Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Ligota Dolna - Biuletyn Informacji Publicznej


Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Ligota Dolna

Podaje się do publicznej wiadomości, że „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Ligota Dolna” (Uchwała Nr XII/119/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 czerwca 2019 r.) został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego dnia 8 lipca 2019 r. poz. 2352 i wszedł w życie dnia 8 sierpnia 2019 r.

Z tekstem i rysunkiem ww. planu można się zapoznać na stronie internetowej www.bip.strzelceopolskie.pl: Menu: Komunikaty i wykazy ® Komunikaty Biura Architekta Miejskiego ® Miejscowe plany - teren wsi.

Jednoczenie informuję, że Wojewoda Opolski dnia 1 sierpnia 2019 r. wydał Rozstrzygnięcie Nadzorcze Nr IN.I.743.57.2019.AB, w którym stwierdził w części nieważność ww. uchwały w zakresie:

-        § 6 ust. 1 pkt 10 lit. d,

-        § 22 ust. 3,

-        § 23 ust. 2.

Stwierdzenie nieważności w części uchwały określonej przedmiotowym rozstrzygnięciem pozostaje bez wpływu na pozostały zakres tejże uchwały.

 

Kategoria: Powiązane pliki [ 4 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Treść ogłoszenia o ponownym wyłożeniu Treść ogłoszenia o ponownym wyłożeniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 249
2019-03-27 10:14
Wolańska Magdalena
324.58KB
Treść ogłoszenia o wyłożeniu Treść ogłoszenia o wyłożeniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 252
2019-01-09 10:54
Wolańska Magdalena
314.84KB
Treść ogłoszenia o przystąpieniu Treść ogłoszenia o przystąpieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 335
2018-05-16 11:22
Wolańska Magdalena
246.7KB
Uchwała intencyjna wraz z załącznikiem graficznym Uchwała intencyjna wraz z załącznikiem graficznym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 349
2018-05-16 11:12
Wolańska Magdalena
361.63KB

Redakcja strony - Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Ligota Dolna rejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
  • Pierwsza publikacja:Wolańska Magdalena2019-08-08 14:13:54
  • Aktualizacja publikacji:Wolańska Magdalena2019-08-08 14:13:59
  • Wytworzenie publikacji:Wolańska Magdalena2019-08-08 14:13:54
  • Zatwierdzenie informacji:Wolańska Magdalena2019-08-08 14:13:54
Liczba odwiedzin: 1373