Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - w toku - Biuletyn Informacji Publicznej


Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - w toku

Podaje się do publicznej wiadomości, że dnia 26 kwietnia 2017 r. Rada Miejska w Strzelcach Opolskich podjęła Uchwałę Nr XXXIII/256/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie.

W chwili obecnej projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Strzelce Opolskie jest w fazie ponownego opiniowania i uzgodnień z właściwymi instytucjami i organami. Po zakończeniu tego etapu gmina ogłosi o wyłożeniu projektu studium do publicznego wglądu (III kwartał 2020 r. - najwcześniej po 24.08.2020 r.).

 

Kategoria: Powiązane pliki [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Treść ogłoszenia o przystapieniu Treść ogłoszenia o przystapieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 346
2018-06-06 09:13
Wolańska Magdalena
278.58KB
Uchwała intencyjna wraz z załącznikiem graficznym Uchwała intencyjna wraz z załącznikiem graficznym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 431
2018-05-16 11:25
Wolańska Magdalena
356.5KB

Redakcja strony - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - w toku rejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
  • Pierwsza publikacja:Wolańska Magdalena2020-06-30 09:20:12
  • Aktualizacja publikacji:Wolańska Magdalena2020-06-30 09:20:21
  • Wytworzenie publikacji:Wolańska Magdalena2020-06-30 09:20:12
  • Zatwierdzenie informacji:Wolańska Magdalena2020-06-30 09:20:12
Liczba odwiedzin: 1598