Ogłoszenia - Biuletyn Informacji Publicznej


Ogłoszenia

Znaleziono 532 wiadomości.

Zawiadomienie

Data publikacji:
2017-04-28

Zawiadomienie stron postępowania o czynnościach podejmowanych w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa dróg łączących ul. Ligonia i Szpitalną wraz z uzbrojeniem terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe na terenie tzw. zieleni miejskiej w Strzelcach Opolskich".

Zawiadomienie

Data publikacji:
2017-04-28

Zawiadomienie stron postępowania o czynnościach podejmowanych w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa dróg łączących ul. Ligonia i Szpitalną wraz z uzbrojeniem terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe na terenie tzw. zieleni miejskiej w Strzelcach Opolskich".

XXXIII Sesja Rady Miejskiej - 26.04.2017r

Data publikacji:
2017-04-26

XXXIII sesja Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich odbędzie się 26.04.2017 r. o godz. 14.00 w sali Rady Miejskiej.

22. Plan w rejonie ul. H.Pobożnego. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Strzelce Opolskie w rejonie ul. Henryka Pobożnego

Data publikacji:
2017-04-22

Podaje się do publicznej wiadomości, że „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Strzelce Opolskie w rejonie ul. Henryka Pobożnego” (Uchwała Nr XX/153/2016 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 marca 2016 r.) został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego dnia 15 kwietnia 2016 r. poz. 920 i wszedł w życie dnia 16 maja 2016 r.

21. Plan fragmentu miasta w rejonie ul. K. Wielkiego. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Strzelce Opolskie w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego

Data publikacji:
2017-04-21

Podaje się do publicznej wiadomości, że „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Strzelce Opolskie w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego” (Uchwała Nr XIII/89/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 września 2015 r.) został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego dnia 22 października 2015r. poz. 2234 i wszedł w życie dnia 6 listopada 2015 r.

20. Plan dla terenu górniczego. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego złoża wapieni triasowych "Strzelce Opolskie I"

Data publikacji:
2017-04-20

Podaje się do publicznej wiadomości, że „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego złoża wapieni triasowych „Strzelce Opolskie I” w części położonej w granicach administracyjnych gminy Strzelce Opolskie, w granicach obrębów ewidencyjnych miasta Strzelce Opolskie oraz wsi Szczepanek” (Uchwała Nr IX/56/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia z dnia 26 maja 2015 r.) został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego dnia 15 czerwca 2015 r. poz. 1433 i wszedł w życie 30 czerwca 2015 r.

19. Plan miasta. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie dla terenu ograniczonego ulicami: Opolską, Szpitalną, 1 Maja i Powstańców Śląskich.

Data publikacji:
2017-04-19

Podaje się do publicznej wiadomości, że „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie dla terenu ograniczonego ulicami: Opolską, Szpitalną, 1 Maja i Powstańców Śląskich” (Uchwała Nr V/20/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 stycznia 2015 r.) został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego dnia 11 lutego 2015 r. poz. 315 i wszedł w życie dnia 26 lutego 2015 r.

18. Plan centrum miasta. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Strzelce Opolskie

Data publikacji:
2017-04-18

Podaje się do publicznej wiadomości, że „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Strzelce Opolskie” (Uchwała Nr L/379/2014 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 24 września 2014 r.) został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego dnia 21 października 2014 r. poz. 2305 i wszedł w życie dnia 5 listopada 2014 r.

Liczba odwiedzin: 191347