Zakończone - Biuletyn Informacji Publicznej


Zakończone

Szczegóły zamówienia

Przedmiot postępowania Przebudowa ul. Różanej w Suchej
Opis Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej klasy D (dojazdowa) w Suchej, Gmina Strzelce Opolskie, zgodnie z dokumentacją projektową. Zakres zamówienia obejmuje: wykonanie drogi o szerokość 5,0 m i długość ok. 160 m, a w szczególności: roboty rozbiórkowe i ziemne, wykonanie podbudowy dwuwarstwowej z tłucznia kamiennego – łączna grubość ok. 25,00 cm, ułożenie nawierzchni dwuwarstwowej z betonu asfaltowego o grubości łącznej 8,00 cm (2 x 4,00 cm), budowę zjazdów na posesje o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, utwardzenie poboczy
Zamawiający Gmina Strzelce Opolskie
Numer postępowania ZP.271.1.8.2020
Status zakończone
Typ zamówienia Roboty budowlane
Sposób realizacji zamówienia Zamówienia realizowane w trybie określonym w ustawie PZP
Tryb udzielenia zamówienia przetarg nieograniczony
Data ogłoszenia 2020-10-07
Termin składania ofert 2020-10-22 , do godziny: 10:10
Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami Hubert Waloszek
Miejsce składania i otwarcia ofert

wszystkie zamówienia rejestr zmian zamówienia

Kategoria: Powiązane pliki [ 9 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
2020-10-29 16:29
Goczoł Jacek
206.05KB
Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 63
2020-10-22 12:31
Goczoł Jacek
178.21KB
Ogłoszenie o zamówieniu 594478-N-2020 Ogłoszenie o zamówieniu 594478-N-2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 52
2020-10-07 14:24
Goczoł Jacek
132.92KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 66
2020-10-07 14:24
Goczoł Jacek
0.93MB
Przedmiar robot Przedmiar robot
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 88
2020-10-07 14:23
Goczoł Jacek
233.88KB
Projekt wykonawczy Projekt wykonawczy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 62
2020-10-07 14:23
Goczoł Jacek
622.24KB
STWiOR STWiOR
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
2020-10-07 14:23
Goczoł Jacek
1.25MB
Formularze (pdf) Formularze (pdf)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
2020-10-07 14:22
Goczoł Jacek
295.11KB
Formularze (docx) Formularze (docx)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 67
2020-10-07 14:22
Goczoł Jacek
52.21KB
Liczba odwiedzin: 65769