Miejscowe plany - teren miasta - Biuletyn Informacji Publicznej


Miejscowe plany - teren miasta

23. Zmiana "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie dla terenu ograniczonego ulicami: Opolską, Szpitalną, 1 Maja i Powstańców Śląskich"

Data publikacji: 2018-01-09

Ważne do:

Podaje się do publicznej wiadomości, że zmiana „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie dla terenu ograniczonego ulicami: Opolską, Szpitalną, 1 Maja i Powstańców Śląskich” (Uchwała Nr XL/323/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 listopada 2017 r.) została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego dnia 12 grudnia 2017 r. poz. 3200 i weszła w życie dnia 12 stycznia 2018 r.

Kategoria: Powiązane pliki [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Dz.Urz.Woj.Op.pdf Dz.Urz.Woj.Op.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 562
2018-01-09 09:30
Wolańska Magdalena
217.99KB
Treść uchwały.pdf Treść uchwały.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 586
2018-01-09 09:29
Wolańska Magdalena
245.3KB
Liczba odwiedzin: 44836