza publikacja:  
  • Aktualizacja publikacji:  
  • Wytworzenie publikacji:  
  • Zatwierdzenie informacji:  
Liczba odwiedzin: 2538