Aktualne otwarte konkursy ofert/nabory wniosków - Biuletyn Informacji Publicznej


Aktualne otwarte konkursy ofert/nabory wniosków

Otwarty konkurs ofert na zadanie z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

Data publikacji: 2020-12-11

Ważne do:

 

SZCZEGÓŁY OTWARTEGO KONKURSU OFERT
Rodzaj zadania działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
Numer i data  Zarządzenia  w sprawie ogłoszenia konkursu 215/2020 z dnia 11 grudnia 2020r.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania do 25.000 zł
Termin realizacji zadania od dnia podpisania umowy (nie wcześniej niż od dnia 1 lutego 2021r. do dnia 30 listopada 2021r.
Termin składania ofert do dnia 22 stycznia 2021r.  - decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miejskiego
Miejsce i warunki składania ofert

Kancelaria Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich
Plac Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie
Zamknięta koperta z dopiskiem „oferta konkurs seniorzy – nie otwierać przed posiedzeniem komisji konkursowej”  oraz podaniem pełnej nazwy podmiotu występującego o dotację

Termin rozstrzygnięcia konkursu do dnia 29 stycznia 2021r.
Osoby/komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego uprawnione do kontaktu w sprawie konkursu

Pełnomocnik Burmistrza ds. Organizacji Pozarządowych - tel. 77 404 93 34

Status

zakończony

 

Kategoria: Powiązane pliki [ 6 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Zarządzenie nr 215/2020 z dnia 11 grudnia 2020r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert Zarządzenie nr 215/2020 z dnia 11 grudnia 2020r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
2020-12-11 13:06
Gałka Magdalena
212.43KB
Załącznik do Zarządzenia nr 215/2020 - treść ogłoszenia Załącznik do Zarządzenia nr 215/2020 - treść ogłoszenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
2020-12-11 13:07
Gałka Magdalena
1.36MB
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
2020-12-11 13:08
Gałka Magdalena
254.64KB
Karta zgłoszenia do udziału w pracach komisji konkursowej Karta zgłoszenia do udziału w pracach komisji konkursowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
2020-12-11 13:07
Gałka Magdalena
363.87KB
Zarządzenie nr 26/2021 z dnia 25 stycznia 2021r. w sprawie powołania komisji konkursowej Zarządzenie nr 26/2021 z dnia 25 stycznia 2021r. w sprawie powołania komisji konkursowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
2021-01-27 15:29
Gałka Magdalena
270.76KB
Wyniki otwartego konkursu ofert Wyniki otwartego konkursu ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
2021-01-28 14:20
Gałka Magdalena
178.05KB
Liczba odwiedzin: 40711