Obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego - Biuletyn Informacji Publicznej


Obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego

Obwieszczenie o wydaniu decyzji - budowa stacji transformatorowej i linii 15 kV na terenie oczyszczalni ścieków w Strzelcach Opolskich

Data publikacji: 2019-03-25

Ważne do:

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 i z 2019 r. poz. 60) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 i 1629 oraz z 2019 r. poz. 60)

 

Z A W I A D A M I A M

o wydaniu:

  • na rzecz Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., 47-100 Strzelce Opolskie, ul. Mickiewicza 10,

decyzji nr 1/2019, znak sprawy A.6733.1.2019 z dnia 25.03.2019 r., o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji transformatorowej wraz z elektroenergetyczną linią kablową 15 kV na terenie oczyszczalni ścieków, przewidzianej do realizacji w Strzelcach Opolskich przy   ul. Czereśniowej 7, na częściach działek ozn. nr ewid. gruntu 1028/2 i 1028/3.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z treścią wydanej decyzji można zapoznać się w Biurze Architekta Miejskiego w Urzędzie Miejskim Strzelcach Opolskich, Plac Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie w godzinach pracy urzędu, tj. 730÷1700 w poniedziałek, 730÷1530 od wtorku do piątku (II piętro, pokój nr 24 i 25; informacja telefoniczna: 77 4049347, 77 4049344).

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 26 marca 2019 r.

BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Treść obwieszczenia Treść obwieszczenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 57
2019-03-27 08:06
Wolańska Magdalena
235.53KB
Liczba odwiedzin: 50389