Statystyka strony - Biuletyn Informacji Publicznej


Statystyka strony

Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.

Szczegółowe informacje na temat odwiedzin dostępne są w ramach statystyk serwera, które znajdują się pod adresem ...

Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.

Dział: Pomoc
Podstrona Odwiedziny Ilość
Jak korzystać z BIP?
3102
Jak szukać?
2604
Najczęściej szukane informacje
2374
Redakcja BIP
2199
Dział: Urząd Miejski
Podstrona Odwiedziny Ilość
Kadencja 2006-2010
237325
Kadencja 2010-2014
234451
Zarządzenia Kierownika Urzędu
222492
Kadencja 2014-2018
222444
Kadencja 2002-2006
180326
Aktualne oferty pracy
35869
Nabór kandydatów na stanowiska urzędnicze
31087
Rozstrzygnięte oferty pracy
30053
Kadencja 2018-2023
26075
Urząd Miejski
22208
Zarządzenia Burmistrza
15702
Rekrutacja zakończona
9531
Struktura Urzędu
8561
Wydziały
6242
Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
5776
Radni
5355
Oświadczenia majątkowe
5145
Referaty
5143
Burmistrz
3623
Władze Gminy
3602
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich
3410
Pracownicy
3316
Praktyki i staże
3016
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2016
2732
Schemat struktury
2688
Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych oraz osoby zarządzające
2624
Oświadczenia majątkowe za rok 2017
2552
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
2505
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2018
2443
Referat Podatkowy
2322
Stanowiska samodzielne i wieloosobowe
2307
Oświadczenia majątkowe za rok 2018
2268
Wydział Organizacyjny
2264
Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych
2121
Oświadczenia majątkowe dyrektorów placówek oświatowych gminy Strzelce Opolskie
2069
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2017
2062
Wydział Finansowy
2037
Biuro Architekta Miejskiego
1975
Referat Ewidencji Ludności
1911
Skarbnik Gminy
1894
Sekretarz Gminy
1892
Zastępca Burmistrza ds. inwestycyjno-technicznych
1891
Zastępca Burmistrza ds. społeczno-godpodarczych i promocji gminy
1890
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
1876
Referat Organizacji
1850
Referat Inwestycyjno-Techniczny
1786
Referat Administracyjno - Gospodarczy
1778
Główny Specjalista ds. Informacji Publicznej
1759
Referat Inicjatyw Gospodarczych i Promocji
1738
Oświadczenia majątkowe dyrektorów placówek oświatowych za rok 2015
1719
Referat Budżetowy
1694
Referat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
1661
Referat Zamówień Publicznych
1659
Referat Rolnictwa
1624
Referat Sportu i Rekreacji
1578
Referat Kadr
1534
Referat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
1527
Biuro Informatyki
1506
Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Uzależnień
1502
Oświadczenia majątkowe za rok 2016
1487
Referat Rolnictwa
1468
Biuro Prawne
1424
Referat Funduszy Pomocowych i Rozwoju Gminy
1417
Andrzej Wróbel - Dyrektor Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu "Strzelec" w Strzelcach Opolskich
1397
Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
1381
Maria Turewicz - Omielańczuk - oświadczenie majątkowe złożone na dzień 31-01-2018 r. w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji Dyrektora Gminnego Za
1380
Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Uzależnień
1371
Pełnomocnik Burmistrza ds. Organizacji Pozarządowych
1338
Referat Kadr
1321
Oświadczenia majątkowe radnych VII Kadencji za rok 2017
1292
Referat Kontroli Zarządczej i Nadzoru Właścicielskiego
1279
Oświadczenia majątkowe za rok 2015
1276
Inspektor Ochrony Danych
1275
Wydział Finansowy
1246
Pełnomocnik Burmistrza ds. Organizacji Pozarządowych
1181
Referat Funduszy Pomocowych i Rozwoju Gminy
1178
Pion Ochrony
1171
Referat Inicjatyw Gospodarczych i Promocji
1134
Biuro Architekta Miejskiego
1123
Referat Sportu i Rekreacji
1112
Referat Inwestycyjno-Techniczny
1102
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2015
1099
Biuro Prawne
1087
Wydział Organizacyjny
1081
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2005
1076
Referat Zamówień Publicznych
1074
Oświadczenia majątkowe za rok 2014
1056
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2014
1053
Główny Specjalista ds. Informacji Publicznej
1052
Oświadczenia majątkowe za rok 2013
1051
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2013
1048
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2007
1046
Oświadczenia majątkowe za rok 2002
1045
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2009
1042
Oświadczenia majątkowe za rok 2009
1034
Referat Kontroli Zarządczej i Nadzoru Właścicielskiego
1027
Oświadczenia majątkowe za rok 2011
1024
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2008
1022
Oświadczenia majątkowe za rok 2010
1017
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2002
1016
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2003
1016
Ewa Hałek - oświadczenie majątkowe złożone na dzień 01-02-2018 r. w związku z objęciem pełnienia funkcji Dyrektora Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego
1006
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2004
1005
Oświadczenia majątkowe za rok 2012
1002
Pion Ochrony
990
Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych
988
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2012
986
Oświadczenia majątkowe za rok 2005
982
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2011
975
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2010
963
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2006
950
Maria Klimowicz - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
944
Oświadczenia majątkowe za rok 2007
943
oswiadczenia_radni_2016
931
Oświadczenia majątkowe za rok 2008
907
Oświadczenia majątkowe za rok 2004
903
Oświadczenia majątkowe za rok 2006
900
Tadeusz Goc - Burmistrz Strzelec Opolskich
853
Violetta Zalejska - Dyrektor Strzeleckiego Ośrodka Kultury w Strzelcach Opolskich
804
Tadeusz Urbaniak - Starszy Inspektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
767
Tadeusz Goc - Burmistrz Strzelec Opolskich oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
741
Referat Ewidencji Ludności
730
Marian Waloszyński - Prezes Zarządu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
700
Bernadeta Sznura - Dyrektor Żłobka w Strzelcach Opolskich
686
Marek Życzyński - Dyrektor Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich
679
Henryk Nowakowski - Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o.o.
659
Żaneta Giemza - Jureczko - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelcach Opolskich
658
Tomasz Gibki -Wiceprezes Zarządu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
650
Czeslawa Krasa - Starszy Inspektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
641
Andrzej Zarębski - Zastępca Prezesa Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o.o.
637
Oswiadczenia majatkowe radnych na poczatek VIII kadencji
634
Marzenna Staroszczyk - Dyrektor Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich od 30-08-2018
580
Oswiadczenia majatkowe radnych na koniec VII kadencji
580
Marek Życzyński - Dyrektor Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich do 04-08-2018
578
Inspektor Ochrony Danych
559
Tadeusz Urbaniak - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich od 01-10-2018
551
Czesława Krasa - p.o Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich od 11-07-2018
522
Maria Klimowicz - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich do 30-09-2018
517
Tadeusz Urbaniak - Starszy Inspektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich do 30-09-2018
496
administrator_bezpieczentwa_informacji
472
Czesława Krasa - Starszy Inspektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich do 30-09-2018
465
Czesława Krasa - p.o. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich do 30-09-2018
462
Józef Kampa - Zastępca Burmistrza Strzelec Opolskich
456
Czesława Krasa - p.o. Zastępca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich od 01-10-2018
445
Oświadczenia majątkowe radnych VII kadencji za rok 2015
419
Barbara Malawska - Kierownik Referatu Ewidencji Ludności do 31-01-2018
419
Barbara Malawska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności od 01-02-2018
404
Danuta Czabańka - Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego do 31-01-2018
402
Danuta Czabańka - Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności od 01-02-2018
398
Ewa Sosnowska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego do 26-01-2018
366
Maria Feliniak - Zastępca Burmistrza Strzelec Opolskich
345
Tadeusz Goc - Burmistrz Strzelec Opolskich od 21-11-2018
338
Henryk Czempiel - Kierownik Referatu Inicjatyw Gospodarczych i Promocji
306
Magdalena Żelazna - Sekretarz Gminy Strzelce Opolskie
281
Barbara Malawska - Kierownik Referatu Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
271
Urszula Killman - Skarbnik Gminy Strzelce Opolskie
258
Oswiadczenia majatkowe radnych VIII kadencji za 2018 rok
228
Józef Kampa - Zastępca Burmistrza Strzelec Opolskich
224
Ewa Sosnowska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
215
Danuta Czabańka - Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
199
Urszula Killman - Skarbnik Gminy Strzelce Opolskie
179
Violetta Zalejska - Dyrektor Strzeleckiego Ośrodka Kultury w Strzelcach Opolskich
175
Magdalena Żelazna - Sekretarz Gminy Strzelce Opolskie
160
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2019
148
Ewa Hałek-Dyrektor Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich
146
Andrzej Wróbel - Dyrektor Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu "Strzelec" w Strzelcach Opolskich
141
Marzenna Staroszczyk-Dyrektor Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich
139
Marian Waloszyński - Prezes Zarządu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Opolskich
137
Tadeusz Urbaniak - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
136
Maria Feliniak - Zastępca Burmistrza Strzelec Opolskich
134
Żaneta Giemza-Jureczko - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelcach Opolskich
127
Barbara Malawska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
126
Tomasz Gibki - Wiceprezes Zarządu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Opolskich
126
Henryk Nowakowski - Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o o w Strzelcach Opolskich
122
Bernadeta Sznura - Dyrektor Żłobka w Strzelcach Opolskich
117
Henryk Czempiel - Kierownik Referatu Inicjatyw Gospodarczych i Promocji
115
Andrzej Zarębski - Zastępca Prezesa Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Strzelcach Opolskich
112
Czesława Krasa - p.o. Zastępca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
110
Danuta Czabańka - Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
109
Marian Waloszyński - oświadczenie złożone w związku z objęciem stanowiska Prezesa Zarządu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strzelcac
108
Elvistest
103
Elvisform
85
Tadeusz Goc-Burmistrz Strzelec Opolskich
49
elvisbajerant
37
oswiadczenia_kierownikow
7
elvis_test_form
4
elvishtml
4
elvistest3
2
ksiazka_adresowa_test
2
elvis_test
1
elvisform2
1
Czeslawa_Krasa_-_p_o_Kierownik_Osrodka_Pomocy_Spolecznej_w_Strzelcach_Opolskich_do_30-09-2018
1
Dział: Informacje o BIP
Podstrona Odwiedziny Ilość
Rejestr zmian
1820248
Ogłoszenia
254032
Strona główna BIP
128282
Poprzednia wersja
18532
Dokumenty
14559
Wyniki wyszukiwania
12934
Brak strony
8707
Mapa witryny BIP
4056
Poprzednia wersja
3752
Statystyka strony
2359
Polityka prywatności
2010
Zastrzeżenia prawne
1932
Jak szukać
1926
Instrukcja BIP
1857
Redakcja BIP
1843
Jak korzystać z BIP
1837
Podgląd w szablonie strony
79
Dział: Gmina
Podstrona Odwiedziny Ilość
Gmina
7941
Gminny Zarząd Obsługi Jednostek (GZOJ)
4382
Budżet Gminy
4172
Podstawy prawne działania Gminy
3591
Jednostki organizacyjne gminy
2945
Informacje dotyczące Budżetu
2849
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych spółka z o.o. (PUKiM)
2783
Informacje dot. budżetu 2018
2654
Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS)
2445
Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. (SWiK)
2380
Informacje dot. budżetu 2017
2361
Honorowi Obywatele Gminy Strzelce Opolskie
2296
2018 rok
2024
Gminny Zarząd Mienia Komunalnego (GZMK)
1795
Środowiskowy Dom Samopomocy
1760
Informacje dot. budżetu 2019
1638
Wieloletnia Prognoza Finansowa
1483
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy (MOS)
1435
Projekty uchwał budżetowych
1322
Informacje dot. budżetu 2016
1321
Strzelecki Ośrodek Kultury (SOK)
1207
Sprawozdania finansowe
1158
2017 rok
1150
Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec” (CRWiS)
1148
Informacje dot. budżetu 2011
1114
Informacje dot. budżetu 2015
1090
2015 rok
1088
2014 rok
1076
Informacje dot. budżetu 2013
1056
2010 rok
1012
Informacje dot. budżetu 2014
1012
2013 rok
998
2012 rok
996
2011 rok
977
2016 rok
975
Informacje dot. budżetu 2012
953
Sprawozdania z budżetu 2016
946
Sprawozdania z wykonania budżetu
813
2019 rok
795
Raport o stanie Gminy za 2018 rok
720
Sprawozdanie finansowe 2014
695
Uchwały Budżetowe
692
Prognoza na rok 2016
685
Otwarte dane
654
Majątek Gminy
638
Uchwały dot. budżetu 2016
633
Uchwała budżetowa 2016
618
Fundusz Sołecki
605
Zmiany w budżecie 2016
597
Baza wiedzy
574
Fundusz Sołecki 2016
557
Raport o stanie Gminy
456
2020 rok
441
Informacje dot. budżetu 2020
179
prognoza_2014
1
wykaz_jednostek_organizacyjnych
1
Dział: Rada Miejska
Podstrona Odwiedziny Ilość
Kadencja VII
153007
Kadencja IV
108349
Kadencja VI
108286
Kadencja V
103426
Kadencja III
97797
Kadencja II
82989
Kadencja I
70717
Kadencja VIII
26556
Sesje Rady Miejskiej
21974
Rada Miejska
11193
Uchwały Rady Miejskiej
7401
Skład Rady Miejskiej
4784
Komisje Rady Miejskiej
2975
Transmisja z posiedzenia Rady Miejskiej
2707
Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej
2618
Komisje
2578
Statut Gminy Strzelce Opolskie
2328
Dyżury Radnych
2287
Kadencja VII
2004
Nagrania transmisji sesji Rady Miejskiej
1805
Kadencja VIII
1575
Kadencja IV
1212
Komisja Mieszkaniowa
1198
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
1172
Plany pracy komisji stałych
1156
Komisja Gospodarki Komunalnej i Majątku Gminy
1118
Komisja Budżetu i Finansów
1117
Protokoły 2016
1098
Komisja Rewizyjna
1072
Komisja Spraw Społecznych i Porządku Publicznego
1038
Komisja Gospodarki i Rozwoju
1036
Kadencja VI
1032
Kadencja V
1019
Koteluk Tadeusz - Wiceprzewodniczący
987
Ochwat Pelagia
939
Foryt Danuta
935
Gola Jan
910
Bocian Józef
906
Małycha Bogdan
889
Foryt Danuta
887
Protokół nr XXIX/2016 z dnia: 28 grudnia 2016 r.
883
Puzik Gabriela
872
Szopa Teresa
860
Habasz Zofia
848
Kaczmarek Irena
848
Puzik Gabriela - Przewodnicząca
845
Protokół nr XXVII/2016 z dnia: 23 listopada 2016 r.
843
Skowronek Henryk
841
Kaczmarczyk Joachim Józef
837
Protokół nr IX/2015 z dnia: 26 maja 2015 r.
836
Rudner Henryk
834
Zarębski Marek
829
Koteluk Tadeusz
827
Protokół nr XVII/2015 z dnia: 30 grudnia 2015 r.
824
Protokoły 2014
824
Cedzich Norbert
824
Protokoły 2015
822
Obrusznik Jerzy - Wiceprzewodniczący
821
Karecki Antoni
818
Bocian Józef
817
Rudner Henryk
816
Lubiński Jerzy
811
Szoprun Mariusz
808
Małaczyński Jerzy Korwin
806
Rudner_Henryk_vi
799
Protokół nr XXVI/2016 z dnia: 26 października 2016 r.
798
Knopik Agnieszka
798
Kocur Krystyna
797
Karecki Antoni - Wiceprzewodniczący
793
Pawlik Stanisław
793
Protokół nr XXIII/2016 z dnia: 29 czerwca 2016 r.
792
Protokół nr X/2015 z dnia: 24 czerwca 2015 r.
792
Bischoff Karol
791
Protokół nr XIX/2016 z dnia: 24 lutego 2016 r.
790
Karecki Antoni - Wiceprzewodniczący
788
Protokół nr VI/2015 z dnia: 25 lutego 2015 r.
784
Golec Artur
784
Bartodziej Gerhard - Przewodniczący
780
Mutz Karol
777
Urbaniak Danuta
776
Zarębski Marek
776
Bocian Józef
776
Habasz Zofia
776
Michalski Henryk
776
Szłapa Krzysztof
774
Karecki Antoni - Wiceprzewodniczący
766
Protokół nr XXI/2016 z dnia: 27 kwietnia 2016 r.
765
Pawłowski Henryk
765
Kozołup Eugeniusz
765
Protokół nr XXIV/2016 z dnia: 27 lipca 2016 r.
763
Trzeciak Stanisław
761
Biernat Grzegorz
761
Protokół nr XIV/2015 z dnia: 28 października 2015 r.
760
Skubis Stanisław
758
Protokół nr VIII/2015 z dnia: 29 kwietnia 2015 r.
754
Koteluk Tadeusz
754
Protokół nr XII/2015 z dnia: 26 sierpnia 2015 r.
753
Trzeciak Stanisław
753
Kmiotek Krystyna
753
Pasternok Józef
751
Protokół nr XIII/2015 z dnia: 30 września 2015 r.
750
Biegański Tadeusz
750
Król Dariusz
750
Protokół nr XXII/2016 z dnia: 25 maja 2016 r.
749
Mutz Karol - Wiceprzewodniczący
748
Protokół nr VII/2015 z dnia: 18 marca 2015 r.
745
Morawiec Gabriela
744
Puzik Gabriela - Wiceprzewodnicząca
744
Protokół nr XXV/2016 z dnia: 28 września 2016 r.
740
Kachel Józef
740
Protokół nr V/2015 z dnia: 28 stycznia 2015 r.
738
Protokół nr XVI/2015 z dnia: 16 grudnia 2015 r.
737
Protokół nr XI/2015 z dnia: 29 lipca 2015 r.
736
Protokół nr XV/2015 z dnia: 25 listopada 2015 r.
735
Farion_Boguslaw_vi
735
Kozołup Eugeniusz - Wiceprzewodniczący
734
Pasierbska Janina
728
Protokół nr XVIII/2016 z dnia: 27 stycznia 2016 r.
726
Cedzich Norbert
723
Pawłowski Henryk
723
Cedzich Norbert Paweł
720
Pasternok Józef
719
Protokół nr XXVIII/2016 z dnia: 20 grudnia 2016 r.
718
Cebula Karol
717
Skowronek Henryk
714
Kaczmarek Irena
711
Skowronek Grzegorz
709
Protokół nr XX/2016 z dnia: 30 marca 2016 r.
706
Bocian Józef
705
Jańczyk Sylwester
704
Smoleń Teresa Monika - Przewodnicząca
700
Kaczmarek Irena
698
Krupnik Antoni
697
Lubiński Jerzy
696
Krawiec_Stanislaw_vi
692
Trzeciak Stanisław
692
Macioszek Alojzy
689
Kaczmarczyk Józef
678
Łoskot Małgorzata
670
Puzik Gabriela
669
Kowalczykiewicz Stanisław - Wiceprzewodniczący
667
Urbaniak Danuta
649
Komisja Skarg Wnioskow i Petycji
566
Puzik_Gabriela_-_przewodniczaca
1
Dział: Menu Podmiotowe
Podstrona Odwiedziny Ilość
Menu podmiotowe
2452
Dział: Organizacje Pozarządowe
Podstrona Odwiedziny Ilość
Lista/Baza NGO
12401
Konsultacje projektów aktów prawa miejscowego i projektów programów współpracy
12027
Pliki do pobrania
7951
Programy współpracy
6547
Baza organizacji pozarządowych
6458
Sprawozdania z realizacji programów współpracy
5903
Organizacje Pozarządowe
4783
Projekt "Jesień życia w dobrej kondycji bez bólu" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa
3185
Linki
1966
O projekcie
938
Dotacje
12
Aktualne_otwarte_konkursy_ofert
6
Zakonczone_otwarte_konkursy_ofert
4
aktualne_otwarte_konkursy_ofert2
3
Dział: Komunikaty i wykazy
Podstrona Odwiedziny Ilość
Spis kart zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - archiwalne do 2016
359266
Spis kart informacyjnych 2016
236802
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
145753
Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży
73943
Obwieszczenia i ogłoszenia o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i studium
50192
Obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego
41472
Ogłoszenia Burmistrza
31201
Miejscowe plany - teren wsi
29696
Miejscowe plany - teren miasta
24970
Spis kart informacyjnych 2017
12748
Spis kart informacyjnych 2018
11631
Plany nieobowiązujące
9030
Komunikaty i wykazy
7409
Komunikaty i Obwieszczenia
7017
Komunikaty Biura Architekta Miejskiego
6727
Komunikaty Referatu Podatkowego
5880
Komunikaty Referatu Ewidencji Ludności
2907
Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie dla terenu strefy ekonomicznej
2654
Plany miejscowe - w toku
2358
Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
2334
Komunikaty Wydziału Organizacyjnego
2007
Ogłoszenia i komunikaty dot. spraw organizacji pozarządowych
1929
Wnioski - wzory pism
1870
Spis kart informacyjnych 2019
1809
Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie w rejonie ulicy Zakładowej
1800
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
1440
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
1440
Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Płużnica Wielka
1333
Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna
1317
Spis kart zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - od 2016
1228
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - w toku
1143
Plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Parku Miejskiego
1078
Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Niwki
1068
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Strzelce Opolskie
1057
Plan zagosp. przestrzennego Strzelce Opolskie dla północnej częśći Osiedla Piastów Śląskich
1017
Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Sucha
841
Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Ligota Dolna
816
Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Jędrynie
758
Plan zagospodarowania przestrzennego Strzeleckiego Parku Przemysłowego
645
Plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego "Szymiszów"
624
Plan Transportowy
207
publicznie_dostepny_wykaz_danych
31
spis_kart_zawierajacych_informacje_o_srodowisku_i_jego_ochronie
13
20
1
obwieszczenie
1
Dział: Zamówienia Publiczne
Podstrona Odwiedziny Ilość
Zamówienia realizowane w trybie określonym w ustawie PZP
59923
Zamówienia do których nie stosuje się ustawy PZP
40815
Zakończone
36442
Zamówienia w toku
24932
Rejestr zamówienie
18801
Zamówienia publiczne
13424
Przetargi na sprzedaż nieruchomości
1
Dział: Przetargi
Podstrona Odwiedziny Ilość
Dotyczące sprzedaży nieruchomości
53126
Dotyczące najmu lokali użytkowych
28512
Przetargi
14687
Dotyczące dzierżawy gruntów
9881
Przetargi na sprzedaż nieruchomości
2787
Pozostałe
2323
Przetargi Archiwalne do 2017 roku
2076
Przetargi na najem lokali użytkowych
1704
Przetargi na dzierżawę gruntów
1358
Przetargi Aktualne
373
objete_ustawa_o_zamowieniach_publicznych
97
zakonczone
42
nie_objete_ustawa_o_zamowieniach_publicznych
39
sprzedaz_nieruchomosci
18
najem_lokali_uzytkowych
14
dzierzawa_gruntow
13
zamowienia_w_toku
9
Dział: Załatw sprawę w urzędzie
Podstrona Odwiedziny Ilość
Załatw sprawę w urzędzie
7598
Podatek od nieruchomości
5715
Podatki
5198
Formularz kontaktowy
3667
Architektura i gospodarka przestrzenna
3515
Urząd Stanu Cywilnego
3454
Wydanie i wymiana dowodu osobistego
3410
Ewidencja ludności
3211
Ochrona środowiska
2850
Pozostałe sprawy
2604
Nieruchomości i mienie komunalne
2594
Odpisy aktów stanu cywilnego, zaświadczenia
2540
Opłaty skarbowe
2516
Działalność gospodarcza
2321
Podatek od środków transportowych
2295
Rolnictwo
2137
Podatek rolny
2002
Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy trwający powyżej 3 miesięcy
1966
Nieodpłatna pomoc prawna
1966
Pomoc Społeczna
1924
Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
1849
Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką
1831
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
1767
Rejestr urodzenia dziecka
1727
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
1587
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
1566
Zaświadczenie o zgodności sposobu użytkowania obiektu z ustaleniami planu
1448
Zezwolenie na wycinkę drzewa
1388
Zawarcie związku małżeńskiego w formie cywilnej
1342
Podatek leśny
1340
Akt zgonu
1322
Podmioty zajmujące się na terenie gminy Strzelce Opolskie wywozem nieczystości ciekłych
1302
Nabycie lokalu mieszkalnego
1266
Opinia urbanistyczna
1248
Zajęcie pasa drogowego
1227
Udostępnienie danych z rejestru PESEL, rejestrów mieszkańców oraz rejestrów zamieszkania cudzoziemców, wydawanie zaświadczeń
1226
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
1187
Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego trwającego powyżej 3 miesięcy
1178
Wniosek o nadanie numeru porządkowego dla budynku
1155
Decyzje o warunkach zabudowy
1141
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
1138
Udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
1112
Wykaz przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w gminie Strzelce Opolskie
1102
Wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej
1091
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
1061
Opinia dotycząca lokalizacji i projektu reklamy
1056
Opinia do wstępnego podziału nieruchomości
1051
Zawarcie związku małżeńskiego obywatela polskiego za granicą
1016
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
1008
Zmiana imienia i nazwiska
987
Zawarcie związku małżeńskiego w formie wyznaniowej
986
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
966
Pomoc materialna dla uczniów ­ stypendia szkolne i zasiłki szkolne
963
Wymeldowanie decyzją administracyjną
959
Zaświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym
951
Pomoc w formie usług opiekuńczych
929
Wynajem lokalu gminnego
926
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
921
Dodatek energetyczny
919
Specjalny zasiłek opiekuńczy
918
Poświadczenie oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego
916
Zasiłek celowy
911
Skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy
905
Podmioty zajmujące się na terenie Gminy Strzelce Opolskie odbiorem i utylizacją azbestu
894
Dzierżawa nieruchomości
889
Wpis do stałego rejestru wyborców
886
Udzielenie informacji o przedsiębiorcach
883
Najem i zamiana lokali mieszkalnych
874
Podział nieruchomości
867
Umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej
859
O wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania; o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone
858
Zgłoszenie powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego
857
Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
851
Dodatek mieszkaniowy
845
Świadczenia z Funduszu alimentacyjnego
835
Podmioty prowadzące działalność w zakresie transportu zwierząt padłych i ubitych oraz innych odpadów,które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze
830
Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport ścieków.
817
Zasiłek celowy specjalny
817
Przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
809
Rejestr dzialalnosci regulowanej
804
Rozgraniczenie nieruchomości
799
Udostępnienie informacji publicznej
781
Zarządzanie i Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi
778
Świadczenie pielęgnacyjne
777
Zgłoszenie przypadkowego schwytania lub zabicia zwierzęcia należącego do gatunku objętego ochroną prawną
773
Pobyt w mieszkaniu chronionym
771
Renta socjalna
751
Wykaz dziennych opiekunów
577
osobiste_prowadzenie_gospodarstwa_rolnego
537
Szacowanie szkod powstalych w wyniku niekorzystnego zjawiska
490
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
450
Wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym budynku
434
zaswiadczenie_potwierdzajace_kwalifikacje_rolnicze
407
Opłata od posiadania psów
396
Informacje dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi
365
Sprawozdania Burmistrza z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
323
Analizy gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
319
Sprawozdania_Burmistrza
1
Dział: Petycje
Podstrona Odwiedziny Ilość
Petycje
2915
Petycja z dnia 7 czerwca 2016 r
1787
Petycja z dnia 6 października 2016 r
1724
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2015
1627
Petycja z dnia 28 marca 2018 r
1173
Dział: Inne
Podstrona Odwiedziny Ilość
Aktualne otwarte konkursy ofert/nabory wniosków
27499
Zakończone otwarte konkursy ofert/nabory wniosków
20012
Dotacje
11820
Kontrole wewnętrzne 2011-2016
11637
Inne
5523
Wybory samorządowe 2018
5077
Kontrole wewnętrzne 2017
4346
Kontrole wewnętrzne 2018
4225
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla terenu gminy
3356
Strzelecki Budżet Obywatelski
3341
Wybory do parlamentu europejskiego 2019
3286
Budżet 2018
2796
Budżet 2019
2730
Plany, strategie, programy
2647
Wybory
2505
Konsultacje społeczne
2329
Zgromadzenia
2307
Budżet 2017
2301
Zakończone
2209
Wybory do parlamentu 2019
2203
Kontrole
2176
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta
2139
Sprawozdawczość/Analizy gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
1960
Rejestry, ewidencje, archiwa
1955
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
1902
Dla inwestorów
1890
Budzet 2020
1882
Ochrona danych osobowych
1815
Lobbing
1708
Wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu sport
1554
Tryb uproszczony - art. 19 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (oferty bez konkursu)
1513
Obwodowa Komisja Wyborcza
1507
Aktualne
1478
Dotacje na zabytki
1374
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
1284
Kontrole wewnętrzne
1204
Urząd Stanu Cywilnego
1185
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
1144
Wybory samorządowe 2014
1094
Kontrole zewnętrzne
1077
wniosek Uczniowskiego Klubu Sportowego
1050
Wybory ławników sądowych kadencja 2016-2019
1042
Wybory prezydenckie 2015
1038
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
1038
Referat Ewidencji Ludności
1023
Biuro Architekta Miejskiego
1008
Budżet 2016
1006
Oferta Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
1002
Dodatkowe nazwy miejscowości i płatna strefa parkowania
991
Analizy
987
Plan „JEDŹ Z NAMI"
983
Plany, strategie, programy ochrony środowiska
975
Wybory do parlamentu 2015
972
Odrębne obwody głosowania
956
Referat Inicjatyw Gospodarczych i Promocji
956
Oferta Strzeleckiego Stowarzyszenia Seniorow
948
Plany nieobowiązujące
942
Kontrola doraźna gospodarki finansowej gminy
940
oferta UKS "KUSY"
934
oferta LKS "Plon" Błotnica Strzelecka
932
Referat Rolnictwa
918
Aktualne wnioski
912
Dotacje
902
wniosek UKS Strzelce Opolskie
901
oferta Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Kadłub
892
Rejestr Instytucji Kultury Gminy Strzelce Opolskie
891
wniosek SKS "PIAST"
888
Kontrola archiwum zakładowego
885
Spis wyborców
874
Kontrola NIK
871
Refundacja ZUS
869
Kontrola Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
866
Referendum ogólnokrajowe w dniu 6 września 2015 r.
857
Kontrola problemowa Archiwum Zakładowego USC
857
Kontrola ZUS
852
wniosek Ludowego Klubu Sportowego „CZARNI” KALINÓW-KALINOWICE
852
Kontrola Powiatowej Straży Pożarnej
851
Sprawozdawczość
850
oferta Międzyszkolnego Klubu Sportowego w Strzelcach Opolskich
845
Strategia Rozwoju Gminy Strzelce Opolskie
842
Kontrola inwestycji gminy Strzelce Opolskie
841
Pożyczki
840
wniosek LKS "Jedność" Rozmierka
832
Kontrole zewnętrzne rok 2012
831
Wykaz udzielonych dotacji na zabytki
831
Kontrole zewnętrzne rok 2013
829
Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
822
Kontrola zadań obronnych w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich
819
Kontrola problemowa skarg i wniosków Urzędu Wojewódzkiego
819
Programy wsparcia dla przedsiębiorców
817
Głosowanie przez pełnomocnika
816
Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych
813
Szkolenie bezrobotnych pod kątem zapotrzebowania pracodawcy
802
Kontrola z udzielania pomocy poszkodowanym w wyniku tornada z dnia 15 sierpnia 2008r
802
Ocena warunków pracy
802
Kontrola gospodarowania środkami publicznymi otrzymanymi w latach 2008-2009 na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
802
Prace interwencyjne
798
Kontrole zewnętrzne rok 2011
797
Referat Organizacji
793
Uprawnienia wyborców niepełnosprawnych
791
oferta Ludowego Klubu Sportowego „JEDNOŚĆ” Rozmierka
790
Zwolnienia z podatku od nieruchomości
787
Baza ofert inwestycyjnych
786
Kontrole rok 2009
786
Głosowanie korespondencyjne w kraju
775
Kontrola działalności Urzędu Stanu Cywilnego
764
Kontrola dokumentów przedstawionych przez Gminę Strzelce Opolskie
764
Kontrole zewnętrzne rok 2010
763
Kontrola Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Opolu
759
Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
757
Referat Gospodarki Nieruchomościami i Mienia Komunalnego
755
Kontrola obowiązków określonych w ustawie o powszechnym obowiązku obrony RP
751
Kontrola problemowa
750
Kontrola archiwum zakładowego 2009
738
Wybory ławników sądowych kadencja 2020-2023
736
Kontrola zadań w Referacie Ewidencji Ludności
735
Kontrola problemowa archiwum zakładowego
734
Kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
733
Kontrola problemowa
728
Kontrola przestrzegania przepisów i decyzji w zakresie ochrony środowiska
728
Kontrola problemowa wykorzystania dotacji celowych za 2012r
727
Oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego KUSY
725
Kontrole zewnętrzne rok 2018
720
Lata 2014 - 2020
717
Zaświadczenie o prawie do głosowania
711
Kontrola sprawdzająca
708
Kontrola zgodności dokumentów przedłożonych do Wojewódzkiego Funduszu
702
Uprawnienia osób niepełnosprawnych
701
Zakonczone do dnia 07.05.2018
695
Kontrola planowej trwałości projektu "Remont wieży Ratusza"
692
oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego
692
Kontrole wewnętrzne 2019
677
Zakonczone do dnia 08.05.2018
649
Kontrole zewnętrzne rok 2015
632
Oferta Stowarzyszenia Klub Sportowy "PIAST" Strzelce Opolskie
614
wniosek SKS "PIAST"
613
Kontrole zewnętrzne rok 2017
613
Kontrole zewnętrzne rok 2014
591
Kontrole zewnętrzne rok 2016
582
Ul Dziewkowicka
572
Oferta Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział w Strzelcach Opolskich
558
Konsultacje projektow nowych statutow solectw
516
Zakonczon1
442
Zakończone
425
Kontrole zewnętrzne rok 2016
286
Kontrole zewnętrzne rok 2017
208
Kontrole zewnętrzne rok 2017
181
Kontrole zewnętrzne rok 2018
175
Kontrole zewnętrzne rok 2017
173
Kontrole zewnętrzne rok 2019
112
aktualne1
88
Kontrole zewnętrzne rok 2018
88
Informacja o kwocie dotacji na 2019 rok oraz statystycznej liczbie dzieci gminy Strzelce Opolskie
84
aktualne_1
50
wykaz_danych_o_srodowisku
26
spis_kart
22
spis_kart_informacyjnych_aktualny
4
spis_kart_aktualne_2016
2
Informacja
2
Uruchomienie_trybu_uproszczonego
1
RODO_warstwa
1
Oferta_Stowarzyszenia_Na_Rzecz_Rozwoju_Wsi_Kadlub
1
Kontrole_zewnetrzne_rok_2019
1

Redakcja strony rejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację: 
  • Pierwsza publikacja:  
  • Aktualizacja publikacji:  
  • Wytworzenie publikacji:  
  • Zatwierdzenie informacji:  
Liczba odwiedzin: 2359