Miejscowe plany - teren miasta - Biuletyn Informacji Publicznej


Miejscowe plany - teren miasta

18. Plan dla terenu górniczego. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego złoża wapieni triasowych "Strzelce Opolskie I"

Data publikacji: 2017-04-20

Ważne do:

Podaje się do publicznej wiadomości, że „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego złoża wapieni triasowych „Strzelce Opolskie I” w części położonej w granicach administracyjnych gminy Strzelce Opolskie, w granicach obrębów ewidencyjnych miasta Strzelce Opolskie oraz wsi Szczepanek” (Uchwała Nr IX/56/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia z dnia 26 maja 2015 r.) został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego dnia 15 czerwca 2015 r. poz. 1433 i wszedł w życie 30 czerwca 2015 r.

Kategoria: Powiązane pliki [ 3 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Treść uchwały Treść uchwały
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 479
2017-06-26 10:38
konto intracom
5.14MB
Załącznik graficzny Załącznik graficzny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 711
2017-06-26 10:38
konto intracom
8.66MB
Dz.Urz.Woj.Op. Dz.Urz.Woj.Op.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 407
2017-06-26 10:37
konto intracom
2.99MB
Liczba odwiedzin: 44830